Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Sterownik LB-720

LB-720 - Sterownik dynamicznych osuszaczy powietrza

Osuszacz powietrza - sterownik LB-720
 • Precyzyjny i szybki pomiar wilgotności
 • Regulacja pracy osuszacza
 • Regulacja pracy ogrzewacza
 • Przemysłowe wykonanie
UWAGA: Przyrząd LB-720 zostal wycofany z oferty i zastąpiony przez Sterownik LB-720A.

Opis sterownika

Sterownik dynamicznych osuszaczy powietrza (DOP) LB-720 składa się z trzech ściśle współpracujących ze sobą urządzeń:

 • miernika wilgotności względnej i temperatury powietrza - termohigrometru LB-710M,
 • urządzenia sterująco - przetwarzającego - regulatora wilgotności LB-722,
 • urządzenia do zdalnego sterowania - programatora LB-721.

Sterownik osuszaczy powietrza służy do regulacji wilgotności względnej w pomieszczeniach zamkniętych, przy współpracy z dynamicznym osuszaczem powietrza (DOP) - realizującym nadmuch przesuszonego powietrza.

Termometr - higrometr LB-710M stanowi samodzielne urządzenie wyposażone w pojemnościowy czujnik wilgotności względnej oraz czujnik Pt-1000 do pomiaru temperatury. Termometr-higrometr LB-710M posiada mikroprocesor, który realizuje algorytmy pomiarowe uwzględniając (nieliniowe) charakterystyki obu elementów oraz dane kalibracyjne zapisane w pamięci nieulotnej. Wyniki pomiarów są transmitowane do regulatora LB-722 w postaci cyfrowej z szybkością około 300 bodów i okresem repetycji pomiaru około 2 s. Zastosowano interfejs prądowy, z którego równocześnie jest zasilane urządzenie. W tym rozwiązaniu uzyskano prostotę połączenia termohigrometru z regulatorem - przy użyciu tylko dwóch przewodów. Ponadto oba urządzenia mogą być umieszczone w znacznej odległości od siebie (ograniczonej tylko opornością pętli przewodu łączącego - mniejszą od 100 ohm). Z uwagi na stosunkowo niską szybkość transmisji oraz standard prądowy interfejsu, kabel łączący sterownik z termohigrometrem może być dowolnego typu, przy zapewnieniu wysokiej odporności na zakłócenia zewnętrzne. Ponadto, połączenie to jest odporne na zamianę końcówek kabla (biegunowości).

Podczas okresowego wzorcowania (uwierzytelniania) termohigrometru LB-710M wykorzystuje się dwukierunkową transmisję cyfrową. Podczas kalibracji (wzorcowania) zestaw współczynników skalujących wyniki zostaje zapisany w pamięci nieulotnej termohigrometru LB-710M. Wyeliminowano tym samym jakiekolwiek elementy regulacyjne (potencjometry i trymery) - będące często źródłem problemów (niestabilność termiczna, szumy i trzaski, przypadkowa ingerencja w nastawy itp.).

Każdy termometr - higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Głównego Urzędu Miar w Warszawie, z Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie lub Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Termometr - higrometr LB-710 posiada zatwierdzenie typu RP T 95 77 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Termometr-higrometr LB-710 jest wersją termohigrometru LB-710M, w której zastosowano tańsze elementy elektroniczne o ograniczonym zakresie temperatur pracy do 0°C..+70°C.

Regulator wilgotności LB-722 otrzymuje z dołączonego do niego termohigrometru LB-710M wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury w wybranym punkcie obiektu i po przekroczeniu zadanego progu wilgotności względnej lub temperatury (w wersji LB-720T) załącza, poprzez wyjście przekaźnikowe, agregat osuszający lub grzejnik. Realizuje zatem dwustanową regulację wilgotności i temperatury. Założono histerezę regulacji równą 2 % wilgotności tzn. agregat zostanie wyłączony w momencie, gdy zmierzona wilgotność względna spadnie o 2 % poniżej ustawionego progu.

Algorytm regulacji osuszacza powietrza uwzględnia ponadto tzw. "przedmuch" agregatu. Jeżeli wilgotność względna jest powyżej zadanego progu minimalnego i poniżej progu załączenia agregatu, to urządzenie włącza osuszacz cyklicznie na 5 minut co godzinę. Podobny tryb pracy jest uruchamiany w przypadku uszkodzenia termohigrometru lub połączenia sterownika z termohigrometrem - agregat jest wtedy włączany na 10 minut co godzinę ("awaryjny" tryb pracy). Wejście urządzenia w tryb "awaryjny", lub przekroczenie zadanego progu alarmowego wilgotności względnej, uruchamia drugie wyjście przekaźnikowe ("alarmowe") i wygasza na płycie czołowej sterownika kontrolkę "PRACA POPRAWNA".

Regulator LB-722 zlicza całkowity czas pracy osuszacza powietrza (tzw. "motogodziny") i umożliwia, na żądanie, wyświetlenie tego czasu w godzinach. Regulator LB-722 rejestruje w pamięci wyniki ostatnich 64 pomiarów wilgotności względnej w odstępach godzinnych. Licznik motogodzin, wyniki pomiarów wilgotności oraz ustawione przez obsługę parametry pracy regulatora (progi wilgotności) są zapamiętane w pamięci urządzenia odpornej na wyłączenie zasilania.

Aktualne wyniki pomiarów, stan licznika motogodzin, zawartość pamięci z ostatnich 64 godzin oraz nastawy przyrządu są ukazywane na dwóch czterocyfrowych wyświetlaczach typu LED o wysokości cyfry 12 mm. Wyświetlacze mogą pracować w różnych trybach pracy. W podstawowym trybie ukazywany jest aktualny wynik pomiaru wilgotności oraz temperatury. Podczas programowania przyrządu jeden z wyświetlaczy pokazuje ustawiany parametr, a drugi odpowiedni opis (symboliczne oznaczenie parametru). Podobna sytuacja ma miejsce podczas wyświetlania licznika motogodzin oraz przeglądania pamięci wyników pomiarów (w tym ostatnim przypadku jeden z wyświetlaczy pokazuje - symbolicznie - czas, a drugi zapamiętany wynik pomiaru wilgotności).

Regulator LB-722 jest wyposażony w wyjście cyfrowe, przez które są transmitowane aktualne wyniki pomiaru temperatury i wilgotności, z szybkością około 300 bps, w odstępach około 2s. Wyjście to pracuje w standardzie podobnym do interfejsu termohigrometru LB-710M, co umożliwia proste tworzenie skomputeryzowanego systemu monitoringu warunków środowiskowych w wielu pomieszczeniach. System taki może zawierać dowolną liczbę termohigrometrów LB-710M, jak również sterowników DOP LB-720. Prosty system, z jednym lub dwoma termohigrometrami lub sterownikami, można uzyskać łącząc je (poprzez konwerter LB-371) do interfejsu RS-232 lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB do dowolnego komputera. Większa liczba elementów systemu może być dołączona przy użyciu koncentratora LB-480.

Programator LB-721 jest nadajnikiem zdalnego sterowania służącym do zaprogramowania nastaw regulatora LB-722 za pomocą łącza optycznego (na podczerwień). W szczególności regulowane są:

 • próg załączenia agregatu osuszającego i grzejnika
 • próg wyłączenia agregatu (tj. wartość wilgotności, poniżej której funkcja "przedmuchu" również ulega zablokowaniu),
 • próg alarmowy wilgotności.

Nastawy osuszacza powietrza są pamiętane w pamięci nieulotnej regulatora LB-722 (tzn. ostatnio wybrane wartości pozostają nie zmienione po wyłączeniu zasilania). Dodatkowo programator umożliwia przeglądanie pamięci z ostatnich 64 wyników pomiarów a także kontrolę stanu licznika motogodzin.

Zastosowany tu sposób programowania przyrządu zabezpiecza nastawy przed zmianą przez osoby niepożądane (ze względu na konieczność użycia specjalizowanego pilota LB-721) oraz pozwala wyeliminować (trudne ze względu na uzyskanie szczelności) przełączniki programujące. Zasięg programatora wynosi około 1 m.

Programator LB-721 jest niewielkim przenośnym ("kieszonkowym") urządzeniem, zasilanym z jednej baterii 9 V (6F22). Jest wyposażony w 8-klawiszową, czytelnie opisaną klawiaturę membranową. Sześć klawiszy przełącza tryb pracy wyświetlaczy sterownika (zgodnie z umieszczonym na nich opisem), włączając ewentualnie jeden z trybów modyfikacji nastaw, natomiast dwa pozostałe służą do zwiększania lub zmniejszania parametru podczas programowania.

Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane we wszystkich urządzeniach uwzględniają osiągnięcie szerokiego zakresu temperatur pracy (-40..+70 °C), a także zapewniają dużą odporność na zakłócenia i niezawodność. W szczególności wszystkie trzy urządzenia (LB-710M, LB-722, LB-721) zbudowano w oparciu o mikroprocesory specjalnie przystosowane do pracy w takich warunkach. Wszystkie tworzywa sztuczne z których wykonano obudowy osuszacza powietrza wytrzymują narażenia termiczne conajmniej w zakresie temperatur -40..+80 °C.

Dane techniczne sterownika

POMIARY
zakres pracy i pomiarów  temperatura -40..70 °C
wilgotność 10..95 %
pojemność licznika motogodzin 9999 godz.
DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW
temperatury +/- 0.5 °C w zakresie -30..+50 °C
wilgotności +/- 3.0 % w zakresie +5..+35 °C
+/- 5.0 % w zakresie -30..+5 °C i +35..+50 °C
łącznego czasu pracy DOP +/- 0.1 %  
REGULACJA POZIOMÓW
zakres regulacji poziomów alarmowy wilgotności 10..90 %
maksymalny i minimalny wilgotności 10..70 %
histereza poziomów wilgotności 2 %
dokładność realizacji progów regulacji wilgotności dla +5..+35 °C +/- 3.0 %
wilgotności dla -30..+5 °C i +35..+50 °C +/- 5.0 %
czasów pracy i przerw w reżimie "przedmuch" i "awaryjnym" +/- 0.1 %
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
termometr-higrometr LB-710M 190 x 70 x 33 mm  
regulator LB-722 180 x 130 x 106 obudowa podstawowa
regulator LB-722 308 x 255 x 160 obudowa dodatkowa
programator LB-721 175 x 77 x 25  
KLASA ODPORNOŚCI w/g DIN40050
termometr-higrometr LB-710M IP54
regulator LB-722 IP54
programator LB-721 IP40

OBCIĄŻALNOŚĆ WYJŚĆ "ALARMU" I "OSUSZACZA"

maksimum 2 A, obciążenie rezystancyjne, 230 V / 50 Hz.

ZASILANIE (bez sygnalizatora alarmowego)

1 x 230 V AC/ 50...60 Hz / 10 VA.

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Sterownik dynamicznych osuszaczy powietrza LB-720
Przemysłowy osuszacz powietrza - sterownik LB-720 do regulacji wilgotności. Steruje pracą osuszacza i nagrzewacza, posiada świadectwo wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę