Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Sterownik przechowalni warzyw » Regulator LB-760D

Sterownik do chłodni, regulator do chłodni LB-760D


 • funkcje: pomiar, rejestracja, regulacja
 • pomiar: temperatura, wilgotność
 • przechowywanie pieczarek, owoców, warzyw
 • konkurencyjna cena
 • instalacje "pod klucz"
 • sterownik do przechowalni
 • program LBX do PC z systemami Windows
Regulator LB-760LB-761 (pilot)
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez LB-480.

Przeznaczenie regulatora

Regulator LB-760D z czujnikami pomiarowymi stanowi zestaw do kontroli pracy chłodni przeznaczonej do przechowywania pieczarek i owoców zgodnie z wymogami HACCP. Sterownik jest przeznaczony do:

 • pomiaru, regulacji i rejestracji wilgotności względnej powietrza w chłodni,
 • pomiaru i rejestracji temperatury powietrza w chłodni,
 • pomiaru i rejestracji dodatkowych 6 temperatur, które mogą być wykorzystane np. do:
  • kontroli temperatury w dodatkowych 4 miejscach chłodni,
  • kontroli temperatury wody gorącej oraz wody lodowej w systemie zasilania central klimatyzacyjnych.

Regulator jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym z sieci 230V, wykonanym w postaci panelu do powieszenia na ścianie. Konstrukcja regulatora jest oparta o zaawansowaną technikę mikroprocesorową. Sterowanie regulatorem jest możliwe przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub dołączonego komputera PC z programem LBX. Przyjęte rozwiązanie umożliwia wygodne sterowanie regulatorem w miejscu utrudniającym dostęp, zwiększa bezpieczeństwo obsługi, uniemożliwia dostęp do regulacji osobom niepowołanym. Wszystkie wyniki pomiarów wyświetlane są na czytelnych wyświetlaczach sterownika.

Przechowywanie pieczarek, owoców

Każdy regulator LB-760D jest przeznaczony do nadzorowania tylko jednej chłodni lub przechowalni. W przypadku posiadania większej ilości chłodni lub przechowalni niezbędne jest zastosowanie osobnego regulatora dla każdej z chłodni. Regulatory LB-760D zainstalowane przy poszczególnych chłodniach, po połączeniu z komputerem typu PC, tworzą wspólny system pomiarowo-kontrolny. Możliwe jest wówczas wygodne sterowanie regulatorami z komputera PC, zbieranie wyników pomiarów, tworzenie ich historii, przeglądanie wyników w postaci wykresów i drukowanie wykresów na drukarce. Do połączenia regulatorów w chłodni z komputerem wykorzystywany jest interfejs RS485, zapewniający minimalną liczbę przewodów pomiędzy regulatorami i komputerem oraz duży zasięg transmisji danych (kilkaset metrów).

Konstrukcja

Do każdego regulatora do chłodni LB-760D mogą być dołączone następujące elementy pomiarowe:

 • Sonda psychrometryczny do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza w chłodni.
 • Cztery sondy do pomiaru dowolnych dodatkowych temperatur np. w różnych miejscach chłodni.
 • Sonda podwójna do pomiaru 2 temperatur: wody gorącej i lodowej.

Do każdego regulatora do chłodni LB-760D mogą być dołączone następujące elementy wykonawcze:

 • Zawór nawilżania regulujący dopływ rozpylonej wody (albo pary) w sposób płynny (zaworem z siłownikiem) lub impulsowy (zaworem typu włącz/wyłącz).

Działanie

Wyjściowe sygnały regulacyjne są sterowane wynikami obliczeń dokonanymi w procedurach regulacyjnych na podstawie wartości zadanych i aktualnych wartości zmierzonych wilgotności powietrza w komorze chłodni.

Regulator jest wyposażony w wyjście alarmowe, umożliwiające sygnalizację stanów awaryjnych (uszkodzenie sond, brak zasilania) lub informujące o wykroczeniu wilgotności lub temperatur poza zaprogramowane limity. Do wyjścia alarmowego może być dołączony np. dzwonek, który oznajmi dyżurującej obsłudze wystąpienie sytuacji alarmowej.

Konstrukcja sterownika do chłodni oraz działanie programowania sterującego zostało opracowane przy konsultacji z ekspertami pieczarkarstwa i w sposób ciągły podlega rozwojowi dzięki korzystaniu z doświadczeń zbieranych w pieczarkarniach.

Każdy użytkownik regulatorów LAB-EL może dokonać nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania regulatorów i komputera sterującego PC. Dzięki nowoczesnej konstrukcji regulatorów istnieje możliwość wielokrotnego, samodzielnego wpisania programu działania do regulatorów. W tym celu użytkownik pobiera poprzez internet najnowsze oprogramowanie (albo otrzymuje je na płycie CD), które po uruchomieniu, ładuje nowy program działania z komputera sterującego PC kolejno do wszystkich regulatorów.

Aktualnie dostępny jest nowy program LBX do PC, sterujący pracą regulatorów LB-760, LB-760A, LB-760C i LB-760D, pracujący w różnych systemach Windows, który został opracowany jako odpowiedź na nieustannie wzrastające wymagania użytkowników, pojawienie się certyfikacji jakości produkcji HACCP oraz rozwój techniki komputerowej.

Instalacja sterowników do chłodni lub przechowalni

Regulatory

Firma LAB-EL dostarcza jako zestaw podstawowy: regulatory do chłodni LB-760D, sondy pomiarowe oraz oprogramowanie sterujące do komputera. Jako wyposażenie dodatkowe dostarczany jest konwerter LB-485 i ekranowane kable komputerowe (do połączenia regulatorów z komputerem). Zakupu komputera sterującego i drukarki najlepiej jest dokonać, ze względu na bliskość serwisu gwarancyjnego, w firmie komputerowej w pobliżu miejsca zamieszkania. Zapewniamy dodatkową usługę w postaci pomocy w instalacji elektrycznej niskonapięciowej i konfiguracji systemu (podłączenie sond, kalibracja sond, programowanie parametrów, dołączenie i konfiguracja komputera) i szkolenia. Relatywnie niski koszt instalacji zakłada aktywny udział inwestora w instalacji (montaż mechaniczny urządzeń i okablowania) i wykorzystanie własnych urządzeń wykonawczych inwestora.

Cennik sterowników do chłodni i czujników pomiarowych przedstawiono na stronie: http://www.label.com.pl/po/cennik.html .

Instalacje "pod klucz"

Kompletne instalacje systemów "pod klucz" w tunelach, w skład których może wchodzić dostawa, montaż i serwis urządzeń wykonawczych oraz regulatorów LB-760C wykonują (przy współpracy z LAB-EL) firmy, których adresy zostały przedstawione na stronie naszych dystrybutorów i instalatorów.

starstarstarstarstar
Ocena produktu
Regulator do chłodni (przechowalni) LB-760D
Regulator do chłodni z czujnikami. Sterownik do chłodni oraz do przechowalni, przechowywanie pieczarek oraz owoców. Inne sterowniki i regulatory HACCP
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę