Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Regulator LB-760C

Podłoże do pieczarkarni, produkcja podłoża: LB-760C


 • funkcje: pomiar, rejestracja, regulacja
 • pomiar: temperatura, stężenie O2
 • konkurencyjna cena
 • instalacje "pod klucz"
 • program LBX do PC z systemami Windows
Produkcja podłoża do pieczarkarni - regulator LB-760LB-761 (pilot)
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez LB-763.

Produkcja podłoża do pieczarkarni

Regulator LB-760C z czujnikami pomiarowymi stanowi zestaw do produkcji podłoża do uprawy grzybów. Jest przeznaczony do pomiaru, regulacji i rejestracji temperatury, stężenia tlenu i przewiewu w procesach fermentacji podłoża metodą "indoor" lub podczas przerostu podłoża w masie. Regulator jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym z sieci 230V, wykonanym w postaci panelu do powieszenia na ścianie. Konstrukcja przyrządu jest oparta o zaawansowaną technikę mikroprocesorową. Sterowanie regulatorem jest możliwe przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Przyjęte rozwiązanie umożliwia wygodne sterowanie regulatorem w miejscu utrudniającym dostęp, zwiększa bezpieczeństwo obsługi, uniemożliwia dostęp do regulacji osobom niepowołanym. Wszystkie wyniki pomiarów wyświetlane są na czytelnych wyświetlaczach.

Każdy regulator LB-760C jest przeznaczony do nadzorowania tylko jednego tunelu fermentacyjnego lub przerostowego. W przypadku posiadania większej ilości tuneli niezbędne jest zastosowanie osobnego regulatora dla każdego z tuneli. Regulatory LB-760C zainstalowane przy poszczególnych tunelach po połączeniu z komputerem typu PC tworzą wspólny system pomiarowo-kontrolny. Możliwy jest wówczas systemowy pomiar stężenia tlenu O2 (rys. 1), a ponadto dostępne jest wygodne sterowanie regulatorami z komputera PC, zbieranie wyników pomiarów, tworzenie ich historii, przeglądanie wyników w postaci wykresów i drukowanie wykresów na drukarce. Do połączenia regulatorów z komputerem wykorzystywany jest interfejs RS485, zapewniający minimalną liczbę przewodów pomiędzy regulatorami i komputerem oraz duży zasięg transmisji danych (kilkaset metrów).

Konstrukcja regulatora

Do każdego regulatora do produkcji podłoża LB-760C mogą być dołączone następujące elementy pomiarowe:

 • Cztery sondy do pomiaru temperatury podłoża, umożliwiające niezależny pomiar temperatury w kilku różnych punktach. Sondy wykonane są w postaci prętów, których konstrukcja umożliwia łatwe umieszczenie ich w podłożu.
 • Dwie sondy do pomiaru temperatury powietrza doprowadzonego pod pryzmę podłoża (wlotowego).
 • Dwie sondy do pomiaru temperatury powietrza wychodzącego z pryzmy podłoża (wylotowego).
 • Miernik stężenia tlenu, indywidualny (osobno w każdej hali) lub systemowy (jeden na wszystkie hale lub grupę hal).

Do każdego regulatora LB-760C mogą być dołączone następujące elementy wykonawcze:

 • Przepustnice do wentylacji hali - powietrza cyrkulacyjnego i świeżego, sterowane proporcjonalnie jednym albo dwoma sprzężonymi elektrycznie siłownikami.
 • Przemiennik częstotliwości, tzw. falownik (służący do płynnej zmiany obrotów) albo stycznik (do okresowego włączania) silnika napędzającego wentylację hali.
 • Zawór nawilżania, regulujący dopływ rozpylonej wody (albo pary) w sposób płynny (zaworem z siłownikiem) lub impulsowy (zaworem typu włącz/wyłącz).

Działanie

Wyjściowe sygnały regulacyjne są sterowane wynikami obliczeń dokonanymi w procedurach regulacyjnych na podstawie wartości zadanych i aktualnych wartości zmierzonych: średniej temperatury podłoża i stężenia tlenu. Możliwe jest ręczne programowanie wartości sygnałów wyjściowych.

Zasadniczą funkcją płynnie regulowanej przepustnicy dopływu świeżego powietrza jest kontrolowanie temperatury lub stężenia tlenu w podłożu. Wentylator o regulowanej wydajności wpływa na wyrównanie temperatury w całej objętości podłoża.

Regulator do produkcji podłoża pieczarkarni jest wyposażony w wyjście alarmowe, umożliwiające sygnalizację stanów awaryjnych (uszkodzenie sond, brak zasilania) lub niewłaściwy stan parametrów podłoża. Do wyjścia alarmowego może być dołączony np. dzwonek, który oznajmi dyżurującej obsłudze wystąpienie sytuacji alarmowej.

W przypadku instalacji składającej się z większej liczby regulatorów LB-760C oraz komputera nadzorującego PC (rys. 1) możliwe jest zastosowanie tylko jednego miernika stężenia tlenu dla całej instalacji. Powietrze z każdego tunelu dostarczane jest wówczas cyklicznie do miernika tlenu przy pomocy systemu zaworów, rur i pompy powietrza. Działanie takiego systemu pomiarowego musi w sposób ciągły nadzorować komputer - jest to warunek działania takiej instalacji. Zastosowanie takiej metody pomiaru stężenia O2 pozwala na znaczne obniżenie kosztów, gdyż wymagany jest tylko jeden miernik stężenia tlenu. Regulatory LB-760C mogą pracować we wspólnej instalacji z regulatorami LB-760A.

LB-760C
Rys. 1. Przykładowe elementy składowe systemu dla trzech tuneli fermentacji podłoża "indoor":
HU - tunel, CO - przewody poboru powietrza, ZP - zawory powietrza, KO - konwerter LB-485, LB-710 - termohigrometr do pomiaru parametrów zewnętrznego powietrza, PC - komputer z programem sterującym, SP - skrzynka pomiarowa zawierająca: FO - filtr odwadniający, PO - pompę powietrza i DC - miernik stężenia tlenu.

Konstrukcja urządzeń oraz działanie ich oprogramowania sterującego zostało opracowane przy konsultacji z ekspertami pieczarkarstwa i w sposób ciągły podlega rozwojowi dzięki korzystaniu z doświadczeń zbieranych w pieczarkarniach.

Każdy użytkownik regulatorów LAB-EL może dokonać nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania regulatorów i komputera sterującego PC. Dzięki nowoczesnej konstrukcji regulatorów istnieje możliwość wielokrotnego, samodzielnego wpisania programu działania do regulatorów. W tym celu użytkownik pobiera poprzez internet najnowsze oprogramowanie (albo otrzymuje je na dyskietce), które po uruchomieniu, ładuje nowy program działania z komputera sterującego PC kolejno do wszystkich regulatorów. Oprogramowanie DOS do PC pracuje w systemie DOS, w emulacji DOS w systemach Windows 95/98 oraz w emulacji DOS w systemie Linux.

Aktualnie dostępny jest nowy program LBX do PC, sterujący pracą regulatorów LB-760, LB-760A, LB-760C i LB-760D, pracujący w różnych systemach Windows, który został opracowany jako odpowiedź na nieustannie wzrastające wymagania użytkowników, pojawienie się certyfikacji jakości produkcji HACCP oraz rozwój techniki komputerowej.

Instalacja urządzeń

Regulatory

Firma LAB-EL dostarcza jako zestaw podstawowy: regulatory LB-760C, sondy pomiarowe temperatury oraz oprogramowanie sterujące do komputera. Jako wyposażenie dodatkowe dostarczany jest konwerter LB-485, termohigrometr LB-710R z osłoną LB-719, miernik tlenu z wyposażeniem do systemowego pomiaru i ekranowane kable komputerowe (do połączenia regulatorów z komputerem). Zakupu komputera sterującego i drukarki najlepiej jest dokonać, ze względu na bliskość serwisu gwarancyjnego,  w firmie komputerowej w pobliżu miejsca zamieszkania. Zapewniamy dodatkową usługę w postaci pomocy w instalacji elektrycznej niskonapięciowej i konfiguracji systemu (podłączenie sond, kalibracja sond, programowanie parametrów, dołączenie i konfiguracja komputera) i szkolenia. Relatywnie niski koszt instalacji zakłada aktywny udział inwestora w instalacji (montaż mechaniczny urządzeń i okablowania) i wykorzystanie własnych urządzeń wykonawczych inwestora.

Cennik urządzeń przedstawiono na stronie: http://www.label.com.pl/po/cennik.html.

Instalację elektryczną urządzeń wykonują:

 • Mieczysław Kwiatkowski,
  Warszawa, tel. 0601-803380,
 • "TRELPOL", Zbigniew Trela,
  Łódź, tel. 0602-199010, tel/fax: (042) 6867225.

Firma LAB-EL zapewnia serwis gwarancyjny (12 miesięczny) oraz pełny serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny nie obejmuje kosztów dojazdu serwisu do klienta, chyba że uzgodniono to z osobą wykonującą instalację.

Instalacje "pod klucz"

Kompletne instalacje systemów "pod klucz" w tunelach, w skład których może wchodzić dostawa, montaż i serwis urządzeń wykonawczych oraz regulatorów LB-760C wykonuje (przy współpracy z LAB-EL) firma:

 • "TRELPOL", Zbigniew Trela, Łódz, tel. 0602-199010, tel/fax: (042) 6867225.

Kosztorys instalacji "pod klucz" przedstawia w/w firma na indywidualne zapytanie.

starstarstarstarstar
Ocena produktu
Regulator podłoża w pieczarkarni, podłoże do pieczarkarni: LB-760C
Regulator do produkcji podłoża do pieczarkarni. Prowadzi regulację i rejestrację temperatury, stężenia O2 i przewiewu. Podłoże do pieczarkarni.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę