Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Miernik LB-854

LB-854 - Miernik CO2, regulator stężenia dwutlenku węgla

Miernik regulator stężenia CO2 LB-854
 • Miernik stężenia gazów toksycznych w powietrzu
 • Regulator stężenia dwutlenku węgla
 • Rejestrator CO2,
 • Termometr (termistor), rejestrator temperatury (opcja)
 • Metoda pomiaru - NDIR
 • Wyjścia wyników pomiarów:
  • analogowe 4..20 mA
  • analogowe 0..10 V
  • cyfrowe RS-232
  • cyfrowe S300
  • 2 przekaźniki

Opis regulatora CO2

Podstawową funkcją regulatora LB-854 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami przyrządu są: sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych, regulacja związana z pomiarami CO2. Standardowo miernik wyposażony jest w króćce którymi należy doprowadzić mierzony gaz (należy zapewnić wymuszony obieg gazu) lub może być zamknięty w obudowie przewiewowej o swobodnym obiegu gazu.

Na życzenie zamawiającego LB-854 może być wyposażony w termistor służący do pomiaru temperatury. Wartości temperatury są wówczas rejestrowane razem ze stężeniem CO2 oraz mogą sterować jednym z przekaźników urządzenia.

Miernik stężenia dwutlenku węgla LB-854 jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym z zewnętrznego źródła. Ten sterownik do pomiarów wykorzystuje metodę opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni). Polega ona na pomiarze tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie. Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat. Czujnik do pomiaru CO2 jest umieszczony wewnątrz regulatora, a mierzone powietrze może być doprowadzone z zewnętrz przez króćce przyłączeniowe, co pozwala na doprowadzenie gazu rurką z odległego miejsca. Regulator CO2 może być wykonywany w wersji z różnymi zakresami pomiarowymi w zależności od przeznaczenia (standardowo: 10000 ppm).

Do pomiaru temperatury służy zewnętrzny czujnik dołączany do zacisków miernika. W czujniku temperatury zastosowany został  precyzyjny termistor zapewniający powtarzalność pomiaru przy wymianie czujnika na inny egzemplarz. Pomiar temperatury jest opcjonalny a termistor dołączany jest do urządzenia na życzenie zamawiającego.

Miernik stężenia CO2 posiada kilka interfejsów wyjściowych, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach. Interfejs cyfrowy RS-232 jest wykorzystywany podczas kalibracji miernika oraz służy do dołączenia przyrządu do systemu zbierającego wyniki pomiarów (np. regulator klimaty LB-762, rejestrator danych LB-480, program LBX), podobnie jak interfejs S300 LAB-EL. Regulator CO2 posiada także dwa wyjścia analogowe: jedno 4..20 mA i jedno 0..10 V, które mogą służyć do wyprowadzenia wyników pomiarów lub (opcjonalnie) do proporcjonalnego sterowania urządzeniami wykonawczymi (np. zaworem, wentylatorem) w procesach regulacji stężenia CO2. Dwa wyjścia przekaźnikowe miernika CO2 mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz / wyłącz (np. wentylacją).

Aktualne wyniki pomiarów stężenia CO2 i temperatury są widoczne na alfanumerycznym podświetlanym wyświetlaczu LCD. Wbudowana w miernik klawiatura służy do programowania progów alarmowych i (opcjonalnie) parametrów związanych z regulacją. Przekroczenie zaprogramowanych progów alarmowych jest sygnalizowane poprzez wbudowany brzęczyk i diody LED umieszczone na płycie czołowej sterownika.

Regulator dwutlenku węgla LB-854  wyposażony jest w klawisz  dzięki któremu można przeprowadzić kalibrację miernika dla stężenia 400 ppm. W tym celu należy doprowadzić do miernika gaz o stężeniu 400 ppm, poczekać na ustabilizowanie wyników pomiaru poczym wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund klawisz 'kalibracja 400 ppm'.

Rejestrator CO2

Wyniki pomiarów mogą być (opcjonalnie) rejestrowane we wbudowanej pamięci regulatora (około 30000 pomiarów) i odczytane w późniejszym czasie poprzez interfejs RS-232.

Obudowa regulatora dwutlenku węgla jest dostosowana do montażu na szynie TS35. Przyrząd jest zasilany z sieci 230 V/50 Hz lub opcjonalnie ze źródła 24 V AC/DC.

Alternatywny miernik CO2 : LB-852, LB-853.

Obszarem zastosowań miernika może być przykładowo

Uwaga: Nie można dopuścić do wykraplania wody wewnątrz miernika CO2. W przypadku wykorzystania miernika do pomiaru powietrza pobieranego z ciepłych i wilgotnych pomieszczeń (np. z pieczarkarni) należy przed miernikiem zastosować zewnętrzny filtr osuszający. Miernik CO2 powinien znajdować się w temperaturze o 5..10°C wyższej niż temperatura pomieszczenia, z którego pobierane jest do pomiaru wilgotne powietrze.

Dane techniczne

Pomiar CO2
Typ sensora CO2 NDIR, wbudowany
Zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 0...10000 ppm (0...1 %)
Dokładność pomiaru CO2 +/- 5% aktualnego wskazania +/- 100 ppm
Wpływ ciśnienia atmosferycznego
+1,6% wartości mierzonej na każdy 1kPa w odniesieniu do 100kPa
Rozdzielczość pomiaru 1 ppm
Standardowy zakres wyjść analogowych 0...10000 ppm
Czas nagrzewania miernika po włączeniu zasilania 1 minuta
Pomiar temperatury (do przyrządu dołączany jest termistor na życzenie zamawiającego)
Czujnik temperatury Zewnętrzny, z termistorem TK
Maksymalny zakres pomiaru -50...100 °C
Dokładność pomiaru w zakresie –15...+70 °C +/- 0,2 °C +/- 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru w zakresie –35...+100 °C +/-0,5 °C +/- 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru poza zakresem –35...+100 °C +/-2 °C +/- 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C
Wyjścia
Cyfrowe RS232 RS232, 19200/8/1/E MODBUS RTU
Cyfrowe S300 Izolowane, bierne, napięcie 8..29V, 300bit/S/7/1
Analogowe 0...10 V Nie izolowane, obciążenie min. 1000 ohm, zakres 0...10000 ppm
Analogowe 4...20 mA Izolowane, bierne, zasilanie zewnętrzne 8..29V, zakres 0...10000 ppm
Przekaźnikowe 2 wyjścia, 1 A/250 V, obciążenie rezystancyjne, alarm lub regulacja
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy 5...50 °C
Zakres wilgotności względnej powietrza 10..80% - zalecane ciągłe warunki pracy, 5...90 % - dopuszczalne chwilowe warunki (bez kondensacji wody)
Pozostałe parametry
Zasilanie 230 V/50 Hz/3 VA (opcjonalne wykonanie: zasilanie 24 V AC/DC)
Wymiary zewnętrzne 135 x 90 x 62 mm
Masa 400 g
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik stężenia CO2 (dwutlenku węgla) LB-854, regulator
Miernik stężenia CO2, regulator dwutlenku węgla i temperatury. Wyjścia 0 - 10V i 4 - 20mA oraz dwa przekaźniki. Inne mierniki i regulatory CO2.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 16
 • dodaj swoją ocenę