Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Ekrany

Ekrany użytkownika w programie LBX

Wizualizacja pieczarkarnia
  • Dowolna wizualizacja graficzna pomiarów
  • Pomiary widoczne na makiecie obiektu

Dodawanie nowego ekranu

Ekrany użytkownika dają możliwość zaprojektowania własnych okien w programie LBX i wyświetlania w nich wybranych informacji z wykorzystaniem dowolnej grafiki jako podkładu, na którym mogą pojawić się wyniki pomiarów związane z przedstawionymi na rysunku obiektami.

Konfiguracja ekranu użytkownika

W celu przejścia do edycji nowego ekranu użytkownika należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w panelu bocznym na napisie 'Ekrany użytkownika'. Po pojawieniu się menu należy wybrać 'Dodaj nowy ekran'.

Następnie należy wczytać 'Plik tła', na którym będą umieszczone ikonki z wybranymi pomiarami. Projekt graficzny pliku tła należy zaprojektować z wykorzystaniem zewnętrznego edytora graficznego albo wykorzystać odpowiednie zdjęcie obiektu.

Po otworzeniu edytora ekranów użytkownika na dwóch paskach narzędziowych znajdują się do wyboru kontrolki (pokrętło, przycisk, ...) oraz opcje ekranów (usuń, plik tła, ...). Za pomocą myszki należy wskazać wybraną kontrolkę, następnie kliknąć na właściwe miejsce ekranu. Wszystkie operacje dotyczące wielkości kontrolek oraz ekranu i rozmieszczenie kontrolek na ekranie można dokonywać za pomocą myszki.

W każdej kontrolce należy ustawić dwie opcje: wartość oraz właściwości. Są one dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na kontrolce.

  • Wartość - określa zmienną związaną z kontrolką. W przypadku zmiennych użytkownika można zmieniać ich wartość z poziomu ekranów użytkownika
  • Właściwości - zbiór ustawień wyglądu specyficzny dla każdego rodzaju kontrolki

Po zakończeniu edycji należy wybrać przycisk 'Zapis ustawień', a następnie zamknąć edytor. Nowy ekran będzie od tej pory do wyboru w panelu bocznym.

Powyżej jest przedstawiony przykładowy ekran użytkownika wizualizujący pomiary w hali do uprawy pieczarek.

Poniżej jest schematyczny widok hali, który może być wykorzystany jako podkład do ekranu użytkownika prezentującego działanie regulatora LB-762 (rysunek pochodzi z ulotki 'Regulatory do pieczarkarni LB-762 i LB-762A').

Regulacja klimatu w uprawie grzybów

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i nowe pomysły, które można zgłaszać prze stronę 'Kontakt'.


Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Ekrany użytkownika
Ekrany użytkownika dają możliwość zaprojektowania własnych okien w programie LBX i wyświetlania w nich wybranych informacji z wykorzystaniem dowolnej grafiki jako podkładu
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę