Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » LB-762 nastawy

Zalecane nastawy regulatorów do pieczarkarni - LB-762 z  oprogramowaniem LB762V1 firmware 1.13.1.fw

Regulator do pieczarkarni LB-762

Wstęp

Stale rozwijający się program LBX do PC sterujący pracą regulatorów LB-762 został opracowany jako odpowiedź na ciągle wzrastające wymagania użytkowników, pojawienie się certyfikacji jakości produkcji oraz by sprostać postępowi techniki komputerowej. Rozwój spowodował, że użytkowanie regulatorów do uprawy pieczarek, zwłaszcza gdy ma się z nimi pierwszy raz do czynienie, stawia przed użytkownikiem wymaganie zapoznania się ze spora ilością dokumentacji. Sprawa przypomina trochę prowadzenie samochodu, którego też każdy musiał się kiedyś nauczyć. Regulator sam, bez właściwej obsługi i zaprogramowania właściwych nastaw, nie zapewni poprawnej pracy.

A więc po pierwsze należy zapoznać się z dokumentacja posiadanego regulatora. Dokumentacja jest opublikowana na naszej stronie LB-762.

Duża ilość informacji znajduje się także w Helpie do programu LBX: po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F1. Ważne informacje, wyjaśniające sposób ustawiania parametrów PID regulatora,  podano w ulotce "Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762".

Aktualizacja oprogramowania

Jeżeli chcemy w pełni wykorzystać regulatory, zalecana jest aktualizacja oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji. Szczegóły wprowadzonych zmian w kolejnych wersjach są przedstawione w osobno dla:

Aktualną wersje programów LBX można pobrać ze strony www.label.pl. Aktualizacje są bezpłatne w ramach świadczenia gwarancji przez okres 2 lat.  Aktualizację może zainstalować nasz serwis (niestety, dojazd nie zawsze jest w tym wypadku bezpłatny).

Po okresie gwarancyjnym wymagane jest zakupienie aktualizacji, która obowiązuje przez następne 2 lata.

UWAGA:

  • W regulatorach do pieczarkarni LB-762 zalecamy aktualizację do ostatniej opublikowanej wersji.
  • Po wgraniu nowego programu do regulatorów należy sprawdzić, czy wartości nastaw są poprawne w każdym z regulatorów z osobna (czyli: konfiguracja wyjść przekaźnikowych i siłowników, nastaw PID, temperatury bezpieczeństwa klimatyzacji, zadane parametry temperatury i wilgotności) i czy działanie systemu jest poprawne. Ekrany zalecane do przejrzenia przedstawiono poniżej.
  • Zalecanym systemem w komputerze sterującym PC jest system Windows 7.
  • Zalecamy stosowanie zdalnego dostępu do programu LBX przy pomocy dodatkowego zewnętrznego komputera, podłączonego przez usługę Proxy LAB-EL (usługa dostępna na dodatkowe zamówienie). Pozwala to na wygodne kontrolowanie uprawy ze zdalnej lokalizacji. Prawidłowa konfiguracja w oknie "Konfiguracja serwera - ustawienia podstawowe - Serwer" widoczna jest na rysunku poniżej. Hasło dostępu jest przekazywanie zamawiającemu tą usługę.
Ekran serwera LBX

Nastawy regulatorów do pieczarkarni LB-762

Poniżej przedstawiono ekrany nastaw wymagające przejrzenia i odpowiedniego ustawienia w regulatorach LB-762. Wpisane wartości w oknach ustawień mają charakter poglądowy i mogą wymagać indywidualnej korekty podczas dla danej instalacji.

EKRANY NASTAW LB-762 dla:
  • lbx-1.7.82-setup.exe
  • LB762V1_firmware_1.13.1.fw
KOMENTARZ
Ustawienia sprzętowe - Ogólne
Ustawienia sprzętowe - Ogólne

Okres rejestracji danych nie powinien być częstszy, niż co 600 sekund. Podczas regulacji hali można go zmienić czasowo na wartość np. 60 sekund.
Ustawienia sprzętowe - Klimatyzacja
Ustawienia sprzętowe - Klimatyzacja

W ramce "Wilgotność" zalecany jest wybór metody "Stabilizowana wilgotność: przewidywana". Daje to regulacje w/g wartości wilgotności bezwzględnej (faktycznej zawartości wody w powietrzu, np. w g/kg), a nie w/g wilgotności względnej RH (zależnej od temperatury powietrza). Dzięki temu wahania temperatury powietrza nie przekładają się na wahania regulacji wilgotności (mniejsze zużycie energii). Wilgotność względna będzie równa zadanej wówczas, gdy temperatura powietrza osiągnie zadaną wartość.
Ustawienia sprzętowe - Wejścia pomiarowe
Ustawienia sprzętowe - Wejścia pomiarowe

Dla każdego wejścia  pomiarowego należy zaznaczyć czujniki dołączone do regulatora stosownie do ich funkcji i miejsca zainstalowania.
Ustawienia sprzętowe - Przekaźniki
Ustawienia sprzętowe - Przekaźniki

Dla każdego wyjścia przekaźnikowego należy wybrać właściwą funkcję, jaką steruje w układzie klimatyzacji, stosownie do miejsca zainstalowania urządzenia wykonawczego.
Ustawienia sprzętowe - Wyjscia analogowe
Ustawienia sprzętowe - Wyjścia analogowe

Dla każdego wyjścia analogowego do sterowania siłownikiem należy wybrać właściwą funkcję, jaką siłownik steruje w układzie klimatyzacji, stosownie do miejsca zainstalowania urządzenia wykonawczego.

Należy wybrać zakres 0-10V albo 2-10V w zależności od parametrów wejścia sterującego siłownika, zgodnie z jego dokumentacją. Zwykle np. falowniki maja zakres 0-10V, a siłowniki Belimo 2-10V.

Ustawienie właściwego zakresu roboczego ma istotny wpływ na stabilność regulacji. Zawory zwykle nie regulują dla wartości bliskich krańcom zakresu 0% i 100%.
Ustawienia sprzętowe - Pomiar CO2
Ustawienia sprzętowe - Pomiar CO2

W ramce "Pomiar CO2" należy wpisać numery regulatorów stosownie do układu instalacji do pobierania z hal powietrza do układu pomiarowego.

W ramce "Miernik CO2"  wybierany jest typ i miejsce dołączenia miernika dwutlenku węgla.
Ustawienia zaawansowane - Wyjścia
Ustawienia zaawansowane - Wyjścia

Regulacja "automatyczna" to normalny tryb pracy regulatora, którego zakres sygnałów wyjściowych można dodatkowo ograniczyć do wymaganej wartości.

Sterowanie ręczne jest przydatne podczas uruchamiania systemu, kontroli działania  siłowników zaworów i żaluzji, oraz w awaryjnym trybie pracy hali.
Ustawienia zaawansowane - Alarmy
Ustawienia zaawansowane - Alarmy

Stosownie do ustawionych dopuszczalnych odchyłek od wartości zadanych, włączona będzie sygnalizacja alarmowa (przekaźnikami oraz  statusem alarmu) oraz pola wartości z  aktywna sygnalizacją alarmowa będą podświetlone na czerwono.
Ustawienia zaawansowane - Powietrze
Ustawienia zaawansowane - Powietrze

Należy ustawić odpowiednie sterowania nagrzewnica wstępną - ważne w okresie zimowym!

Zaznaczenie "ptaszka" w funkcji "dopuszczaj dopływ powietrza..." skutkuje zamknięciem klap, gdy odchyłka klimatu od zadanej wartości przekracza zaprogramowane progi. Nie zaleca się włączania tej opcji ze względu na brak stabilizacji stężenia CO2 w tym przypadku.

WAŻNE: Wpisanie odpowiedniej wartości, np. 50%, w pole "Zamykanie dopływu powietrza na wartość" ustawia klapy od razu na tą wartość po restarcie systemu (np. po zaniku zasilania, kiedy brak jeszcze poprawnych pomiarów). 
Ustawienia zaawansowane - Zabezpieczenia
Ustawienia zaawansowane - Zabezpieczenia

Należy ustawić odpowiednie zabezpieczenia klimatyzacji - ważne w okresie zimowym!
Ustawienia zaawansowane - Regulacja temperatury
Ustawienia zaawansowane - Regulacja temperatury

Dokładne wartości nastaw można uzyskać przeprowadzając procedurę ręcznego strojenia. Opis podany jest w ulotce:
Dobór nastaw PID regulatorów LB-762

Obok przedstawiono przykładowe parametry PID regulatora LB-762 po przeprowadzonych korektach w jednej z instalacji. Wartości te zależą od właściwości obiektu (hali) z która współpracuje regulator i nie są uniwersalne.

Zaleca się włączenie dwustopniowej regulacji temperatury.
Ustawienia zaawansowane - Regulacja wilgotności
Ustawienia zaawansowane - Regulacja wilgotności

Dokładne wartości nastaw można uzyskać przeprowadzając procedurę ręcznego strojenia. Opis podany jest w ulotce:
Dobór nastaw PID regulatorów LB-762

Obok przedstawiono przykładowe parametry PID regulatora LB-762 po przeprowadzonych korektach w jednej z instalacji. Wartości te zależą od właściwości obiektu (hali) z która współpracuje regulator i nie są uniwersalne.
Ustawienia podstawowe - Wspólne Ustawienia podstawowe - Wspólne

Stosowanie zwiększania wentylacji powinno być płynne (ramka "Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej wilgotności") i niewielkie. Skokowe zbyt duże zwiększanie wentylacji powoduje gwałtowna zmianę parametrów w hali, co jest powodem dodatkowych niestabilności klimatu i nie jest wskazane dla uprawy grzybów.
Ustawienia podstawowe - Plonowanie
Ustawienia podstawowe - Plonowanie

Jeżeli wymagana jest w danej fazie regulacja wilgotności w kierunku zmniejszania (osuszania), to należy zaznaczyć "ptaszkiem" funkcję "Osuszanie przez chłodzenie" na poszczególnych zakładkach "Ustawień podstawowych". Dzięki temu zbyt duża wilgotność będzie sterowała odpowiednio wyjściem chłodzenia powodując wykraplanie wody w klimatyzatorze


Zgłaszanie uwag o programie, pomoc w ustawieniach regulatorów

Wszelkie pytania i uwagi o działaniu programu, sugestie co do dalszego rozwoju programu i wnioski użytkowników, wynikające z ich doświadczeń i wzrastających wymagań, prosimy o zgłaszanie na adres  mail al

Bezpłatnie pomagamy telefonicznie we właściwej konfiguracji regulatorów. W tym celu wymagane jest uruchomienie przez daną pieczarkarnię połączenia internetowego, za pomocą którego w trakcie rozmowy telefonicznej, będziemy mieli możliwość obserwacji zachowania regulatorów (wykresów) i korekty ich nastaw. Szczegóły - telefonicznie.

Zobacz również
Zobacz również