Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » LB-768

LB-768 - Kontroler wentylatora psychrometru

Kontroler wentylatora LB-768
  • Sygnalizacja stanu pracy wentylatora za pomocą LED
  • Pomiar prędkości obrotowej wentylatora oraz jego napięcia pracy
  • Korekta prędkości obrotowej wentylatora
  • Sygnalizacja awarii wyjściem S300 i wyjściem typu zwiernego
  • Współpraca z regulatorem klimatu do pieczarkarni LB-762
  • Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V
  • Mocowanie na szynę DIN

Opis kontrolera wentylatora

LB-768 jest kontrolerem pracy wentylatora zasilanym z sieci 230 V AC. Zadaniem urządzenia jest monitorowanie parametrów pracy, korekta i sygnalizowanie awarii wentylatora psychrometru w celu zapewnienia stałego przepływu powietrza. Kontroler przeznaczony jest do obsługi jednego wentylatora posiadającego wyjście tachometryczne typu open collector. Wbudowany w kontroler mikroprocesor mierzy prędkość obrotową wentylatora oraz dokonuje korekty tej prędkości poprzez zmianę jego napięcia zasilania.

Prezentacja stanu pracy odbywa się przy pomocy dwóch LED znajdujących się na panelu czołowym. Dodatkowymi możliwościami jest użycie wbudowanej sygnalizacji poprzez wyjście S300 oraz podłączenie zewnętrznego sygnalizatora do wyjścia typu zwiernego.

Obsługa kontrolera

Po zainstalowaniu kontrolera i włączeniu go do sieci elektrycznej urządzenie bezzwłocznie przystąpi do pracy. Poza podłączeniem urządzenia zgodnie z instrukcją użytkownika (powyżej) nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności obsługowych.

Górna, zielona dioda LED świeceniem ciągłym sygnalizuje poprawny stan pracy. Jej miganie - zbliżającą się awarię, zaś zaświecenie czerwonej diody to sygnał awarii wentylatora.

Współpraca kontrolera wentylatora LB-768 z regulatorem klimatu LB-762

Oprogramowanie regulatorów LB-762 i LB-762A zostało uzupełnione o współpracę kontrolerem wentylatora psychrometru LB-768, co wymaga aktualizacji oprogramowania wewnętrznego regulatorów do wersji  „LB762V1_firmware_3.17.0.fw” oraz aktualizacji programu LBX na komputerze PC do wersji  „lbx-4.5-setup.exe” (albo odpowiednio nowszych wersji). Aktualne wersje programów LAB-EL są do pobrania ze strony WWW. Przed instalacją aktualizacji proszę sprawdzić, czy data wydania kluczy w programie LBX nie jest starsza niż 1 rok, co uniemożliwiłoby poprawną pracę programu LBX i będzie wymagało zamówienie aktualizacji kluczy do programu LBX.

Konfiguracja kontrolera wentylatoraWyjście S300 kontrolera LB-768 należy dołączyć do wejścia S300 regulatora LB-762, a następnie skonfigurować w programie LBX dla danego regulatora LB-762 wejścia pomiarowe w ustawieniach sprzętowych, jak na rysunku obok.

Wyniki pomiarów psychrometruW oknie danych regulatora, poniżej wyników z psychrometrów, w dodatkowym wierszu "Went.", wyświetlana jest na bieżąco prędkość obrotowa wentylatora. Nominalna prędkość obrotowa wentylatora została zaprogramowana w kontrolerze LB-768 na 3500 obrotów na minutę (rpm). Jeśli wentylator zwalnia więcej niż o 10%, lub brak z nim połączenia, to pole odczytowe sygnalizuje alarm czerwonym kolorem.

Wentylator na ekranie zbiorczym regulatorów LB-762Na ekranie zbiorczym regulatorów LB-762 został dodany wiersz sygnalizujący zbiorczy stan wszystkich kontrolerów LB-768 dołączonych do danego regulatora, gdzie wyświetlane jest albo "OK", albo "AWARIA" - jeśli pojawi się jakiś problem.

Błędy pracy wentylatora trafiają do sygnalizacji alarmowej w LB-762, tak samo jak wszystkie inne alarmy i są wyświetlane w oknie listy aktualnych problemów (okno danych -> objaśnienie alarmów i wyjątków).

Dane techniczne kontrolera wentylatora

KONTROLER WENTYLATORA LB-768
Sygnalizacja błędów diody LED
wyjście zwierne
wyjście S300
Parametry przełączania wyjścia zwiernego 0 ... 60 V (AC/DC), 0 ... 500 mA
Zakres temperatur pracy 0 ...+70 °C
Zakres wilgotności pracy
0 ... 95%
Wymiary zewnętrzne 65 x 70 x 89 mm
Zasilanie
230 V AC, 0,2 A, 50/60 Hz
wyjście izolowane galwanicznie
Obudowa z tworzywa sztucznego (ABS)
Mocowanie na szynę DIN-35
Zalecany wentylator
SUNON MF60101V1-1000U-G99
Napięcie wentylatora
12 V DC
Liczba przewodów wentylatora
3
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę