Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Nastawy regulatorów LB-760

Zalecane nastawy regulatorów do pieczarkarni - LB-760A

Regulator do pieczarkarni LB-760A

Wstęp

Stale rozwijający się program LBX do PC sterujący pracą regulatorów LB-760, LB-760A, LB-760C, LB-760D oraz LB-762 został opracowany jako odpowiedź na ciągle wzrastające wymagania użytkowników, pojawienie się certyfikacji jakości produkcji oraz by sprostać postępowi techniki komputerowej. Rozwój spowodował, że użytkowanie regulatorów do uprawy pieczarek, zwłaszcza gdy ma się z nimi pierwszy raz do czynienie, stawia przed użytkownikiem wymaganie zapoznania się ze spora ilością dokumentacji. Sprawa przypomina trochę prowadzenie samochodu, którego też każdy musiał się kiedyś nauczyć. Regulator sam, bez właściwej obsługi i zaprogramowania właściwych nastaw, nie zapewni poprawnej pracy.

A więc po pierwsze należy zapoznać się z dokumentacja posiadanego regulatora. Dokumentacja jest opublikowana na naszej stronie: dla regulatora w starszej wersji LB-760A i w nowszej wersji LB-762.

Duża ilość informacji znajduje się także w Helpie do programu LBX: po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F1 należy zapoznać się w szczególności z rozdziałem "Obsługiwane urządzenia", "LB-760A - regulator klimatu do uprawy pieczarek". Ważne informacje wyjaśniające sposób ustawiania parametrów PID regulatora podano w podrozdziale "Regulacja PID i procedura samostrojenia".

Aktualizacja oprogramowania

Jeżeli chcemy w pełni wykorzystać regulatory, zalecana jest aktualizacja oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji. Szczegóły wprowadzonych zmian w kolejnych wersjach są przedstawione w osobno dla:

Aktualną wersje programu LBX można pobrać ze strony www.label.pl. Aktualizacje są bezpłatne w ramach świadczenia gwarancji przez okres 2 lat.  Aktualizację może zainstalować nasz serwis (niestety, dojazd nie zawsze jest w tym wypadku bezpłatny).

Po okresie gwarancyjnym wymagane jest zakupienie aktualizacji, która obowiązuje przez następne 2 lata.

UWAGA:

  • W regulatorach LB-760 i LB-760A, posiadających program wewnętrzny regulatorów w wersji starszej niż LB760a-6.14.ovl, wymagana jest aktualizacja do wersji LB760a-6.14.ovl, która jest niezbędna dla współpracy z aktualną wersją programu LBX.
  • W regulatorach LB-760 i LB-760A zalecana jest aktualizacja do wersji lb760a-7.10.ovl, w której, miedzy innymi, zmieniono także system nastawiana parametrów PID, co wymaga dodatkowej pracy związanej z doborem nowych parametrów PID (w oknie "Ustawienia zaawansowane", "Regulacja"). W tej wersji możliwe jest przeprowadzenie "samostrojenia" parametrów PID, opisanego w "Helpie" (klawisz "F1", rozdział "Obsługiwane urządzenia", "LB-760A", "Regulacja PID i procedura samostrojenia").
  • W regulatorach do pieczarkarni LB-762 zalecamy aktualizację do ostatniej opublikowanej wersji.
  • Po wgraniu nowego programu do regulatorów należy sprawdzić, czy wartości nastaw są poprawne w każdym z regulatorów z osobna (czyli: konfiguracja wyjść przekaźnikowych i siłowników, nastaw PID, temperatury bezpieczeństwa klimatyzacji, zadane parametry temperatury i wilgotności) i czy działanie systemu jest poprawne. Ekrany zalecane do przejrzenia przedstawiono poniżej.
  • Zalecamy stosowanie zdalnego dostępu do programu LBX przy pomocy dodatkowego zewnętrznego komputera, podłączonego przez usługę Proxy LAB-EL (usługa dostępna na dodatkowe zamówienie). Pozwala to na wygodne kontrolowanie uprawy ze zdalnej lokalizacji. Prawidłowa konfiguracja w oknie "Konfiguracja serwera - ustawienia podstawowe - Serwer" widoczna jest na rysunku poniżej. Hasło dostępu jest przekazywanie zamawiającemu tą usługę.
Ekran serwera LBX

Zmiany sprzętowe przy przejściu z DOS na Windows dla LB-760A

Niezależnie od zmian oprogramowania należy dokonać modernizacji układu konwertera LB-485 (o ile wersja programu w konwerterze jest starsza niż 4.4 - czyli dla DOS), która to modernizacja jest wykonywana przez nasz serwis w uzgodnionych i obustronnie dogodnych terminach.

Aktualizacja programu dla DOS (z dnia 18.07.2003):

  • programu ładowalnego do regulatorów LB-760A do wersji "Load" 5.13,
  • programu sterującego dla PC z DOS do wersji 5.13.

Ostatnie aktualizacje programu DOS:

  • Dodana jest obsługa miernika CO2 FUJI o zakresie pomiarowym 3000 ppm (linearyzacja charakterystyki pomiarowej miernika). W katalogu roboczym trzeba wpisać w plik konfiguracyjny o nazwie: "co2.cfg" wyraz FUJI, sam jeden w linii, dużymi literami. Jeżeli takiego pliku nie ma, to należy go utworzyć.

Program można pobrać ze strony internetowej LAB-EL. Nie są już prowadzone dalsze prace modernizacyjne nad oprogramowaniem DOS.

Nastawy regulatorów do pieczarkarni LB-760A

Zalecane nastawy w regulatorach LB-760A z programem wewnętrznym "LB760a-6.14.ovl" i starszymi

Z doświadczeń praktycznych wynikają poniższe nastawy parametrów PID zapewniające stabilne utrzymywanie parametrów klimatu w pieczarkarni przez regulatory LB-760/LB-760A z programem wewnętrznym LB760a-6.14.ovl i starszymi. W różnych obiektach (ze względu na różne wydajności klimatyzatorów, różne rozmiary hal i różne temperatury mediów) może jednak zaistnieć konieczność ich indywidualnego doboru. Sposób doboru został opisany w części I Instrukcji użytkowania (str. 15...16).

Wilgotność RH

Nawilżanie i suszenie, tak samo: OZK: 10 %,  P: 400,  I: 10,  D: 30,  td: 120 s.
Zmiana kierunku:  odchyłka: 1,5 %,  t: 1800 s.

Temperatura T

Grzanie i chłodzenie tak samo:  OZK: 2,5 °C,  P: 1000,  I: 10,  D: 30,  td: 120 s.
Zmiana kierunku:  odchyłka: 0,5 °C,  t: 1800 s.

CO2

P: 2000,  I: 2000,  D: 0, td: 30 s.
Minimalny okres analizy danych CO2: 900 s.

Powietrze

Temperatura bezpieczeństwa klimatyzacji: 4 °C.

Zalecane nastawy w regulatorach do pieczarkarni LB-760A z programem wewnętrznym "LB760a-7.10.ovl"

Poniżej przedstawiono ekrany nastaw wymagające przejrzenia i odpowiedniego ustawienia w regulatorach LB-760A z programem wewnętrznym "LB760a-7.10.ovl".

EKRAN NASTAW LB-760A (7.10.ovl) KOMENTARZ
Ogólne W ramce "Stabilizacja RH" zalecany jest wybór metody "Stabilizowana wilgotność: przewidywana". Daje to regulacje w/g wartości wilgotności bezwzględnej (faktycznej zawartości wody w powietrzu, np. w g/kg), a nie w/g wilgotności względnej RH (zależnej od temperatury powietrza). Dzięki temu wahania temperatury powietrza nie przekładają się na wahania regulacji wilgotności.
Wyjścia analogowe Wyjścia analogowe do sterowania falownikiem ("wentylacja") i siłownikami (klapą "powietrze" i zaworami do mediów "grzanie", "chłodzenie", "nawilżanie") należy zaprogramować na zakres zgodny z zakresem dołączonych urządzeń wykonawczych. Zwykle np. falowniki maja zakres 0-10V, a siłowniki Belimo 2-10V. Prosimy o dokładne sprawdzenie tej wartości w dokumentacji zainstalowanych urządzeń wykonawczych. Ustawienie właściwego zakresu ma istotny wpływ na stabilność regulacji.
Wspólne Stosowanie zwiększania wentylacji powinno być płynne (ramka "Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej wilgotności") i niewielkie. Skokowe zbyt duże zwiększanie wentylacji powoduje gwałtowna zmianę parametrów w hali, co jest powodem dodatkowych niestabilności klimatu i nie jest wskazane dla uprawy grzybów.
Powietrze Należy ustawić odpowiednie zabezpieczenia klimatyzacji i sterowania nagrzewnica wstępną - ważne w okresie zimowym!
Regulacja PID Dokładne wartości nastaw można uzyskać przeprowadzając procedurę ręcznego strojenia. Opis podany jest w ulotce:
Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Obok przedstawiono przykładowe parametry PID regulatora LB-760A po przeprowadzonych korektach w jednej z instalacji. Wartości te zależą od właściwości obiektu (hali) z która współpracuje regulator i nie są uniwersalne.
Ustawienia podstawowe Jeżeli wymagana jest w danej fazie regulacja wilgotności w kierunku zmniejszania (osuszania), to należy zaznaczyć "ptaszkiem" funkcję "Osuszanie przez chłodzenie" na poszczególnych zakładkach "Ustawień podstawowych". Dzięki temu zbyt duża wilgotność będzie sterowała odpowiednio wyjściem chłodzenia powodując wykraplanie wody w klimatyzatorze.

Zgłaszanie uwag o programie, pomoc w ustawieniach regulatorów

Wszelkie pytania i uwagi o działaniu programu, sugestie co do dalszego rozwoju programu i wnioski użytkowników, wynikające z ich doświadczeń i wzrastających wymagań, prosimy o zgłaszanie na adres al [małpka] label.pl.

Bezpłatnie pomagamy telefonicznie we właściwej konfiguracji regulatorów. W tym celu wymagane jest uruchomienie przez daną pieczarkarnię połączenia internetowego, za pomocą którego w trakcie rozmowy telefonicznej, będziemy mieli możliwość obserwacji zachowania regulatorów (wykresów) i korekty ich nastaw. Szczegóły - telefonicznie.

Zobacz również
Zobacz również