Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Oszczędności

MEXEO i LAB-EL dla oszczędności energii i zasobów materiałowych w uprawie grzybów

Oszczędzanie energii w uprawie grzybów
 • Gdzie szukać rezerw i oszczędności?

Szokujący, nieprzewidziany i skokowy wzrost na początku 2022 roku kosztów dostaw prądu (około 4 razy)  i gazu (około 6 razy) w naturalny sposób zwiększa zainteresowanie ograniczeniem ich zużycia, dlatego firmy MEXEO i LAB-EL podejmuj a wspólne działania na rzecz oszczędzania kosztów energii i materiałów zużywanych w uprawie grzybów. Obecne obiekty do produkcji pieczarek są coraz większe, a im obiekt jest większy, tym nawet niewielkie korzystne zmiany w technologii prowadzą do oszczędzania sporych kwot.

Gdzie szukać rezerw i oszczędności? Należy zwrócić uwagę na klika możliwych kierunków działań, zasygnalizowanych poniżej:

 1. Maksymalne wykorzystanie cech powietrza zewnętrznego do kształtowania mikroklimatu w hali uprawowej. Podstawowymi parametrami, które kształtują koszt mikroklimatu jest utrzymanie stężenia dwutlenku węgla i wilgotności. Dlatego należy prowadzić wzrost zawiązków i owocników na najwyższych możliwym poziomie, przykładowo 2000 ppm., a w okresach krytycznych kilku godzinnych dochodzących do 3500 .. 4000 ppm. Ma to na celu jak najmniejszy nakład energii na obrabianie wprowadzonego powietrza, którego parametry wymagają korekty. Podobnie z wilgotnością powietrza w hali latem. Przy aktywnym podłożu łatwiej jest utrzymać wzrost zawiązków i owocników przy wyższych wilgotnościach często nawet dochodzących do 94%, przy którym utrzymywana jest transpiracja i odparowanie z powierzchni skórki. W regulatorach klimatu LAB-EL LB-762 wprowadzona jest możliwość automatycznego zmiany zadanej wartości CO2 dla uzyskania korzystnego wpływu powietrza zewnętrznego dla mikroklimatu w hali.

 2. Realizacja w/w zadania 1 mogła by być efektywniejsza, gdyby można było śledzić wydatek energii w każdej hali uprawowej. Technicznie jest to możliwe i nie jest zbyt kosztowne. Wymaga instalacji przepływomierzy i termometrów na zasilaniu mediami każdego z wymienników w centralach klimatyzacyjnych i rejestracji wyników w programie LBX LAB-EL.

 3. Pomiar nadciśnienia w hali uprawowej i regulacja na tej podstawie stopnia otwarcia wylotów powietrza z hali uprawowej zapewnia oszczędność energii poprzez lepszą kontrolę wymiany powietrza. W regulatorach klimatu LAB-EL LB-762 wprowadzona jest możliwość pomiaru i regulacji wartości nadciśnienia za pomocą klap z siłownikiem lub wentylatorów wyciągowych.

 4. Instalacja systemu nawilżania wykorzystującej parowanie z powierzchni zwilżanej posadzki. W regulatorach klimatu LAB-EL LB-762 wprowadzono funkcję dowilżania posadzkowego jako uzupełnienie dotychczasowego sposobu utrzymywania wilgotności w pieczarkarni.

 5. Instalacja zewnętrznych wymienników schładzanej wody w okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia obniża się do poziomu poniżej 6°C. Takie wymienniki efektywnie pracują w systemach schładzanych wodą. Konstrukcja ma nie dopuszczać do zamarzania obiegowej wody przez odpowiednio dobrane rury o dużym przekroju oraz pompy zapewniające bardzo szybki ruch wody. Oznacza to, że można nie włączać w tym czasie prądożernych chilerów szacunkowo przez około ponad 100 dni w roku. Zapotrzebowanie w tym okresie na energie ogranicza się do kosztów obiegu i pracy wentylatorów wymiennika.

 6. Instalacja w centrali klimatyzacyjnej dodatkowego wymiennika mogącego naprzemiennie pracować w systemie schłodzenia lub grzania. Ma to zapewnić stabilny mikroklimat w sytuacjach, gdy klimatyzator nie ma mocy na grzanie lub chłodzenie poprzez ich okresowe włączanie, gdy zabraknie mocy w istniejącej instalacji. Zapewnia to stabilizację zachowania pieczarki. W regulatorach klimatu LAB-EL LB-762  można elastycznie zmieniać funkcję dodatkowego wymiennika ciepła.

 7. Ułożenie odpowiedniej grubości podłoża i dokarmiacza zapewniające możliwość utrzymania najmniejszej różnicy między powietrzem i podłożem, co umożliwia prowadzenie latem uprawy przy wyższej temperaturze powietrza przy założonej temperaturze podłoża. Nie bez znaczenia jest niedopuszczanie do przegrania podłoża.

 8. Rezygnacja lub istotne ograniczenie  z dezynfekcji termicznej na rzecz chemicznej oferowanej przez MEXEO, szczególnie z udziałem gazowego ditlenku chloru oraz roztworów wodnych ClO2.

 9. Stabilizacja mikrobiologiczna wody technologicznej w zakładach dla ograniczenia przenoszenia zakażeń wtórnych w strumieniach wody do nawilżania i podlewania oraz mycia, z wieloobiektowym systemowym nadzorem i kontrolą parametrów fizykochemicznych uzdatnianej wody.

 10. Zastosowanie w systemie klimatyzacji rekuperacji, czyli odzysku ciepła z powietrza odprowadzanego z hali i wykorzystanie go do kondycjonowania świeżego powietrza wprowadzanego do hali.

 11. Zastosowanie w systemie grzewczym instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej.

 12. Inne działania, wymagające jednak znacznych nakładów inwestycyjnych, to farmy fotowoltaiczne i wiatraki, czyli źródła energii odnawialnej. Niestety, ich funkcjonowanie zależy od pogody i pory dnia i dlatego nigdy nie zastąpią w pełni zewnętrznych stabilnych źródeł energii.

 13. Systemy magazynowania energii cieplnej i elektrycznej, jako uzupełnienie do instalowanych zewnętrznych wymienników ciepła (punkt 5), instalacji solarnych (punkt 11) i instalacji fotowoltaicznych lub wiatraków (punkt 12).


Struktura kosztów wpływających na cenę energii elektrycznej w 2022 roku wg danych PGE Obrót S.A.Zobacz również
Zobacz również