Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Sterownik przechowalni warzyw » Regulator LB-766

Sterownik do przechowalni, przechowalnictwo warzyw, przechowalnia ziemniaków: LB-766


Sterownik do przechowalni warzyw
 • funkcje: rejestracja, regulacja, sterowanie
 • pomiar: temperatura, wilgotność, stężenie CO2
 • program LBX działający z systemami Windows
 • konkurencyjna cena


Przechowalnictwo warzyw, przechowalnia ziemniaków

Regulator LB-766 z czujnikami pomiarowymi stanowi zestaw do kontroli klimatu w przechowalnictwie np. podczas przechowywania ziemniaków bądź innych warzyw w magazynach. Jest przeznaczony do pomiaru, regulacji i rejestracji temperatury, wilgotności, stężenia dwutlenku węgla CO2 i przewiewu w procesach składowania produktów rolniczych w halach magazynowych i magazynach rolniczych. Regulator jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym z sieci 230 Vac, wykonanym w postaci panelu do powieszenia na ścianie. Konstrukcja przyrządu jest oparta o zaawansowaną technikę mikroprocesorową. Sterowanie regulatorem jest możliwe przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Przyjęte rozwiązanie umożliwia wygodne sterowanie regulatorem w miejscu utrudniającym dostęp, zwiększa bezpieczeństwo obsługi, uniemożliwia dostęp do regulacji osobom niepowołanym. Wszystkie wyniki pomiarów wyświetlane są na czytelnych wyświetlaczach.

Każdy regulator LB-766 jest przeznaczony do nadzorowania tylko jednego pomieszczenia magazynowego. W przypadku posiadania większej ilości magazynów tuneli niezbędne jest zastosowanie osobnego regulatora dla każdego z nich. Regulatory LB-766 zainstalowane przy poszczególnych magazynach, po połączeniu z komputerem na którym zainstalowano program LBX, tworzą wspólny system kontrolno-pomiarowy. Możliwy jest wówczas systemowy pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 (rys. 1), a ponadto dostępne jest wygodne sterowanie regulatorami z komputera, zbieranie wyników pomiarów, sygnalizowanie stanów alarmowych, tworzenie ich historii, przeglądanie wyników w postaci wykresów i drukowanie wykresów na drukarce. Do połączenia regulatorów z komputerem wykorzystywany jest interfejs RS-485 lub szybszy interfejs Ethernet, zapewniając minimalną liczbę przewodów pomiędzy regulatorami i komputerem oraz duży zasięg transmisji danych.

Konstrukcja regulatora do przechowalni

Ekran pomiarów sterownika LB-766 w programie LBXDo każdego regulatora LB-766 mogą być dołączone następujące elementy pomiarowe:

 • sondy do pomiaru temperatury składowanego materiału, umożliwiające niezależny pomiar temperatury w kilku różnych punktach. Sondy wykonane są w postaci prętów, których konstrukcja umożliwia łatwe umieszczenie ich w pojemnikach ze składowanym towarem;
 • sondy do pomiaru metodą psychrometryczną temperatury i wilgotności powietrza wprowadzanego do pomieszczenia . (powietrza wlotowego);
 • sondy do pomiaru metodą psychrometryczną temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia;
 • sondy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza na zewnątrz pomieszczenia - termohigrometr w klatce klimatycznej, indywidualny dla każdego magazynu lub systemowy (jeden dla wszystkich magazynów lub wybranej grupy magazynów);
 • miernik stężenia dwutlenku węgla CO2, indywidualny dla każdego magazynu lub systemowy (jeden dla wszystkich magazynów lub wybranej grupy magazynów).
 • Do każdego regulatora LB-766 mogą być dołączone następujące elementy wykonawcze:

 • przepustnice do wentylacji hali - powietrza cyrkulacyjnego i świeżego, sterowane jednym albo dwoma sprzężonymi elektrycznie siłownikami;
 • przemiennik częstotliwości, tzw. falownik służący do płynnej zmiany obrotów silników indukcyjnych albo stycznik do okresowego włączania/wyłączania silnika napędzającego wentylację hali;
 • zawór nawilżania, regulujący dopływ rozpylonej wody (albo pary) w sposób płynny (zaworem z siłownikiem) lub impulsowy (zaworem typu włącz/wyłącz);
 • inne urzadzenia wyjściowe - po modernizacji oprogramowania do indywidualnych wymagań zamawiającego.
 • Działanie regulatora w przechowalni

  Ekran wejśc pomiarowych sterownika LB-766 w programie LBXWartości wyjściowych sygnałów regulacyjnych są obliczane w procedurach regulacyjnych PID na podstawie wartości zadanych i aktualnych wartości średniej temperatury mierzonej w bezpośrenim otoczeniu przechowywanego produktu. Możliwe jest ręczne programowanie wartości sygnałów wyjściowych (sterowanie ręczne).

  Zasadniczą funkcją płynnie regulowanej przepustnicy dopływu świeżego powietrza jest kontrolowanie temperatury wewnątrz pomieszczenia. Wentylator o regulowanej wydajności wpływa na wyrównanie temperatury w całej objętości produktu przechowywanego w magazynie. Wykonywane jest również programowane czasowo przewietrzanie hali

  Regulator LB-766 jest wyposażony w wyjście alarmowe, umożliwiające sygnalizację zaprogramowanych stanów awaryjnych takich jak uszkodzenie sond, brak zasilania lub przekroczona wartość graniczna temperatury składowanego produktu. Do wyjścia alarmowego może być dołączony np. dzwonek, który oznajmi dyżurującej obsłudze wystąpienie sytuacji alarmowej.

  W przypadku instalacji składającej się z większej liczby regulatorów LB-766 oraz komputera nadzorującego (rys. 1) możliwe jest zastosowanie tylko jednego miernika stężenia dwutlenku węgla CO2 dla całej instalacji. Powietrze z każdego tunelu dostarczane jest wówczas cyklicznie do miernika CO2 za pomocą systemu zaworów, rur i pompy powietrza. Działanie takiego systemu pomiarowego musi w sposób ciągły nadzorować system komputerowy z oprogramowaniem LBX - jest to warunek działania takiej instalacji. Zastosowanie systemowej metody pomiaru stężenia CO2 pozwala na znaczne obniżenie kosztów, gdyż wymagany jest tylko jeden miernik stężenia dwutlenku węgla CO2. Regulatory LB-766 mogą pracować we wspólnej instalacji z regulatorami do pieczarkarni LB-762  i regulatorami do produkcji podłoża LB-763.

  Sterowniki fermentacji LB-766 w systemie pomiarowym
  Rys. 1. Przykładowe elementy składowe systemu dla trzech magazynów warzyw:
  HU - magazyn, CO - przewody poboru powietrza, ZP - zawory powietrza, KO - konwerter LB-480, LB-710 - termohigrometr do pomiaru parametrów zewnętrznego powietrza, PC - komputer z programem sterującym, SP - skrzynka pomiarowa zawierająca: FO - filtr odwadniający, PO - pompę powietrza i DC - miernik stężenia dwutlenku węgla.

  Ekran ustawień sterownika LB-766 w programie LBXKonstrukcja urządzeń oraz działanie ich oprogramowania sterującego zostało opracowane przy konsultacji z ekspertami od przechowalnictwa i w sposób ciągły podlega rozwojowi dzięki korzystaniu z doświadczeń zbieranych u użytkowników.

  Każdy użytkownik regulatorów LAB-EL może samodzielnie dokonać aktualizacji oprogramowania regulatorów oraz oprogramowania sterującego LBX. Dzięki nowoczesnej konstrukcji regulatorów istnieje możliwość wielokrotnego wpisania programu tzw. firmware do regulatorów. W tym celu użytkownik pobiera poprzez internet najnowsze oprogramowanie, które po uruchomieniu, ładuje nowy program działania z komputera sterującego kolejno do wszystkich regulatorów.

  Praca dowolnej konfiguracji regulatorów LB-766, LB-763, LB-762 i LB-760A jest nadzorowana zdalnie przez program LBX pracujący w systemach Windows.

  Instalacja urządzeń w przechowalniach

  Regulatory

  Firma LAB-EL dostarcza jako zestaw podstawowy: regulatory LB-766, sondy pomiarowe temperatury i wilgotności oraz oprogramowanie sterujące LBX. Jako wyposażenie dodatkowe dostarczany jest konwerter LB-480, termohigrometr LB-710R z osłoną LB-719, miernik dwutlenku węgla z wyposażeniem do systemowego pomiaru i ekranowane kable komputerowe (do połączenia regulatorów z komputerem). Zakupu komputera sterującego i drukarki najlepiej jest dokonać, ze względu na bliskość serwisu gwarancyjnego,  w firmie komputerowej w pobliżu miejsca zamieszkania. Zapewniamy dodatkową usługę w postaci pomocy w instalacji elektrycznej niskonapięciowej i konfiguracji systemu (podłączenie sond, kalibracja sond, programowanie parametrów, dołączenie i konfiguracja komputera) i szkolenia. Relatywnie niski koszt instalacji zakłada aktywny udział inwestora w instalacji (montaż mechaniczny urządzeń i okablowania) i wykorzystanie własnych urządzeń wykonawczych inwestora.

  Firma LAB-EL zapewnia serwis gwarancyjny (12 miesięczny) oraz pełny serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny nie obejmuje kosztów dojazdu serwisu do klienta, chyba że uzgodniono z klientem lub jego kompetentnym przedstawicielem inny sposób rozliczenia kosztów z tym związanych..

  Zobacz również
  Zobacz również
  starstarstarstarstar
  Ocena produktu
  Sterownik przechowalni warzyw, ziemniaków LB-766
  Regulator LB-766 do kontroli klimatu w przechowalnictwie np. podczas przechowywania ziemniaków bądź innych warzyw w magazynach.
  Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę