Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Mierniki gazów » Miernik LB-850B / LB-852B

Sterownik stężenia dwutlenku węgla CO2 i temperatury LB-850B/LB-852B


 • funkcja: miernik stężenia gazów toksycznych w powietrzu , termometr, regulator
 • pomiar: stężenie CO2(dwutlenek węgla), temperatury
 • metoda pomiaru: CO2-NDIR, temperatury - termistor
 • wielokanałowy pomiar CO2
 • wyjścia wyników pomiarów:
  • analogowe 0..10V
  • cyfrowe RS-232
  • cyfrowe S300
  • 2 przekaźniki

Sterownik stężenia CO2 LB-850B

 

UWAGA: Sterownik dwutlenku węgla (zestaw) LB-850B/LB-852B został wycofany z oferty i zastąpiony przez  LB-854

Opis sterownika CO2

Podstawową funkcją sterownika składającego sie z modułów: LB-850B (moduł sterownika) i LB-852B (głowica pomiarowa) jest pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami przyrządu są: pomiar temperatury, sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych oraz regulacja związana z pomiarami CO2 i temperatury.

Sterownik stężenia CO2 LB-850B/LB-852B jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Miernik charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni). Polega ona na pomiarze tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie. Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat. Czujnik do pomiaru CO2 jest umieszczony w zewnętrznej głowicy pomiarowej LB-852B, do której mierzone powietrze może być doprowadzone z zewnętrz przez króćce przyłączeniowe, co pozwala na doprowadzenie gazu rurką z odległego miejsca. Głowica pomiarowa jest połączone z modułem regulatora przewodem trójżyłowym. Takie rozwiązanie pozwoliło rozdzielić miejsce poboru gazu od miejsca wyświetlania i regulacji, co pozwala na większa elastyczność podczas instalacji.

Do pomiaru temperatury służy zewnętrzny czujnik dołączany do zacisków przyrządu. W czujniku temperatury zastosowany został  precyzyjny termistor zapewniający powtarzalność pomiaru przy wymianie czujnika na inny egzemplarz.

Sterownik stężenia dwutlenku węgla posiada kilka interfejsów wyjściowych, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach. Interfejs cyfrowy RS-232 jest wykorzystywany podczas kalibracji miernika oraz służy do dołączenia przyrządu do cyfrowego systemu zbierającego wyniki pomiarów (specjalistyczne oprogramowanie lbx500), podobnie jak interfejs S300 LAB-EL. Dzięki interfejsowi S300 urządzenie może być dołączone do systemów oferowanych przez firmę LAB-EL (np. LB-487, LBX). Sterownik stężenia CO2 posiada wyjście 0..10V, które może służyć do wyprowadzenia wyników pomiarów lub (opcjonalnie) do proporcjonalnego sterowania urządzeniami wykonawczymi (np. zaworem, wentylatorem) w procesach regulacji stężenia CO2. Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz / wyłącz (np. wentylacją).

Aktualne wyniki pomiarów stężenia CO2 i temperatury są widoczne na alfanumerycznym podświetlanym wyświetlaczu LCD. Wbudowana klawiatura służy do programowania progów alarmowych i (opcjonalnie) parametrów związanych z regulacją. Przekroczenie zaprogramowanych progów alarmowych jest sygnalizowane poprzez wbudowany brzęczyk i diody LED umieszczone na płycie czołowej urządzenia.

Wyniki pomiarów mogą być (opcjonalnie) rejestrowane we wbudowanej pamięci sterownika CO2 (około 30000 pomiarów) i odczytane w późniejszym czasie poprzez interfejs RS-232.

Obudowa sterownika dwutlenku węgla jest dostosowana do montażu na szynie TS35. Przyrząd jest zasilany z sieci 230V/50Hz lub opcjonalnie ze źródła 24V AC/DC.

Alternatywny miernik CO2 : LB-850A, LB-852, LB-853. LB-854 .

Obszarem zastosowań miernika może być przykładowo

 • pomiar stężenia CO2 w halach upraw pieczarek,
 • kontrola emisji gazów w przemyśle,
 • monitorowanie do celów bezpieczeństwa,
 • kontrola pracy systemów wentylacyjnych w różnorodnych obiektach (np. biurach, budynkach inwentarskich).

Uwaga: Nie można dopuścić do wykraplania wody wewnątrz miernika CO2. W przypadku wykorzystania miernika do pomiaru powietrza pobieranego z ciepłych i wilgotnych pomieszczeń (np. w pieczarkarniach) należy przed miernikiem zastosować zewnętrzny szklany filtr osuszający, którego temperatura otoczenia będzie co najmniej 10°C niższa od temperatury, w której znajduje się miernik CO2. Taka przykładowa instalacja wymaga zastosowania oferowanej przez LAB-EL skrzynki pomiarowej CO2, w której szklany osuszacz znajduje się na zewnątrz skrzynki, a miernik znajduje się cieplejszym wnętrzu skrzynki, za dodatkowym membranowym filtrem powietrza, jak to przykładowo przedstawiono w ulotce.

Wielokanałowy pomiar stężenia CO2

Przyrząd LB-850B/LB-852B, po połączeniu przez interfejs RS-232 z modułem przekaźników LB-851, może stworzyć system do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w powietrzu pobieranym rurkami z kilku różnych miejsc (od 2 do 8 punktów). Moduł regulatora LB-850B, cyklicznie załączając kolejny przekaźnik w module LB-851, otwiera w danym momencie tylko jeden z zestawu zaworów. Dzięki temu powietrze jest pompowane kolejno z kontrolowanych pomieszczeń. Wyniki pomiarów zebrane ze wszystkich pomieszczeń są gromadzone i wyświetlane cyklicznie w regulatorze LB-850B.

Dane techniczne sterownika

 

Pomiar CO2
Typ sensora CO2 NDIR, wbudowany
Zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 0...10000 ppm (0...1 %)
Dokładność pomiaru CO2 +/- 5% aktualnego wskazania +/- 100 ppm
Rozdzielczość pomiaru 1 ppm
Standardowy zakres wyjść analogowych 0...10000 ppm
Czas nagrzewania miernika po włączeniu zasilania 1 minuta
Pomiar temperatury
Czujnik temperatury Zewnętrzny, z termistorem TK
Maksymalny zakres pomiaru -50...100 °C
Dokładność pomiaru w zakresie -15...+70 °C  +/- 0,2 °C +/- 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru w zakresie -35...+100 °C +/-0,5 °C +/- 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru poza zakresem -35...+100 °C +/-2 °C +/- 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C 
Wyjścia
Cyfrowe RS232 RS232, 19200/8/1/N
Cyfrowe S300 Izolowane, bierne, napięcie 8..29 V, 300bit/S/7/1 
Analogowe 0...10 V Nie izolowane, obciążenie min. 1000 ohm, zakres 0...10000 ppm 
   
Przekaźnikowe 2 wyjścia, 1A/250V, obciążenie rezystancyjne, alarm lub regulacja
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy 5...50°C
Zakres wilgotności względnej powietrza 5...95% (bez kondensacji wody)
Pozostałe parametry
Zasilanie 230 V/50 Hz/3 VA (opcjonalne wykonanie: zasilanie 24 V AC/DC)
Wymiary zewnętrzne Moduł regulatora: 115 x 90 x 62 mm, głowica pomiarowa: 100 x 65 x 32 mm 
Masa ok. 500g
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik regulator stężenia CO2 i temperatury LB-850B / LB-852B
Sterownik stężenia dwutlenku węgla mierzy stężenie CO2 w powietrzu i reguluje CO2. Dodatkowo mierzy temperaturę. Inne sterowniki CO2, alarmowanie, ...
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę