Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Monitorowanie temperatury

System monitorowania temperatury

Artykuł publikowany w 2013r.

Urządzenia i oprogramowanie

W skład systemu monitorowania temperatury powinny wchodzić termometry z możliwością rejestracji danych oraz specjalizowane oprogramowanie. Dodatkowo taką instalację można rozszerzyć o urządzenia do alarmowania, na przykład syreny alarmowe lub modemy GSM do wysyłania wiadomości SMS.

System monitorowania temperatury i innych parametrów klimatu powinien działać w pełni automatycznie i spełniać wszystkie wymogi prawne.
Oferujemy kompleksowy system monitorowania temperatury oparty na czujnikach pomiarowych posiadających liczne certyfikaty jakości oraz świadectwa wzorcowania, uzupełnionego o specjalistyczne oprogramowanie LBX służące do nadzoru pracy urządzeń oraz zbierającego i przetwarzającego zebrane wyniki pomiarów.

Urządzenia pomiarowe, termometry, higrometry, rejestratory danych mogą komunikować się z oprogramowaniem pc z wykorzystaniem istniejącej instalacji ethernet, komunikacji bezprzewodowej lub dedykowanego okablowania.

Specjalistyczne oprogramowanie

Program LBX został stworzony w celu zapewnienia nadzoru nad systemem monitorowania temperatury i innych parametrów. Obsługa oprogramowania jest stosunkowo prosta, w języku polskim i nie wymaga dodatkowej obsługi przez specjalistyczny personel.

System monitorowania temperatury

Oprogramowanie w systemie monitorowania temperatury zapewnia obsługę:

Alarmowanie w systemie monitorowania temperatury

Alarmowanie jest zrealizowane w wielu płaszczyznach. Sygnał alarmowy może pochodzić bezpośrednio z urządzeń - na przykład termometrów, z innych urządzeń takich jak koncentratory lub rejestratory danych, bądź z programu LBX który także zapewnia wiele poziomów alarmowania.

Alarmy w programie LBX są generowane na podstawie odpowiednich ustawień podanych przez użytkownika systemu monitorowania temperatury, na przykład:

  • alarm dla przekroczenia temperatury >6°C
  • alarm dla przekroczenia temperatury <2°C i trwającego dłużej niż np. 5 minut
  • alarm w przypadku zaniku komunikacji z termometrem

Po zaistnieniu sytuacji alarmowej może zostać uruchomione wyjście przekaźnikowe jednego z urządzeń, wysłany SMS z odpowiednią treścią alarmu, wysłana wiadomość email lub uruchomiona syrena alarmowa.

Program LBX w systemie monitorowania temperatury

Program LBX jest intensywnie rozwijany od przeszło 10 lat zgodnie z sugestiami użytkowników.

Podstawowa konfiguracja programu do nadzoru pracy urządzeń nie jest skomplikowana, nie wymaga obecności specjalistów z działu IT

Podstawowe cechy wyróżniające LBX:

  • komunikacja z urządzeniami firmy LAB-EL oraz innymi zewnętrznych producentów
  • rejestracja danych pomiarowych, automatyczna archiwizacja
  • architektura klient - serwer pozwalająca na zdalny dostęp do systemu monitorowania temperatury przez internet
  • alarmowanie o nieprawidłowościach działania oraz o przekroczeniu ustawionych progów
  • prezentacja aktualnych danych pomiarowych, np. temperatury i wilgotności
  • prezentacja historycznych danych w postaci wykresów, raportów, histogramów
  • wbudowany serwer WWW umożliwiający nadzór systemu przez przeglądarkę internetową
Zobacz również
Zobacz również