Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Szybki start

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Monitoring temperatury, monitoring wilgotności i innych parametrów

Szybki start - wprowadzenie do programu LBX

Program LBX odpowiedzialny jest za komunikację z urządzeniami, prezentację i przetwarzanie danych.
Główne okno programu:

System monitoringu LBX, monitoring temperatury, monitoring wilgotności

Podstawowe funkcje:

 • Komunikacja z urządzeniami
 • Zbieranie danych
 • Alarmowanie
 • Prezentacja bieżących danych
 • Dostęp do programu LBX z zewnątrz (przez internet)
 • W zależności od posiadanych urządzeń:
  • monitoring temperatury
  • monitoring wilgotności
  • monitoring ciśnienia
  • monitoring kierunku wiatru
  • monitoring prędkości wiatru
  • monitoring nasłonecznienia
  • monitoring co2
  • monitoring innych parametrów klimatu

Zobacz także: LBX - opis podstawowych funkcji systemu nadzoru klimau

Komunikacja z urządzeniami (monitoring temperatury, monitoring wilgotności)

Program obsługuje szeroką gamę urządzeń. Przede wszystkim są to urządzenia firmy LAB-EL oraz dowolne urządzenia obsługujące protokół MODBUS. Dodatkowo wspierane są wybrane konwertery pomocne w komunikacji z obsługiwanymi urządzeniami, modemy GSM. Każde zadeklarowane urządzenie posiada własny ekran danych oraz ustawienia specyficzne dla konkretnego typu urządzenia.

Zobacz także: Obsługiwane urządzenia

Zbieranie danych

Wbudowana baza danych pozwala na gromadzenie danych pomiarowych (rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności). Dla urządzeń posiadających własną pamięć rejestracji program LBX automatycznie przepisuje zarejestrowane dane do bazy danych. Dla urządzeń bez własnej pamięci rejestracji udostępniony jest automatyczny zapis bieżących wartości.
Zebrane dane można wyświetlać w formie wykresu, raportu, histogramu. Dane mogą być wyeksportowane do pliku tekstowego lub csv (np. do programu ms excel). Dodatkowo jest możliwy automatyczny zapis danych do dowolnej zewnętrznej bazy danych z użyciem mechanizmu ODBC (dowolna baza danych SQL, ms access, ...).

Zobacz także: Baza danych, Wykresy, Raporty

Okno bazy danych:
Baza danych (monitoring temperatury i wilgotności)

Histogram:
Histogram z sytemu monitoringu temperatury

Wykres:
Wykres, monitoring wilgotności i temperatury

Raport:
Raport, monitoring wilgotności i temperatury

Alarmowanie

W programie LBX alarmowanie zostało zrealizowane na wielu płaszczyznach. Dostępne są alarmy od przekroczenia danej wartości dla zmiennych odczytywanych przez program. Osobno zrealizowane są alarmy sprzętowe, które ostrzegają użytkowników przy utracie komunikacji z urządzeniami. Wystąpienia alarmów są automatycznie zapisywane w bazie danych. Dodatkowo może być wysłany SMS-a przez modem GSM, uruchomiona syrena alarmowa, wysłany e-mail, uruchomiony przekaźnik w innym urządzeniu, wyświetlony komunikat na wyświetlaczu znakowym, itp.

Zobacz także: Alarmy - opis ogólny

Prezentacja bieżących danych

Oprócz ekranów przeznaczonych dla danego urządzenia, użytkownik może stworzyć nowe ekrany za pomocą dostępnego edytora. Umożliwiają one podgląd oraz sterowanie wybranymi zmiennymi.
Dzięki temu udogodnieniu można na przykład stworzyć ekrany do monitorowania temperatury i wilgotności.

Zobacz także: Ekrany użytkownika

Ekrany synoptyczne, monitoring temperatury

LBX - ekran użytkownika, monitoring wilgotności

Serwer WWW - chmura pomiarowa okcloud.pl

Program LBX umożliwia zapis danych do chmury pomiarowej okcloud.pl.

Serwis okcloud.pl zapewnia podgląd danych pomiarowych z serwera LBX wykorzystując niezależny serwer www.
Więcej informacji na temat okcloud.pl znajduje się na stronie: Chmura pomiarowa okcloud.pl

Chmura pomiarowa okcloud.pl

Dostęp do programu LBX z zewnątrz

Program LBX podzielony jest na 2 części: klienta LBX i serwer LBX. Serwer komunikuje się z urządzeniami i przetwarza dane, klient wyświetla dane na ekranie i udostępnia konfigurację. Program klienta może być uruchomiony na innym komputerze niż serwer i łączyć się z nim przez internet.
Z jednym serwerem może komunikować się dowolna liczba klientów, praca zdalna w programie LBX niczym nie różni się od pracy na lokalnym komputerze.

Zobacz także: Konfiguracja serwera - serwer