Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Typy licencji

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Typy licencji

W programie LBX są dostępne trzy typy licencji: STANDARD, AGRO oraz PRO.
Każdy typ licencji umożliwia dostęp do wybranej funkcjonalności:

STANDARD AGRO PRO
Moduł alarmowania X X X
Wyjścia alarmowe (email, przekaźniki, SMS, inne) X X X
Automatyczny zapis pomiarów do bazy danych X X X
Wykresy z bazy danych X X X
Raporty z bazy danych X X X
Histogramy z bazy danych X X X
Tworzenie notatek X X X
Automatyczne archiwum bazy danych X X X
Konta użytkowników X X X
Raporty PDF generowane na życzenie X X X
Serwer dostępny z zewnątrz (dołączanie zdalnych klientów) * * *
Odczyt rejestrów MODBUS z obcych urządzeń do 2 rejestrów do 2 rejestrów do 2 rejestrów *
Zmienne użytkownika do 2 sztuk do 2 sztuk X
Zmienne modyfikowalne do 2 sztuk do 2 sztuk X
PDF w raporcie okresowym 1 sztuka 1 sztuka X
Ekrany użytkownika 1 sztuka 1 sztuka X
Obsługa sterowników rolniczych z serii LB-76x X X
Dodatkowa baza danych przez ODBC X
Dynamiczna wymiana danych DDE X
Serwer MODBUS/TCP X
Obliczanie średniej temperatury kinetycznej (MKT) X
Serwer WWW * *
Ekrany użytkownika WWW * *
Wymiana danych JSON przez protokół HTTP * *
Wymiana danych XML przez protokół HTTP * *

X - bez ograniczeń
* - wymagana dodatkowa licencja