www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Bezprzewodowy czterokanałowy termometr GSM - LB-524T4

Bezprzewodowy rejestrator GSM czterech temperatur

 • bezprzewodowa łączność GSM/GPRS
 • pomiar i rejestracja 4 temperatur zewnętrznych czujników Pt1000
 • szeroki zakres mierzonych temperatur
 • wysoka dokładność
 • funkcje:
  • termometr
  • rejestrator
  • termograf
  • kontrola zasilania sieciowego innych urządzeń
 • zastosowanie:
  • farmacja, medycyna, laboratoria
  • łańcuch zimnych dostaw - cold chain
  • przemysł spożywczy
  • magazyny logistyczne
  • monitoring temperatury wewnątrz pomieszczeń, lodówek, zamrażarek
  • przechowywanie szczepionek i leków
 • interfejs USB do konfiguracji
 • współpraca z uniwersalnym oprogramowaniem SCADA LBX 
 • mały, wytrzymały przyrząd
 • klasa odporności obudowy IP30
 • zasilanie bateryjne lub zewnętrzne
 • łatwo wymienialna baterie lub akumulatorki
 • wersja z termohigrometrem LB-524
 • przykładowe aplikacje w praktyce
Bezprzewodowy termometr LB-524T4 GSM, bezprzewodowy rejestrator GSM

Opis bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury z transmisją GSM

LB-524T4 GSM to bateryjny rejestrator czterech temperatur mierzonych przy pomocy zewnętrznych czujników temperatury z platynowymi termorezystorami Pt1000 podłączonymi kablem czteroprzewodowo, co gwarantuje wysoką dokładność pomiaru i szeroki zakres mierzonych temperatur (-200..+550 °C). Co zaprogramowany czas rejestrator włącza moduł GSM/GPRS i inicjuje łączność z serwerem LBX, którego adres IP został wcześniej skonfigurowany. Urządzenie jest zasilane z łatwo wymienialnych baterii albo akumulatorków i/lub z zewnętrznego źródła zasilania. W przypadku wyczerpania podstawowego źródła zasilania, łączność GSM zostaje wstrzymana, natomiast pomiary i rejestracja trwa nadal dzięki wbudowanej, dodatkowej, wymienialnej długowiecznej baterii litowej. Wyniki pomiarów oraz dodatkowe informacje wyświetlane są na bieżąco na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

  Kontrola przekroczenie progów alarmowych bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury z transmisją GSM

  Do każdej z czterech mierzonych temperatur można przypisać dolny i górny próg alarmowy. Wyjście wyniku pomiaru  poza ten przedział spowoduje sygnalizację alarmów. W czasie przekroczenia progu alarmowego pomiary parametrów odbywają się w odstępach 1 minuty, niezależnie od ustawionego czasu pomiaru i rejestracji.

  Przyczynną alarmu może być także wyłączenie zewnętrznego źródła zasilania rejestratora GSM LB-524T4, co pozwala na wykorzystanie go do sygnalizowania zaniku zasilania sieciowego nadzorowanych urządzeń (przykładowo: lodówek).

  Dodatkowa funkcja odraczania alarmów sprawia, że alarm będzie sygnalizowany, gdy przekroczenie progu trwa nieprzerwanie dłużej, niż ustawiany czas odraczania.

  Alarm powoduje dodatkowe zgłoszenie rejestratora LB-524T4 do serwera pracującego pod kontrolą programu SCADA LBX (niezależnie od ustawionego okresu wysyłania danych). Alarm może także powodować wysłanie SMSa z komunikatem alarmowym na zaprogramowane wcześniej maksymalnie 4 numery telefonów komórkowych.

  Transmisja pomiarów przez GSM czterokanałowego rejestratora temperatury

  W typowym zastosowaniu rejestrator przeprowadzi pomiary i rejestruje wyniki w pamięci co ustalony przez użytkownika czas (w zakresie od 1 minuty do 4 godzin). Co zadany czas rejestrator włącza interfejs GSM i wysyła na ustalony stały publiczny adres IP komputera z programem SCADA LBX wyniki pomiarów bieżące oraz zarejestrowane w pamięci.

  W przypadku braku stałego adresu IP możliwe jest wykorzystanie dodatkowego serwera Proxy LBX. W szczególności klienci rejestratorów LB-524T4 mogą skorzystać z serwera Proxy udostępnionego przez firmę LAB-EL. Serwer ten świadczy usługę pośrednictwa pomiędzy rejestratorami LB-524T4 a dowolnym komputerem klienta, który ma dostęp do sieci Internet, ale nie posiada publicznego adresu IP.

  Parametry rejestracji i adres IP serwera LBX, z którym ma łączyć się rejestrator, muszą być zadane podczas konfiguracji urządzenia. Konfiguracji dokonuje się poprzez interfejs USB.

  Pamięć pomiarów rejestratora bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury z transmisją GSM

  Rejestrator temperatur GSM LB-524T4 wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania około 30000 pojedynczych wyników pomiarów. Przykładowo, dla funkcji tylko termometru, przy nastawie odstępu rejestracji co 20 minut, wystarczy na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Dane są zapisywanie w pamięci  "z nadpisywaniem" co oznacza, że po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy.

  W przypadku zaniku łączności GSM pomiary są niezależnie rejestrowane w pamięci rejestratora temperatur LB-524T4, po czym po ponownym nawiązaniu łączności, zaległe wyniki sa dosyłane z pamięci rejestratora do bazy danych programu SCADA LBX, nadzorującego pracę rejestratora LB-524T4 GSM.

  Program LBX umożliwia jednoczesną współpracę z wieloma rejestratorami LB-524 GSM.

  Świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury z transmisją GSM

  Każdy bezprzewodowy termometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

  Zastosowanie bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury z transmisją GSM

  Rejestrator temperatur LB-524T4 GSM jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, magazynach i w transporcie, w szczególności branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP. Może służyć do kontroli temperatury w magazynach logistycznych, halach, samochodach, przesyłanych paczkach itp. Bezprzewodowy czterokanałowy rejestrator temperatury z transmisją GSM może prowadzić monitorowanie temperatury wewnątrz przesyłek zawierających leki, szczepionki, żywność i inne towary wrażliwe na temperaturę podczas ich przewożenia różnymi środkami transportowymi drogą lądowa, morską lub lotniczą. Nawet, jeśli w pewnym okresie brak jest dostępu do sieci GSM, to po ponownym połączeniu się z siecią, rejestrator nadeśle do bazy z programem LBX wszystkie zaległe pomiary, więc żadne dane nie zostaną utracone. Rejestrator - termometr WiFi LB-524T pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa przechowywania szczepionek, leków i innych produktów wrażliwych na temperaturę w stacjach SANEPID, przychodniach, szpitalach i aptekach.

  Dane techniczne bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury z transmisją GSM

  POMIAR TEMPERATURY
   Niepewność pomiaru temperatury *3)
   +/- 0,2 °C   +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0 .. +50 °C 
   +/- 0,6 °C   +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30 .. +50 °C 
   +/- 1,2 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -100..+200 °C
   +/- 2,4 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -200..+550 °C
  Zakres pomiaru  -100..+200 °C  z zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-524T4 (*1)
   -200..+550 °C  z zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-524T4E (*1)
   Rozdzielczość pomiaru  0,1 °C
  PAMIĘĆ  POMIARÓW, KOMUNIKACJA
   Pojemność pamięci    30000 rekordów
   pojedynczych wyników jednego z pomiarów
   Interfejs GSM
   900MHz i 1800MHz
   
  ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
   Źródło zasilania  baterie 4 x 1,5V
   baterie alkaliczne rozmiaru AA
   akumulatorki 4 x 1,2V
   zalecane akumulatorki Ni MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MMC Panasonic rozmiaru AA
   9 .. 12 V / DC
   opcjonalne zewnętrzne źródło zasilania
  Pobór prądu  1 mA
   średnio (pomiar i rejestracja)
   500 mA
   maksymalnie (aktywna transmisja GSM)
   Czas pracy z baterii
   Czas ten nie jest jednoznacznie określony. Zależy od wielu parametrów między innymi od ustawionego okresu wykonywania połączeń przez GSM, jakości sieci GSM oraz ustawionego odstępu pomiędzy pomiarami. Dla typowych, dobrych warunków sieci GSM, temperatury pracy około 20°C naładowanych dedykowanych akumulatorków Eneloop,  oraz dla ustawień:
  - okres łącznia się GSM : 30 minut,
  - pomiar i rejestracja co 10 minut,
  czas pracy z baterii wynosi od 1 do 2 miesięcy.
    Wymiary  102 x 102 x 43 mm  wymiary bez zewnętrznej anteny
   Materiał, stopień ochrony obudowy  ABS  IP 30
   Zakres temperatur pracy panelu
   -20..+60°C

  Rozszerzenia

  Uwaga (*1): Podany zakres pomiarowy może być dodatkowo ograniczony przez parametry zastosowanego zewnętrznego czujnika.

  Uwaga (*2): Bateria nie jest objęta gwarancją.

  Uwaga (*3): Przyrząd jest standardowo adjustowany (kalibrowany) przy pomocy rezystora wzorcowego. Adjustowane są wszystkie kanały niezależnie od liczby zamontowanych sond. Oznacza to że użytkownik w każdej chwili może dołączyć dodatkowy termometr i uaktywnić wejście.
  Podana niepewność pomiaru wynika z klasy B termorezystora zastosowanego w czujniku temperatury. W przypadku szerszych zakresów pomiaru, niepewność pomiaru można poprawić przez indywidualną adjustację termometru w danym kanale z konkretną sondą. Adjustacja indywidualna jest możliwa jako opcja, którą należy wskazać przy zamówieniu lub zamówić jako usługę. Usługa zostanie wykonana po dostarczeniu przyrządu do Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

  Wyposażenie opcjonalne (na zamówienie)

  • Zewnętrzny zasilacz 9 V do zasilania z sieci 230V/AC (uwaga: akumulatorki nie są ładowane wewnątrz termometru LB-524T4, akumulatorki należy ładować po wyjęciu z urządzenia w zewnętrznej ładowarce).
  • Kabelek USB A-micro typ B.
  • Akumulatorki Ni-MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MCC Panasonic.
  • Ładowarka do akumulatorków Eneloop NC-MQN09W.
  • Uchwyt z tworzywa LB-528B do powieszenia termometru LB-524T4 na ścianie.
  See also
  Zobacz również
  Termohigrometr GSM LB-524 Termohigrometr GSM LB-524
  Może dokonywać różnych pomiarów, w zależności od opcjonalnej wersji wykonania, stosownie do wymagań zamawiającego: temperatury, wilgotności względnej powietrza, natężenia oświetlenia w zakresie promieniowania widzialnego oraz opcjonalnie promieniowania ultrafioletowego UV, ciśnienia atmosferycznego (barometrycznego). Wysyła wyniki przez GSM do zewnętrznej bazy danych - programu LBX.
  Termohigrometr WiFi LB-523 Termohigrometr WiFi LB-523
  Wyświetlacz LCD, interfejs WiFi, interfejs USB, wymienialne baterie, duża pamięć rejestracji
  STORE-LOGGER STORE-LOGGER
  Aplikacja STORE-LOGGER na system ANDROID jest przeznaczona do prowadzenia monitoringu mikroklimatu (temperatury, wilgotności względnej powietrza, otwarcia drzwi) w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty wrażliwe na warunki klimatyczne.
  Termometr WiFi LB-533T Termometr WiFi LB-533T
  Cztery zewnętrzne czujniki Pt1000, dwa wejścia do kontroli otwarcia drzwi, kontrola zasilania innych urządzeń (np. lodówek). Wyświetlacz LCD, interfejs WiFi, interfejs USB, wymienialne baterie, duża pamięć rejestracji. Idealny do monitorowania temperatury przechowywania szczepionek, leków, próbek, dla SANEPID, szpitali, przychodni ZOZ, laboratoriów!
  Ocena produktu
  LB-524T4
  Bateryjny rejestrator czterech temperatur mierzonych przy pomocy zewnętrznych czujników temperatury Pt1000
  Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •