www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Porady

Czy trzeba mierzyć temperaturę i wilgotność powietrza (aktualizacja)?
Istnieje wiele dokumentów mówiących o konieczności nadzorowania temperatury i wilgotności powietrza w przemyśle podczas produkcji, transportu i przechowywania. Stawiane wymagania mogą być zaspokojone przez oferowane przez nas systemy do nadzoru klimatu.
Czujnik wilgotności - przeznaczenie, konstrukcja, właściwości
Czujniki wilgotności, to element decydujący o pracy każdego higrometru, jest wrażliwy na warunki pracy i na zanieczyszczenie środowiska.
Czas pomiaru
Stałe czasowe czujników temperatury
Wynik pomiaru temperatury dokonywanej termometrem z zewnętrznym czujnikiem stabilizuje się z określoną szybkością, wynikającą z: mechanicznej konstrukcji, rozmiarów obudowy, właściwości cieplnych materiałów, rodzaju medium, prędkości przepływu medium wokół czujnika.
Charakterystyki, tolerancje i błędy czujników temperatury
Norma PN-EN 60751, oprócz zależności pomiędzy temperaturą a wynikającą z niej rezystancją, podaje także tolerancje pomiaru temperatury w zależności od konstrukcji mechanicznej i precyzji wykonania rezystora termometrycznego, tak zwanej klasy tolerancji. Na dokładność pomiaru temperatury wpływają także: histereza i efekt starzenia rezystorów termometrycznych.
Monitoring
Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych
Termometry, higrometry, barometry - jednopunktowe i wielopunktowe systemy do monitorowania mikroklimatu w pomieszczeniach, magazynach, hurtowniach.
Elektroniczne przyrządy i systemy do nadzoru klimatu.
Współczesne urządzenia i systemy pomiarowe powinny spełniać coraz wyższe wymagania. Wynikają one ze złożonych technologii produkcji i coraz ...
Jadą leki do apteki
Prawo Farmaceutyczne (ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r . - Tekst ujednolicony) w art. 2 pkt. 4, podaje definicję jednego z najważniejszych dokumentów wykonawczych dotyczących dystrybucji leków, a jest nim Dobra Praktyka Dystrybucyjna ( DPD lub ang. GDP) – Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.12.2014). Definicja owa brzmi: „Dobrą Praktyką Dystrybucyjną - jest praktyka, która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych”.
Temperatura odczuwalna
Zależność temnperatury odczuwalnej od temperatury i prędkości wiatru.
Kalibracja termometrów, legalizacja termometrów, konserwacja urządzeń
Metodyka pomiarów wilgotności i temperatury powietrza, powtórna kalibracja i konserwacja termometrów i higrometrów. Legalizacja czujników pomiarowych.
Transport urządzeń z bateriami litowymi
Z przepisów IATA i podobnych, dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych wynika że transport baterii litowych samych, jak i wmontowanych, wymaga ..
Stacja meteorologiczna - poradnik dla automatycznej stacji meteo
Automatyczna stacja meteorologiczna - poradnik. Lokalizacja automatycznej stacji meteorologicznej. Stacje meteorologiczne - jakość i doświadczenie!
Średnia temperatura kinetyczna
Średnia Temperatura Kinetyczna - Magazynowanie i transport kontra kaprysy wymogów regulacyjnych. Dziesięciolecia badań nad degradacją produktów, ...
Użytkowanie wagosuszarek
Wagosuszarka składa się z wagi laboratoryjnej oraz połączonej z nią komory suszenia, zapewniającej stabilną temperaturę suszenia podczas pomiaru.