Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Porady z naszej branży » Jak zbudować meteo?

Automatyczna stacja meteorologiczna

Wymagania techniczne dla automatycznej stacji meteorologicznej LAB-EL

Automatyczna stacja meteorologiczna
 • Lokalizacja automatycznej stacji  meteo
 • Urządzenie poletka pomiarowego stacji automatycznej 
 • Przykładowy wygląd stacji meteorologicznej

Lokalizacja automatycznej stacji meteorologicznej

Wybór miejsca na poletko pomiarowe dla stacji meteorologicznej, urządzenie go i utrzymywanie w należytym porządku mają pierwszorzędne znaczenie, gdyż decydują o warunkach niezbędnych do uzyskania prawidłowych wyników pomiarów. Pomiary meteorologiczne prowadzi się w celu uzyskania informacji o stanie pogody na większym obszarze, dlatego poletko pomiarowe powinno być urządzone w terenie otwartym, z dala od budynków, drzew, wysokich i gęstych krzewów, zbiorników wodnych i w ogóle przedmiotów, które utrudniają wymianę powietrza lub wywierają bezpośredni wpływ na wskazania przyrządów. W przypadku nieodpowiedniej lokalizacji poletka pomiary nie będą reprezentatywne dla danej okolicy. Jednakże zupełnie otwarte, rozległe tereny (łąki lub pola) nie są doskonałym miejscem na urządzenie ogródka meteorologicznego, gdyż wiatr mógłby tam bardzo zakłócać pomiary wysokości opadu, nawiewać śnieg do ogródka i tworzyć zaspy śnieżne.

W celu zapewnienia reprezentatywności wyników pomiarów ze stacji meteorologicznej ustalono strefy ochronne wokół terenów pomiarowych, licząc od najbliższego boku ogródka:

 1. w odległości do 30 m nie może być żadnych budowli, drzew, krzewów oraz upraw sztucznie zraszanych;
 2. w odległości nie mniejszej od 30 m mogą znajdować się małe pojedyncze obiekty, jak budynki parterowe, drzewa lub krzewy, jednak ta odległość nie może być mniejsza od 10-ktotnej ich wysokości;
 3. w odległości nie mniejszej od 100 m może się znajdować luźna zabudowa i grupy drzew;
 4. w odległości nie mniejszej od 300 m mogą znajdować się zwarte zespoły drzew (parki, sady, zagajniki);
 5. zwarta, wielopiętrowa zabudowa miejska, np. bloki mieszkalne, powinna być oddalona co najmniej o 500 m.

Jest przy tym pożądane, aby budynki lub tereny zadrzewione nie otaczały poletka pomiarowego stacji meteorologicznej zwartym kręgiem.

Automatyczna stacja meteorologiczna - urządzenie poletka pomiarowego

W miarę możliwości poletko pomiarowe dla stacji meteorologicznej powinno mieć kształt kwadratu o bokach skierowanych wzdłuż linii północ-południe oraz wschód-zachód. Za minimalne wymiary poletka pomiarowego przyjmuje się 10 x 10 m, ale zalecane jest stosowanie poletka o wymiarze 15 x 15 m. Teren ogródka powinien być wyrównany, tj. wolny od zagłębień i wyniosłości - dołów, rowów, kopców, kretowisk, drzew, pni, krzewów itp. Poletko pomiarowe powinno być porośnięty trawą.

Poletko powinno być zabezpieczone niskim płotem lub wysoką siatką metalową (o wysokości 200 cm) przed dostępem zwierząt, a zwłaszcza ludzi, którzy stanowią duże zagrożenie dla sprzętu pomiarowego. Wejście na teren ogródka powinno być strzeżone furtką zamkniętą na klucz. Niezależnie od tego, należy zadbać, aby poletko znajdowało się pod okresową obserwacją odpowiedzialnej obsługi.

Rozmieszczenie przyrządów meteorologicznych powinno być takie, aby na wskazania jednych nie miały wpływu inne przyrządy lub urządzenia służące do ich instalacji (np. maszty i wsporniki).

Na ogół przyrządy meteorologiczne instalowane najniżej powinny znajdować się od strony południowej, wzniesione zaś najwyżej - od północnej (tak, jak na przykładowych fotografiach). Na typowej stacji meteorologicznej należy zainstalować:

 1. na wysokości 200 cm nad powierzchnia ziemi - klatkę meteorologiczną z miernikiem temperatury i wilgotności względnej powietrza z termohigrometrem;
 2. na wysokości 10 m nad powierzchnią ziemi - miernik prędkości i kierunku wiatru zamocowany na maszcie; maszt powinien być zabezpieczony odgromowo przez zakopanie kilku ocynkowanych płaskowników uziemiających, połączonych z podstawą masztu, odchodzących gwiaździście od podstawy masztu; powyżej wiatromierza powinien być wysunięty odgromnik, tak jak na zdjęciu przykładowej stacji;
 3. na głębokościach: 5, 10, 20, 50 i 100 cm - czujniki termometru do pomiaru temperatury gruntu, a na wysokości 5 cm nad powierzchnia ziemi (w dodatkowej klatce meteorologicznej) czujniki termometru do pomiaru przygruntowej temperatury powietrza; wszystkie te czujniki temperatury mogą być dołączone do przetwornika wielokanałowego termometru; przewody należy umieścić w rurkach instalacyjnych;
 4. na wysokości 100 cm nad ziemią (na osobnym wsporniku) deszczomierz z podgrzewaniem; w systemach ostrzegawczych zaleca się stosowanie zdublowanych deszczomierzy dla celów niezawodnej kontroli mierzonych ilości opadu;
 5. barometr do pomiaru ciśnienia atmosferycznego LB-717P;
 6. rejestrator automatycznej stacji meteorologicznej, którym może być rejestrator LB-480 albo LB-490, do którego dołączone są wszystkie przyrządy pomiarowe;
 7. na wszystkich liniach sygnałowych urządzeń pomiarowych zamontowanych na maszcie zaleca się zamontowanie ochronników odgromowych (modułów zabezpieczenia odgromowo-przepięciowego).

Rejestrator, ochronniki, barometr i przetwornik termometru należy zainstalować w dodatkowej metalowej obudowie zabezpieczającej, zamocowanej na stałej (nie na kładzionej) części masztu lub zamocowanej na osobnym wsporniku na wysokości około 150 cm nad powierzchnia ziemi na terenie ogródka meteorologicznego. Transmisja danych z rejestratora może odbywać się za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub przewodowo przez interfejs Ethernet. Do obudowy należy doprowadzić zasilanie 230V. Opcjonalne zasilane może pochodzić z baterii słonecznej i buforowego akumulatora.

Automatyczna stacja meteorologiczna na Gubałówce

Poniższe zdjęcia przykładowo przedstawiają sposób rozmieszczenia przyrządów w ogródku stacji meteorologicznej IMiGW zainstalowanej na Gubałówce w Zakopanem.

Automatyczna stacja meteorologiczna Stacja meteorologiczna Urządzenia meteorologiczne