Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Porady z naszej branży » Uwaga na lit!

Transport urządzeń z bateriami litowymi

Baterie litowe, proporcjonalnie do ilości zawartego litu, posiadają znaczną ilość zmagazynowanej wewnątrz energii. W przypadku mechanicznego uszkodzenia baterii lub zwarcia jej wyprowadzeń, energia ta może przekształcić się w znaczne ilości ciepła, które mogą doprowadzić, w skrajnym przypadku, do zapłonu baterii i pożaru zawierającego ją urządzenia. Przypadki takie są szczególnie niebezpieczne w lotnictwie.

Z przepisów: IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (franc.: L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) i podobnych, dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym, drogowym i morskim wynika, że transport baterii litowych samych, jak i wmontowanych w urządzenia, wymaga spełnienia odpowiednich wymagań.

Baterie powinny posiadać w specyfikacji technicznej MSDS (Material Safety Data Sheets) producenta informację o przejściu odpowiednich kwalifikacji UN (Part III, Sub-Section 38.3 of the UN Manual of Tests and Criteria) oraz informujące o ilość zawartego w nich litu. Na tej podstawie urządzenia z bateriami mogą zostać zaklasyfikowane do odpowiedniej kategorii transportowej. Szczególnie baterie mające powyżej 1g litu są towarem niebezpiecznym i podlegają specjalnemu traktowaniu w zakresie pakowania, oznaczenia opakowań oraz transportu. Drogą lotniczą baterie można transportować tylko w lotach cargo. Niedopuszczalne jest transportowanie uszkodzonych mechanicznie przesyłek z bateriami. Oznaczenia etykietami są wymagane, jeżeli w pojedynczej paczce znajdują się więcej niż 2 baterie litowe albo 4 cele litowe. Przesyłki powinny byc oznaczone etykietami zawierającymi odpowiednie informacje: jakiego rodzaju baterie zawierają (Lithium Metal Batteries, Lithium Ion Batteries) i jaki jest telefon (dostępny 24-ry godziny) w sprawie dodatkowych informacji na temat zawartości oznaczonej przesyłki.

Niniejsza informacja nie jest wykładnią obowiązujących przepisów i ma jedynie charakter informacyjny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymagania w tym zakresie podlegają ciągłym zmianom. Z aktualnymi wytycznymi można przykładowo zapoznać się na poniższych stronach Przewoźników i Producentów baterii.

Informacje na temat MSDS baterii litowych

Informacje ze stron Przewoźników:

Informacje ze stron Producentów baterii litowych:

Przykładowe pakowanie i oznaczanie przesyłek lotniczych z bateriami litowymi

Przykładowe pakowanie i oznaczanie przesyłek lotniczych zawierających baterie litowe zostało przedstawione w w/w dokumencie IATA

Pakowanie przesyłek Etykieta na opakowaniu

Baterie litowe w urządzeniach LAB-EL

Informujemy, że w niektórych z naszych wyrobach znajdują się wmontowane małe baterie litowe o zawartości poniżej 1 g litu. Szczegółowe informacje o typie i producencie zastosowanych baterii litowych w poszczególnych urządzeniach LAB-EL zawarto w poniższej tabeli. Dodatkowe informacje można otrzymać po przesłaniu indywidualnego zapytania dotyczącego konkretnego wyrobu.


Producent, typ baterii, karta katalogowa baterii
Waga zawartego litu
Ilość, rodzaj baterii w jednym urządzeniu LAB-EL
Typy urządzeń LAB-EL zawierających baterie litowe
Panasonic CR2032

CR2032 CR2032
poniżej 1 g
1 sztuka
Lithium Metal Battery CR2032
LB-476
LB-480
LB-499-GPS
LB-510
LB-511
LB-516/T
LB-519
LB-523A
LB-530
LB-600
LB-705
LB-706/T/B
LB-707
LB-725
LB-750/B
LB-755A
LB-762
LB-850/A
LB-854
Panasonic CR2450

Panasonic CR2450
poniżej 1 g 1 sztuka
Lithium Metal Battery CR2450
LB-518
Tadiran SL-750

Tadiran SL-750
0,35 g 1 sztuka
Lithium Metal Battery SL-750
LB-512
LB-516A
LB-490
LB-532
LB-531
Tadiran SL-760

SL-760
0,65 g
1 sztuka
Lithium Metal Battery SL-760
LB-520/T
LB-522/T
LB-524
LB-525/T
LB-731A/E
Tadiran SL-2770

Tadiran SL-2770
2,5 g 1 sztuka
Lithium Metal Battery SL-2770
LB-525A
LB-535