www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Wilgotnościomierz do gleby i materiałów sypkich LB-797


 • miernik wilgotności gleby
 • wieloparametrowy czujnik do gleby i innych materiałów sypkich
 • charakterystyki pomiarowe dla wielu materiałów
 • interfejs RS-232 do kalibracji i komunikacji z panelem LB-796
 • interfejs S300
 • wyjście napięciowe 0...10V
 • oprogramowanie do komputera
   Wilgotnościomierz LB-797

Opis miernika wilgotności gleby

Wilgotnościomierz materiałów LB-797 to miernik wilgotności gleby, piasku, gliny oraz innych materiałów sypkich o średnicy ziarna do kilku mm.

Wilgotnościomierz LB-797A
LB-797A

Wilgotnościomierz LB-797C
LB-797C

Zasada działania wilgotnościomierza opiera się na pomiarze stałej dielektrycznej materiału. Sonda wyposażona jest w dwie elektrody igłowe o długości 60mm, które należy umieścić w badanym materiale. Stała dielektryczna materiału suchego np. piasku wynosi około 4, natomiast stała dielektryczna wody wynosi 80. Wilgotny piasek ma pośrednie wartości stałej dielektrycznej – na tej podstawie obliczana jest jego wilgotność.

Wilgotnościomierz mierzy cztery parametry gleby (materiału):

 • wilgotność,
 • temperaturę,
 • konduktywność,
 • stałą dielektryczną.

Wilgotnościomierz LB-797: wersje miernika

Wilgotnościomierz  jest dostpępny w dwóch wersjach:

 • LB-797A – z rękojeścią,
 • LB-797C – bez rękojeści - przeznaczony do zakopania w glebie.
  • LB-797CS - z interfejsem S300
  • LB-797CV - z wyjściem napięciowym 0...10V

Sonda LB-797 nie jest urządzeniem samodzielnym i do odczytania wyników pomiarów potrzebny jest panel odczytowy LB-796. Dodatkowo sonda jest wyposażona w następujące interfejsy:

 • interfejs S300 - dwuprzewodowa transmisja na duże odległości - dla LB-797CS,
 • wyjście napięciowe 0...10V - dla LB-797CV,
 • Modbus-RTU (EIA-232C albo EIA-485) poprzez 8-kanałowy koncentrator LB-473.
 • Ethertnet - poprzez 4-kanałowy moduł zbierania danych LB-489 lub 8-kanałowy LB-487.

Sonda współpracuje również ze stacją meteorologiczną LB-741. Dla sondy LB-797CS odczyt pomiarów możliwy jest również przy użyciu komputera poprzez zastosowanie konwertera S300/USB - LB-375 i programu LBX.

Dodatkowe wyposażenie:

 • Świder do gleby,
 • Rura do wprowadzania sondy w otwór w glebie - dla LB-797C.

 

Miernik wilgotności gleby
Od lewej: LB-797A, LB-796A
Miernik wilgotności
Od lewej: świder do gleby, LB-796A, rura
do wprowadzania z sondą LB-797C

Główne cechy zestawu wilgotnościomierza LB-796 + LB-797 to:

 • czytelny wyświetlacz LCD, zastosowany energooszczędny mikroprocesor pomiarowy,
 • możliwość kalibracji miernika dla dowolnego materiału dostarczonego przez Użytkownika do laboratorium – parametry kalibracji przechowywane są w nieulotnej pamięci miernika (możliwe jest  zapisanie 50 rodzajów materiałów),
 • pomiar temperatury przy pomocy czujnika wbudowanego w sondę  w zakresie -20...70°C,
 • zasilanie bateryjne,
 • pomiar stałej dielektrycznej materiału,
 • możliwość oszacowania konduktywności materiału,
 • dźwiękowa sygnalizacja poziomu wilgotności po przekroczeniu zadanego  progu wilgotności,
 • automatyczne wyłączanie się wilgotnościomierza po upływie 3 minut bezczynności, 
 • sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego,
 • zapamiętywanie ostatnio wybranego materiału,
 • sygnalizacja zwarcia elektrod miernika – dzięki temu uzyskujemy jednoznaczność pomiaru wilgotności w przypadku zasolenia,
 • sygnalizacja  niskiego napięcia baterii,
 • funkcja autozerowania po włączeniu miernika, możliwe jest również zerowanie na żądanie.

Dedykowane oprogramowanie

LB-375
Interfejs USB LB-375 do
komunikacji z komputerem
przez S300 dla programu LBX

Do wilgotnościomierza LB-797 oferowane jest dedykowane oprogramowanie: program do kalibracji LB79x oraz zawansowany program do odczytu pomiarów LBX.

Program LB79x przeznaczony jest do kalibracji miernika wilgotności - można utworzyć i zapisać do miernika  własną charaktersytykę materiału. Można również usuwać niepotrzebne charakatersytyki, zmieniać ich kolejność itp. Do komunikacji miernika LB-797 z komputerem dla programu LB79x służy dedykowany interfejs USB - LB-376C. Kalibrację miernika dla nowego materiału może przeprowadzić Użytkownik lub laboratorium LAB-EL po dostarczeniu próbek materiału.

LB-376C
Interfejs USB
LB-376C do
komunikacji z
komputerem dla
programu LB79x

Program LBX umożliwia:

 • prezentacje bieżących odczytów z urządzenia,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacje archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do komunikacji miernika LB-797 z komputerem (przez interfejs S300) dla programu LBX służy dedykowany interfejs USB - LB-375.


Rejestracja wilgotności - program LB79x
Przykładowe okno programu LB79x
Monitoring wilgotności - LBX
Przykładowe okno programu LBX

 

Dane techniczne

Wilgotnościomierz wskazuje  wilgotność masową (lub objętościową), która jest zdefiniowana jako stosunek masy (lub objętości) wody zawartej w materiale do masy (lub objętości) absolutnie suchego materiału . Jest także możliwość wyskalowania miernika wilgotności tak, aby wskazywał inaczej definiowaną wilgotność.

Przykładowy spis materiałów zamieszczony w poniższej tabeli. W kolumnie 4 podany jest zakres pomiarowy. Oznaczanie m3/m3 oznacza wilgotność objętościową a kg/kg wilgotność masową.

Nr Kod Nazwa Zakres[%] Opis Metoda  pomiarowa
1 GLE GlebaMiner 0.0...100.0 gleba mineralna - m3/m3 pojemnościowa
2 GLo GlebaOrgan 0.0...100.0 gleba organiczna - m3/m3 pojemnościowa
3 GLI GlebaGlin 0.0...100.0 gleba gliniana - m3/m3 pojemnościowa
4 PIA Piasek 0.0...40.0 piasek 0...2mm - kg/kg   pojemnościowa
5 PyL PyłWęglowy 0.0...60.0 pył węglowy - kg/kg   pojemnościowa
6 GIP Gips 0.0...60.0 gips - kg/kg   pojemnościowa
7 nAd NadAmonu 0.0...20.0 nadsiarczan amonu - kg/kg pojemnościowa
8 PoP Popiół 0.0...60.0 popiół 700kg/m3 - kg/kg pojemnościowa
9 nAC ChlorekSod 0.0...3.0 sól kamienna(NaCl) 0...2mm - kg/kg     pojemnościowa
10 rEL SkalaWzgle 0.0...100.0 skala względna pojemnościowa

 

PARAMETRY METROLOGICZNE DLA WILGOTNOŚCI MATERIAŁU
Zakres pomiaru w zależności od rodzaju materiału (podany w tabeli ze spisem materiałów)
Rozdzielczośc pomiaru 0,1%
Niepewnośc pomiaru 1% dla wilgotności objętościowej pod dedykowanej kalibracji, 3% bez kalibracji
3% wartości mierzonej dla wilgotności masowej
PARAMETRY METROLOGICZNE DLA KONDUKTYWNOŚCI MATERIAŁU
Zakres pomiaru 0...200mS/m
Rozdzielczośc pomiaru 0,1mS/m
Niepewnośc pomiaru 10% wartości mierzonej
PARAMETRY METROLOGICZNE DLA TEMPERATURY
Zakres pomiaru -20..70 °C
Rozdzielczośc pomiaru 0,1°C
Niepewnośc pomiaru ± 0,2 °C
WYJŚCIE NAPIĘCIOWE
Zakres 0...10V
Maksymalne obciążenie wyjścia napięciowego 20kohm
ZASILANIE
Bateryjne 1 bateria 9V typu 6F22
Inne Podczas komunikacji z komputerem miernik jest  zasilany z portu komputera
Pobór prądu 8 mA - pomiar temperatury
17...22 mA - pomiar wilgotności i konduktywności
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres
LB-797 0...+60°C
LB-376C -20...50°C
WYMIARY
LB-797A bez elektrod średnica 40mm, długość 240mm
LB-797C bez elektrod średnica 40mm, długość 160mm
LB-376C 56x31x24mm
elektrody średnica 3mm, długość 60mm, odstęp 25mm
świder średnica 65mm, długość 1metr
rura do wprowadzania sondy średnica 40mm, długość 1 metr
szczelność obudowy LB-797 IP68 - nie dotyczy wtyczki sondy
szczelność obudowy LB-376C IP30
POZOSTAŁE PARAMETRY
Materiał elektrod stal kwasoodporna 1H18N9
Standardowa długość przewodu 1 metr LB-797A, 3,5 metra  LB-797C
Maksymalna długość przewodu 10 metrów dla komunikacji z LB-796, 2km dla interfejsu S300, 50 metrów dla wyjścia napięciowego
Żywotność w glebie około10 lat
See also
Zobacz również
Wilgotnościomierz LB-795 Wilgotnościomierz LB-795
Wilgotnościomierz materiałów LB-795 przeznaczony jest do pomiaru wilgotności względnej drewna lub innych materiałów.
Wilgotnościomierz LB-796 Wilgotnościomierz LB-796
Wilgotnościomierz do drewna LB-796 to uniwersalny wilgotnościomierz do materiałów - drewno, beton. W ofercie inne wilgotnościomierze z sondami i bez.
Wilgotnościomierz LB-798 Wilgotnościomierz LB-798
Wilgotnościomierz przeznaczony jest do pomiaru wilgotności materiałów sypkich, kruszywa, piasku. W naszej ofercie inne mierniki wilgotności, serwis.
Ocena produktu
Wilgotnościomierz do gleby oraz innych materiałów sypkich to precyzyjny miernik wilgotności. Producent wilgotnościomierzy ze świadectwem wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •