Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Rejestratory danych » Rejestrator danych LB-490 » Sygnalizacja alarmowa

Alarmowanie i rejestracja zdarzeń w rejestratorach LB-480 i LB-490

Alarmowanie w LB-480 i LB-490

Rejestrator LB-480/LB-490 potrafi samodzielnie obsługiwać sygnalizację alarmową (bez wymogu współpracy z programem lbx).

Program lbx ma swoją własną sygnalizację alarmową, znacznie bardziej rozbudowaną niż rejestrator LB-480/LB-490, potrafiącą wykorzystać rejestrator jako źródło danych oraz jako wyjścia wykonawcze dla różnych akcji alarmowych.

Obydwie sygnalizacje alarmowe są niezależne od siebie - poniższy opis dotyczy możliwości rejestratora LB-480/LB-490, bez współpracy z lbx.

Dostępne wyjścia alarmowe

Syslog

Syslog to standardowy dla systemów unix'owatych sposób rejestracji zdarzeń w systemie. Oprócz rejestracji lokalnej, możliwy jest też odbiór wiadomości ze zdalnych węzłów (takich jak rejestrator LB-480/LB-490). Rejestrator wysyła powiadomienia o swoich zdarzeniach (np. alarmach) do dedykowanego serwera, gdzie są one następnie zapisywane w plikach. Dalsze działania są podejmowane na podstawie tych zapisów. Syslog może również działać równolegle z dowolnym innym wyjściem alarmowym, w ten sposób oprócz innej akcji alarmowej pozostanie również ślad w postaci zapisu w syslog'u.

SNMP TRAP

Rejestrator LB-480/LB-490 potrafi wysyłać pułapki SNMP. Pułapki są to asynchroniczne powiadomienia wysyłane do odpowiedniego oprogramowania klienckiego SNMP (z reguły jest to NMS - oprogramowanie zarządzania siecią), gdzie na podstawie takich alarmów podejmowane są dalsze działania.

Email (SMTP)

Rejestrator LB-480/LB-490 potrafi wysyłać powiadomienia o alarmach w postaci poczty elektronicznej.

Wysyłana wiadomość zawiera kompletne informacje o zaistniałej sytuacji, przykładowo:

time:      2014-01-01 12:12:12 CET      # czas wystąpienia zdarzenia
    
device: LB480 #1 # nazwa urządzenia skąd pochodzi alarm
input: Server room # nazwa wejścia skąd pochodzi alarm
variable: T # nazwa zmiennej której dotyczy alarm
reason: 25.1 deg.C >= 25.0 deg.C # wartość bieżąca i próg alarmowy

Sygnalizacja dźwiękowa

Rejestrator LB-480/LB-490 ma wbudowany sygnalizator dźwiękowy, który może zostać wykorzystany jako wyjście alarmowe. Wyłączenie sygnalizatora następuje wraz z zanikiem przyczyny alarmu, albo za pomoca przycisku na panelu czołowym rejestratora.

Zwierne wyjście cyfrowe / przekaźnik

Rejestrator LB-480/LB-490 wyposażony jest w 2 wbudowane wyjścia cyfrowe zwierne, które mogą być wykorzystane do włączania innych urządzeń wykonawczych (np. zewnętrzne syrena alarmowa). Obciążalność wyjść cyfrowych jest stosunkowo niewielka (~ 100 mA), w przypadku gdy jest niewystarczająca, możliwe jest wykorzystanie modułu rozszerzeń z przekaźnikami, które mają dużo większą dopuszczalną obciążalność.

Alarmy SMS

Rejestrator LB-480/LB-490 może wysyłać alarmy SMS - krótkie wiadomości tekstowe doręczane zwykle na telefon komórkowy. W treści wiadomości zawarte są kompletne informacje o zaistniałej sytuacji, analogicznie do wiadomości email.

Do wysyłania alarmów SMS wymagany jest moduł GSM.