Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Rejestratory danych » Rejestrator danych LB-490 » LB-499-BT

LB-499-BT - Moduł interfejsu Bluetooth dla rejestratorów LB-480 i LB-490

Moduł Bluetooth LB-499BT

Moduł dodatkowego bezprzewodowego interfejsu Bluetooth LB-499-BT może być zainstalowany jako wewnętrzna wkładka w następujących urządzeniach:

 • LB-480 - rejestrator danych,
 • LB-490 - rejestrator danych / stacja meteo.

Moduł dodatkowego bezprzewodowego interfejsu Bluetooth LB-499-BT pozwala  na nawiązanie bezpośredniego połączenie pomiędzy komputerem z interfejsem Bluetooth, a rejestratorem LB-480. Umożliwia to przykładowo bezpośrednią obsługę rejestratora LB-480 z dowolnego tabletu z systemem Windows i z aplikacją SCADA LBX.

Budowa modułu interfejsu Bluetooth

Na płytce dodatkowego bezprzewodowego interfejsu Bluetooth LB-499-BT znajdują się:

 • złącze zewnętrznej anteny typu SMA,
 • zwora włączająca diody świecące.

Moduł dodatkowego bezprzewodowego interfejsu Bluetooth ma wbudowaną antenę, która w sytuacji bliskich połączeń ma szansę być wystarczającą. W sytuacji gdy odległość lub obudowa urządzenia stanowiąca ekran uniemożliwia komunikację, dołączyć należy zewnętrzną antenę. Typ anteny powinien być właściwy do pracy przy częstotliwości 2,4 GHz.

Konfiguracja modułu interfejsu Bluetooth

W konfiguracji modułów rozszerzeń w rejestratorze LB-480 należy wybrać odpowiedni typ zainstalowanego modułu - LB-499-BT.

Moduł Bluetooth LB-499-BT ma następujące parametry do ustawienia:

 • Nazwę, która domyślnie jest ustawiana przez moduł LB-480 na "LB-480 #numer-seryjny". Pod tą nazwą moduł będzie widziany przy wyszukiwaniu.
 • PIN - 4-cyfrowy kod dostępu, który następnie jest wymagany przy próbie połączenia z modułem, domyślnie ustawiana na "1234".

Gotowość modułu Bluetooth do pracy jest sygnalizowana diodami zamontowanymi na module:

 • PWR - Włączenie zasilania modułu.
 • STAT - Status modułu: dioda mruga - oczekiwanie na połączenie, dioda świeci na stałe - nawiązanie połączenie.

Praca modułu Bluetooth LB-499-BT jest sygnalizowana także na panelu czołowym rejestratora LB-480 diodami LINK/RX/TX dla odpowiedniego portu:

 • LINK - Sygnalizacja stanu modułu:
  • zgaszona: brak modułu lub jego nieprawidłowe działanie (awaria),
  • mruganie: inicjalizacja modułu,
  • stałe świecenie: moduł włączony.
 • TX - Mruganie w trakcie wysyłania danych do modułu.
 • RX - Mruganie w trakcie odbierania danych z modułu.

Konfiguracja połączenia Bluetooth z komputerem

Współpracujący komputer musi być oczywiście także wyposażony w interfejs Bluetooth - wbudowany lub zewnętrzny (np. podłączany przez USB). Obsługa modułu Bluetooth musi być włączona. Następnie należy konfiguracji Bluetooth komputera wyszukać dostępne urządzenia. Po znalezieniu urządzenia, o nazwie zgodnej z zaprogramowaną w rejestratorze LB-480, należy się z nim połączyć, co spowoduje utworzenie w systemie operacyjnym wirtualnego portu szeregowego. Następnie w programie SCADA LBX należy w konfiguracji dodać urządzenie typu LB-480, podłączone przez port szeregowy wybierając odpowiedni numer portu odpowiadający utworzonemu połączeniu.

starstarstarstarstar
Ocena produktu
LB-499-BT - Moduł interfejsu Bluetooth dla LB-480 i LB-490
Moduł interfejsu Bluetooth LB-499-BT pozwala na nawiązanie połączenie pomiędzy komputerem z interfejsem Bluetooth, a rejestratorem LB-480.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę