Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Rejestratory danych » Rejestrator danych LB-490 » Protokoły komunikacyjne

Protokoły komunikacyjne rejestratorów  LB-480 i LB-490

Protokoły komunikacyjne LB-480 i LB-490

Rejestratory LB-480 i LB-490 obsługują standardowe protokoły komunikacyjne, co pozwala na prostą integrację z dowolnymi systemami pomiarowymi i istniejącym oprogramowaniem.

IPv4/IPv6

IP jest podstawowym protokołem obsługiwanym przez rejestrator LB-480. Protokół jest używany do komunikacji przez interfejs Ethernet oraz przy zdalnej transmisji danych za pośrednictwem sieci komórkowej GSM/GPRS.

Obsługiwana jest wersja 4 protokołu (IPv4 - obecnie powszechnie dominująca) oraz wersja 6 (IPv6) - która ma kiedyś zastąpić wersję 4. Tym samym moduł LB-480/LB-490 jest całkiem gotowy na przyszłość - w razie migracji dotychczasowych sieci IPv4 na IPv6 rejestrator nie będzie wymagał żadnej specjalnej troski ani dodatkowych inwestycji.

Mechanizm bezstanowej autokonfiguracji adresu IPv6 (SAC) pozwala na włączenie rejestratora LB-480/LB-490 do sieci bez konieczności indywidualnej konfiguracji każdego rejestratora.

UDP/TCP

Jako protokoły transportowe rejestratora LB-480/LB-490 używane są UDP i TCP - standardowo dla sieci IP. Z tych protokołów korzystają następnie protokoły wyższych warstw (aplikacyjne).

HTTP

Za pomocą HTTP można przesyłać dane w różnorakich formatach:

HTML

Rejestrator LB-480/LB-490 pozwala na bezpośredni podgląd danych w przeglądarce WWW - w formacie HTML, za pośrednictwem protokołu HTTP. Dane są automatycznie aktualizowane bez konieczności ręcznego odświeżania.

podgląd danych w przeglądarce WWW

JSON

Rejestrator LB-480/LB-490 udostępnia dane w formacie JSON, za pośrednictwem protokołu HTTP.

Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

{
    
"vendor": "LAB-EL",
"type": "LB-480",
"sn": "1",
"name": "LB-480 #1",
"input": [
{
"name": "Input 1",
"mode": "bin",
"v": [ false ],
"u": null
},
{
"name": "Input 2",
"mode": "s300",
"id": {
"type": "LB-715",
"sn": 101
},
"v": [
45.1,
25.0,
1005.0
],
"u": [
"%",
"°C",
"hPa"
]
},
{
"name": "Input 3",
"mode": "t",
"v": [ 26.3 ],
"u": [ "°C" ]
},
{
"name": "Input 4",
"mode": "3v",
"v": [ 2.990 ],
"u": [ "V" ]
}
]
}

XML

Rejestrator LB-480/LB-490 udostępnia dane w formacie XML, za pośrednictwem protokołu HTTP.

Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

<device>
    
<vendor>LAB-EL</type>
<type>LB-480</type>
<sn>1</sn>
<name>LB-480 #1</name>
<input id="0">
<name>Input 1</name>
<mode>bin</mode>
<id></id>
<var>
<v>1</v>
<u/>
</var>
</input>
<input id="1">
<name>Input 2</name>
<mode>s300</mode>
<id>LB-715 #101</id>
<var id="0">
<v>55.8</v>
<u>%</u>
</var>
<var id="1">
<v>24.2</v>
<u>°C</u>
</var>
<var id="2">
<v>1012.3</v>
<u>hPa</u>
</var>
</input>
<input id="2">
<name>Input 3</name>
<mode>t</mode>
<id></id>
<var>
<v>25.2</v>
<u>°C</u>
</var>
</input>
<input id="3">
<name>Input 4</name>
<mode>3v</mode>
<id></id>
<var>
<v>2.990</v>
<u>V</u>
</var>
</input>
</device>

MODBUS

Rejestrator LB-480/LB-490 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych MODBUS, dla oprogramowania klasy SCADA. Obsługiwany jest standardowy protokół MODBUS/TCP, zgodnie ze specyfikacją Modbus Organization.

Dane w protokole MODBUS dostępne są na następujących interfejsach:

  • MODBUS/TCP i MODBUS/UDP - interfejs Ethernet,
  • MODBUS/RTU - port szeregowy RS-232 i RS-485.

SNMP

Rejestrator LB-480/LB-490 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych protokołu SNMP, dla oprogramowania zarządzania sieciami (NMS).

Monitoring SNMP pozwala na uzyskanie informacji o stanie interfejsu sieciowego oraz odczyt wszystkich wyników pomiarów pozyskiwanych przez rejestrator. W typowym przypadku zastosowania takim jak np. monitoring serwerowni, można nadzorować temperaturę w kilku różnych miejscach, wykryć zalanie wodą oraz uzyskać informację o otwarciu drzwi do pomieszczenia.

Możliwe jest zaprogramowanie alarmów progowych dla każdej mierzonej wielkości, których wykrycie skutkuje wysłaniem pułapki (SNMP TRAP) do oprogramowania NMS. O wykrytej sytuacji alarmowej NMS informuje następnie odpowiednie osoby za pośrednictwem stosownych mechanizmów (email, SMS, etc).

snmp
snmp