Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Rejestratory danych » Rejestrator danych LB-490 » Wejścia i czujniki pomiarowe

Rodzaje wejść pomiarowych w rejestratorach LB-480 i LB-490

Wejścia pomiarowe LB-480 i LB-490
 • Wbudowane wejścia analogowo-cyfrowe
 • Temperatura wewnętrzna
 • Moduły rozszerzeń

Wbudowane wejścia analogowo-cyfrowe

Rejestrator temperatury i wilgnotości LB-480 - tył

Rejestrator LB-480 obsługujący nadzór i zapis pomiarów (zapis temperatury, zapis wilgnotności) wyposażony jest w 8 wejść, z których każde może być indywidualnie i niezależnie od pozostałych skonfigurowane do pracy w trybach opisanych poniżej.

Rejestrator LB-490 obsługujący nadzór i zapis pomiarów (zapis temperatury, zapis wilgnotności) wyposażony jest w 16 wejść, z których każde może być indywidualnie i niezależnie od pozostałych skonfigurowane do pracy w trybach opisanych poniżej.

Wejscia cyfrowe S300

S300

Wejście S300 umożliwia dołączenie dowolnego czujnika z interfejsem S300. S300 to interfejs cyfrowej pętli prądowej, zapewniający dwuprzewodowe podłączenie czujnika, pozwalający na znaczny dystans od czujnika do rejestratora, dostarczający jednocześnie zasilanie z modułu do czujnika oraz dane w postaci cyfrowej z czujnika do modułu.

W szczególności obsługiwane są:

 • LB-710 - termohigrometr,
  lub inne urządzenie wysyłające dane w formacie zgodnym z LB-710:
 • LB-710T - termometr,
 • LB-710E - termometr z rozszerzonym zakresem,
 • LB-710A - termometr z wyświetlaczem,
 • LB-710AT - termometr z wyświetlaczem,
 • LB-711 - termometr 8-kanałowy,
 • LB-714 - termometr 2-kanałowy,
 • LB-715 - termometr-higrometr-barometr,
 • LB-716 - barometr,
 • LB-716P - ciśnieniomierz bezwzględny,
 • LB-716D - ciśnieniomierz różnicowy,
 • LB-746 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-747 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-750 - barometr laboratoryjny,
 • LB-781 - zintegrowany czujnik drogowy,
 • LB-797 - wilgotnościomierz materiałów stałych,
 • LB-801 - termoanemometr,
 • LB-850 - miernik stężenia CO2 i temperatury,
 • LB-854 - miernik stężenia CO2 i temperatury,
 • LB-900 - miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-901 - 2-kanałowy miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-905 - miernik stężenia tlenu i innych gazów,
 • LB-910 - miernik wilgotności powierzchniowej / czujnik zalania,
 • LB-920 - miernik wilgotności gleby,
 • LB-921 - uniwersalny przetwornik A/C.

Wejscia analogowe

Przetwornik pomiarowy wejść analogowych pracuje z rozdzielczością 12 bitów. Wejscia analogowe można skonfigurować do pracy w następujących trybach.

Termometr termistorowy

Wejście pracujące w tym trybie umożliwia pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej w zakresie -50..+150 °C. Dedykowana sonda ze specjalnym termistorem zapewnia rozdzielczość pomiaru 0,1 °C i dokładność 0,2 °C w zakresie temperatur 0..+50 °C. Rejestrator LB-480/LB-490 umożliwia ciągły zapis temperatury. Jednak w przypadku wymagania dokładnych pomiarów temperatur, w szerszym zakresie, z większą dokładnością, w znacznym oddaleniu lub ze świadectwem wzorcowania, należy wykorzystać czujnik temperatury z zewnętrznym przetwornikiem i interfejsem S300 (np. LB-710TX) lub zastosować wkładkę LB-499-PT (precyzyjny termometr -200...+850°C z rozdzielczością do 0,001°C).

Termometr Pt1000

Wejście pracujące w tym trybie umożliwia pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy Pt1000 w zakresie -200 .. +850 °C. Dokładność pomiaru 1 °C w zakresie temperatur -80 .. +130 °C. Jednak w przypadku wymagania dokładnych pomiarów temperatur, w szerszym zakresie, z większą dokładnością, w znacznym oddaleniu lub ze świadectwem wzorcowania, należy wykorzystać czujnik temperatury z zewnętrznym przetwornikiem i interfejsem S300 (np. LB-710TX) lub zastosować wkładkę LB-499-PT (precyzyjny termometr -200...+850°C z rozdzielczością do 0,001°C).

Impulsowe - licznik zdarzeń

Wejście pracujące w tym trybie umożliwia zliczanie impulsów. Jako impuls traktowane jest zwarcie wejścia na określony minimalny czas. Zwarcie może pochodzić z przełącznika (styk zwierny), lub z wyjścia cyfrowego, np. typu OC. Do wejścia można podłączyć dowolne źródło impulsów - np. styk zwierny, wyjście licznika energii, deszczomierz.

Impulsowe skalowane

Wejście pracujące w tym trybie umożliwia zliczanie impulsów, z możliwością określenia wartości pojedynczego impulsu i jego jednostki miary. Do wejścia można podłączyć przykładowo: deszczomierz i określić że 1 impuls = 0.2 mm, albo licznik energii elektrycznej i okreslić że 1 impuls = 0.1 kWh.

Binarne

Wejście binarne umożliwia detekcję stanu zwarcia/rozwarcia. Może być sterowane stykiem zwiernym lub wyjściem cyfrowym typu OC.

Przełącznik

Wejście przełącznikowe umożliwia detekcję stanu zwarcia/rozwarcia przełącznika. Dodatkowo wykrywany jest sabotaż linii prowadzącej do przełącznika - zwarcie lub przerwanie linii skutkuje sygnalizacją alarmu.

0-10V

Wejście analogowe napięciowe umożliwia pomiar napięcia w zakresie 0..10V.

0-20mA

Wejście analogowe prądowe umożliwia pomiar prądu w zakresie 0..20mA.

Analogowe skalowane

Wejście analogowe skalowane umożliwia pomiar napięcia z zakresu 0..10V lub prądu z zakresu 0..20mA z przeliczeniem na dowolny inny zakres wielkości mierzonej i określenie jej jednostki.

Przykładowo:

 • czujnik CO2 0..5000 ppm z wyjściem napięciowym 0..10V: zmierzone napięcie 0..10V zostanie przeliczone na zakres 0..5000 i pokazane z jednostką ppm,
 • czujnik ciśnienia 0..1000 Pa z pętlą prądową 4..20mA: zmierzony prąd 4..20mA zostanie przeliczony na zakres 0..1000 i pokazany z jednostką Pa.

Zapis temperatury i wiglotności

Rejestrator LB-480/LB-490 umożliwia ciągły zapis ze wszystkich oferowanych wejść.

Temperatura wewnętrzna

Rejestrator jest wyposażony w zawsze dostępny wewnętrzny czujnik temperatury, mierzący z dokładnością 0.5 °C.

Dodatkowe wejścia w modułach rozszerzeń

Za pomocą instalowanych modułów rozszerzeń możliwe jest dołączenie dodatkowych czujników, ponad 8 standardowych wejść. W szczególności w dodatkowe wejścia wyposażone są moduły:

LB-499-AIN

Moduł dodatkowych wejść S300 - pozwala podłączyć 3 kolejne czujniki S300. Można zainstalować 3 moduły rozszerzeń, co pozwala na dołączenie do urządzenia łącznie 9 dodatkowych czujników S300.

LB-499-ADC

Moduł 6-wejściowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Przetwornik może przetwarzać albo bardzo dokładnie (24 bity danych przy 1 próbce na sekundę), albo szybko (8 bitów danych przy ~ 1000 próbkach na sekundę).

Port szeregowy RS-232/RS-485

Za pośrednictwem modułu portu szeregowego można dołączyć dowolne inne czujniki, jak np. dalmierz ultradźwiękowy SR-50, który służyć może do pomiaru grubości pokrywy śnieżnej.