Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » LB-523A » Termohigrometr LB-523A

LBX – Dodanie obsługi urządzeń LB-523A dołaczonych przez USB. Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511

Jeśli chcesz zmienić język - kliknij w ikonę brytyjskiej flagi i postepuj zgodnie ze wskazówkami >

Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511Wstęp

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami LB-523A należy je przystosować do wymagań sieci WiFi, w której mają pracować oraz podać parametry serwera LBX, do którego rejestratory LB-523A mają przekazywać dane.

Niezbędną konfigurację LB-523A można dokonać dwiema niezależnymi metodami :

  • Korzystając z telefonu komórkowego i przeglądarki www. W tej metodzie LB-523A na czas konfiguracji generuje punkt dostępu WiFi o nazwie 'LB-523A'. Korzystając z telefonu komórkowego należy połączyć się z tą siecią i poprzez wyświetlaną konfiguracyjną stronę www dokonać niezbędnych ustawień.
  • Korzystając z programu LBX dołączając urządzenia LB-523A do portu USB komputera. Współpraca LB-523A z LBX poprzez USB daje również możliwość pełnej obsługi urządzenia LB-523A, np. odczyt zarejestrowanych pomiarów, ustawianie alarmów, nazwy rejestratora, interwału rejestracji i wiele innych.
By skorzystać z drugiej metody należy wcześniej przygotować program LBX do obsługi urządzeń LB-523A dołączonych przez interfejs USB.

Poniższa instrukcja wyjaśnia jak skonfigurować program LBX do współpracy z urządzeniami LB-523A dołączonymi przez interfejs USB.

Przedstawione zrzuty ekranu są zdublowane w języku polskim i angielskim, by je powiększyć należy w nie kliknąć.


Czynności wstępne

  • Upewnij się, że masz zainstalowany program LBX w wersji 4.7 lub nowszej (zalecana jest wersja 4.14). Aktualną wersję programu LBX można pobrać tu : LBX. Instalacja programu opisana jest tu : instalacja LBX
  • Do wykonania tej operacji nie musisz posiadać kluczy autoryzacyjnych. Dzięki temu możesz przygotować LBX do konfiguracji parametrów sieciowych LB-523A przez USB na innym komputerze niekoniecznie na docelowym serwerze. Wystarczy sam program LBX. Klucze autoryzacyjne w postaci plików dostarczane są przez firmę LAB-EL i muszą znaleźć się na docelowym serwerze, z którym urządzenia LB-523A będą się łączyć przez WiFi.

  • Włóż baterie (4 x AA) główne i upewnij się że włożona jest bateria podtrzymująca typu 2032. Zachowaj odpowiednią biegunowość baterii opisaną w instrukcji przyrządu.
  • Podłącz urządzenie LB-523A do gniazda USB w komputerze i uruchom program LBX
W poniższej instrukcji przyjęto :
  • Program LBX w wersji 4.7 beta 20
  • LB-523A o numerze 1007
  • Nazwa serwera LBX : caddy0

Postępuj zgodnie z punktami 1..10. Po zakończeniu tych czynności Twój program LBX będzie gotowy do obsługi urządzeń LB-523A dołączanych przez USB. Dzięki temu będziesz mógł konfigurować posiadane przez Ciebie rejestratory LB-523A. W szczególności będziesz mógł wprowadzić do LB-523A parametry sieci WiFi oraz parametry serwera LBX z którym ma współpracować urządzenie.

Jeśli podczas instalacji LBX dodałeś już obsługę LB-523A przez USB, to nie rób tego ponownie. Jednokrotne dodanie obsługi przez USB wystarczy do obsługi dowolnej liczby urządzeń LB-523A oczywiście podłączanych pojedynczo.1   Wejście do konfiguracji serwera - Z głównego menu programu LBX wybierz z zakładki 'Serwer' pozycję 'Konfiguracja podstawowa'.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via USB


2   Zakładka 'Ogólne' umożliwia nadanie nazwy serwerowi oraz wybór języka. W podanym przykładzie serwerowi nadano nazwę 'caddy0'.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via USB


3    Zakładka 'Urządzenia' umożliwia dodanie obsługi urządzenia wybranego typu. Wybierz klawisz 'Dodaj ..."
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via USB


4   Z rozwijanej listy typów urządzeń wybierz 'LAB-EL LB-523A'. Następnie wybierz klawisz 'Zakończ'.

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via USB


5   Ustal miejsce dołączenia urządzenia do LBX - wybierz 'USB' oraz wprowadź nazwę opisującą gałąź serwera odpowiedzialną za operacje związane z urządzeniami LB-523A dołączanymi przez USB.

Wyjaśnienie : Po lewej stronie ekranu programu LBX, znajduje się drzewo w którym występują wszystkie dodane serwery LBX (serwer lokalny i serwery zdalne jeśli zostały dodane). W podanym przykładzie serwer lokalny ma nazwę 'caddy0'. Każdy serwer reprezentowany jest przez ikonkę domku oraz nazwę. Serwer natomiast posiada swoje gałęzie. Gałąź skupiająca grupy przyrządów pomiarowych reprezentowana jest ikoną żarówki i nazwą. W poniższym oknie tworzona jest właśnie gałąź serwera 'caddy0' o nazwie 'LB-523A - USB'. W przyszłości w tej gałęzi skupione będą wszelkie informacje i czynności związane z urządzeniami LB-523A dołączanymi przez USB.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB

LBX configuration - added LB-523A support via USB

6   Jeśli nie zamierzasz jednocześnie obsługiwać wielu urządzeń LB-523A podłączonych w tym samym czasie przez kilka gniazd USB - nie podawaj numeru seryjnego i wybierz klawisz 'Dalej'. Dzięki temu będziesz mógł pojedynczo podłączać kolejne LB-523A bez konieczności konfigurowania LBX dla każdego LB-523A - wystarczy tylko jedna konfiguracja reprezentowana przez gałąź o nazwie 'LB-523A - USB'. Zalecamy pominięcie numeru seryjnego dla LB-523A.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB

LBX configuration - added LB-523A support via USB


7   Jeśli nie podałeś numeru seryjnego USB to pojawi się ostrzeżenie, które należy zignorować - wybierz klawisz 'Tak'.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB

LBX configuration - added LB-523A support via USB


8   Tu możesz określić po jakim czasie sygnalizowany będzie brak połączenia z urządzeniem LB-523A w sytuacji przerwy w łączności WiFi. Standardowa wartość to 4. Wybierz klawisz 'Zakończ'.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via USB


9   Wybierz klawisz 'OK' by zakończyć dodawanie obsługi LB-523A przez USB.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB

LBX configuration - added LB-523A support via USB


10   Komunikacja z dołączonym LB-523A powinna się rozpocząć. Okno o nazwie 'LB-523A - USB' powinno wypełnić się danymi pochodzącymi z dołączonego LB-523A. Żarówka reprezentująca gałąź serwera powinna się zaświecić co jest potwierdzeniem, że prawidłowo został skonfigurowany LBX do pracy z urządzeniami LB-523A dołączonymi przez USB.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB

LBX configuration - added LB-523A support via USB


Podsumowanie

Po wykonaniu czynności z punktów 1..10 Twój program LBX będzie gotowy do obsługi urządzeń LB-523A dołączanych przez USB. Dzięki temu będziesz mógł konfigurować posiadane przez Ciebie rejestratory LB-523A. W szczególności będziesz mógł wprowadzić do LB-523A parametry sieci WiFi oraz parametry serwera LBX, z którym ma współpracować urządzenie. Instrukcja konfiguracji parametrów sieciowych LB-523A znajduje się : instrukcja konfiguracji połączenia LB-523A przez USB


starstarstarstarstar
Ocena produktu
Dodanie do LBX obsługi LB-523A przez USBDodanie USB
Dodanie do LBX obsługi LB-523A przez USB
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę