Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » LB-523A » Termohigrometr LB-523A

LBX – Instalacja i dodanie obsługi urządzeń LB-523A dołaczonych przez WiFi. Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511


Jeśli chcesz zmienić język - kliknij w ikonę brytyjskiej flagi i postepuj zgodnie ze wskazówkami >

Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511


Wstęp

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami LB-523A należy zainstalować i przystosować program LBX do obsługi rejestratorów LB-523A przez połączenia WiFi.

Poniższa instrukcja wyjaśnia jak zainstalować i skonfigurować program LBX do współpracy z urządzeniami LB-523A przez połączenia WiFi.

Instrukcja nie wyczerpuje wszystkich możliwości i opcji instalacji programu, przedstawiona została typowa ścieżka postępowania.

Instrukcja została sporządzona dla programu LBX w wersji 4.7 jednakże zalecana wersja programu LBX do współpracy z LB-523A to 4.11.

Przedstawione zrzuty ekranu są zdublowane w języku polskim i angielskim, by je powiększyć należy w nie kliknąć.


Czynności wstępne

Upewnij się że dysponujesz kluczami autoryzacyjnymi uprawniającymi do korzystania z programu LBX i urządzeń LB-523A. Klucze autoryzacyjne w postaci plików dostarcza firma LAB-EL. Potrzebny jest licencyjny klucz główny do programu LBX oraz klucze do każdego posiadanego urządzenia LB-523A. Umieść pliki z kluczami autoryzacyjnymi w dowolnym katalogu. Podczas instalacji programu zostaniesz poproszony o wskazanie katalogu z kluczami.

Postępuj zgodnie z punktami 1..4. Po zakończeniu tych czynności Twój program LBX będzie zainstalowany i gotowy do obsługi urządzeń LB-523A dołączanych przez WiFi. Kolejnym krokiem powinno być odpowiednie skonfigurowanie wszystkich posiadanych rejestratorów LB-523A w szczególności podanie parametrów sieci WiFi w której mają pracować oraz parametrów serwera LBX do którego mają przekazywać dane.1. Pobierz program LBX.
 • Wpisz w przeglądarce www adres www.label.pl
 • Najedź na zakładkę 'Dokumenty i oprogramowanie' umieszczoną w głównym menu (obszar zaznaczony czerwonym prostokątem).
 • Wybierz opcję 'Program LBX' (obszar zaznaczony czerwonym prostokątem).
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Kliknij na 'Pobierz : lbx-x.y-setup.exe (x.y - to aktualna wersja programu).
 • Postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
Instalacja programu LBX
LBX installation2.   Instalacja programu.
 • Uruchom pobrany plik instalatora LBX.
 • Wybierz język w którym będzie przebiegała instalacja.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Wybierz przycisk 'Dalej' by uruchomić kreator instalacji.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Zapoznaj się i zaakceptuj warunki umowy licencyjnej.
 • Wybierz klawisz 'Dalej'.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Wybierz folder w którym zainstalowany zostanie program.
 • Proponowany jest standardowy katalog, jeśli nie ma przeciwskazań sugerujemy by pozostawić go bez zmian.
 • Wybierz klawisz 'Dalej'.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • W tym momencie kreator instalacji prosi o wskazanie katalogu w którym znajdują się dostarczone przez LAB-EL pliki z kluczami instalacyjnymi. O tej konieczności zostałeś poinformowany we wstępie tej instrukcji. Wskazanie odpowiedniego katalogu jest niezwykle istotne i konieczne do uzyskania pełnej funkcjonalności programu. Bez odpowiednich kluczy instalacyjnych program LBX będzie działał w trybie DEMO.
 • W podanym przykładzie wskazany został katalog D:\LBX-key, gdzie wcześniej zostały wgrane pliki z kluczami.
 • Po wybraniu klawisza 'Dalej' może ukazać się komunikat o ograniczeniach wynikających z posiadanej licencji LBX (są dostępne trzy rodzaje licencji Standard, Agro i Profesjonalna). Jeśli komunikat się ukaże należy go zaakceptować.
 • Wybierz klawisz 'Dalej'.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • To są standardowe ustawienia i jeśli nie ma przeciwskazań należy je zaakceptować.
 • Wybierz klawisz 'Dalej'.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Przychodzące od LB-523A zgłoszenia UDP mogą zastać zablokowane przez zaporę systemu Windows. Wyraź zgodę by dodać program LBX do wyjątków systemu Windows.
 • Wybierz klawisz 'Dalej'.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Jeśli nie ma przeciwwskazań, wyraź zgodę na synchronizację czasu.
 • Wybierz klawisz 'Dalej'.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Jeśli nie ma przeciwwskazań, wyraź zgodę na proponowane ustawienia.
 • Wybierz klawisz 'Dalej'.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Uruchomiona została instalacja programu, może to potrwać kilka chwil.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Instalacja została zakończona, teraz należy uruchomić program LBX by go skonfigurować. W tym celu należy wybrać klawisz 'Zakończ' i odszukać i kliknąć na znajdującą się na pulpicie ikonę programu LBX.
Instalacja programu LBX
LBX installation3.   Konfiguracja programu LBX
 • Wybierz język, który będzie używany w programie LBX.
 • Wybierz klawisz OK.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Zaznacz opcję 'szybki start (skrócona konfiguracja)'.
 • Wybierz klawisz Dalej.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Wyświetlone zostało okno podsumowujące dotychczasową konfigurację.
 • Wybierz klawisz 'Dalej'.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Program LBX potrafi obsługiwać wiele różnych typów urządzeń. Spośród nich należy wybrać te, które mają być wykorzystane w tej instalacji.
 • Wybierz klawisz 'Dodaj urządzenia'.
Instalacja programu LBX
LBX installation4.   Dodanie obsługi urządzeń LB-523A przez połączenia WiFi.
 • Wybierz klawisz 'Dodaj'.
Instalacja programu LBX
LBX installation


 • Z rozwijanej listy wybierz LB-523A.

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


 • Ustal miejsce dołączenia urządzeń do LBX - wybierz 'połączenia przychodzące UDP' lub 'serwer proxy' oraz wprowadź nazwę opisującą gałąź serwera odpowiedzialną za operacje związane z urządzeniami LB-523A łączącymi sie przez WiFi, które chcemy zgrupować w jednym oknie programu.

Wyjaśnienie : Po lewej stronie ekranu programu LBX, znajduje się drzewo w którym występują wszystkie dodane serwery LBX (serwer lokalny i serwery zdalne jeśli zostały dodane). W podanym przykładzie serwer lokalny ma nazwę 'caddy0'. Każdy serwer reprezentowany jest przez ikonkę domku oraz nazwę . Serwer natomiast posiada swoje gałęzie. Gałąź skupiająca grupy przyrządów pomiarowych reprezentowana jest ikoną żarówki i nazwą (w nowszych wersjach programu LBX symbol żarówki zastapiono symbolem zaznaczenia). W poniższym oknie tworzona jest właśnie gałąź serwera 'caddy0' o nazwie 'Magazyn'. W przyszłości w tej gałęzi skupione będą wszelkie informacje i czynności związane z urządzeniami LB-523A podłączonymi przez WiFi nadającymi pod ustalony później numer portu.

Wyjaśnienie : Urządzenia LB-523A mogą łączyć się bezpośrednio z serwerem LBX wówczas należy wybrać Miejsce dołączenia 'połączenia przychodzące UDP' lub w tym połączeniu może pośredniczyć serwer proxy. W każdym z tych dwóch przypadków w LB-523A należy zapisać adres serwera z którym mają być realizowane połączenia (to  LB-523A inicjują połączenia wysyłając dane pod zapisany wcześniej adres serwera). Tak więc adres serwera musi być stały (nie może się zmieniać w czasie) oraz musi być dostępny z podsieci w której pracują LB-523A. Jeśli serwer LBX nie spełnia warunków stałego i dostępnego adresu można skorzystać z serwera proxy, który będzie służył jako pośrednik pomiędzy rejestratorami LB-523A a docelowym serwerem LBX. Firma LAB-EL udostępnia serwer proxy o adresie proxy.lbx.label.pl. By skorzystać z tego serwera należy otrzymać od LAB-EL hasła do serwera proxy.
Dla bezpośredniego połączenia z serwerem LBX :

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi

Przy wykorzystaniu serwera proxy :

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


Gdy w poprzednim kroku wybrałeś bezpośrednie połączenie do serwera LBX to kolejnym punktem będzie podanie numeru portu na którym program LBX będzie nasłuchiwał połączeń.

Gdy w poprzednim kroku wybrałeś połączenia poprzez serwer proxy należy wprowadzić adres i port serwera proxy (parametry serwera proxy prowadzonego przez LAB-EL to : adres - proxy.lbx.label.pl, port - 19522) oraz hasło do logowania LBX w serwerze proxy (hasło dostarcza LAB-EL).
Dla połączenia bezpośredniego z LBX należy podać numer portu:

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


W przypadku połączenia przez serwer proxy należy oprócz numeru portu podać również adres serwera proxy i hasło do logowania LBX w serwerze proxy (hasło do serwera proxy dostarcza firma LAB-EL):
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi
Tu możesz określić po jakim czasie sygnalizowany będzie brak połączenia z urządzeniem LB-523A w sytuacji przerwy w łączności WiFi. Standardowa wartość to 4. Wybierz klawisz 'Zakończ'.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via WiFiWybierz klawisz 'OK' by zakończyć dodawanie obsługi LB-523A przez sieć WiFi.
Wygląd okna dla bezpośredniego połączenia z serwerem LBX :

LBX installation
LBX installationWygląd okna dla połączenia przez serwer proxy :

Instalacja LBX
LBX installation
 • Jeśli nie chcesz dodawać innego typu urządzeń wybierz klawisz 'Dalej'.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


 • Kończenie instalacji i dodawania obsługi LB-523A przez WiFi.
 • Wybierz klawisz 'Zakończ'.
Instalacja programu LBX
LBX installation

 • Widok programu po zakończeniu instalacji i dodaniu obsługi LB-523A przez WiFi.
Instalacja programu LBX
LBX installationPodsumowanie

Po wykonaniu czynności z punktów 1..4 Twój program LBX będzie zainstalowany i gotowy do obsługi urządzeń LB-523A poprzez WiFi. Teraz należy przeprowadzić konfigurację wszystkich posiadanych rejestratorów LB-523A zapisując w nich parametry sieci WiFi w której mają pracować i parametry serwera zgodne z konfiguracją, która właśnie została wykonana. Po zakończeniu konfiguracji rejestratorów, wszystkie LB-523A powinny łączyć się przez WiFi z Twoim serwerem LBX a dane z tych przyrządów będą dostępne w gałęzi 'Magazyn'. Instrukcja konfiguracji parametrów sieciowych LB-523A znajduje się :

Proszę zwrócić uwagę, że nie ma potrzeby powtarzać czynności z punktu 4 i wystarczy je przeprowadzić tylko jeden raz niezależnie od liczby posiadanych rejestratorów LB-523A. Natomiast każdy rejestrator LB-523A powinien zostać indywidualnie skonfigurowany gdyż koniecznie musi znać parametry sieci WiFi i serwera (LBX lub proxy) do którego będzie wysyłał dane.

Istnieje tylko jeden powód dla którego można powtórzyć czynności z punktu 4 a mianowicie jeśli chcemy posiadane przez nas rejestratory podzielić na kilka grup (np. kilka osobnych pomieszczeń). Np. tak by część rejestratorów była zgrupowana w jednym drzewie (np. zgrupowana pod nawą 'Magazyn') a pozostała część w innym drzewie (np. 'Magazyn 2' jeśli taką nazwę wprowadzimy przy ponownej konfiguracji). By tak się stało pamiętajmy by kolejne drzewo miało wprowadzony inny numer portu. Przy takim podejściu podczas konfiguracji rejestratorów LB-523A należy odpowiednio wpisać numer portu w zależności w którym drzewie ('Magazyn' czy 'Magazyn 2') mają być zgrupowane rejestratory.

starstarstarstarstar
Ocena produktu
Instalacja programu LBXInstalacja LBX
Instalacja programu LBX
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę