Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » LB-523A » Termohigrometr LB-523A

LB-523A – Konfiguracja przez telefon komórkowy. Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511

Jeśli chcesz zmienić język - kliknij w ikonę brytyjskiej flagi i postepuj zgodnie ze wskazówkami >

Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511Wstęp

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami LB-523A należy przystosować je do wymagań sieci WiFi, w której mają pracować oraz podać parametry serwera LBX, do którego rejestratory LB-523A mają przekazywać dane.

Niezbędną konfigurację LB-523A można dokonać dwiema niezależnymi metodami :

 • Korzystając z telefonu komórkowego i przeglądarki www. W tej metodzie LB-523A na czas konfiguracji generuje punkt dostępu WiFi o nazwie 'LB-523A'. Korzystając z telefonu komórkowego należy połączyć się z tą siecią i poprzez wyświetlaną konfiguracyjną stronę www dokonać niezbędnych ustawień.
 • Korzystając z programu LBX dołączając urządzenia LB-523A do portu USB komputera. Współpraca LB-523A z LBX poprzez USB daje również możliwość pełnej obsługi urządzenia LB-523A, np. odczyt zarejestrowanych pomiarów, ustawianie alarmów, nazwy rejestratora, interwału rejestracji i wiele innych.

Poniższa instrukcja wyjaśnia jak skonfigurować ustawienia sieciowe urządzenia LB-523A korzystając z przeglądarki www w telefonie komórkowym.

Przedstawione zrzuty ekranu są zdublowane w języku polskim i angielskim, by je powiększyć należy w nie kliknąć.

Czynności wstępne

 • Przygotuj telefon komórkowy z przeglądarką www i z możliwością obsługi WiFi.
 • Włóż baterie (4 x AA) główne i upewnij się że włożona jest bateria podtrzymująca typu 2032. Zachowaj odpowiednią biegunowość baterii opisaną w instrukcji przyrządu.
 • W celu oszczędzania baterii, na czas przeprowadzania konfiguracji, rozważ możliwość podłączenie ładowarki USB (podczas konfiguracji przez www pobierany znaczny prąd).

Postępuj zgodnie z punktami 1..9. Po zakończeniu tych czynności Twoje urządzenie LB-523A będzie prawidłowo skonfigurowane do pracy w sieci WiFi i współpracy z serwerem LBX.1   W celu przeprowadzenia konfiguracji za pomocą przeglądarki www w telefonie należy :

 • Włączyć WiFi w telefonie.
 • Wcisnąć i przytrzymać klawisz w LB-523A. Poczekać aż na LCD ukaże się komunikat 'ConF' i wówczas zwolnić klawisz. Na LCD powinien pojawić się komunikat 'AP IP' a w dolnej linii powinien przewijać się tekst 'LB-523A 192.168.4.1', co odpowiada nazwie utworzonego właśnie punktu dostępu WiFi oraz adresowi IP, pod którym dostępna jest strona konfiguracyjna www.
 • Wejść do ustawień WiFi w telefonie (zwykle wystarczy dłużej przytrzymać ikonkę WiFi).
 • Spośród dostępnych sieci WiFi wybrać nazwę 'LB-523A' (to sieć generowana przez LB-523A w trybie konfiguracji przez www). Urządzenie LB-523A dostarczane jest ze standardowym hasłem ‘12345678’. Hasło można później zmienić korzystając z programu LBX.
 • Powinno nastąpić połączenie telefonu z siecią 'LB-523A'.
 • Otworzyć przeglądarkę internetową (przeglądarkę www) w telefonie. Być może pojawi się komunikat o braku internetu, który należy zignorować ('LB-523A' jest lokalną siecią i nie umożliwia dostępu do internetu).
 • Wpisać w przeglądarce adres 192.168.4.1 (dla przypomnienia ten sam adres wyświetlany jest na LCD LB-523A). Po chwili powinna ukazać się główna strona konfiguracji (www).
Powyższe czynności należy przeprowadzić dość sprawnie, gdyż LB-523A generuje punkt dostępu tylko przez 3 minuty w stanie bezczynności (pod koniec tego czasu na LCD wyświetlany jest licznik sekund pozostających do samoczynnego wyjścia z opcji konfiguracji). Jeśli połączenie się nie powiedzie należy powtórzyć wszystkie czynności ponownie. W każdej chwili można wyjść z opcji konfiguracji przez www wciskając na chwilę klawisz w LB-523A (urządzenie powróci do swojego podstawowego trybu pracy).

Od wersji 1.1.1 oprogramowania modemu WiFi dostępna jest jeszcze jedna pozycja głównego menu - Zmiana wersji oprogramowania modemu WiFi. Z opcji tej można skorzystać gdy zaistnieje potrzeba zmiany oprogramowania. Gdy zaistnieje taka konieczność, odpowiedni plik do wgrania oraz instrukcję postępowania dostarczy firma LAB-EL. Próba wgrania innego pliku niż oryginalny dostarczony przez LAB-EL może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www


2   Wybierając klawisz 'Konfiguracja'  otwierana jest nowa strona z szeregiem pól, w których wyświetlane są aktualne ustawienia sieciowe LB-523A. Każde pole umożliwia edycję danych. Zapis nowych ustawień następuje po wybraniu klawisza 'Zapisz w LB-523A' a powrót do głównej strony następuje po wybraniu klawisza 'Powrót'. Strona 'Konfiguracja WiFi' podzielona jest na kilka akapitów. Oprócz pól z możliwością edycji w niektórych miejscach dostępne są rozwijane listy wyboru. W celu skorzystania z listy wyboru należy ją rozwinąć i wybrać pożądaną opcję.

Akapit 'Ustawienia parametrów punktu dostępu WiFi' umożliwia :
 • Podanie nazwy sieci WiFi (SSID), z którą ma się łączyć LB-523A (w podanym przykładzie nazwa sieci to 'Aerial'). Uwaga, LB-523A ma pewne ograniczenia w znakach, które można użyć w nazwie sieci WiFi. Znaki sepcjalne o kodach 0x00 (znak Null), 0x0A (znak nowej linii - Line Feed), 0x0D (znak powrotu karetki do początku linii Carriage Return) nie mogą być użyte w nazwie sieci WiFi.
 • Podanie hasła do sieci WiFi. Uwaga, LB-523A ma pewne ograniczenia w znakach, które można użyć w haśle. Znaki sepcjalne o kodach 0x00 (znak Null), 0x0A (znak nowej linii - Line Feed), 0x0D (znak powrotu karetki do początku linii Carriage Return) nie mogą być użyte w haśle WiFi.
 • Ustawienie interwału połączeń przez WiFi (jest to czas wyrażony w minutach 1..255 minut) co jaki będą realizowane połączenia WiFi.

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www


3   Akapit 'Sposób połączenia' umożliwia :

 • Określenie sposób wyboru punktu dostępu (AP – Access Point), z którym ma łączyć się LB-523A (rozwijana lista wyboru). W przypadku gdy sieć WiFi składa się z wielu punktów dostępu (każdy o takiej samej nazwie sieci i haśle) istnieje możliwość wskazania sposobu połączenia z konkretnym punktem dostępu WiFi:
 • Połączenie proste – połączenia będą się obywały z dowolnym AP o zgodnej nawie i haśle (bez uwzględnienia dodatkowych parametrów). W przypadku gdy sieć WiFi składa się tylko z jednego AP jest to najbardziej odpowiednie ustawienie.
 • Połączenie ze znanym adresem MAC – LB-523A będzie próbowało połączyć się z AP o wskazanym w kolejnym polu adresie MAC. Oczywiście nazwa sieci WiFi i hasło też muszą być poprawne. To jest najbardziej optymalna i polecana metoda. Po umieszczeniu LB-523A w docelowym miejscu pracy należy zeskanować sieci WiFi i wskazać z listy AP o najlepszym sygnale (jego adres MAC zostanie zapamiętany). Skanowanie sieci WiFi można przeprowadzić podłączając laptop z programem LBX (USB) lub uruchamiając w urządzeniu opcję konfiguracji przez www korzystając z przeglądarki www i telefonu komórkowego. Nie należy się obawiać, że po wybraniu tej metody gdy z jakiegokolwiek powodu wybrany AP będzie niedostępny (zostanie wyłączony lub LB-523A zostanie przeniesiony w inne miejsce) to utrata łączności z serwerem LBX będzie trwała. W takiej sytuacji po kilkunastu nieudanych próbach połączenia LB-523A automatycznie zmieni metodę połączenia na połączenia z dowolny AP dając możliwość ponownego wskazania aktualnie najkorzystniejszego AP.
 • Punkt dostępu o najsilniejszym sygnale – LB-523A będzie próbowało połączyć się z AP o najsilniejszym poziomie sygnału WiFi (prawdopodobnie będzie to najbliższy AP). W tym celu LB-523A co jakiś czas będzie skanować sieć WiFi i wybierać AP o najsilniejszym sygnale. W tej opcji nazwa sieci (SSID) nie może być ukryta. Wybranie tej metody może powodować szybsze zużycie baterii w urządzeniu.
 • Punkt dostępu o najsilniejszym sygnale (ukryta nazwa sieci WiFi) – LB-523A będzie próbowało połączyć się do AP o najsilniejszym poziomie sygnału WiFi (prawdopodobnie będzie to najbliższy AP). W tym celu LB-523A co jakiś czas będzie skanować sieć WiFi i wybierać AP o najsilniejszym sygnale. W tej opcji nazwa sieci (SSID) może być ukryta. Uwaga, przy ustawionej metodzie wyboru AP o najsilniejszym sygnale i ukrytej nazwie SSID nie powinny w przestrzeni w której znajdują się rejestratory LB-523A działać inne sieci WiFi o ukrytych nazwach. Taka sytuacja może spowodować problemy w połączeniach z właściwą siecią WiFi. Spróbuj zmienić metodę wyboru AP na inną.
 • Adres MAC punktu dostępu – wartość adresu MAC AP, istotna jest tylko w przypadku wyboru metody połączenia ‘Połączenie ze znanym adresem MAC’. Przy ustawionej innej metodzie połączenia, wpisana wartość adresu MAC nie ma znaczenia.
 • Trasowanie adresu serwera – w przypadku problemów z połączeniem z serwerem pomocne może okazać się włączenie trasowania adresu. Trasowanie polega na wysyłaniu nadmiarowych ramek UDP trasujących drogę połączenia pomiędzy LB-523A a serwerem. Z tej opcji należy korzystać tylko w przypadku problemów z łącznością i raczej nie w sytuacji gdy adres serwera zapisany jest w postaci domenowej. Zwykle trasowanie powinno być wyłączone.
 • O wersji 1.1.1 oprogramowania modemu WiFi, dostępna jest jeszcze jedna opcia - wybór pomiędzy protokołem komunikacji UDP a TCP/IP. W starszych wersjach urządzenie korzystało wyłącznie z protokołu UDP. Jeśli zamierzasz korzystać z serwera proxy, wybierz protokół UDP, gdyż serwer proxy korzysta tylko z tego protokołu.

Konfiguracja LB-523A przez www
Configuration LB-523A via www

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www


4   W akapicie ‘Adres IP LB-523A’ należy ustawić :
 • Typ adresu IP : Określenie sposobu uzyskania adresu IP LB-523A (w sieci każde urządzenie musi mieć przyznany unikatowy adres IP) :
 • Statyczny IP – ręczne wpisanie stałego Adresu IP, maski, bramy i adresu DNS. Wprowadzone wartości muszą być zaakceptowane przez lokalnego administratora sieci gdyż podanie nieodpowiednich danych może zakłócić pracę innych urządzeń pracujących w sieci. Należy pamiętać, że każde urządzenie LB-523A powinno mieć inny, unikatowy adres IP.
 • DHCP – adres i pozostałe parametry sieciowe będą przyznawane dynamicznie przez punkt dostępu WiFi lub inne urządzenie koordynujące pracę sieci. To ustawienie jest wygodne dla użytkownika lecz może wydłużyć czas połączenia o czas potrzebny na przyznawanie adresu przy każdym połączeniu do sieci WiFi
 • DHCP z zapamiętywaniem – adres i pozostałe parametry sieciowe będą przyznawane dynamicznie i zapamiętywane przez LB-523A. To ustawienie jest wygodne dla użytkownika i nie wydłuża czasu połączenia przy każdym połączeniu do sieci WiFi.
 • Od wersji 1.1.1 oprogramowania modułu WiFi dostępna jest również możliwość wprowadzenia rezerwowego adresu serwera DNS. We wczesniejszych wesjach dostępny jest tylko podstawowy adres DNS. Adresy DNS mają znaczenie tylko przy wyborze statycznego adresu IP. Korzystając z serwera DHCP adresy DNS (a także inne parametry) przyznawane są automatycznie.
Konfiguracja LB-523A przez www
Configuration LB-523A via www

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www5   W akapicie 'Parametry serwera LBX/Proxy' należy ustawić parametry serwera LBX lub serwera proxy, z którym ma komunikować się LB-523A:

 • Typ serwera : Określenie sposobu połącznia z serwerem LBX. Z rozwijanej listy do wyboru są trzy opcje :
 • Połączenie bezpośrednie  - LB-523A będzie bezpośrednio łączyć się z docelowym serwerem LBX.

 • Połączenie przez Proxy LAB-EL - LB-523A będzie łączyło się ze stale włączonym serwerem proxy udostępnionym przez LAB-EL. Serwer proxy będzie pracował jako pośrednik pomiędzy LB-523A a docelowym serwerem LBX. Takie rozwiązanie jest szczególnie pomocne gdy docelowy serwer LBX nie ma stałego adresu dostępnego z podsieci, w której pracuje LB-523A. W tym przypadku w odpowiednie pola automatycznie wpisywany jest adres serwera proxy LAB-EL oraz port, na którym serwer spodziewa się połączeń. W celu korzystania z usługi serwera proxy udostępnianego przez LAB-EL należy wystąpić do firmy LAB-EL o przydzielenie haseł dostępu.
 • Połączenie przez Proxy - LB-523A będzie łączyło się ze serwerem proxy. Serwer proxy będzie pracował jako pośrednik pomiędzy LB-523A a docelowym serwerem LBX. Takie rozwiązanie jest szczególnie pomocne gdy docelowy serwer LBX nie ma stałego adresu dostępnego z podsieci w której pracuje LB-523A.
 • Dla bezpośredniego połączenia LB-523A z LBX wymagane parametry to :
 • Adres – adres serwera LBX, do którego LB-523A będzie przesyłało dane pomiarowe. Adres może być zapisany liczbowo (jak w podanym przykładzie) lub w sposób domenowy.
 • Port – numer portu, pod którym LBX będzie odbierał połączenia przychodzące od LB-523A.
 • Dla połączenia wykorzystującego pośredniczący serwer proxy, wymagane parametry to :
 • Adres – adres serwera proxy, do którego nadawać ma LB-523A.
 • Port – numer portu, pod którym serwer proxy będzie odbierał połączenia od LB-523A.
 • Licencja – numer licencji programu LBX, z którym współpracować ma serwer proxy.
 • Hasło – hasło przyznawane przez firmę LAB-EL konieczne do prawidłowego zalogowania się w serwerze proxy.
Serwer proxy wykorzystuje jedynie protokół UDP. Jeśli chcesz korzystać z serwera proxy nie ustawiaj łaczności TCP.
Dla bezpośredniego połączenia z serwerem LBX :

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www

Dla połączenia poprzez serwer proxy LAB-EL:
Konfiguracja LB-523A przez www
Configuration LB-523A via www


6   Klawisze zamykające stronę konfiguracyjną mają następujące znaczenie :
 • 'Zapisz w LB-523A' - Wybranie tego klawisza spowoduje zapisanie wszystkich parametrów sieciowych w pamięci LB-523A.
 • 'Powrót' - Wybranie tego klawisza spowoduje opuszczenie bieżącej strony i powrót do strony głównej. Jeżeli wcześniej niewybrany został klawisz 'Zapisz w LB-523A' wówczas powrót do strony głównej nastąpi bez zapisania danych do pamięci, a więc jest to metoda na opuszczenie tego menu bez wprowadzenia zmian w ustawieniach LB-523A.


7   Skanowanie dostępnych sieci WiFi.

Po wybraniu klawisza 'Skanowanie WiFi' z głównej strony konfiguracyjnej, LB-523A rozpocznie skanowanie dostępnych sieci WiFi. Opcja ta jest pomocna w szczególności gdy konfiguracji lub zmiany konfiguracji dokonujemy w docelowym miejscu pracy urządzenia. Wówczas widzimy jakie punkty dostępu są najlepiej odbierane przez LB-523A. Dzięki temu możemy wybrać, z którym AP powinien łączyć się LB-523A (istotne w sytuacji gdy sieć WiFi składa się z wielu punktów dostępu o tej samej nazwie i haśle). W tym czasie wyświetlana jest strona :

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www

Po kilku sekundach powinna ukazać się strona :

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www

Z rozwijanej listy należy wybrać interesujący nas punkt dostępu WiFi. Punkty dostępu uporządkowane są w kolejności od najsilniejszego sygnału i prezentowane są w postaci :
 • Liczba porządkowa,
 • Nazwa (SSID),
 • Poziom sygnału (RSSI) wyrażony w dB (decybele),
 • Adres MAC,
 • Numer kanału WiFi (CH).
Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www

Po wybraniu określonego punktu dostępu ukaże się strona umożliwiająca zapis ustawień. Wybranie klawisza 'Zapisz adres MAC i/lub SSID' spowoduje zapisanie do pamięci nazwy wybranej sieci oraz adresu MAC wskazanego punktu dostępu. Jeżeli wybrany został punkt dostępu o ukrytej nazwie SSID wówczas zapisany zostanie wyłącznie adres MAC a nazwa sieci SSID pozostanie bez zmian w ustawieniach LB-523A.

Należy zaznaczyć, iż pomimo zapisania adresu MAC w pamięci LB-523A, nie zostanie zmieniony sposób wyboru punktu dostępu i pozostanie on taki jaki został wcześniej ustawiony. Jeśli chcemy by LB-523A łączył się z punktem dostępu o wskazanym adresie MAC to musimy ręcznie ustawić (w menu 'Konfiguracja WiFi') sposób wyboru AP na 'Połączenia ze znanym adresem MAC'. W pozostałych przypadkach zapisany adres MAC nie będzie miał znaczenia.


Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www


8   Podgląd aktualnych ustawień.

Jeśli chcesz podejrzeć aktualne ustawienia sieciowe LB-523A, możesz z głównego menu strony wybrać klawisz 'Informacje'. Wyświetlona zostanie wówczas strona ze wszystkimi ustawieniami i dodatkowym opisem.

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www9   Wybór języka i opuszczenie trybu konfiguracji poprzez www.

Strona konfiguracyjna dostępna jest w dwóch językach : polskim i angielskim. Wyboru języka można dokonać wybierając klawisz 'Język/Language' i zapisując wybrane ustawienie.

Wyjście z konfiguracji przez www następuje po :
 • Wybraniu klawisza 'Wyjście - reset modemu' dostępnego na głównej stronie konfiguracyjnej.
 • Wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza w LB-523A.
 • Upłynięciu kilku minut bezczynności (otwarcie nowej strony, zapis danych itp. wydłuża czas pozostawania LB-523A w opcji konfiguracja poprzez www).
Po kilku sekundach od zakończenia konfiguracji, LB-523A wykona próbę wysłania danych do serwera LBX przez WiFi.Podsumowanie

Po wykonaniu czynności z punktów 1..9 Twoje urządzenie LB-523A będzie przygotowane do wymiany danych z serwerem LBX poprzez sieć WiFi. Teraz możesz w podobny sposób skonfigurować kolejny rejestrator LB-523A.


starstarstarstarstar
Ocena produktu
Konfiguracja parametrów sieciowych LB-523A przez telefon komórkowyLB-523A - www
Instrukcja konfiguracji rejestratorów LB-523A przez telefon komórkowy
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę