Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » LB-523A » Termohigrometr LB-523A

LBX – Dodanie obsługi urządzeń LB-523A dołaczonych przez WiFi. Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511

Jeśli chcesz zmienić język - kliknij w ikonę brytyjskiej flagi i postepuj zgodnie ze wskazówkami >

Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511


Wstęp

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami LB-523A należy przystosować program LBX do obsługi rejestratorów LB-523A przez połączenia WiFi.


Poniższa instrukcja wyjaśnia jak skonfigurować program LBX do współpracy z urządzeniami LB-523A przez połączenia WiFi.

Przedstawione zrzuty ekranu są zdublowane w języku polskim i angielskim, by je powiększyć należy w nie kliknąć.


Czynności wstępne

  • Upewnij się, że Twoja sieć WiFi obsługuje częstotliwość 2,4GHz. Rejestratory LB-523A nie pracują z częstotliwością 5GHz.
  • Upewnij się, że masz zainstalowany program LBX w wersji 4.7 lub nowszej (zalecana jest wersja 4.11). Aktualną wersję programu LBX można pobrać tu : LBX. Instalacja programu opisana jest tu : instalacja LBX
  • Upewnij się że dysponujesz kluczami autoryzacyjnymi uprawniającymi do korzystania z programu LBX i urządzeń LB-523A. Klucze autoryzacyjne w postaci plików dostarcza firma LAB-EL. Pliki z kluczami autoryzacyjnymi powinny znaleźć się w odpowiednim katalogu programu LBX (zwykle C:\LABEL\LBX\KEYS). Potrzebny jest klucz główny do programu LBX oraz klucze do każdego posiadanego urządzenia LB-523A.

W poniższej instrukcji przyjęto :
  • Program LBX w wersji 4.11
  • Nazwa serwera LBX : caddy0

Postępuj zgodnie z punktami 1..8. Po zakończeniu tych czynności Twój program LBX będzie gotowy do obsługi urządzeń LB-523A dołączanych przez WiFi. Kolejnym krokiem powinno być odpowiednie skonfigurowanie posiadanych rejestratorów LB-523A w szczególności podanie parametrów sieci WiFi w której mają pracować oraz parametrów serwera LBX do którego mają przekazywać dane.

Jeśli podczas instalacji programu LBX dodałeś już obsługę LB-523A przez WiFi, to nie dodawaj tej funkcjonalności po raz drugi, chyba że chcesz stworzyć kolejną grupę LB-523A przypisanych do innego portu. Dla przypomnienia, LB-523A wysyłają dane do serwera na konkretny numer portu. Wszystkie LB-523A korzystające z tego samego numeru portu będą w LBX zgrupowane i widoczne w jednym oknie. Jest zatem możliwość stworzenia kilku takich grup, które rozróżniane będą numerem portu. Jest to pomocne np. gdy LB-523A pracują w różnych magazynach (obiektach) wówczas rozdzielenie ich na grupy przypisane do różnych magazynów jest bardzo użyteczne.


1   Wejście do konfiguracji serwera - Z głównego menu programu LBX wybierz z zakładki 'Serwer' pozycję 'Konfiguracja podstawowa'.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


2   Zakładka 'Ogólne' umożliwia nadanie nazwy serwerowi oraz wybór języka. W podanym przykładzie serwerowi nadano nazwę 'caddy0'.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


3    Zakładka 'Urządzenia' umożliwia dodanie obsługi urządzenia wybranego typu. Wybierz klawisz 'Dodaj ...'
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


4   Z rozwijanej listy typów urządzeń wybierz 'LAB-EL LB-523A'. Następnie wybierz klawisz 'Zakończ'.

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


5   Ustal miejsce dołączenia urządzeń do LBX - wybierz 'połączenia przychodzące UDP' lub 'serwer proxy' oraz wprowadź nazwę opisującą gałąź serwera odpowiedzialną za operacje związane z urządzeniami LB-523A łączącymi sie przez WiFi, które chcemy zgrupować w jednym oknie programu.

Wyjaśnienie : Po lewej stronie ekranu programu LBX, znajduje się drzewo w którym występują wszystkie dodane serwery LBX (serwer lokalny i serwery zdalne jeśli zostały dodane). W podanym przykładzie serwer lokalny ma nazwę 'caddy0'. Każdy serwer reprezentowany jest przez ikonkę domku oraz nazwę. Serwer natomiast posiada swoje gałęzie. Gałąź skupiająca grupy przyrządów pomiarowych reprezentowana jest ikoną żarówki i nazwą. W poniższym oknie tworzona jest właśnie gałąź serwera 'caddy0' o nazwie 'Magazyn'. W przyszłości w tej gałęzi skupione będą wszelkie informacje i czynności związane z urządzeniami LB-523A podłączonymi przez WiFi nadającymi pod ustalony później numer portu.

Wyjaśnienie : Urządzenia LB-523A mogą łączyć się bezpośrednio z serwerem LBX wówczas należy wybrać Miejsce dołączenia 'połączenia przychodzące UDP' lub w tym połączeniu może pośredniczyć serwer proxy. W każdym z tych dwóch przypadków w LB-523A należy zapisać adres serwera z którym mają być realizowane połączenia (to  LB-523A inicjują połączenia wysyłając dane pod zapisany wcześniej adres serwera). Tak więc adres serwera musi być stały (nie może się zmieniać w czasie) oraz musi być dostępny z podsieci w której pracują LB-523A. Jeśli serwer LBX nie spełnia warunków stałego i dostępnego adresu można skorzystać z serwera proxy, który będzie służył jako pośrednik pomiędzy rejestratorami LB-523A a docelowym serwerem LBX. Firma LAB-EL udostępnia serwer proxy o adresie proxy.lbx.label.pl. By skorzystać z tego serwera należy otrzymać od LAB-EL hasła do serwera proxy.

Począwszy od wersji 1.1.1 LB-523A istnieje możliwość wyboru protokołu transmisji pomiędzy UDP a TCP/IP. W starszych wersjach LB-523A wykorzystywany jest tylko protokół UDP.
Dla bezpośredniego połączenia z serwerem LBX :

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


Przy wykorzystaniu serwera proxy :

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


6   Gdy w poprzednim kroku wybraliśmy bezpośrednie połączenie do serwera LBX to kolejnym punktem będzie podanie numeru portu na którym program LBX będzie nasłuchiwał połączeń.

Gdy w poprzednim kroku wybraliśmy połączenia poprzez serwer proxy należy wprowadzić adres i port serwera proxy (parametry serwera proxy prowadzonego przez LAB-EL to : adres - proxy.lbx.label.pl, port - 19522) oraz hasło do logowania LBX w serwerze proxy (hasło dostarcza LAB-EL).
Dla połączenia bezpośredniego z LBX należy podać numer portu:

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


W przypadku połączenia przez serwer proxy należy oprócz numeru portu podać również adres serwera proxy i hasło do logowania LBX w serwerze proxy :
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez WiFi
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi7   Tu możesz określić po jakim czasie sygnalizowany będzie brak połączenia z urządzeniem LB-523A w sytuacji przerwy w łączności WiFi. Standardowa wartość to 4. Wybierz klawisz 'Zakończ'.
Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi8   Wybierz klawisz 'OK' by zakończyć dodawanie obsługi LB-523A przez sieć WiFi.
Wygląd okna dla bezpośredniego połączenia z serwerem LBX :

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via WiFiWygląd okna dla połączenia przez serwer proxy :

Konfiguracja LBX - dodanie obsługi LB-523A przez USB
LBX configuration - added LB-523A support via WiFi


Podsumowanie

Po wykonaniu czynności z punktów 1..8 Twój program LBX będzie gotowy do obsługi urządzeń LB-523A poprzez WiFi. Teraz należy przeprowadzić konfigurację wszystkich posiadanych rejestratorów LB-523A zapisując w nich parametry sieci WiFi w której mają pracować i parametry serwera zgodne z konfiguracją, która właśnie została wykonana. Po zakończeniu konfiguracji rejestratorów, wszystkie LB-523A powinny łączyć się przez WiFi z Twoim serwerem LBX a dane z tych przyrządów będą dostępne w gałęzi 'Magazyn'. Instrukcja konfiguracji parametrów sieciowych LB-523A znajduje się :

Proszę zwrócić uwagę, że nie ma potrzeby powtarzać czynności z punktów 1..8 i wystarczy je przeprowadzić tylko jeden raz niezależnie od liczby posiadanych rejestratorów LB-523A. Natomiast każdy rejestrator LB-523A powinien zostać indywidualnie skonfigurowany gdyż koniecznie musi znać parametry sieci WiFi i serwera (LBX lub proxy) do którego będzie wysyłał dane.

Istnieje tylko jeden powód dla którego można powtórzyć czynności z punktów 1..8 a mianowicie jeśli chcemy posiadane przez nas rejestratory podzielić na kilka grup (np. kilka osobnych pomieszczeń). Np. tak by część rejestratorów była zgrupowana w jednym drzewie (np. zgrupowana pod nawą 'Magazyn') a pozostała część w innym drzewie (np. 'Magazyn 2' jeśli taką nazwę wprowadzimy przy ponownej konfiguracji w punkcie 5). By tak się stało pamiętajmy by kolejne drzewo miało wprowadzony inny numer portu (czynność z punktu 6). Przy takim podejściu podczas konfiguracji rejestratorów LB-523A należy odpowiednio wpisać numer portu w zależności w którym drzewie ('Magazyn' czy 'Magazyn 2') mają być zgrupowane rejestratory.

starstarstarstarstar
Ocena produktu
Dodanie do LBX obsługi rejestratorów LB-523A przez WiFiDodanie WiFi
Dodanie do LBX obsługi rejestratorów LB-523A przez WiFi
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę