Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » LB-523A » Termohigrometr LB-523A

LB-523A – Konfiguracja przez USB. Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511

Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511

Jeśli chcesz zmienić język - kliknij w ikonę brytyjskiej flagi i postepuj zgodnie ze wskazówkami >

Wstęp

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami LB-523A należy przystosować urządzenia LB-523A do wymagań sieci WiFi, w której mają pracować oraz podać parametry serwera LBX, do którego rejestratory LB-523A mają przekazywać dane.

Niezbędną konfigurację LB-523A można dokonać dwiema niezależnymi metodami :

 • Korzystając z telefonu komórkowego i przeglądarki www. W tej metodzie LB-523A na czas konfiguracji generuje punkt dostępu WiFi o nazwie 'LB-523A'. Korzystając z telefonu komórkowego należy połączyć się z tą siecią i poprzez wyświetlaną konfiguracyjną stronę www dokonać niezbędnych ustawień.
 • Korzystając z programu LBX dołączając urządzenia LB-523A do portu USB komputera. Współpraca LB-523A z LBX przez USB daje również możliwość pełnej obsługi urządzenia LB-523A, np. odczyt zarejestrowanych pomiarów, ustawianie alarmów, nazwy rejestratora, interwału rejestracji i wiele innych.

Poniższa instrukcja wyjaśnia jak skonfigurować ustawienia sieciowe urządzenia LB-523A w programie LBX poprzez interfejs USB.

Przedstawione zrzuty ekranu są zdublowane w języku polskim i angielskim, by je powiększyć należy w nie kliknąć.


Czynności wstępne

 • Upewnij się, że masz zainstalowany program LBX w wersji 4.7 lub nowszej (zalecana jest wersja 4.14). Aktualną wersję programu LBX można pobrać tu : LBX. Instalacja programu opisana jest tu : instalacja LBX
 • Do wykonania tej operacji nie musisz posiadać kluczy autoryzacyjnych. Dzięki temu możesz skonfigurować parametry sieciowe LB-523A przez USB na innym komputerze np. laptopie niekoniecznie na docelowym serwerze. Wystarczy sam program LBX. Klucze autoryzacyjne w postaci plików dostarczane są przez firmę LAB-EL i muszą znaleźć się na docelowym serwerze, z którym urządzenia LB-523A będą się łączyć przez WiFi.
 • Upewnij się, że Twój program LBX został już przystosowany do obsługi urządzeń LB-523A przez USB : instrukcja dodania obsługi LB-523A przez USB.

 • Włóż baterie (4 x AA) główne i upewnij się że włożona jest bateria podtrzymująca typu 2032. Zachowaj odpowiednią biegunowość baterii opisaną w instrukcji przyrządu.
 • Podłącz urządzenie LB-523A do gniazda USB w komputerze i uruchom program LBX.
W poniższej instrukcji przyjęto :
 • Program LBX w wersji 4.11
 • LB-523A o numerze 1007
 • Nazwa serwera LBX : caddy0

Postępuj zgodnie z punktami 1..5. Po zakończeniu tych czynności Twoje urządzenie LB-523A będzie mogło nawiązać łączność z serwerem LBX poprzez sieć WiFi.1   Wejście do konfiguracji połączenia - Z okna 'LB-523A-USB' wybierz ikonkę 'Konfiguracja połączenia'.
Konfiguracja LB-523A przez USB

Configuration LB-523A via USB


2   W zakładce 'Połączenie' można ustalić interwał komunikacji z serwerem LBX, czyli czas co jaki będzie włączany modem WiFi i wykonywane połączenie z serwerem LBX. Dodatkowo można określić alternatywny interwał, który będzie wykorzystywany w sytuacji gdy LB-523A zasilany będzie z zewnętrznego źródła. W podanym przykładzie przy zasilaniu z baterii LB-523A będzie się łączył z LBX poprzez WiFi co 15 minut a przy obecności zewnętrznego zasilania co 5 minut.
Konfiguracja LB-523A przez USB

Configuration LB-523A via USB


3   W zakładce ‘Punkt dostępu WiFi’ należy ustawić parametry sieci WiFi, z którą ma łączyć się LB-523A:
 • Nazwę sieci WiFi, z którą ma współpracować LB-523A. Uwaga, LB-523A ma pewne ograniczenia w znakach, które można użyć w nazwie sieci WiFi. Znaki specjalne o kodach 0x00 (znak Null), 0x0A (znak nowej linii - Line Feed), 0x0D (znak powrotu karetki do początku linii Carriage Return) nie mogą być użyte w nazwie sieci WiFi.
 • Hasło do sieci WiFi, z którą ma współpracować LB-523A. Uwaga, LB-523A ma pewne ograniczenia w znakach, które można użyć w haśle. Znaki specjalne o kodach 0x00 (znak Null), 0x0A (znak nowej linii - Line Feed), 0x0D (znak powrotu karetki do początku linii Carriage Return) nie mogą być użyte w haśle WiFi.
 • Typ połączenia – sposób wyboru punktu dostępu (AP – Access Point), z którym ma łączyć się LB-523A. W przypadku gdy sieć WiFi składa się z wielu punktów dostępu WiFi (każdy o takiej samej nazwie sieci i haśle) istnieje możliwość wskazania sposobu połączenia :
 • Dowolny AP – połączenie będą się obywały z dowolnym AP o zgodnej nazwie i haśle (bez uwzględnienia dodatkowych parametrów).
 • Punkt dostępu (AP) o podanym adresie MAC – LB-523A będzie próbowało się połączyć z AP o wskazanym w kolejnym polu adresie MAC. Oczywiście nazwa sieci WiFi i hasło też muszą być poprawne. To jest najbardziej optymalna i polecana metoda. Po umieszczeniu LB-523A w docelowym miejscu pracy należy zeskanować sieci WiFi i wskazać z listy AP o najlepszym sygnale (jego adres MAC zostanie zapamiętany). Skanowanie sieci WiFi można przeprowadzić podłączając laptop z programem LBX (USB) lub uruchamiając w urządzeniu opcję konfiguracji przez www korzystając z przeglądarki www i telefonu komórkowego. Nie należy się obawiać, że po wybraniu tej metody gdy z jakiegokolwiek powodu wybrany AP będzie niedostępny (zostanie wyłączony lub LB-523A zostanie przeniesiony w inne miejsce) to utrata łączności z serwerem LBX będzie trwała. W takiej sytuacji po kilkunastu nieudanych próbach połączenia LB-523A automatycznie zmieni metodę połączenia na połączenia z dowolny AP dając możliwość ponownego wskazania aktualnie najkorzystniejszego AP.
 • Punkt dostępu (AP) o najsilniejszym sygnale – LB-523A będzie próbowało połączyć się z AP o najsilniejszym poziomie sygnału WiFi (prawdopodobnie będzie to najbliższy AP). W tym celu LB-523A co jakiś czas będzie skanować sieć WiFi i wybierać AP o najsilniejszym sygnale. W tej opcji nazwa sieci (SSID) nie może być ukryta. Wybranie tej metody może powodować szybsze zużycie baterii w urządzeniu.
 • Punkt dostępu (AP) o najsilniejszym sygnale z ukrytymi AP – LB-523A będzie próbowało połączyć się do AP o najsilniejszym poziomie sygnału WiFi (prawdopodobnie będzie to najbliższy AP). W tym celu LB-523A co jakiś czas będzie skanować sieć WiFi i wybierać AP o najsilniejszym sygnale. W tej opcji nazwa sieci (SSID) może być ukryta lub nie. Uwaga, przy ustawionej metodzie wyboru AP o najsilniejszym sygnale i ukrytej nazwie SSID nie powinny w przestrzeni w której znajdują się rejestratory LB-523A działać inne sieci WiFi o ukrytych nazwach. Taka sytuacja może spowodować problemy w połączeniach z właściwą siecią WiFi. Spróbuj zmienić metodę wyboru AP na inną. Wybranie tej metody może powodować szybsze zużycie baterii w urządzeniu.
 • Adres MAC punktu dostępu – wartość adresu MAC AP, istotna tylko w przypadku wyboru metody połączenia ‘Punkt dostępu (AP) o podanym adresie MAC’. Przy ustawionej innej metodzie połączenia, wpisana wartość adresu MAC nie ma znaczenia.
Gdy konfiguracji dokonujemy w docelowym miejscu pracy LB-523A to możemy skorzystać ze skanowania dostępnych sieci WiFi. Wybranie klawisza ‘Odśwież dostępne sieci’ spowoduje wykonanie skanowania sieci WiFi przez podłączony LB-523A i wyświetlenie listy znalezionych punktów dostępu (AP). Punkty dostępu ułożone są w kolejności od najsilniejszego sygnału WiFi do najsłabszego. Kliknięcie na wybranym AP z listy spowoduje przepisanie jego nazwy (nazwy sieci WiFi SSID) i adresu MAC do odpowiednich pól w tym oknie. Przy czym by skorzystać z połączeń wykorzystujących adres MAC należy ręcznie wybrać sposób wyboru AP - 'Punkt dostępu (AP) o podanym adresie MAC'. W pozostałych przypadkach podany adres MAC nie ma znaczenia.

Konfiguracja LB-523A przez USB

Configuration LB-523A via USB


4   W zakładce ‘Ustawienia sieciowe’ należy ustawić :
 • Określenie sposobu uzyskania adresu IP LB-523A (w sieci każde urządzenie musi mieć przyznany unikatowy adres IP) :
 • Adres statyczny – ręczne wpisanie stałego Adresu IP, maski, bramy i adresu DNS. Wprowadzone wartości muszą być zaakceptowane przez lokalnego administratora sieci gdyż podanie nieodpowiednich danych może zakłócić pracę innych urządzeń pracujących w sieci. Należy pamiętać, że każde urządzenie LB-523A powinno mieć inny, unikatowy adres IP.
 • Dhcp – adres i pozostałe parametry sieciowe będą przyznawane dynamicznie przez punkt dostępu WiFi lub inne urządzenie koordynujące pracę sieci. To ustawienie jest wygodne dla użytkownika lecz może wydłużyć czas połączenia o czas potrzebny na przyznawanie adresu przy każdym połączeniu do sieci WiFi.
 • Dhcp z buforowaniem – adres i pozostałe parametry sieciowe będą przyznawane dynamicznie i zapamiętywane przez LB-523A. To ustawienie jest wygodne dla użytkownika i nie wydłuża czasu połączenia przy każdym połączeniu do sieci WiFi.
 • Trasowanie adresu serwera – w przypadku problemów z połączeniem z serwerem pomocne może okazać się włączenie trasowania adresu. Z tej opcji należy korzystać tylko w przypadku problemów z łącznością. Zwykle trasowanie powinno być wyłączone.
 • Parametry serwera LBX lub serwera proxy, z którym ma komunikować się LB-523A.
 • Dla bezpośredniego połączenia LB-523A z LBX wymagane parametry to :
 • Adres – adres serwera LBX, do którego LB-523A będzie przesyłało dane pomiarowe. Adres może być zapisany liczbowo (jak w podanym przykładzie) lub w sposób domenowy.
 • Port – numer portu, pod którym LBX będzie odbierał połączenia przychodzące od LB-523A.
 • Dla połączenia wykorzystującego pośredniczący serwer proxy, wymagane parametry to :
 • Adres – adres serwera proxy, do którego nadawać ma LB-523A.
 • Port – numer portu, pod którym serwer proxy będzie odbierał połączenia od LB-523A.
 • Licencja – numer licencji programu LBX, z którym współpracować ma serwer proxy.
 • Hasło – hasło przyznawane przez firmę LAB-EL, konieczne do prawidłowego zalogowania się w serwerze proxy.

Dla bezpośredniego połączenia z serwerem LBX:

Konfiguracja LB-523A przez USB
Configuration LB-523A via USB


Dla połączenia przez serwer proxy:
Konfiguracja LB-523A przez USB

Configuration LB-523A via USB


Możliwość wyboru protokołu komunikacji TCP oraz adres dodatkowego serwera DNS2 są dostępnę od wersji 1.1.1 oprogramowania modemu WiFi

5   W zakładce ‘Konfiguracja WWW’ należy wprowadzić parametry związane z konfiguracją LB-523A przez www. Parametry połączeniowe (sieciowe) można ustawiać również korzystając z telefonu komórkowego i przeglądarki www. W tej zakładce można ustalić hasło (standardowo '12345678') do połączenia się z LB-523A w trybie konfiguracji przez www i język strony konfiguracyjnej.
 • Hasło do konfiguracji – jest to hasło potrzebne są do przeprowadzenia konfiguracji przy pomocy strony www. Firma LAB-EL przekazuje urządzenia ze standardowym hasłem : 12345678
 • Język menu – ustawienie języka (polski/angielski) w którym wyświetlana będzie konfiguracja LB-523A przez www.

Konfiguracja LB-523A przez USB

Configuration LB-523A via USB


Podsumowanie

Po wykonaniu czynności z punktów 1..5 Twoje urządzenie LB-523A będzie przygotowane do wymiany danych z serwerem LBX poprzez sieć WiFi. Teraz możesz podłączyć kolejny rejestrator LB-523A przez USB w celu dokonania konfiguracji lub przystąpić do zapisania innych parametrów LB-523A (np. nazwa rejestratora, alarmy).

Po zakończeniu konfiguracji należy umieścić przyrząd w docelowym miejscu i wybrać w LB-523A funkcję SEnd (przytrzymać klawisz w LB-523A i zwolnić go w trakcie wyświetlania na wyświetlaczu LCD klomunikatu SEnd). Wówczas LB-523A wykona próbę połączenia WiFi z wykorzystaniem wprowadzonych parametrów, niezależnie od stanu w jakim przebywał wczesniej (reset procedury połączeniowej).


starstarstarstarstar
Ocena produktu
Konfiguracja parametrów sieciowych LB-523A przez USBLB-523A - USB
Instrukcja konfiguracji parametrów sieciowych LB-523A przez USB
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę