Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Rejestratory danych » Temperatura » Termometr LB-706T

Dwukanałowy termometr LB-754J/T z rejestratorem LB-706T

Termometr z sondą LB-706T
 • Termometr elektroniczny z zewnętrzną sondą
 • Rejestrator temperatury - termograf
 • Przyrząd przenośny
 • Wymienne sondy do różnych zastosowań
 • Sonda jedno- lub dwukanałowa
 • Zasilanie bateryjne
 • Interfejs USB
 • Współpraca z drukarką (opcja)
 • Zastosowania: monitoring temperatury w transporcie, laboratoria, przemysł

Termometr - opis

Termometr elektroniczny LB-754J/T z paneleml LB-706T jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru, wizualizacji i rejestracji wyników temperatury. Różne wersje czujników współpracujących z panelem LB-706T umożliwiają pomiar temperatur gazu, cieczy lub ciał stałych.

LB-754JSonda
TL-2

Do panelu LB-706 można dołączyć następujące rodzaje sond pomiarowych:

 • sondy termometru jednokanałowego - z pojedynczym czujnikiem LB-754J,
 • sondy termometru dwukanałowego - z podwójnym czujnikiem LB-754T,
 • sondy termohigrometru - LB-701.

Po dołączeniu sondy termohigrometrycznej LB-701 do panelu LB-706T uzyskuje sie właściwości metrologiczne zestawu analogiczne jak opisane dla zestawu panelu LB-706 z termohigrometrem LB-701, opisanego w odrębnej ulotce.

Czujniki termperatury sond LB-754 zawierają termorezystory Pt1000. Konstrukcja obudowy czujnika temperatury określa jego zakres zastosowań. Możliwe są różne wykonania, np. czujnik z ostrym zakończeniem służy do pomiaru cieczy i mas miękkich (np. mięsa). Wymaganą konstrukcję obudowy czujnika określa zamawiający.

Możliwy jest pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1 albo 0,01 °C w dwu zakresach:

 • -40...+85 °C - zakres podstawowy,
 • -200...+550 °C - zakres rozszerzony.

Użycie węższego zakresu pozwala na dokładniejszy pomiar temperatury. Wybór zakresu pomiarowego panelu jest dokonywany automatycznie w zależności od konfiguracji zapisanej w pamięci interfejsu będącego elementem składowym dołączonego termometru LB-754J/T (interfejs znajduje sie we wtyku przyłączeniowym).

Wyniki pomiarów są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD rejestratora oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez interfejs USB 2.0. Termometr ma możliwość rejestracji danych do wewnętrznej pamięci historii pomiarów oraz późniejszego przepisania wyników pomiarów do zewnętrznego urządzenia poprzez interfejs USB. Do opcjonalnego  interfejsu RS-232 może być dołączona drukarka termiczna.

Drukarka termicznaDrukarka Kafka-1R może być
zewnętrznym rejestratorem

W wyposażeniu tego rejestratora temperatury znajduje się program do PC umożliwiający wizualizację na ekranie monitora bieżących odczytów, programowanie nastaw przyrządu oraz odczyt zarejestrowanych pomiarów i przepisanie ich na zbiór w komputerze PC.

Panel wyposażony jest w zegar, który stanowi podstawę czasu rejestracji oraz wyznacza czasy automatycznego włączania i wyłączania przyrządu w trybach oszczędzania energii. Umożliwia wykorzystanie przyrządu jako rejestratora temperatury (termograf).

Rejestrator temperatury powietrza

Sposób rejestracji pomiarów we wbudowanej pamięci panelu LB-706T jest ustalany przez użytkownika. Konfiguracja rejestracji polega na:

 • wybraniu interwału zapisów z zakresu od 1 minuty do 45 dni z rozdzielczością 1 minuty, bądź wybranie jako interwału 0, co jest równoznaczne z zaniechaniem rejestracji,
 • wybraniu jednego z wymienionych trybów zapisu:
  • zapis z kontynuacją (najstarsze rekordy są kasowane i w ich miejsce zapisywane nowe),
  • albo zapis z blokowaniem (rejestracja jest blokowana po wypełnieniu pamięci),
 • wybraniu zestawu danych do rejestracji (struktury rekordu) - dodatkowej konfiguracji podlega rozdzielczość zapisów temperatury.

Rejestrator temperatury LB-706T pozwala na zapis pomiaróww, których ilośc zależy od typu dołączonej sondy, zgodnie z poniższą tabelą.

Konfiguracja Liczba rekordów Rejestrowane
parametry
z sondą LB-754J 10496  1 temperatura
z sondą LB-754T
6272 2 temperatury

Klawiatura panelu LB-706T umożliwia jego włączenie oraz programowanie parametrów i przeglądanie zarejestrowanych wyników pomiarów. Panel w wersji LB-706GT posiada uproszczoną klawiaturę, która umożliwia tylko włączanie i wyłączanie panelu.

Niewielkie gabaryty i możliwość zasilania bateryjnego (lub z zewnętrznego zasilacza sieciowego) pozwalają na używanie urządzenia w warunkach terenowych orażz do monitoringu temperatury w transporcie.

Panel LB-706T zawiera precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy i sterownik mikroprocesorowy, który na podstawie sygnałów pomiarowych i odczytanych charakterystyk kalibracyjnych, oblicza wartości temperatury. Wtyczka kabla sondy termometru LB-754T albo LB-754J zawiera wbudowaną cyfrową nieulotną pamięć danych, w której zapisane są współczynniki liczbowe związane z danym egzemplarzem termorezystora Pt1000 wyznaczone podczas procesu jego kalibracji. Dzięki temu sonda termometru może być używana z różnymi egzemplarzami panelu odczytowego LB-706T bez wyraźnego pogorszenia dokładności.

Interfejs USB (apcjonalnie RS-232C) rejestratora temperatury umożliwia ponadto wpisanie danych kalibracyjnych podczas wzorcowania z adjustacją. Panel oraz współpracujący z nim czujnik termometru nie posiadają mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów, trymerów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowej temperaturze. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność wzorcowania oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Świadectwo wzorcowania termometru

Każdy termometr z sondą może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania  z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL lub z Instytutu Energetyki w Warszawie.

Zastosowanie

Ten elektroniczny termometr z sondą jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, w szczególności branży medycznej i spożywczej. Może być wykorzystany do rejestracji temperatury podczas transportu towarów wrażliwych na temperaturę (monitoring temperatury podczas transportu). Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji (HACCP) i w transporcie.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Wersja przyrządu Zakres pomiaru Niepewność pomiaru
LB-754J/LB-754T + LB-706T -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-130..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-200..550°C +/- 1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
Temperatura - zakres podstawowy -40..+85°C 0,1°C albo 0,01°C
Temperatura  - zakres rozszerzony -200..+550°C 0,1°C
Czas mies.,dni,godz.,min. 1 min
ZASILANIE
USB zasilanie z ładowarki USB, portu USB - 5V, 75mA
bateryjne 6V 4 baterie R6, pobór prądu 10mA
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Panel LB-706T 0..+50°C bez wykraplania wody
Termometr elektroniczny LB-754T, LB-754J -40..+85°C zakres podstawowy
-200..+550°C zakres rozszerzony, ograniczony dodatkowo przez konstrukcję czujnika temperatury
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY PANELU LB-706T *)
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 60 (ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru i opcjonalnej drukarki)

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy termometru (np. przy używaniu w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia.

Interfejs

 • USB 2.0
 • Opcjonalnie, na zamówienie, zamiast USB 2.0, może być zamontowany interfejs szeregowy RS232C: 4 linie (RxD, TxD, RTS, GND), włączanie zasilania układu interfejsu - stan aktywny linii RTS z komputera, parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

Wymiary zewnętrzne

 • Rejestrator temperatury LB-706T: 185 x 100 x 45 mm,
 • Standardowa długość kabla czujnika: 1m.

Wyposażenie

 • instrukcja,
 • zasilacz sieciowy,
 • podstawowy program "LB-706" do komputera PC (program nie jest załączany na dyskietce, prosimy pobrać aktualna wersję programu ze strony Oprogramowanie LB-706),
 • 4 baterie R6.

Opcjonalne wyposażenie

 • kabel do interfejsu USB,
 • kabel do interfejsu RS232C (w przypadku zainstalowania tego typu interfejsu),
 • drukarka termiczna KAFKA-1R,
 • pokrowiec.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr LB-754J/T z rejestratorem LB-706T
Termometr z sondą i panelem odczytowym, rejestrator temperatury. Inne termometry ze świadectwem wzorcowania, oprogramowanie, rejestratory temperatury.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę