Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Transmisja danych » Koncentrator LB-476

LB-476 - Rejestrator temperatury i wilgotności

rejestrator temperatury i wilgotności, koncentrator ethernet LB-476
  • 8 kanałów: czujniki S300, wejścia binarne
  • 1 wejście licznikowe
  • Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych parametrów
  • Komunikacja Modbus-RTU
  • Izolowane interfejsy: RS-232C, RS-485, Ethernet
  • Pamięć pomiarów
  • Alarmowanie

Opis rejestratora

Rejestrator danych LB-476 jest przeznaczony do współpracy z czujnikami LAB-EL wyposażonymi w interfejs S300, za pośrednictwem którego urządzenie dostarcza zasilanie oraz komunikuje się się z czujnikami. Możliwe jest obsłużenie do 8 sensorów S300. Alternatywnie, każde z wejść może zostać wykorzystane do przyłączenia sygnału dwuwartościowego (wejście zwierne). Jedno z wejść w trybie binarnym pracuje dodatkowo jako wejście zliczające impulsy (przeznaczone do podłączenia deszczomierza).

koncentrator rejestrator LB-476 - funkcje

Dane przysyłane przez czujniki są buforowane w pamięci operacyjnej koncentratora i udostępniane jako  rejestry magistrali Modbus-RTU. W każdym kanale rejestratora obsługiwanych jest do 8 mierzonych wielkości, co umożliwia nadzór nad max. 64 pomiarami (np. 64 temperatury przy podłączeniu 8 czujników typu LB-711). Rejestrator umożliwia zapis do pamięci wszystkich mierzonych wartości, np temperatury, wilgotności, ciśnienia, co2, prędkości wiatru, kierunku wiatru, itp.

Alarmowanie

Dla każdej mierzonej wielkości można zdefiniować zestaw parametrów alarmowych, w tym: górny i dolny próg alarmowy, opóźnienie zadziałania alarmu, czas odraczania alarmu. Użytkownik koncentratora może czasowo blokować sygnalizację alarmów (odraczanie), bądź wymuszać aby pojawiające się alarmy były potwierdzane przyciśnięciem klawisza. Do sygnalizacji wykorzystywany jest wewnętrzny buzzer, kontrolka LED oraz opcjonalny zewnętrzny sygnalizator. Sygnalizacja wewnętrzna i zewnętrzna mają osobno definiowane: aktywność i opóźnienie alarmowania. Istnieje również wejście (zwierne) dla zewnętrznego przycisku dublującego funkcję klawisza alarm.

Rejestracja

Koncentrator LB-476 prowadzi rejestracje odbieranych danych pomiarowych (np rejestracja temperatury, wilgotności, ciśnienia). Każda obsługiwana wielkość pomiarowa może zostać zapisana do rejestru co określony czas, może również zostać zapisana wartość średnia wyznaczona przez okres pomiędzy zapisami, wartość minimalna i maksymalna, rozrzut wartości, bądź kombinacje wymienionych opcji: (a) średnia oraz rozrzut, (b) średnia, minimum oraz maksimum. Rozrzut jest tu rozumiany jako różnica wartości maksymalnej i minimalnej. Interwał (czas powtarzania) zapisów jest ustawiany w zakresie od 0 do 1 doby z rozdzielczością 1 minuty. Rejestracja może być prowadzona w trybie ciągłym, kiedy najnowsze dane nadpisują najstarsze zapisy, oraz w trybie z blokadą zapisów po zapełnieniu przestrzeni danych. Rejestr jest zorganizowany jako 124 pliki danych o stałym rozmiarze 4kB. Zawartość plików jest możliwa do odczytu za pośrednictwem interfejsu i protokołu Modbus-RTU. Odczyt i dekodowanie jest wykonywane przez dedykowany program. Maksymalna liczba zapisów mieszczących się w rejestrze zależy od konfiguracji rejestru, np. przy zapisie średnich wartości temperatury i wilgotności (termohigrometr LB-710) w ośmiu kanałach możliwe jest zapisanie ponad 20 tysięcy rekordów (dla każdego czujnika), co daje utrzymanie rejestru przez 2 tygodnie przy rejestracji co 1 minutę (oraz odpowiednio dłużej przy wydłużeniu interwału zapisu).

Kontrolki

LAB-EL Elektronika laboratoryjna do monitoringu mikroklimatu

Ten rejestrator temperatury i wilgotności posiada szereg kontrolek LED sygnalizujących poprawność pracy bądź błędy: (a) z każdym kanałem związana jest dwukolorowa kontrolka sygnalizująca stany: pracy poprawnej, zwarcia linii, przekroczenia progu alarmowego oraz błędu mierzonego parametru (patrz rysunek po prawej) ; (b) niebieska kontrolka Alarm sygnalizuje przekroczenia ; (c) czerwona kontrolka Uszkodzenie sygnalizuje stan alarmowy wywołany przez problem sprzętowy (np. zwarcie linii, błąd zegara) ; (d) kontrolki Tx/Rx świecą w czasie przesyłania komunikatów pomiędzy koncentratorem i oprogramowaniem terującym ; (e) dodatkowa kontrolka F1 oraz klawisz F1 są w pełni kontrolowane przez oprogramowania użytkownika (dostępne jako rejestry Modbus) i mogą być wykorzystane do dowolnych celów.

Komunikacja

Komunikacja z rejestratorem odbywa się za pośrednictwem portu szeregowego RS-232C bądź RS-485 albo sieci LAN. Koncentrator wspiera wymianę danych z wykorzystaniem komunikatów Modbus-RTU. Przy wykorzystaniu portu RS-485 możliwe jest przyłączenie LB-476 do istniejącej szyny Modbus z wieloma urządzeniami. Adres szyny jest ustawiany przełącznikami w zakresie 1..31. Urządzenie wspiera różne formaty znaku i prędkości transmisji. Rejestrator posiada wbudowane terminatory linii RS-485 włączane przełącznikami. Przy komunikacji za pośrednictwem sieci LAN wykorzystany jest (dla LB-476E) interfejs ethernet. Koncentrator jest widziany w sieci internet jako serwer TCP. Jednocześnie można wykorzystać tylko jeden rodzaj interfejsu poza trybem Modbus-proxy opisanym dalej.

Skalowanie

koncentrator rejestrator ethernet modbus-proxy

Specjalny tryb komunikacji został przewidziany dla sytuacji, w której użytkownik potrzebuje przyłączenie większej liczby czujników. Skalowanie systemu jest możliwe po zestawieniu ze sobą wielu koncentratorów LB-476 z wykorzystaniem tylko jednego interfejsu ethernet, przy czym koncentrator wyposażony w interfejs LAN pracuje jako Modbus-proxy zapewniając konwersję pakietów LAN na lokalny Modbus-RTU dla pozostałych koncentratorów. Wszystkie koncentratory mają również wspólne wyjście alarmowe oraz wspólny przycisk kasowania alarmów.

Dane techniczne

Zasilanie
zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
zasilanie awaryjne 12V DC
pobór mocy 6 VA
Wyjście alarmowe, wyjście zasilające
obciążalność wyjścia alarmu zewnętrznego 230V / 50Hz / 1A
rodzaj obciążenia rezystancyjne
wyjście zasilające 16-20V DC / 100mA
Zalecane ciągłe warunki pracy
Zakres temperatur 0..50°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Klasa odporności w/g DIN40050  IP40

Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

Interfejsy pomiarowe

Interfejsy pomiarowe S300
sygnał prądowy, próg przełączania 20mA, max 25mA
format znaku 300 7N1
zasilanie czujników 12.5-14.0V DC

Obsługiwane rodzaje czujników i urządzeń S300:

[*] - opcja aktualnie nie oprogramowana

Interfejsy pomiarowe: wejścia binarne (a)
sygnał prądowy, próg przełączania 20mA, max 25mA
zasilanie 12.5-14.0V DC
Interfejsy pomiarowe: wejścia binarne (b)
sygnał zwierny

Przy wykorzystywaniu kanału jako wejścia binarnego (zwiernego) konieczne jest (a) zamontowanie w obwód dwóch rezystorów w/g opisu w instrukcji, bądź alternatywnie (b) określenie w zamówieniu liczby wejść binarnych, wtedy użytkownik otrzyma koncentrator z hardwarowo skonfigurowanymi wejściami zwiernymi bez potrzeby stosowania zewnętrznych elementów. Przy wyborze rozwiązania (b) nie będzie możliwe wykorzystanie wejść binarnych do przyłączenia czujników S300.

Interfejs pomiarowy: wejście licznikowe
zakres zliczania 0 ... 16777215 (224-1)
minimalny odstęp pomiędzy impulsami 500 ms

Wejście licznikowe jest aktywne na ostatnim kanale koncentratora, po ustawieniu typu czujnika jako wejście binarne. Naliczona wartość jest przechowywana w pamięci nieulotnej.

Komunikacja

Interfejs komunikacyjny RS-232C, RS-485
format znaku 8E1, 8N2/8N1
prędkość transmisji 2400, 9600, 19200, 38400 bps
izolacja 1.5 kV
protokół Modbus-RTU
Format 8N2/8N1 oznacza, że nadawany znak ma format 8N2 ale przy odbiorze akceptowany jest również 8N1, co daje elastyczność przy ustawianiu wspólnych parametrów dla urządzeń różnych typów na wspólnej szynie.
Interfejs komunikacyjny LAN
medium ethernet
prędkość transmisji 10, 100 Mbps (autosensing)
izolacja 1.5 kV
protokół Modbus-RTU na TCP
Pracuje jako serwer TCP obsługujący strumień danych formatowanych identycznie jak dla pakietów Modbus-RTU. Interfejs posiada konfigurowalny adres IP oraz port TCP.

Wymiary zewnętrzne

Obudowa panelowa (do wieszania na szynie TS35) o wymiarach: 158 x 90 x 58 mm.

Uwaga: Urządzenie powinno być zainstalowane wewnątrz dodatkowej obudowy zewnętrznej, np. rozdzielnicy naściennej. Kategoria klimatyczna dodatkowej obudowy zewnętrznej musi być dostosowana do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenie jest dostarczane bez okablowania (w tym także kabla do połączenia z zasilaniem), jako podzespół do instalacji przez osobę upoważnioną.

Opcje

  • LB-476 - koncentrator z komunikacją RS-232C oraz RS-485
  • LB-476E - rejestrator temperatury i wilgotności (koncentrator) wyposażony dodatkowo w interfejs Ethernet
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Koncentrator rejestrator LB-476
Rejestrator temperatury i wilgotności posiada 8 wejść dla czujników, ethernet. To wielokanałowy rejestrator temperatury, ciśnienia, wilgotności, co2
Ocena: 5/5, liczba głosów: 15
  • dodaj swoją ocenę