Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » LBX

Archiwum i historia zmian
LBX : Program LBX

Uniwersalny program sterująco-kontrolny dla różnych urządzeń produkcji firmy LAB-EL jak i innych, zapewniający: sterowanie urządzeniami, podgląd danych, rejestrację danych, wizualizację (wykresy, raporty, histogramy), wielostanowiskową pracę sieciową.

Wersja 2.55 - AKTUALNA

Data: 2019-08-21
Rozmiar: 58.5 MB
MD5: 7ec35adec42b415abeb22639196830da

Pobierz: lbx-2.55-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarm globalny: dodanie alarmu o zbliżającym się wzorcowaniu
 • Baza danych: optymalizacja prędkości zapisu danych tekstowych
 • Instalator: dodanie profilu domeny do wyjątków zapory sieciowej
 • Konfiguracja: możliwość natychmiastowego rozłączenia użytkowników przez administratora
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.14
  • dodana obsługa magnetometru Scintrex
  • ręczne ustawianie czasu w sposób wymuszony niezależnie od innych źródeł czasu
 • LB-762: dodana rejestracja entalpii
 • LB-930: poprawa zapisu zakresów w bazie danych
 • Poprawa działania menu urządzeń po wciśnięciu prawego przycisku myszy
 • Transfer plików: poprawa działania paska postępu

Wersja 2.54

Data: 2019-07-11
Rozmiar: 58.5 MB
MD5: 0b5f1e227fc97ba64245db103bdd49d0

Pobierz: lbx-2.54-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.13
  • dodany znacznik prawidłowości synchronizacji czasu z GPS w rekordzie danych z LB-499-ADC

Wersja 2.53

Data: 2019-07-09
Rozmiar: 58.5 MB
MD5: 6556c5a41c392c9a05c907ea1cfb8a02

Pobierz: lbx-2.53-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy dla pamięci rejestracji:
  • dodane wyjścia alarmowe dla alarmów pamięci rejestracji
 • Dodanie alarmów globalnych:
  • przestawienie zegara o więcej niż 60 sekund
  • urządzanie działa w trybie DEMO
  • urządzenie ma nieprawidłowy firmware
  • nieprawidłowy kluczu główny serwera LBX
 • Help: poprawa kodowania polskich znaków
 • Instalator: zmiany w kolejności instalacji sterowników USB
 • LB-930: współpraca z wersją 1.2
 • LB-762: współpraca z firmware 3.2
  • dodane sterowanie centralnym podlewaniem podłogowym (wstępnym)
 • Notatki: zbiorowe usprawnienia
 • Numery seryjne S300: poprawa zapisu
 • Raport działania systemu: dodane ostrzeżenie o identycznych kluczach głównych w konfiguracji
 • Serwer WWW: aktualizacja zabezpieczeń
 • Zmienne modyfikowalne: dodanie możliwości bezpośredniego sterowania zmienną

Wersja 2.52

Data: 2019-06-04
Rozmiar: 57.5 MB
MD5: 9d94e6579e5aa07353ba76fb2eaef2c5

Pobierz: lbx-2.52-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarm pamięci rejestracji: poprawa wyzwalania alarmu
 • Baza danych: poprawa odczytu danych kalibracyjnych ze zdalnego serwera
 • Heracell 240i: dodana obsługa
 • Kamery: poprawa wyświetlania zdjęć z menu urządzenia, dodanie do zdjęć do menu kamery
 • LB-480/LB-490:
  • poprawka błędu sporadycznej utraty komunikacji z urządzeniami
  • współpraca z firmware 4.12
   • dodana obsługa czujnika Young 91000
 • LB-535: zmiana w interpretowaniu złego stanu baterii
 • Notatki: rozszerzenie obsługi
 • Parcel-Logger: poprawa odczytu przesyłek
 • Poprawa zdalnego logowania przy braku hasła

Wersja 2.51

Data: 2019-05-10
Rozmiar: 57.4 MB
MD5: e2185678c839b66c89547b0e22176faa

Pobierz: lbx-2.51-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: poprawa zapisanych zakresów danych
 • tłumaczenia: dodane identyfikatory okien dla klawiszy F2+F1
 • okno bazy danych: ukrywanie nieaktywnych przycisków
 • baza danych: dodana obsługa notatek

Wersja 2.50

Data: 2019-04-17
Rozmiar: 57.3 MB
MD5: ba20ae81b705187b1536d1b0a6baac48

Pobierz: lbx-2.50-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych:
  • dodany pasek postępu przy konwersji wersji bazy danych
  • uodpornienie na zmianę formatu zapisu
 • Dodana obsługa języka chińskiego
 • LB-525, LB-525LR: porawa zapisu adresu przy zmianie kanału interfejsu
 • LB-762: współpraca z firmware 3.1
  • dodane ładowanie firmware panelu czołowego LCD
  • LB-762S: dodana obsługa w wersji dedykowanej dla Shiitake
 • Klucze autoryzacyjne: dodanie informacji o używanych limitach, drobne poprawki
 • Licencje: dodanie urządzeń LB-76x do licencji PRO, pokazywanie w konfiguracji urządzeń LB-76x w licencji standard z komunikatem błędu
 • Otwieranie wykresu, raportu i map bez okna bazy danych
 • Poprawa restartu serwera przy licencji standard

Wersja 2.49

Data: 2019-03-11
Rozmiar: 52.1 MB
MD5: fffa306eca8332541f5501ca0c3b1589

Pobierz: lbx-2.49-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480/LB-490: obsługa kart SDXC
 • LB-523: poprawa zapisu ujemnych progów alarmowych
 • LB-762:
  • dodanie kamer do menu
  • poprawa wyświetlania na ekranie zbiorczym
 • LB-930: dodany odczyt PM1.0
 • Alarmy: dodanie możliwości dołączania automatycznego tekstu do tekstu użytkownika w alarmach email, SMS
 • Email: poprawa wysyłania znaku równości =
 • Kamery: dodanie zapisu obrazu z kamery sieciowej
 • Licencje: wprowadzenie kluczy licencyjnych w wersji PRO, AGRO, STANDARD
 • Modbus: sprawdzanie dublowania rejestrów w konfiguracji
 • Optymalizacja formatowania wartości i jednostek
 • Parcel-logger: zbiorowe poprawki
 • Raporty PDF: zmiany w konfiguracji
 • Uporządkowanie automatycznego wyświetlania ekranów na starcie
 • Zapis numerów seryjnych: poprawa ostrzeżeń w pliku log

Wersja 2.48

Data: 2019-01-18
Rozmiar: 52.1 MB
MD5: 39ef4f997f42b38f46d7b76968d39580

Pobierz: lbx-2.48-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Dodanie skrótu klawszowego Ctrl+A w listach i tabelach
 • Dodanie zdalnej pomocy RemoteAssistantQuickSupport
 • LB-523, LB-524, LB-533, Modbus, Trans-Logger, Trans-Logger-B: dodany filtr w oknie wartości
 • LB-533: poprawa komunikacji
 • LB-930: dodana obsługa komunikacji przez USB
 • LB-480, LB-490: współpraca z firmware 4.11
  • dodana obsługa czujników Young 86000, 86004, 86106, 92000
  • poprawka rejestracji stanu zwarcia dla wejść czujników które go detekują
 • Mapy: poprawa użycia procesora
 • Parcel-Logger: dodanie obsługi
 • Poprawa rysowania ikon przy niestandardowym współczynniku skali Windows
 • Raport PDF: niewyświetlanie MKT jeśli nie występuje
 • Użytkownicy: dodanie opcjonalnego automatycznego rozłączania klienta przy braku aktywności użytkownika
 • WWW: zmiany wyświetlania w oknie zbiorczym wykresu

Wersja 2.47

Data: 2018-12-11
Rozmiar: 48.7 MB
MD5: 3dd9624ad3e55817a307547eff671eb0

Pobierz: lbx-2.47-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa sprawdzania zapisu progów alarmowych przy tworzeniu nowych plików archiwalnych
 • Baza danych: poprawa zapisu danych przy zmianie formatu pomiaru
 • Konfiguracja: reorganizacja miejsca dołączenia urządzenia
 • LB-474: poprawa zapisu ujemnych liczb
 • LB-480/LB-490: obsługa firmware 4.10
  • dodana obsługa LB-717
  • zapis numerów seryjnych czujników S300 w bazie danych
 • LB-524: poprawa odczytu SMS
 • WWW
  • poprawa działania przy przekierowywaniu z http na https
  • poprawa zamykania

Wersja 2.46

Data: 2018-11-02
Rozmiar: 48.7 MB
MD5: 04c5def29fc0f62e9f5eb796e09a6cc5

Pobierz: lbx-2.46-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy:
  • dodanie filtrów w wybranych oknach
  • dodanie komentarza przy odraczaniu alarmu
  • dodanie możliwości kopiowania konfiguracji wyjścia alarmowego
  • dodanie możliwości kopiowania zestawów zdarzeń alarmowych
  • zmiany w formatowaniu opisów i zapisie do bazy danych
 • Baza danych: dodanie zapisu numerów seryjnych wybranych urządzeń
 • Baza danych: dodanie obsługi zapisu numerów seryjnych wybranych urządzeń
 • Baza danych: poprawa zmian nazw
 • Ekrany użytkownika: dodanie jednostki do kontrolki wartości
 • Ekrany użytkownika: dodanie kolorów zakresów do pokrętła
 • Kreator konfiguracji: dodanie importu i eksportu schematów wykresów, raportów
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.9
  • poprawki ustawień rejestracji danych
 • LB-524: umożliwienie usuwania SMS na żądanie, poprawa komunikacji
 • Mapa: dodany pasek postępu
 • Raporty:
  • dodane łamanie linii
  • dodany pasek postępu
  • poprawa eksportu do pliku
  • poprawa wydruku
 • Otwieranie plików bazy danych z eksploratora w istniejącym programie
 • Trans-Logger:
  • dodanie dystansu
  • dodanie paska postępu
  • poprawa odczytu raportów
 • Widok tabletu: usunięcie opcji powiększonych okien

Wersja 2.45

Data: 2018-09-06
Rozmiar: 48.6 MB
MD5: ecfaf7b0ec60cbd38d1cc4d8b670e461

Pobierz: lbx-2.45-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: wyświetlanie nazwy użytkownika odraczającego alarm
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.8
  • dodana obsługa czujnika LB-930
  • dodana obsługa czujnika Barani MeteoWind 2
  • LB-490 konfiguracja wyświetlacza: wielkość czcionki i wyświetlanie czasu / odczytów z wbudowanego czujnika T/RH
 • LB-524: poprawa komunikacji przez port USB

Wersja 2.44

Data: 2018-08-21
Rozmiar: 48.6 MB
MD5: 8297c5abe35b8401cf7deb6898746c46

Pobierz: lbx-2.44-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa działania po restarcie serwera
 • Ekrany użytkownika: możliwość przełączania ekranów
 • Ekrany użytkownika: ukrywanie przełącznika w kontrolce binarnej
 • Instalator: dodanie konfiguracji zapory systemu Windows
 • Mapy: optymalizacja odświeżania
 • Modbus: możliwość zapisu pojedynczego bitu
 • LB-524: wydłużenie oczekiwania na odczyt danych
 • LB-535: poprawa komunikacji
 • ODBC: poprawa zmiany nazwy tabeli
 • Trans-Logger: niewyświetlanie pomiarów przy zakończonej komunikacji
 • Zmienne: dodanie filtrowania zmiennych w wybranych oknach

Wersja 2.43

Data: 2018-08-03

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: rozszerzenie opisów dla TL, LB-523, LB-533
 • Baza danych: poprawa działania zmian nazw tabel
 • Ekrany użytkownika: dodanie drugiego progu alarmowego dla kontrolki wyniku
 • Ekrany użytkownika: kopiowanie kontrolek we wskazane miejsce
 • LB-760E: drobne poprawki
 • WWW: poprawa zamykania serwera

Wersja 2.42

Data: 2018-07-04
Rozmiar: 48.6 MB
MD5: 3507661b1080a8ea7e7140eeccf2e945

Pobierz: lbx-2.42-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarm globalny: dodanie alarmu od zbyt małej liczby miejsca na dysku
 • Baza danych: dodanie komentarzy dla zmiennych
 • Baza danych: poprawa sprawdzania kopii danych
 • Baza danych: zmiana nazw zapisywanych danych przy zmianie jednostki lub rozdzielczości
 • Baza danych: zmiana konfiguracji odroczenia tworzenia archiwum z minut na godziny
 • Dodana obsługa LB-930
 • LB-490: poprawka wyświetlania danych z wejść skalowanych modułów PORTx
 • LB-523: poprawa opisu alarmu wilgotności
 • LB-930: dodana obsługa
 • Mapy: optymalizacja czasu otwierania i zamykania okien, zmiany w rysowaniu trasy
 • Powiększenie rozmaru okna konfiguracji podstawowej
 • Przywracanie pierwotnego rozmiaru zminimalizowanych okien przy ponownym otwieraniu
 • Raport PDF: poprawa konfiguracji wykresów
 • Trans-Logger: optymalizacja liczby zapisywanych raportów
 • Trans-Logger: poprawa zapisu informacji o alarmach
 • Trans-Logger: poprawa wyświetlania wejść przy błędach odczytu
 • Wykres, raport, histogram: dodanie na wydruku użytkownika i daty
 • Zestawy: dodanie filtowania danych

Wersja 2.41

Data: 2018-05-16
Rozmiar: 48.4 MB
MD5: b8cd43c008c6288f6aa4a68f686d5905

Pobierz: lbx-2.41-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.7
  • dodana obsługa skalowanych wejść analogowych dla moduły LB-499-AIN
  • LB-480: dodana obsługa modułu LB-499-WIFI
  • LB-490: dodana obsługa modułu LB-499-GS
 • MKT: poprawa obliczeń na wykresach i raportach
 • Trans-Logger: optymalizacja komunikacji
 • Zmiana sposobu ustawiania roboczego folderu

Wersja 2.40

Data: 2018-05-08
Rozmiar: 48.4 MB
MD5: ea21def9ac56429ee9b3e1efb82cadd0

Pobierz: lbx-2.40-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Dodana obsługa modemu Teleorigin/Telit
 • Jednostki: dodanie konwersji m/s na km/h
 • LB-705, LB-725, LB-706, LB-707: poprawa odczytu pamięci i ustawień zegara
 • Trans-Logger: zmiany w wyświetlaniu okien
 • WWW: usunięcie logowania przy braku użytkowników, drobne zmiany
 • Zmienne: poprawa otwierania okien dla kilku serwerów

Wersja 2.39

Data: 2018-04-09
Rozmiar: 48.4 MB
MD5: 146f5fcb4473d7f24c04a358f880d70c

Pobierz: lbx-2.39-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Raporty okresowe: dodanie czasu wysyłania raportów
 • email: poprawa wysyłania załączników
 • LB-523: dodanie konfiguracji timeout'u konfiguracji
 • Trans-Logger: zmiana odświeżania danych, poprawa tworzenia menu

Wersja 2.38

Data: 2018-02-27
Rozmiar: 48.4 MB
MD5: be18974d34084dc000242c7edd1e9d97

Pobierz: lbx-2.38-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ODBC: optymalizacja zapisu danych
 • LB-114: wybór jasności wyświetlacza
 • WWW: rozszerzenie opcji serwera WWW dla ekranów użytkownika
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.6.x
  • LB-490: dodana obsługa modułu przekaźników na portach 4-6

Wersja 2.37

Data: 2018-01-12
Rozmiar: 48.4 MB
MD5: 71b4de27900126379d67a6280eab2b97

Pobierz: lbx-2.37-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Instalator: poprawa instalacji usługi systemowej
 • Zmienne: dodanie czasu serwera

Wersja 2.36

Data: 2018-01-08
Rozmiar: 48.4 MB
MD5: ee9a6eeb15335d0e1eaf6edbb30f0104

Pobierz: lbx-2.36-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Instalator: zachowanie ustawień usługi systemowej przy reinstalacji programu
 • LB-480/LB-490:
  • poprawki importu danych z karty pamięci
  • poprawka statusu wysyłania SMS
 • Raporty PDF: dodana obsługa
 • Zmienne użytkownika: dodanie funkcji średniej, minimum, maksimum z bazy danych

Wersja 2.35

Data: 2017-12-14
Rozmiar: 43.8 MB
MD5: c4744181afd7feeea09eaef116fa992a

Pobierz: lbx-2.35-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: zapis informacji z bazie danych o odraczanych alarmach
 • Baza danych: zmiana sugerowanych zakresów czasu w oknach
 • Email: poprawa wysyłania poczty
 • LB-480/LB-490: obsługa firmware 4.5.x
  • przyspieszenie odczytu pamięci rejestracji
  • obsługa LB-802
  • dodatkowy tryb pracy wejścia S300: zasilanie
 • LB-523: dodanie informacji o aktualnej wartości w wysyłanych alarmach
 • LB-533: ustawianie prędkości WiFi
 • Optymalizacja prędkości działania programu

Wersja 2.34

Data: 2017-11-13
Rozmiar: 43.7 MB
MD5: 2f08d20d1607fbcae779efa916cd17fe

Pobierz: lbx-2.34-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480/LB-490: obsługa firmware 4.4.x
  • komunikacja przez proxy
  • usypianie LB-490
  • poprawka odświeżania danych statusu
 • LB-523: dodanie możliwości zmiany prędkości WiFi
 • LB-523: wyświetlanie numeru firmware modułu WiFi
 • LB-525: rozszerzenie zakresów alarmowych dla pirometru

Wersja 2.33

Data: 2017-10-05
Rozmiar: 43.6 MB
MD5: 5fbfa90d97114de6823fe31168b23d06

Pobierz: lbx-2.33-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy globalne: poprawa odczytu konfiguracji
 • Baza danych: optymalizacja liczby zapisywanych danych
 • LB-480: poprawka konfiguracji rejestracji danych

Wersja 2.32

Data: 2017-10-04
Rozmiar: 43.6 MB
MD5: 7d275ef79ff512d5979198169663dd16

Pobierz: lbx-2.32-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy globalne: rozdzielenie komunikatów na osobne alarmy
 • LB-490: obsługa deszczomierza
 • LB-490: obsługa pomiaru napięcia akumulatora
 • LB-524: rozszerzenie opisów dla alarmów sprzętowych
 • LB-533: rozszerzenie opisów dla alarmów sprzętowych
 • Raport działania systemu: uszczegółowienie opisów
 • Trans-Logger: aktualizacja obsługi nowych wersji
 • Trans-Logger: rozszerzenie opisów dla alarmów sprzętowych

Wersja 2.31

Data: 2017-08-29
Rozmiar: 43.6 MB
MD5: df56a96ae2901537e29a8afb93aed5b2

Pobierz: lbx-2.31-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa tworzenia plików archiwalnych dla zmiany czasu
 • LB-480/LB-490:
  • poprawka odczytu danych bieżących dla dużej ilości czujników
  • poprawki w oknach danych i statusu
 • LB-525: zmiany w obsłudze SMS

Wersja 2.30

Data: 2017-08-23
Rozmiar: 43.6 MB
MD5: 952b04c541863eac2d23e263181364dd

Pobierz: lbx-2.30-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Kopia danych na zewnętrzny dysk: dodanie przycisku testu
 • LB-490: poprawka wysyłania SMS
 • Mapy: zmiany w rysowaniu zestawów
 • MODBUS: reorganizacja ustawień, umożliwienie wyboru kolejności bajtów dla float
 • Trans-Logger: poprawa odczytu raportów
 • Wykres: zmiany w rysowaniu progów alarmowych
 • Poprawa skalowania okien dla niestandardowej wielkości czcionki

Wersja 2.29

Data: 2017-07-10
Rozmiar: 43.6 MB
MD5: 9c36153d8cabac9fb570cd3c640831e6

Pobierz: lbx-2.29-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych:
  • optymalizacja czasu robienia backup
  • poprawa działania localnej kopii
 • LB-480:
  • współpraca z firmware 4.3.x
  • poprawka błędu skutkującego przypadkową zmianą nazwy wejścia modułu LB-499-AIN przy dokonywaniu innych zmian w konfiguracji
  • poprawka komunikacji przez port szeregowy (RS-232/RS-485)
  • dodana obsługa modułu LB-499-GIN
 • LB-490:
  • współpraca z firmware 4.2.x i 4.3.x
  • poprawka komunikacji przez port szeregowy (RS-232/RS-485)
  • dodana obsługa modułu LB-499-GIN
  • poprawka konfiguracji alarmów dla wejść nr > 8
  • dodane wyjścia alarmowe dla przekaźników i modemu GSM
 • LB-525V: dodanie obsługi
 • Mapy: dodanie ekranu map
 • Modbus: zmiana opisów
 • ODBC: poprawa zapisu zmiennych
 • Trans-Logger - zmiany w odczycie pamięci

Wersja 2.28

Data: 2017-04-10
Rozmiar: 43.5 MB
MD5: ec3cd01c6b1fcbe2337233699bc78cb5

Pobierz: lbx-2.28-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: dodanie aliasów dla zmiennych w treści
 • Baza danych: poprawa sprawdzania zawartości plików archiwalnych
 • Baza danych: dodanie opisów do wywoływanych rozkazów
 • Ekrany użytkownika: zmiana wyglądu kontrolek
 • Klucze autoryzacyjne: dodanie odświeżanie
 • LB-114: dodanie prędkości zmiany zmiennych, optymalizacja czasu zamykania
 • LB-480: poprawa odczytu danych z karty pamięci
 • LB-490: poprawa odczytu danych z karty pamięci
 • LB-523: drobne zmiany w obsłudze
 • LB-524: drobne zmiany w obsłudze
 • LB-533: drobne zmiany w obsłudze
 • LB-535: dodanie obsługi
 • LB-705v3: dodana obsługa
 • LB-706: poprawa zmiennej ciśnienia
 • LB-707: poprawa zmiennej ciśnienia
 • Memmert: dodana obsługa suszarek
 • Menu: dodanie widoków w menu widok
 • Wykres: dodanie obsługi aktualnych zmiennych
 • WWW: poprawa wyświetlania i sortowania

Wersja 2.27

Data: 2016-12-29
Rozmiar: 29.6 MB
MD5: 5af0df1875334bceae8538336e1b9e95

Pobierz: lbx-2.27-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa zapisu plików archiwalnych
 • Baza danych: poprawa działania cache
 • Baza danych: rozszerzenie obsługi komentarzy
 • LB-762:
  • przyspieszenie odczytu pamięci rejestracji
  • poprawka błędu wyświetlania zajętości 100% po skasowaniu pamięci dla firmware 2.x
 • Modbus: poprawa zbiorowego odczytu rejestrów
 • Usługa systemowa: poprawa usuwania usługi
 • Wyjścia alarmowe: kontrola ustawnienia stanu wyłączenia

Wersja 2.26

Data: 2016-11-18
Rozmiar: 29.6 MB
MD5: b114f0eb1e87abf694717fefc4b26879

Pobierz: lbx-2.26-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: optymalizacja tworzenia plików archiwalnych
 • LB-480, LB-490: współpraca z firmware 3.10.x
  • poprawka synchronizacji czasu
 • LB-802: dodanie obsługi
 • LB-523, LB-524, LB-525, LB-533: drobne zmiany
 • STORE-LOGGER: dodanie obsługi

Wersja 2.25

Data: 2016-09-30
Rozmiar: 29.5 MB
MD5: c0a6bc91b6d93bb86df4f26fc9dd19c2

Pobierz: lbx-2.25-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Email: poprawa wysyłania wiadomości
 • LB-533: obsługa nowego urządzenia
 • TRANS-LOGGER: drobne zmiany
 • LB-856: dodana obsługa firmware 1.3 z wyborem typu czujnika temperatury

Wersja 2.24

Data: 2016-09-19
Rozmiar: 29.5 MB
MD5: 188ea32c9f798bde4a25d6cc31b64aa5

Pobierz: lbx-2.24-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-523 - zmiana w zapisie konfiguracji WIFI
 • Ekrany użytkownika: poprawa rysowania ekranów

Wersja 2.23

Data: 2016-09-01
Rozmiar: 29.4 MB
MD5: ae8671e033ee5dfeb72bb5a1614683c6

Pobierz: lbx-2.23-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-114: poprawa obsługi wyświetlacza
 • LB-525: obsługa firmware 2.11
 • LB-705: poprawa odczytu temperatury z rozdzielczością 0,01 C
 • Ekrany użytkownika: poprawa rysowania statycznej kontrolki

Wersja 2.22

Data: 2016-08-17
Rozmiar: 29.4 MB
MD5: 8a6c25ded677cf05e39c5152533ccb90

Pobierz: lbx-2.22-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-524: obsługa firmware 1.05
 • Alarmy: poprawa konfiguracji
 • Ekrany użytkownika: poprawa wyświetlania nieaktywnych wartości

Wersja 2.21

Data: 2016-08-03
Rozmiar: 29.4 MB
MD5: 1b2983a06d9e3e1cc66c6bc818701d8f

Pobierz: lbx-2.21-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa awaryjnego odczytu pamięci
 • Raport okresowy: dodanie obsługi
 • Zmienne: zmiany w filtrowaniu zmiennych widocznych dla uprawnionego użytkownika

Wersja 2.20

Data: 2016-07-06
Rozmiar: 29.7 MB
MD5: 4f0c4e4d2605ea8e6490102b3fdd5bbc

Pobierz: lbx-2.20-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Trans-Logger - zmiany w obłsudze
 • LB-762: poprawka błędu wyświetlania wpływu zewnętrznego powietrza na klimat w hali
 • Raport: poprawa wyświetlania dużej ilości danych

Wersja 2.19

Data: 2016-06-07
Rozmiar: 29.7 MB
MD5: fe7038650493bfe8ca47aee37558aa87

Pobierz: lbx-2.19-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-523:
  • optymalizacja zmian kolejności połączeń z LBX
  • buforowanie zmian ustawień między restartami serwera
  • zmiany w konfiguracji alarmów
 • LB-524:
  • optymalizacja zmian kolejności połączeń z LBX
  • optymalizacja odczytu pamięci rejestracji
  • buforowanie zmian ustawień między restartami serwera
  • obsługa firmware 1.02
 • Baza danych: poprawa usuwania danych

Wersja 2.18

Data: 2016-04-14
Rozmiar: 29.7 MB
MD5: 68742f5c1c52d865f072bd00d49fa595

Pobierz: lbx-2.18-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: poprawa konfiguracji SR50A
 • LB-524: dodana obsługa

Wersja 2.17

Data: 2016-03-17
Rozmiar: 29.7 MB
MD5: c5f8bb7f3ccd147a88d361c8d344649b

Pobierz: lbx-2.17-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: możliwość zbiorowego usuwania danych
 • Tłumaczenia: aktualizacja języka rosyjskiego

Wersja 2.16

Data: 2016-03-09
Rozmiar: 29.7 MB
MD5: e089f8cd3ab0ccb053cd361de8b9108b

Pobierz: lbx-2.16-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-523: dodanie okna diagnostycznego w trybie USB
 • TRANS-LOGGER: zmiana menu
 • LB-762: poprawki
  • obsługa modułu LB-762-IO
  • dodanie sterowania pompą obiegową chłodzenia
  • tłumaczenia na języki angielski

Wersja 2.15

Data: 2016-02-16
Rozmiar: 29.6 MB
MD5: 980450d205d2adfcd6d1b21ef86fcd26

Pobierz: lbx-2.15-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-489: współpraca z firmware 1.6 - obsługa czujników temperatury typu TN
 • LB-480: współpraca z firmware 3.8 - zapis wysyłanych SMS do bazy danych

Wersja 2.14

Data: 2016-01-27
Rozmiar: 29.6 MB
MD5: bedd8e3a6707322e4e76573871e987f1

Pobierz: lbx-2.14-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • aktualizacja tłumaczeń na język rosyjski

Wersja 2.13

Data: 2016-01-21
Rozmiar: 29.7 MB
MD5: d15b0e708a239b8e51191a121e9a3f9a

Pobierz: lbx-2.13-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodane automatyczne wykrywanie numerów seryjnych urządzeń USB w trakcie dodawania urządzenia do konfiguracji
 • LB-480: współpraca z firmware 3.6
  • obsługa połączenia przez port USB
  • obsługa połączenia przez moduł LB-499-BT (Bluetooth)
 • LB-762: współpraca z firmware 2.1
  • obsługa modułu dodatkowych wejść/wyjść LB-762-IO
  • dodana konfiguracja i odczyty z wszystkich dodatkowych wejść/wyjść
  • dodane alarmy dla sygnałów zwrotnych (aktualnego położenia) z siłowników
  • dodany dodatkowy ekran objaśniający wszystkie wystepujące wyjątki i alarmy
   • wyjaśnienie przyczyn alarmów
   • wyjaśnienie przyczyn ustawienia stanu wyjść innych niż wynikające z aktualnej regulacji (limity min-max, zabezpieczenia, braki sygnałów)
 • LB-766: współpraca z firmware 1.5
  • dodane zabezpieczenia przed zamrożeniem
  • zmiana sposobu sterowania dopływem powietrza
  • dodane opóźnienie włączenia wentylacji od chłodzenia i dopływu powietrza

Wersja 2.12

Data: 2016-01-05
Rozmiar: 29.6 MB
MD5: 490b9e451dc035a3649e1d116e5d3982

Pobierz: lbx-2.12-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-114: dodana obsługa wyświetlacza znakowego
 • Baza danych: poprawa obsługi
 • ODBC: poprawa obsługi

Wersja 2.11

Data: 2015-12-16
Rozmiar: 28.7 MB
MD5: 7b3da64ac19523ddb92d3e381d7249f6

Pobierz: lbx-2.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: dodanie zmiennych z modułów AIN do alarmów
 • LB-523: poprawa wyświetlania menu
 • LB-762: uporządkowanie nazw zmiennych
 • S300: poprawa odczytu danych

Wersja 2.10

Data: 2015-12-07
Rozmiar: 28.7 MB
MD5: efb706490303e61e6ea97f5f28fcf0d4

Pobierz: lbx-2.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-801: dodanie kompensacji ciśnienia atmosferycznego
 • LBA: dodanie obsługi LB-523 z terminalem Android
 • ODBC: poprawa obsługi

Wersja 2.9

Data: 2015-11-09
Rozmiar: 28.7 MB
MD5: fb88338d1aac7ed988b2ac5a2ce562f3

Pobierz: lbx-2.9-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-523: zmiany w konfiguracji
 • LB-524: zmiany w opisach alamów
 • LB-480:
  • dodana obsługa wejść modułu LB-499-AIN w trybach analogowych
  • dodana obsługa modułu LB-499-PT
 • LB-856: dodana obsługa wersji z pomiarem O2 w rozdzielczości 0.01%
 • LB-762: poprawka błędu konfiguracji wejść pomiarowych w ustawieniach sprzętowych

Wersja 2.8

Data: 2015-10-06
Rozmiar: 28.7 MB
MD5: 14756c4f55f0cf6da4b39c26792fd9e1

Pobierz: lbx-2.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • email: poprawa formatowania czasu
 • LB-523: poprawa obsługi menu USB
 • LB-762: dodana obsługa modułu LB-762-IO
 • LWA GPRS: poprawa obsługi połączenia

Wersja 2.7

Data: 2015-08-04
Rozmiar: 28.5 MB
MD5: ae95f5d55b561998a8c03aad4bfdcf92

Pobierz: lbx-2.7-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-474A: dodana obsługa firmware 2.02
 • LB-480: współpraca z firmware 3.3 - dodana obsługa termistora typu TN
 • LB-523: zmiana wyświetlania informacji w głównym oknie

Wersja 2.6

Data: 2015-06-03
Rozmiar: 28.5 MB
MD5: 460a9d5ec487f3c76b38cb3eacc7eb6b

Pobierz: lbx-2.6-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: poprawki
 • LB-854: poprawa działania przy braku nadpisywania pamięci rejestracji

Wersja 2.5

Data: 2015-04-16
Rozmiar: 28.5 MB
MD5: a5b85eefccbb0f59ef178aaa0aa7a390

Pobierz: lbx-2.5-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Poprawa sprawdzania uruchomionych instancji programu

Wersja 2.4

Data: 2015-04-02
Rozmiar: 28.5 MB
MD5: 99abe16121a0f1ac0879432761b4dc44

Pobierz: lbx-2.4-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-111: dodanie obsługi wyświetlacza znakowego
 • LB-523: dodanie odczytu adresu MAC
 • LB-762:
  • poprawka błędu komunikacji ze starymi wersjami firmware
  • obsługa firmware 1.15
   • dodany wybór typu sondy temperatury: TK/TN
 • Poprawa sprawdzania liczby uruchomionych programów

Wersja 2.3

Data: 2015-03-10
Rozmiar: 28.5 MB
MD5: 2c939be4d3ef182553464eb0e5480165

Pobierz: lbx-2.3-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-474: aktualizacja obsługi aktualnych wersji firmware
 • LB-716: poprawa zakresów na wykresie
 • wykres: poprawa zamykania

Wersja 2.2

Data: 2015-02-23
Rozmiar: 28.5 MB
MD5: 40d27ab1c3624e71203fc6b762717e1b

Pobierz: lbx-2.2-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762
  • poprawka błędu w komunikacji za pośrednictwem modułu LB-487 (błąd był tylko w wersji 2.1)
  • współpraca z firmware 1.15.x
   • pomiar O2
    • obsługa miernika LB-905
    • pomiar lokalny i systemowy
    • sterowanie wg O2 w fazach 1,2,3
    • rejestracja do bazy danych

Wersja 2.1

Data: 2015-02-12
Rozmiar: 28.4 MB
MD5: b2a0c0ef16a4173490d75dcf947b38a3

Pobierz: lbx-2.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Wycofanie kompatybilności ze starszymi wersjami
 • LB-525: zmiany w wyświetlaniu alarmów
 • LB-530: rozszerzenie zakresu pomiarów temperatury
 • LB-706: dodanie obsługi przez USB
 • Alarmowanie: dodanie wielu wyjść dla jednego zdarzenia alarmowego
 • Alarmowanie: zmiana obsługi konfiguracji
 • ManoAir500: dodana obsługa
 • ODBC: poprawa zapisu nieprawidłowych wartości
 • Velleman MML16R - dodana obsługa wyświetlacza znakowego
 • Wyjście alarmowe email: dodanie wyboru metody szyfrowania połączenia
 • LB-762: współpraca z firmware 1.14.x
  • dodane dodatkowe tryby sterowania wilgotnością
  • dodana rejestracja do bazy danych deficytu wody, odparowania i parametrów z psychrometru na wlocie powietrza
  • optymalizacja komunikacji z regulatorem

Wersja 1.7.87

Data: 2014-10-27
Rozmiar: 26.1 MB
MD5: 21a0e68fe11e112d6a17960adcdfe7fd

Pobierz: lbx-1.7.87-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: zmiany w obsłudze modułów AIN
 • LB-762: zapis do bazy danych deficytu wody i odparowania
 • Baza danych: poprawa usuwania tabel
 • MKT: poprawa aktualizacji współczynników
 • WWW: zmiany w obsłudze

Wersja 1.7.86

Data: 2014-08-25
Rozmiar: 25.7 MB
MD5: 43503ad25ce3cac7986f66d9935db305

Pobierz: lbx-1.7.86-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: poprawa importu danych z karty pamięci
 • LB-854: obsługa rozszerzonego zakresu do 40000 ppm
 • dodanie filtrów w wybranych oknach danych
 • serwer WWW: dodana obsługa formatu JSON, XML
 • wykres: poprawa rysowania danych o zadanym kroku

Wersja 1.7.85

Data: 2014-05-14
Rozmiar: 23.8 MB
MD5: cf01b0e7129ef8ee1601deec78f68303

Pobierz: lbx-1.7.85-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480:
  • dodanie nowego typu modemu (WISMO218) i konfiguracji trybu transmisji danych GPRS
  • poprawka importu danych z karty pamięci
  • poprawka komunikacji z LB-760
  • poprawka kluczy autoryzacyjnych dla LB-760
 • LB-530: dodana obsługa
 • LB-854: rozszerzenie obsługiwanego zakresu ppm
 • ODBC: poprawa zapisu danych
 • Raporty, wykresy: poprawa zapisu kolejności danych

Wersja 1.7.84

Data: 2014-03-06
Rozmiar: 23.8 MB
MD5: b581cc186d758ee1bff3d6ab219bdb60

Pobierz: lbx-1.7.84-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-476: zmiana obsługi wejść
 • LB-706: poprawa odczytu pamięci
 • LB-707: poprawa odczytu pamięci
 • Raporty: dodanie ustawiania kolejności danych
 • Wykresy: dodanie ustawiania kolejności danych
 • Wykresy: zmiany w rysowaniu progów alamowych

Wersja 1.7.83

Data: 2014-02-18
Rozmiar: 23.8 MB
MD5: 462f6d8a2d762ee6d6bd31d2b8fa6fa6

Pobierz: lbx-1.7.83-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa konwersji danych, poprawa usuwania starych danych
 • Modbus: rozszerzenie możliwości obsługi urządzeń
 • LB-476: poprawa komunikacji przez TCP

Wersja 1.7.82

Data: 2014-01-30
Rozmiar: 23.8 MB
MD5: 5f2c405dc82fc10691ca4451c11d1bd5

Pobierz: lbx-1.7.82-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-486: poprawa odczytu pamięci dla deszczomierza

Wersja 1.7.81

Data: 2014-01-22
Rozmiar: 23.8 MB
MD5: 67a4c0963a33e18003599d40ed5bfcff

Pobierz: lbx-1.7.81-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa obsługi
 • LB-480: współpraca z firmware 2.5.1
  • obsługa modułu dodatkowych wejść LB-499-AIN
  • obsługa modemu SIM900
  • zwiększona ilość odbiorców SMS alarmowych do 4

Wersja 1.7.80

Data: 2014-01-01
Rozmiar: 23.8 MB
MD5: 7090fb1a3f58288482b48ced8d044ca6

Pobierz: lbx-1.7.80-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-731: poprawa odczytu pamięci dla firmware do 1.16

Wersja 1.7.79

Data: 2014-01-01
Rozmiar: 23.8 MB
MD5: 9fbe80219ff85ee757443b4de555c4fa

Pobierz: lbx-1.7.79-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-731: poprawa odczytu pamięci dla firmware od 1.16
 • LB-801: zmiany w obsłudze firmware 2.0
 • poprawa uruchamiania kilku instancji programu

Wersja 1.7.78

Data: 2013-12-11
Rozmiar: 23.8 MB
MD5: a6d5766903ead2422bbf31860e139129

Pobierz: lbx-1.7.78-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmienne użytkownika: zmiany w uprawnieniach dla sterowania zmienną
 • LB-480: współpraca z firmware 2.4.x
  • obsługa zapisu danych na karcie pamięci
  • import danych z pliku na karcie pamięci

Wersja 1.7.77

Data: 2013-11-12
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: 7422e78d797f0894f398041ac239e5d2

Pobierz: lbx-1.7.77-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: uzupełnienia obsługi urządzenia

Wersja 1.7.76

Data: 2013-11-07
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: c1f2968fb7ebacc3529e8a13c0d4697d

Pobierz: lbx-1.7.76-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-781: poprawa obsługi
 • LB-480: współpraca z firmware 2.3.x
  • wysyłanie SMS i wyjście alarmowe SMS
  • obsługa dalmierza Campbell Scientific SR50A
  • rejestracja zdarzeń zaniku/pojawienia się czujnika
  • rejestracja zdarzeń synchronizacji czasu

Wersja 1.7.75

Data: 2013-10-24
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: 7d0fb6a8b6fa18e23045de8ab018db73

Pobierz: lbx-1.7.75-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: zmiana obługi dla nieistniejących zmiennych
 • modbus: poprawa odczytu rejestrów COIL
 • zmienne użytkownika: dodanie funkcji binarnej AND oraz OR
 • LB-480: współpraca z firmware 2.2.x

Wersja 1.7.74

Data: 2013-10-17
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: c41412aeb7400aa4dbcc3763dec94310

Pobierz: lbx-1.7.74-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • hasło: poprawa okna zmiany hasła
 • LB-762:
  • dodany odczyt temperatury dodatkowej w oknie danych regulatora
  • poprawka błędu wyświetlania alarmu CO2 w oknie zbiorczym pomiaru CO2
 • LB-480: współpraca z firmware 2.1.x
  • zmiana protokołu komunikacyjnego - brak współpracy z firmware 1.x.x, wymagana aktualizacja firmware w LB-480
  • obsługa modułu przekaźników
  • obsługa modułu GPS
  • obsługa modułu GSM
  • obsługa połączeń przychodzących z LB-480

Wersja 1.7.73

Data: 2013-09-18
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: 0f9c3d8b50f448f31196310fe395eb64

Pobierz: lbx-1.7.73-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • wzorcowania: poprawa obsługi
 • raport działania systemu: dodane porady

Wersja 1.7.72

Data: 2013-08-27
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: df0c8c9f698bfbe01dff41cbd67d2482

Pobierz: lbx-1.7.72-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodany raport działania systemu
 • ekrany użytkownika: dodana kontrolka kierunku wiatru
 • wzorcowania: dodana obsługa

Wersja 1.7.71

Data: 2013-07-08
Rozmiar: 23.6 MB
MD5: 6e3285508d10861ec99dbd09aa073eda

Pobierz: lbx-1.7.71-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: przyspieszenie usuwania starych danych
 • eksport bazy danych do formatu SWAT
 • LB-760A: poprawka błędu obsługi urządzenia z wersji 1.7.70
 • LB-480: obsługa modułu LB-499-GPS i różne drobne poprawki
 • LB-76x: log systemowego pomiaru CO2

Wersja 1.7.70

Data: 2013-06-26
Rozmiar: 23.6 MB
MD5: f6325423b7f97529bd6c8bbdf4f63640

Pobierz: lbx-1.7.70-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • UWAGA: ta wersja zawiera błąd w obsłudze LB-760A, nie używać we współpracy z tymi urządzeniami
 • Automatyczny restart usługi po błędzie działania (dla systemów Windows XP i nowszych)
 • LB-760/LB-762: poprawki w zbiorczym systemowym pomiarze CO2
 • LB-480: różne drobne poprawki
 • LB-857: dodana obsługa
 • ODBC: poprawa obsługi bazy danych PostgreSQL
 • Instalator: dodanie opcji włączenia usługi synchronizacji czasu

Wersja 1.7.69

Data: 2013-04-26
Rozmiar: 23.5 MB
MD5: b0d940d45282920f5b909b54077bc91e

Pobierz: lbx-1.7.69-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-731: poprawa zapisu ustawień
 • ODBC: dodane opcjonalne parametry połączenia
 • WWW: dodanie upranień do podglądu urządzeń

Wersja 1.7.68

Data: 2013-04-16
Rozmiar: 23.5 MB
MD5: 6512ea51cc6c5b57c7d813b72511a477

Pobierz: lbx-1.7.68-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: współpraca z firmware 1.13.x
  • dodany tryb ręcznego sterowania nawilżaniem parowym
  • dodana obsługa miernika CO2 typu LB-854
 • ODBC: poprawa współpracy z bazą danych ORACLE

Wersja 1.7.67

Data: 2013-04-05
Rozmiar: 23.5 MB
MD5: 96b97f856996b1a5bac45ac886c38276

Pobierz: lbx-1.7.67-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa zmiany kanału rejestratorów
 • Ekrany użytkownika: aktualizacja kontrolek
 • LB-480: współpraca z firmware 1.2.x
  • obsługa indywidualnych ustawień rejestracji dla każdego wejścia
  • rejestrasja temperatury wewnętrznej
  • dodane okno zmian wszystkich ustawień
 • LB-487: uzupełnienia w opisach trybów pracy portów

Wersja 1.7.66

Data: 2013-03-19
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: 69d9fcef5f196915f1fc66f63202d4e1

Pobierz: lbx-1.7.66-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: poprawa odraczania
 • ekrany użytkownika: poprawa edycji
 • LB-706: poprawa konfiguracji modemu i drukarki
 • MODBUS: rozszerzenie możliwości serwera MODBUS TCP
 • LB-762: dodana obsługa firmware 1.12.x

Wersja 1.7.65

Data: 2013-02-12
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: 8636151baab3d722370367257825abfb

Pobierz: lbx-1.7.65-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • konfiguracja: poprawa konfiguracji urządzeń
 • zmienne: dodanie aktualnego czasu urządzeń

Wersja 1.7.64

Data: 2013-02-08
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: 5dd2436e4a1da9a46d487936e2869f3f

Pobierz: lbx-1.7.64-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: zmiana długości komentarza
 • histogram: poprawa rysowania
 • poprawa odliczania czasu
 • LB-474: optymalizacja wysyłania danych
 • LB-480: dodana obsługa
 • LB-705: optymalizacja wysyłania danych
 • LB-706: poprawa odczytu pamięci, optymalizacja wysyłania danych
 • LB-707: optymalizacja wysyłania danych
 • LB-725: optymalizacja wysyłania danych
 • LB-731: poprawa weryfikacji zapisu danych w urządzeniu
 • MODBUS: poprawa wyświetlania okna danych

Wersja 1.7.63

Data: 2013-01-16
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: 6431e01322c5872664b1865f7a408b7e

Pobierz: lbx-1.7.63-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: poprawa zapisu informacji o alarmach
 • WWW: poprawa rysowania małych wykresów

Wersja 1.7.62

Data: 2013-01-10
Rozmiar: 23.7 MB
MD5: 4ff4732accd96f8331873ab429dd18d3

Pobierz: lbx-1.7.62-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: uodpornienie na długie nazwy urządzeń
 • ODBC: poprawa prędkości działania
 • WWW: dodany wbudowany serwer WWW
 • przyspieszenie zamykania programu
 • dodana obsługa modemów Sierra Wireless
 • LB-487: współpraca z firmware 1.15.x - dodana obsługa czujnika LB-801

Wersja 1.7.61

Data: 2012-12-19
Rozmiar: 22.3 MB
MD5: 50b50fe8afaf0c4a2a3796e69e9039c7

Pobierz: lbx-1.7.61-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: obsługa firmware 1.10 oraz 2.10
 • LB-525: dodanie możliwości odczytu pamięci po utracie zasilania
 • LB-731: dodana weryfikacja zapisu danych w urządzeniu
 • dodanie połączeń przychodzących z urządzeń do serwera dla TCP/IP
 • ODBC: dodany zapis aktualnych zmiennych
 • wykres: poprawa rysowania dla danych z pliku
 • dodana obsługa LB-480

Wersja 1.7.60

Data: 2012-10-25
Rozmiar: 18.5 MB
MD5: 058b9cd9cabed895f24e74dbce62f35c

Pobierz: lbx-1.7.60-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: dodanie opcji zapisu progów alarmowych do bazy danych
 • ekrany użytkownika: poprawa obsługi
 • użytkownicy: konfiguracja uprawnień do wyświetlania urządzeń
 • LB-762: współpraca z firmware 1.11.x
  • sterowanie nawilżaniem parowym
  • sterowanie nawilżaniem posadzek

Wersja 1.7.59

Data: 2012-10-01
Rozmiar: 19.0 MB
MD5: 6b49905ca865409e8caf024f1bb9f182

Pobierz: lbx-1.7.59-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: poprawa sprawdzania nazw
 • MKT: poprawa wyliczania średniej temperatury kinetycznej
 • optymalizacja działania bazy danych dla usługi na lokalnym komputerze
 • poprawa wykrywania uruchomionej usługi i programu
 • SMS: poprawa wysyłania alarmów przez GSM
 • użytkownicy: dodanie opcji blokowania konta po 3 nieudanych próbach

Wersja 1.7.58

Data: 2012-09-18
Rozmiar: 19.0 MB
MD5: 4c41b422446c1089a2bcd45734dceebd

Pobierz: lbx-1.7.58-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja prędkości działania programu
 • dodanie wyliczania średniej temperatury kinetycznej MKT
 • LB-487:
  • współpraca z firmware 1.14.x
  • obsługa LB-797
  • obsługa LB-711 z rozdzielczością 0.01
  • poprawka odczytu błędu temperatury z LB-711 w rozdzielczości 0.1 we wcześniejszych niż 1.14.x wersjach firmware
 • LB-525: obsługa firmware 1.9 oraz 2.9
 • LB-525: równoległa obsługa wielu kanałów

Wersja 1.7.57

Data: 2012-09-17

Opis i historia zmian:

 • hasło: zmiana wymaganej długości hasła użytkownika do 8 znaków

Wersja 1.7.56

Data: 2012-08-14
Rozmiar: 19.0 MB
MD5: ca56c54092d8ee42676d93feed593b1d

Pobierz: lbx-1.7.56-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: dodanie możliwości pulsowania prekaźnika dla LB-487
 • baza danych: poprawa zapisu progów alarmowych
 • LB-760A: współpraca z firmware 7.11, dodany czas wł/wył chłodzenia freonowego
 • LB-762: dodany odczyt komunikatow diagnostycznych

Wersja 1.7.55

Data: 2012-07-18
Rozmiar: 19.0 MB
MD5: 27e019f2f72523ac3e90a55048734213

Pobierz: lbx-1.7.55-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmowanie: optymalizacja zużycia zasobów

Wersja 1.7.54

Data: 2012-07-10
Rozmiar: 19.0 MB
MD5: 6920753184c55bdf2d8a51b23875cfa2

Pobierz: lbx-1.7.54-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa odczytu bieżących wartości
 • LB-706: poprawa odczytu pamięci rejestracji
 • LB-714: poprawa rozpoznawania urządzenia
 • LB-714T: poprawa rozpoznawania urządzenia
 • LB-741: poprawa działania dla nieobsługiwanego firmware
 • LB-760E: współpraca z firmware 2.8
 • alarmy: dodanie ułatwień przy konfiguracji
 • dodana obsługa windows 8
 • poprawa ustawiania domyślnego portu dla urządzeń
 • użytkownicy: dodanie opcji wymuszenia zmiany hasła
 • użytkownicy: zablokowanie konta po 5 próbach wpisania nieprawidłowego hasła
 • wykres: konfiguracja grubości linii
 • wykres: zmiana rysowania siatki
 • wykres: poprawa rysowania komentarzy
 • wykres: poprawa rysowania nagłówka i stopki

Wersja 1.7.53

Data: 2012-05-25
Rozmiar: 19.0 MB
MD5: 7f555261f71ab238084c32e663f68486

Pobierz: lbx-1.7.53-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-760: dodanie informacji o brakujących kluczach autoryzacyjnych
 • log: zwiększenie wielkości plików
 • optymalizacja zużycia pamięci
 • wykres: poprawa rysowania

Wersja 1.7.52

Data: 2012-05-18
Rozmiar: 19.0 MB
MD5: 4fc684f052591b2aa4bdec8c25a8205d

Pobierz: lbx-1.7.52-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-485: uodpornienie na odczyt błędnych danych z urządzenia
 • LB-731: poprawa odczytu pamięci rejestracji
 • LB-760E: współpraca z firmware 2.6
 • aktywne alarmy: wyświetlanie informacji o czasie rozpoczęcia
 • modbus: poprawa konfiguracji rejestrów, optymalizacja wyświetlania danych
 • ode2: dodana obsługa falownika
 • optymalizacja prędkości działania programu
 • wykresy: poprawa obsługi schematów

Wersja 1.7.51

Data: 2012-04-10
Rozmiar: 18.9 MB
MD5: 4207895772bfa6e0e679b452aafa2dd5

Pobierz: lbx-1.7.51-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Vaisala WXT520: dodana obsługa
 • LB-741: dodana do zmiennych wyliczona temperatura odczuwalna

Wersja 1.7.50

Data: 2012-03-28

Opis i historia zmian:

 • modem GSM: poprawki sterowania modemem przez klucz zasilania
 • LB-762: współpraca z firmware 1.9.x i 1.10.x

Wersja 1.7.49

Data: 2012-03-16
Rozmiar: 18.9 MB
MD5: f5f587db3ca35c6cd67d140df9d2e4a8

Pobierz: lbx-1.7.49-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: dodana rejestracja progów alarmowych
 • LB-741: uzupełnienie dostępnych zmiennych
 • wykres: poprawa rysowania

Wersja 1.7.48

Data: 2012-01-25
Rozmiar: 18.9 MB
MD5: 04aa42a1b1080f337a8eb0f28488741a

Pobierz: lbx-1.7.48-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa zmiany kanału rejestratorów
 • LB-801: dodana obsługa
 • wykres: poprawa rysowania
 • zmienne użytkownika: dodanie możliwości wyliczania wilgotności z temperatur

Wersja 1.7.47

Data: 2012-01-12
Rozmiar: 18.9 MB
MD5: 8f2bd33fe909c4566d0acd0556e188ca

Pobierz: lbx-1.7.47-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ODBC: poprawa działania dla PostgreSql
 • LB-476: poprawa obsługi rejestracji LB-746/LB-747
 • LB-489: poprawka błędu odczytu danych z LB-711 o rozdzielczości 0.01
 • LB-525: obsługa nowego firmware 1.07, optymalizacja komunikacji
 • LB-762: współpraca z firmware 1.8.x
  • dodany zakres roboczy wyjść proporcjonalnych
  • dodane opcje uśredniania wyników
  • dodany próg sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła
  • uporządkowanie kolejności wymienników ciepła w różnych oknach
  • uporządkowanie nastaw w ustawieniach sprzętowych

Wersja 1.7.46

Data: 2011-12-08
Rozmiar: 18.9 MB
MD5: 9f4dc1c36120007bd29e4050b72f1331

Pobierz: lbx-1.7.46-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: wspołpraca z firmware 1.7.x
 • LB-760E: współpraca z firmware >= 1.12

Wersja 1.7.45

Data: 2011-11-30
Rozmiar: 18.9 MB
MD5: 04dc4fe6baa319ca54fc28a6690c4976

Pobierz: lbx-1.7.45-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: uodpornienie na zmiany czasu

Wersja 1.7.44

Data: 2011-11-18
Rozmiar: 18.9 MB
MD5: 4d9c8611e71e7779a09387032d02afdb

Pobierz: lbx-1.7.44-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy globalne: poprawa działania alarmu od braku pomiaru dla progu alarmowego
 • baza danych postgresql: poprawa uruchamiania
 • LB-476: poprawa ustawienia domyślnego portu

Wersja 1.7.43

Data: 2011-10-17
Rozmiar: 18.8 MB
MD5: 52821bbb1758e9b5e19de63e33b3e17a

Pobierz: lbx-1.7.43-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: dodanie do SMS aktualnej wartości oraz czasu
 • LB-202: dodana obsługa
 • LB-525: poprawa kwitowania alarmu globalnego
 • poprawa sortowania nazw urządzeń
 • ODBC: ponawianie połączeń w przypadku utraty komunikacji

Wersja 1.7.42

Data: 2011-10-03
Rozmiar: 18.8 MB
MD5: 5bbc3ae86a28081132760648275d93ab

Pobierz: lbx-1.7.42-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: obsługa firmware 1.6.x ze sterowaniem pompą obiegową nagrzewnicy wstępnej

Wersja 1.7.41

Data: 2011-09-30
Rozmiar: 18.8 MB
MD5: 3868c4c64520868ba055cfe92a41c487

Pobierz: lbx-1.7.41-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-766

Wersja 1.7.40

Data: 2011-09-28
Rozmiar: 18.8 MB
MD5: d80e485505b93cd398b5198d0318aa8f

Pobierz: lbx-1.7.40-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-710: poprawa obsługi

Wersja 1.7.39

Data: 2011-09-19
Rozmiar: 18.8 MB
MD5: c9a820893d7588847a055722834e146d

Pobierz: lbx-1.7.39-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: poprawa wyłączania alarmowania w konfiguracji
 • LB-489: współpraca z firmware >= 1.5.x
 • LB-525: filtrowanie błędnych pomiarów
 • LB-746: zmiana opisów na LB-746/LB-747
 • Campbell CS450: dodanie obsługi
 • LWA GPRS: poprawa komunikacji
 • Modbus: poprawa edycji rejestrów
 • Modem GSM: filtrowanie niedozwolonych znaków SMS
 • Modem GSM: zmiana domyślnej prędkości
 • wykres: poprawa kursorów dla Windows 7

Wersja 1.7.38

Data: 2011-07-29
Rozmiar: 18.8 MB
MD5: 70e9779b16c94cd5374ae0d5f1464339

Pobierz: lbx-1.7.38-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ASC-105: poprawa konfiguracji
 • DWK: poprawa formatowania wyników
 • LWA GPRS: poprawa równoczesnego dzialania kilku modemów

Wersja 1.7.37

Data: 2011-07-26
Rozmiar: 18.8 MB
MD5: 43cbeffa096a8e0af7a3ea7f78653c44

Pobierz: lbx-1.7.37-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-474: poprawa obsługi firmware 1.08
 • LB-476: poprawa odczytu pamięci po cofnięciu zegara
 • LB-487: obsługa firmware 1.13.x i czujników S300 z rozdzielczością 0.01
 • LB-487: poprawa konfiguracji alarmowania
 • LB-489: dodana obsługa LB-711 z rozdzielczością 0.01
 • LB-525: obsługa firmware 1.06
 • LB-525: ograniczenie możliwości używania przekaźników bez dodatkowego zasilania
 • LB-706: poprawa odczytu pamięci po cofnięciu zegara
 • LB-707: poprawa odczytu pamięci po cofnięciu zegara
 • LB-714: dodana obsługa
 • LB-714T: dodana obsługa
 • LB-718: dodana obsługa
 • LB-762: dodatkowe tryby sposobu chłodzenia dodatkowym wymiennikiem ciepła
 • DWK : dodana obsługa wyświetlacza diodowego
 • raporty: pokazywanie treści dla wysłanych wiadomości email
 • wykresy: dodane minimum, maksimum, średnia

Wersja 1.7.36

Data: 2011-04-14
Rozmiar: 18.8 MB
MD5: 509cef3d3667f322c68bcce877b34e4f

Pobierz: lbx-1.7.36-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy globalne: dodanie alarmu od braku pomiarów dla progu alarmowego
 • alarmy: dodany filtr w ustawieniach
 • alarmy: dodanie możliwości powtarzania dla wyjścia email
 • baza danych: dodany filtr w oknach bazy danych
 • baza danych: ustawianie profili po powrocie z wykresu i raportu
 • baza danych: poprawa sortowania
 • baza danych: uzupełnianie wybranych danych w oknach wykresu i raportu
 • funkcje użytkownika: poprawa działania funkcji dwuargumentowych
 • LB-472: dodanie obsługi przez S300
 • LB-474: dodanie obsługi przez S300

Wersja 1.7.35

Data: 2011-03-28
Rozmiar: 18.7 MB
MD5: d1e32d224c0fb59a31e531d34212e346

Pobierz: lbx-1.7.35-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy globalne: dodanie alarmu od kolizji ustawień wyjść alarmowych dla LB-487
 • alarmy globalne: poprawa działania
 • LB525: dodanie konfiguracji alarmowania bez komunikacji z urządzeniami

Wersja 1.7.34

Data: 2011-03-22
Rozmiar: 18.7 MB
MD5: 62f5b2304a633f18bca00bdf2484ec1d

Pobierz: lbx-1.7.34-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • archiwum: dodanie możliwości kopiowania archiwum na dysk sieciowy
 • LB-489: współpraca z firmware 1.4.x

Wersja 1.7.33

Data: 2011-03-09
Rozmiar: 18.7 MB
MD5: 5888429f0979b156dbe8855f0257b15d

Pobierz: lbx-1.7.33-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ekrany użytkownika: dodana siatka
 • ekrany użytkownika: poprawa ustawiania pliku tła
 • LB-710T: poprawa odczytu temperatury

Wersja 1.7.32

Data: 2011-02-11
Rozmiar: 18.7 MB

Pobierz: lbx-1.7.32-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ekrany użytkownika: dodany import ustawień ekranu
 • LB-487: poprawa opisu wejść przy konfiguracji alarmów
 • wykres: dodany przycisk wydruku

Wersja 1.7.31

Data: 2011-02-04
Rozmiar: 18.7 MB
MD5: e160fd86afb3db9367eab19991d181db

Pobierz: lbx-1.7.31-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmienne: zmiany nazw
 • ekrany użytkownika: zmiana w konfiguracji
 • LB-710A: dodana obsługa
 • LB-710AT: dodana obsługa
 • LB-741: zmiany w konfiguracji modemu
 • LB-489: współpraca z firmware 1.3.x

Wersja 1.7.30

Data: 2011-01-25
Rozmiar: 18.7 MB
MD5: 4f60634f17e9f2ea153554c5aa779217

Pobierz: lbx-1.7.30-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-741: uporządkowanie ustawień modemu
 • LB-487: zgłaszanie błędu wilgotności dla LB-710
 • LB-850: poprawa komunikacji
 • LB-854: dodana obsługa
 • MODBUS: dodana obsługa MODBUS TCP/IP
 • baza danych: zmiany w automatycznym przywracaniu danych

Wersja 1.7.29

Data: 2011-01-13
Rozmiar: 18.7 MB
MD5: 5be8ba8fe79d69868c600d102d0b2527

Pobierz: lbx-1.7.29-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • kreator konfiguracji: szybki start
 • LB-851: poprawa działania wyjścia alarmowego
 • baza danych: zmiany w archiwizowaniu danych
 • dodana obsługa dalmierza Campbell Scientific SR50A

Wersja 1.7.28

Data: 2010-12-27
Rozmiar: 18.2 MB
MD5: 0ccb0886f5c97a0f6b7aeffbf0d3a74e

Pobierz: lbx-1.7.28-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-474: dodana obsługa firmware B.1.1
 • LB-474: poprawa działania programu po odłączeniu urządzenia
 • LB-487: zmiany w konfiguracji alarmowania
 • LB-600: zmiany w obsłudze i konfiguracji urządzeń modbus
 • LB-760A: poprawa pobierania wartości średnich dla samostrojenia
 • LB-762: odblokowanie kontrolek od grzania/chłodzenia/nawilżania/osuszania niezależnie od obecności w konfiguracji tych wyjść
 • LB-856: dodana obsługa
 • LB-910: zmiana interpretacji flag statusu
 • poprawa zapisu kopii danych przy usuwaniu danych z bazy
 • dodanie wyświetlania wartości po konwersji jednostki w pominiętych oknach
 • poprawa wylotów przy konfiguracji alarmów
 • poprawa wylotów przy zamykaniu okna podglądu wydruku
 • możliwość anulowania transferu plików z archiwum
 • dodane sortowanie hal w ekranach zbiorczych
 • reorganizacja menu
 • poprawa zapisu danych przez ODBC
 • pomiary zbiorcze: poprawa działania

Wersja 1.7.27

Data: 2010-11-17
Rozmiar: 18.2 MB
MD5: 0d5c9fcdaf0881a8ee78fb76fdb1664a

Pobierz: lbx-1.7.27-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • GPRS: dodanie informacji wysyłanych do proxy
 • LB-525: dodannie możliwości zmiany czasu komunikacji
 • zablokowanie możliwości edycji typu urządzenia
 • alarmowanie: poprawa konfiguracji
 • alarmowanie: zmiany w testowaniu wyjść alarmowych
 • LB-487:
  • poprawa wyświetlania ujemnych temperatur
  • poprawa wyliczania pozycji kropki dziesiętnej dla wejść skalowanych

Wersja 1.7.26

Data: 2010-10-27
Rozmiar: 18.2 MB
MD5: 5c318a1e91fe75ef96b7d4a6747dc09d

Pobierz: lbx-1.7.26-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: dodany wybór portu dla SMTP
 • alarmy: poprawa zapisu wielolinijkowych wiadomości email
 • alarmy: dodanie alarmu globalnego dla rozmiaru bazy danych, resetu LB-525
 • alarmy: zmiany w obsłudze i konfiguracji
 • funkcje użytkownika: poprawa działania zmiennych argumentów dwucyfrowych
 • LB-762: obsługa firmware 1.5.x z funkcją sterowania wentylacją zbiorczą
 • LB-763: obsługa firmware 1.3.x

Wersja 1.7.25

Data: 2010-09-01
Rozmiar: 18.2 MB
MD5: 55fd789cd1a7dad100a1c8738c876563

Pobierz: lbx-1.7.25-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • widoki: dodanie możliwości zmiany nazwy
 • LWA GPRS: poprawa obsługi proxy
 • LB-487: dodana obsługa zewnętrznego modułu przekaźników do sygnalizacji alarmowej
 • GSM: współpraca z modemami Wavecom Fastrack Xtend

Wersja 1.7.24

Data: 2010-08-16
Rozmiar: 18.2 MB
MD5: 55edb07636e274ba6d9c7d51ac83261f

Pobierz: lbx-1.7.24-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487: dodana możliwość sterowania przekaźnikami
 • LB-760: poprawa ładowania firmware
 • LB-763: dodana obsługa
 • GPRS: dodana obsługa przez proxy
 • kreator konfiguracji: dodany eksport konfiguracji
 • widoki: dodany widok domyślny

Wersja 1.7.23

Data: 2010-07-10
Rozmiar: 18.1 MB
MD5: ffe0ab5f6f729ccc757c7e47779d987e

Pobierz: lbx-1.7.23-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-731: poprawa synchronizacji zegara

Wersja 1.7.22

Data: 2010-07-09
Rozmiar: 18.1 MB
MD5: e594de3e0672a9df4a7789da75e4509a

Pobierz: lbx-1.7.22-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie możliwości wysłania danych diagnostycznych
 • LB-525: opcja wyszukiwania dostępnych rejestratorów
 • LB-762: obsługa firmware 1.4.x

Wersja 1.7.21

Data: 2010-06-09
Rozmiar: 18.0 MB
MD5: 061d678bdf8ab818dc861788ce8de030

Pobierz: lbx-1.7.21-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarm globalny: dodanie obsługi
 • zmiany w oknie 'Uwagi'
 • GPRS: dodana obsługa konwertera GPRS/serial
 • GSM: dodanie opcji ograniczającej liczbę wysyłanych wiadomości SMS
 • ustawienia komunikacyjne: dodany interwał odczytu danych w urządzeniach
 • LB-731: poprawa synchronizacji zegara
 • LB-487: poprawka blokowania programu dla tunelowanych urządzeń S300

Wersja 1.7.20

Data: 2010-05-07
Rozmiar: 18.0 MB
MD5: 1717e00fc69c408fc24c14b87303be2f

Pobierz: lbx-1.7.20-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa odczytu pamięci rejestracji
 • Baza danych: poprawa zapisu informacji o alarmach

Wersja 1.7.19

Data: 2010-04-30
Rozmiar: 18.0 MB
MD5: 0cfab37bc50a3bed9f000aa388222068

Pobierz: lbx-1.7.19-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ASC-105: poprawa komunikacji z wyświetlaczem

Wersja 1.7.18

Data: 2010-04-28
Rozmiar: 18.0 MB
MD5: 93bf909d9eee4f14582eba90b65e842d

Pobierz: lbx-1.7.18-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa równoczesnej obsługi LB-525 i LB-525T
 • LB-525: obsługa firmware 1.5
 • ekrany użytkownika: poprawa konfiguracji
 • rozbudowanie paska komend w oknach statusu
 • LB-760/LB-762: poprawki w zbiorczym systemowym pomiarze CO2
 • weryfikacja przesyłanych danych między klientem i serwerem
 • poprawa oznaczania wersji dla LB-473, LB-476
 • raporty: poprawa uzupełniania pustych komórek przy braku danych
 • udopornienie komunikacji na zmiany protokołów urządzeń

Wersja 1.7.17

Data: 2010-04-01
Rozmiar: 18.0 MB

Pobierz: lbx-1.7.17-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-706, LB-707: poprawa wyświetlania danych
 • LB-525: zmiany w komunikacji
 • LB-731: poprawa działania kluczy autoryzacyjnych

Wersja 1.7.16

Data: 2010-03-22
Rozmiar: 18.0 MB
MD5: cb066d8e3cdf386af136032891dfb2d5

Pobierz: lbx-1.7.16-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawa prędkości działania programu
 • zmiany w działaniu cyklicznego przełączania widoków
 • LB-525: dodanie obsługi firmware 1.04, zmiany w komunikacji
 • dodanie zmian w wyświetlaniu raportów (wypełanianie pustych komórek, zaokrąglanie czasów)
 • poprawa działania połączeń przez proxy
 • LB-476: optymalizacja liczby przesyłanych danych
 • zmienne użytkownika: dodanie jednostek w konfiguracji zmiennych
 • dodana obsługa języka litewskiego i rumuńskiego
 • dodane hasło administratora LBX dla klienta
 • LB-760A: poprawka błędu zerowych wartości w oknie ustawień podstawowych na zakładce 'wspólne'

Wersja 1.7.15

Data: 2010-01-27
Rozmiar: 17.3 MB
MD5: b2dc7ef59e6e013ed2c15d4cccd8bb04

Pobierz: lbx-1.7.15-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie raportowania konfiguracji
 • S300: uwzględnienie flagi błędu RH do detekcji LB-710/LB-710T
 • LB-741: dodanie obsługi LB-710T
 • zmiany w oknach konfiguracji alarmów
 • baza danych: dodane zaznacz/odznacz wszystko w filtrze
 • alarmy: zapamiętywanie historycznych danych dla okna aktywnych alarmów
 • LB-762: obsługa firmware 1.3.x, sterowanie nagrzewnicą wstępną PID
 • LB-525: zmiany w komunikacji
 • baza danych: zmiany w tworzeniu plików archiwalnych
 • równoczesny odczyt wielu plików archiwalnych
 • LB-487: poprawka obliczania współcznynników skalowania wejść analogowych dla firmware >= 1.8.7
 • zmiany w pliku pomocy

Wersja 1.7.14

Data: 2009-12-17
Rozmiar: 16.3 MB
MD5: d25f7270235df2b750b5d004216355b8

Pobierz: lbx-1.7.14-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • możliwość odłączenia innych użytkowników
 • kopiowanie kontrolek w ekranach użytkownika

Wersja 1.7.13

Data: 2009-12-08
Rozmiar: 16.3 MB
MD5: e25bcb67797cab9bef5a44f6a9147da4

Pobierz: lbx-1.7.13-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie tabeli ostrzeżeń
 • LB-489: dodana synchronizacja zegara
 • optymalizacja przesyłania dużej liczby danych z bazy
 • informowanie o braku dostępu do bazy danych

Wersja 1.7.12

Data: 2009-11-06
Rozmiar: 16.3 MB
MD5: 4376df155ebcaa66447885eb808bf23e

Pobierz: lbx-1.7.12-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: zmiany w komunikacji z urządzeniami
 • LB-525: dodane indywidualne alarmowanie dla każdego rejestratora
 • dodana obsługa IPv6 do komunikacji z urządzeniami
 • dodanie nagłówka i stopki do wykresów
 • dodanie opcji wyświetlania ostatniego pełnego tygodnia i miesiąca w raportach i wykresach
 • przyspieszenie pobierania danych ze zdalnego serwera
 • sortowanie danych w profilach
 • sortowanie danych w ustawieniach alarmów
 • LB-489: dostosowanie do współpracy z firmware 1.2.x

Wersja 1.7.11

Data: 2009-10-02
Rozmiar: 16.3 MB
MD5: 9855d6bd2a1414762a8133a09d314646

Pobierz: lbx-1.7.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa nowego urządzenia LB-489

Wersja 1.7.10

Data: 2009-09-24
Rozmiar: 16.3 MB
MD5: c24354628bb6347055fafd7fa5004930

Pobierz: lbx-1.7.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawa inicjowania LB-526 po błędach transmisji
 • LB-762: dodany tryb pracy wyjścia analogowego: pompa obiegowa ciepła

Wersja 1.7.9

Data: 2009-09-21
Rozmiar: 16.3 MB
MD5: e0bda241ca59259db35d80a13697fdc6

Pobierz: lbx-1.7.9-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiany w obsłudze błędów transmisji z LB-525
 • poprawa sprawdzania danych przed zapisem do bazy danych

Wersja 1.7.8

Data: 2009-09-18
Rozmiar: 16.3 MB
MD5: 5e3bbe229de3396b25f838f426f1a364

Pobierz: lbx-1.7.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodane zmniejszone okno pomiarowe dla LB-731
 • wykrywanie zmian w opisie danych przed zapisem do bazy danych
 • dodanie zapisu do pliku log dla klienta lbx
 • uproszczenie konfiguracji pliku log
 • poprawa zamykania programu
 • zmiany w odczycie daty kalibracji dla sond LB-701, LB-754
 • zmiany w odczycie pamięci rejestracji LB-525
 • zmienione style dla Windows XP

Wersja 1.7.7

Data: 2009-09-02
Rozmiar: 16.3 MB
MD5: 8cf0830e43abdee98b92945e27c25b06

Pobierz: lbx-1.7.7-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodane pomiary zbiorcze
 • zmiany w obsłudze ODBC
 • poprawy w działaniu schematów widoków
 • informacje o braku kluczy autoryzacyjnych

Wersja 1.7.6

Data: 2009-08-06
Rozmiar: 16.3 MB
MD5: 2e51014cda8932552d3be240cecc9a8e

Pobierz: lbx-1.7.6-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiany w schematach widoków
 • zmiany w obsłudze LB-707
 • obsługa LB-762 1.1.x

Wersja 1.7.5

Data: 2009-07-30
Rozmiar: 16.2 MB
MD5: 3352a8cf3bf06a95b51b8075ada6ec6a

Pobierz: lbx-1.7.5-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-487 1.8.x
  • ustalanie ilości miejsc po przecinku dla wejść skalowanych i impulsowych
  • rejestracja danych z wejść impulsowych w postaci słupków
 • poprawa rysowania wykresów
 • dodana obsługa LB-762 1.0.23
 • sortowanie danych wyświetlanych w programie
 • wykrywanie zmiany czasu do tyłu
 • dodanie schematów widoków

Wersja 1.7.4

Data: 2009-06-19
Rozmiar: 16.2 MB
MD5: 65be1ed4ad9421c34d6f14a9602ff171

Pobierz: lbx-1.7.4-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiany w ekranach użytkownika

Wersja 1.7.3

Data: 2009-06-09
Rozmiar: 16.2 MB
MD5: fa0b04e6c535557ca774be06a64585ef

Pobierz: lbx-1.7.3-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: dodane alarmy od braku zapisu do bazy danych
 • dodanie dodatkowego pliku log dla trybu debug
 • rejestrowanie w bazie danych uruchamiania i zatrzymywania serwera lbx
 • LB-487: obsługa firmware 1.7.x ze zmienionymi współczynnikami skalowania wejść

Wersja 1.7.2

Data: 2009-05-26
Rozmiar: 16.2 MB
MD5: ed013a5c262882df672a803430930a63

Pobierz: lbx-1.7.2-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • GPRS: dodana obsługa urządzenia LB-707 przez GPRS
 • LB-487 i LB-488: uporządkowana obsługa LB-710/LB-710T/LB-710E

Wersja 1.7.1

Data: 2009-05-13
Rozmiar: 16.2 MB
MD5: bb91ba81efdb9751bb4801bbbda84881

Pobierz: lbx-1.7.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiany w obsłudze LB-525
 • poprawa współpracy z Windows Vista
 • poprawa komunikacji z LB-731
 • wyłączenie wsparcia dla Windows 9x
 • wymuszenie ograniczenia wielkości pliku log
 • zmiany w obsłudze panelu ASC105
 • dodanie możliwości odraczania i kwitowania alarmowów
 • możliwość cyklicznego powtarzania alarmowania dla wyjść: GSM, telefon, dźwięku
 • LB-487:
  • obsługa firmware 1.6.x z wejściami impulsowymi
  • możliwość zmiany rozdzielczości wyświetlania wejść skalowanych
 • LB-762:
  • dodane zmienne bieżące
 • LB-474
  • dodana obsługa urządzenia

Wersja 1.6.19

Data: 2008-12-19
Rozmiar: 13.2 MB
MD5: c32d2ffd709a2615f4c71472bdcabd2b

Pobierz: lbx-1.6.19-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • możliwość konfiguracji alarmów i zmiennych bez połączenia z domeną
 • dodanie operatorów logicznych do funkcji użytkownika
 • poprawa konfiguracji programu
 • rozbudowanie pliku pomocy

Wersja 1.6.18

Data: 2008-11-25
Rozmiar: 12.3 MB
MD5: f1ccff10315128ccbc62883476fd8466

Pobierz: lbx-1.6.18-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ASC105: dodana obsługa wyświetlacza znakowego
 • zmiany w obsłudze testowania alarmów
 • dodano nowy typ zmiennych - alarmy jako zmienne
 • ODBC: dodana obsługa zapisu danych do zewnętrznej bazy danych
 • automatyczne robienie kopii konfiguracji przez instalator
 • rozszerzenie możliwości importu konfiguracji
 • możliwość konfiguracji lokalnej domeny bez połączenia z domeną
 • poprawka zamykania programu

Wersja 1.6.17

Data: 2008-10-27
Rozmiar: 12.3 MB
MD5: 456abaf0b2981095fbea46f4791159c9

Pobierz: lbx-1.6.17-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: dodana obsługa protokołu sieciowego

Wersja 1.6.16

Data: 2008-10-06
Rozmiar: 12.3 MB
MD5: 036d8fff74702186085118ed7d909cb9

Pobierz: lbx-1.6.16-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa odbiornika GPS NMEA
 • możliwość wykorzystania odbiornika GPS jako wzorca czasu - do synchronizacji czasu w dołączonych urządzeniach
 • poprawki w obsłudze LB-741
 • LB-525: dodana obsługa lokalna urządzenia

Wersja 1.6.15

Data: 2008-09-10
Rozmiar: 12.3 MB
MD5: c01138b12a9c412e99f808e4ffa6d598

Pobierz: lbx-1.6.15-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: różne drobne poprawki
 • LB-487: poprawka rejestracji dla wejść skalowanych mierzących ciśnienie (poprawne rozróżnienie jednostek Pa/hPa)

Wersja 1.6.14

Data: 2008-09-05
Rozmiar: 12.3 MB
MD5: 8d1d3404ead1d951bf5be687c33650f3

Pobierz: lbx-1.6.14-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762:
  • rejestracja dodatkowych parametrów (ciśnienie, wyjścia sterujące)
  • obliczanie defycytu wody
  • sterowanie wilgotnością wg: RH / odparowania / deficytu wody

Wersja 1.6.13

Data: 2008-08-29
Rozmiar: 12.4 MB
MD5: d12904a8bc747d9085af5068f0b0fe54

Pobierz: lbx-1.6.13-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie wyświetlania aktywności serwera
 • poprawa zaników komunikacji między klientem i serwerem
 • ostrzeganie o kończącej sie ważności głównego klucza autoryzacyjnego
 • przyspieszenie rysowania wykresów
 • LB-741:
  • obsługa różnych wersji firmware: od 2.19.x do 2.25.x, dotychczas dana wersja programu lbx wymagała ściśle określonej wersji firmware w LB-741
 • LB-487:
  • współpraca z firmware 1.5.1, gdzie nazwy wejść zostały przeniesione z konfiguracji po stronie lbx do pamięci LB-487, co oznacza konieczność przepisania wcześniej używanych nazw do konfiguracji urządzenia przy aktualizacji z wcześniejszych wersji
  • dodane ustawiane przez użytkownika jednostki inżynierskie dla wejść analogowych skalowanych

Wersja 1.6.12

Data: 2008-06-02
Rozmiar: 11.8 MB
MD5: 4125b102b6ec2efdd46894c13d9039cd

Pobierz: lbx-1.6.12-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487: obsługa firmware 1.4.x
  • dodany wybór trybu rejestracji: chwilowa próbka lub średnia za ostatni okres rejestracji

Wersja 1.6.11

Data: 2008-05-27
Rozmiar: 11.8 MB
MD5: 1976fde7c397db2d831987a3ab134fff

Pobierz: lbx-1.6.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-851: dodana obsługa urządzenia
 • LB-781: dodana obsługa urządzenia
 • LB-487: dodane zmienne i rejestracja dla kalibrowanych wejść analogowych
 • LB-762: obsługa firmware 1.0.16, nowe funkcje:
  • obliczanie emisji ciepła, odparowania i CO2
  • tryb regulacji parametrów na wylocie tunelu klimatyzacyjnego

Wersja 1.6.10

Data: 2008-04-08
Rozmiar: 11.8 MB
MD5: 56e5dc0d29dd5ed13ae48d3ab4432cb8

Pobierz: lbx-1.6.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: obsługa firmware 1.0.15, nowe funkcje:
  • obsługa dwóch psychrometrów
  • sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła i wentylatorem wyciągowym
 • LB-741: obsługa firmware 2.24.x

Wersja 1.6.9

Data: 2008-03-16
Rozmiar: 11.8 MB
MD5: d4f1548269458cda57c2eb4753ae4c0d

Pobierz: lbx-1.6.9-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze LB-762
 • poprawka błędu dwukrotnego zliczania niektórych czujników S300

Wersja 1.6.8

Data: 2008-02-28
Rozmiar: 11.8 MB
MD5: ab18dfa5127c02ed306a7ce173117c90

Pobierz: lbx-1.6.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawa dopisywania rekordów z bazy danych do wybranego pliku
 • zmiana w obsłudze ekranów użytkownika
 • poprawa odczytu pamięci LB-476
 • zmiany w obsłudze systemowego pomiaru stężenia CO2: wspólny system pomiarowy dla regulatorów LB-760 i LB762
 • LB-741: dodana obsługa trybu komunikacji przez modemy ATC-8X3 (wymageny firmware >= 2.23.x)

Wersja 1.6.7

Data: 2008-01-24
Rozmiar: 11.7 MB
MD5: 4b4f2972ba86c7d838299feb61823756

Pobierz: lbx-1.6.7-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa alarmów LB-487
 • dodana obsługa regulatora LB-762
 • poprawa rysowania wykresów
 • zmiany w odczycie pamięci LB-706, LB-707
 • dodane zmienne napięć i temperatur w LB-741

Wersja 1.6.6

Data: 2008-01-07
Rozmiar: 11.7 MB
MD5: 045440a32c29601aa82f4191205f9eb4

Pobierz: lbx-1.6.6-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487: firmware 1.2.1
  • dodana obsługa modułu przekaźników
  • dodana obsługa portów RS-485/LB-762 i RS-485/LB-760
  • dodane tryby pracy wejść analogowych 0-10V i 0-20mA z przeliczeniem współczynników równania liniowego ax+b
 • baza danych - automatyczne robienie kopii zapasowych
 • baza danych - automatyczne naprawianie bazy w przypadku wykrycia błędu
 • zmiany w uprawnieniach użytkowników

Wersja 1.6.5

Data: 2007.12.07
Rozmiar: 11.7 MB
MD5: 415b6ba2684d49153a9228bb4ece1926

Pobierz: lbx-1.6.5-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie wyjście alarmowe dla LB-476
 • LB-741:
  • dodana obsługa wilgotnościomierza LB-797 przez stację meteo LB-741
  • poprawka błędu braku sygnalizacji postępu operacji ładowania programu do pamięci FLASH
 • baza danych: nowa wersja 2.0.3
 • wykrywanie źle skonfigurowanych alarmów
 • zmiany w konfiguracji połączenia z domeną
 • domyślna instalacja sterowników usb
 • możliwość usuwania danych z historii
 • zapis zmiennych użytkownika do bazy danych
 • zmiany w logice działania alarmowania
 • nowe okno wyświetlające aktywne alarmy dla zmiennych

Wersja 1.6.4

Data: 2007.09.20
Rozmiar: 9.7 MB
MD5: e4b6db82a59f0a2588f6fc3ee9fb2eeb

Pobierz: lbx-1.6.4-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • pasek postępu przy konwersji starej bazy danych
 • zablokowanie możliwosci uruchamiania kilku instancji programu jednocześnie
 • dodanie wyjście alarmowe dla LB-731
 • poprawa działania funkcji definiowanych przez użytkownika

Wersja 1.6.3

Opis i historia zmian:

 • mozliwosc zmiany trybu dzialania usluga systemowa/lokalny serwer z poziomu programu
 • LB-900: poprawne wyświetlanie wyników ujemnych
 • poprawne dzialanie stref czasowych w bazie danych
 • poprawa dzialania programu przy braku uprawnien
 • dodana obliczen dla heliografu
 • poprawa recznego odczytu pamieci z urzadzen

Wersja 1.6.2

Data: 2007.08.02
Rozmiar: 9.7 MB
MD5: 466f91bed7ca71e353fa7f75799baa41

Pobierz: lbx-1.6.2-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja prędkości otwierania bazy danych
 • poprawa współpracy z Windows Vista
 • dodanie testu ustawień alarmowania

Wersja 1.6.1

Data: 2007.07.22
Rozmiar: 9.7 MB
MD5: 4a585472061d9c7b748c77e4da582973

Pobierz: lbx-1.6.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiana bazy danych na wbudowaną bazę SQL
 • dodanie aliasu do nazwy domeny
 • dodane opóźnienie alarmowania dla alarmów sprzętowych
 • nazwa domeny ustalana przez program wg nr licencji z klucza
 • poprawa zamykania LB-600
 • obsługa LB-488 w wersji 1.3.x z nazwą nadawaną przez użytkownika
 • poprawa obsługi wyświetlania raportów
 • wyświetlanie danych dla urządzeń z panelu dla 24 godzin
 • LB-705, LB-725 - automatyczne kasowanie pamieci rejestracji po odczycie (przy zajętości powyżej 10%)

Wersja 1.5.20

Data: 2007.05.21
Rozmiar: 7.7 MB
MD5: 74e2799024876969eba520d76f203c88

Pobierz: lbx-1.5.20-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487:
  • uzupełnienie zmiennych i odczytu pamięci rejestracji dla wszystkich trybów pracy wejść
  • poprawka błędu nieuwzględniania nazw kanałów nadanych przez użytkownika

Wersja 1.5.19

Data: 2007.05.18
Rozmiar: 7.7 MB
MD5: 858959e8fb7a065b1d4f2e82f5a2caf8

Pobierz: lbx-1.5.19-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487: poprawki w obsłudze urządzenia
 • LB-731: poprawki błędów zaniku komunikacji
 • LB-486: poprawka zerowania deszczomierza
 • aktualizacja tłumaczeń językowych

Wersja 1.5.18

Data: 2007.04.25
Rozmiar: 7.7 MB
MD5: a6436a0bf6cfdf31ea6f8a7f2d8bf51d

Pobierz: lbx-1.5.18-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-850
 • dodane blokowanie klucza głównego, gdy instalowany program jest przynajmniej 2 lata nowszy niż klucz
 • dodana obsługa LB-487
 • LB-488: dodana kalibracja pomiaru temperatury
 • LB-486: poprawka obsługi deszczomierza
 • aktualizacja tłumaczenia na język rosyjski
 • ograniczenie ważności głównego klucza autoryzacyjnego przy aktualizacjach programu robionych po określonym okresie czasu

Wersja 1.5.17

Data: 2007.03.13
Rozmiar: 7.7 MB
MD5: 0411cb6d6ea3157676d6838ee6f58db1

Pobierz: lbx-1.5.17-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • uzupełnienia angielsko- i rosyjsko-języcznych wersji programu
 • plik pomocy w języku angielskim
 • ustawienia czasu zegara UTC/lokalny przeniesione do indywidualnych konfiguracji LB-731, LB-706, LB-707
 • dodany mechanizm informowania i przeglądania komunikatów z pliku log

Wersja 1.5.16

Data: 2007.02.19
Rozmiar: 6.1 MB
MD5: b9c8470486ceaa687ef96dce6ad14a5d

Pobierz: lbx-1.5.16-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu odczytu danych z LB-711 przez połączenie tunelowe w LB-488
 • LB-760A: dodana obsługa nowego firmware 7.10, z dodatkowym trybem sterowania przekaźnikiem dla pompy obiegowej grzania
 • LB-760A: wyświetlanie trybów pracy przekaźników w ustawieniach sprzętowych zależnie od wersji programu w regulatorze
 • LB-760E: dodanie pogramowanych cykli pracy komory

Wersja 1.5.15

Data: 2007.01.31
Rozmiar: 6.1 MB
MD5: 7fd9677f82f4c26aca0adeb1435967ce

Pobierz: lbx-1.5.15-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-760C: dodana obsługa miernika stężenia O2 z wyjściem 0-10V

Wersja 1.5.14

Data: 2007.01.23
Rozmiar: 6.1 MB
MD5: 245fadc5fb2c86343d290a70090ddbec

Pobierz: lbx-1.5.14-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu braku zmiany wyjścia alarmowego na 'tylko rejestracja'
 • drukowanie: poprawa drukowania wielokolunmowych raportów
 • drukowanie: dodanie wielolinijowych naglowków kolumn raportów
 • poprawa wyświetlania i drukowania pustego napisu w raportach

Wersja 1.5.13

Data: 2007.01.19
Rozmiar: 6.1 MB
MD5: 5e048e06d2e2019b4093dce4d4f8ace6

Pobierz: lbx-1.5.13-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • obsługa miernika LB-710E
 • poprawka błędnej interpretacji nieznanych wyników z LB-711 w przypadku tunelowania przez inne urządzenie

Wersja 1.5.12

Data: 2007.01.09
Rozmiar: 6.1 MB
MD5: a3352cb6ba16f80b9ace5d1811c50ae7

Pobierz: lbx-1.5.12-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-797:
  • wyświetlanie ujemnych wilgotności
  • wyświetlanie wilgotności > 100%
  • zapis do bazy danych z flagą blędu
 • S300:
  • poprawka filtrowania danych w przypadku timeoutu
  • rozpoznawanie niewłaściwego typu dołączonego urządzenia
 • LB-741:
  • współpraca z nowym firmware 2.21.x
  • ograniczenie zakresu wartości parametru okresu rejestracji do wielokrotności 10 sekund
 • dodana obsługa LB-375

Wersja 1.5.11

Data: 2007.01.02
Rozmiar: 6.1 MB
MD5: a7cc9477abd2f5af689b73ec201216d2

Pobierz: lbx-1.5.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB760A: dodana sygnalizacja trybu pracy wyjścia na ekranie zbiorczym
 • poprawka błędu konfiguracji dla urządzenia S300 w trybie demo
 • dodana obsługa LB-797 przez S300
 • dodana możliwość podania numeru seryjnego przy konfiguracji urządzenia USB pozwalająca na jawne adresowanie urządzeń USB jeśli jest ich więcej niż jedno tego samego typu
 • dodana obsługa modemu GSM Motorola G24
 • dodana obsługa modemu GSM Wavecom

Wersja 1.5.10

Data: 2006.12.11
Rozmiar: 6.0 MB
MD5: 43d5789aadf40825a6852a40229c9728

Pobierz: lbx-1.5.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodany serwer MODBUS/TCP symulujący działanie programu lbx jako urządzenia typu MODBUS slave, wszystkie zmienne w programie mogą być widziane jako rejestry MODBUS
 • opcjonalna rejestracja wyliczonych parametrów dla LB-710 (temperatura punktu rosy, masa wilgoci, entalpia)
 • kontynuacja działania programu w przypadku napotkania w konfiguracji nieistniejącego wyjścia alarmowego wykorzystującego kartę dźwiękową lub modem przez TAPI, z pominięciem danego wyjścia

Wersja 1.5.9

Data: 2006.11.24
Rozmiar: 6.0 MB
MD5: 4fea49062a76ca625b2cb3d289c626e3

Pobierz: lbx-1.5.9-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-741:
  • poprawka odczytu danych z LB-711
 • LB-711:
  • dodane nazwy wejść definiowane przez użytkownika
  • poprawka błędu odczytu danych przy zdefiniowanym podłączeniu przez inne urządzenie z domeny

Wersja 1.5.8

Data: 2006.11.21
Rozmiar: 6.0 MB
MD5: 8c8703a1710172c5fc87d6be7e281596

Pobierz: lbx-1.5.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawka automatycznego dobierania zakresu osi Y wykresu
 • poprawka polkich liter w nazwach w bazie danych
 • MODBUS: poprawka współpracy przy połączeniu przez konwerter ethernet - RS232/RS485

Wersja 1.5.7

Data: 2006.11.14
Rozmiar: 6.0 MB
MD5: fd970fa203d89eb9cc38ece6f60106a1

Pobierz: lbx-1.5.7-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • lbxcwin: poprawa rysowania wykresow dla danych o roznej rozdzielczosci
 • lb-476 : modyfikacje w drivera
 • deinstalacja : usuwanie wszystkich plikow oprocz kluczy i bazy danych

Wersja 1.5.6

Data: 2006.10.23
Rozmiar: 6.0 MB
MD5: e3e13caa77ad7ca08042c9de1b6074fb

Pobierz: lbx-1.5.6-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-750 przez wejście S300 i RS232 (MODBUS/RTU)
 • dodana obsługa LB-476

Wersja 1.5.5

Data: 2006.10.06
Rozmiar: 5.9 MB
MD5: 773191867cd001d8e59cb4a6f50a6454

Pobierz: lbx-1.5.5-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB760A: poprawki w ustawianiu parametrów sterowania przekaźnikami wyjściowymi (czasy PWM) - zabezpieczenia przed niedopuszczalnymi wartościami, właściwy opis dla chłodnicy freonowej

Wersja 1.5.4

Data: 2006.09.19
Rozmiar: 5.9 MB
MD5: 42dbda2605e4a7901a28605437bb9e0a

Pobierz: lbx-1.5.4-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB760A - poprawka błędnego opisu danych na ekranie zbiorczym
 • dodana opcjonalna funkcja zapisu danych z odczytu pamięci rejestracji do zewnętrznej bazy danych PostgreSQL

Wersja 1.5.3

Data: 2006.09.06
Rozmiar: 5.7 MB
MD5: 6df7a2b7fb702e65c0e892fe4fd602dc

Pobierz: lbx-1.5.3-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB741
  • poprawki do odczytu pamięci rejestracji, zarówno w trybie odczytu bezpośredniego, jak i automatycznego w tle
  • dodanie alarmu od otwarcia drzwi stacji do puli alarmów sprzętowych z urządzeń, co pozwala na dalsze wykorzystanie tego alarmu z akcją alarmową definiowaną w lbx

Wersja 1.5.2

Data: 2006.08.31
Rozmiar: 5.7 MB
MD5: 8646df7dfe3b4980b0d4520e73ec76c2

Pobierz: lbx-1.5.2-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • program dostosowany do działania pod Windows NT4
 • czasowe zablokowanie OPC
 • dodana obsługa przetwornika Aplisens PCC-50
 • LB486: współpraca z nową wersją LB486 1.13, ze zmianami w odczycie pamięci zapobiegającymi możliwej utracie danych przy błędach w komunikacji
 • LB760E: współpraca z nową wersją LB760E 1.10, z obsługą dodatkowego zewnętrznego wymiennika

Wersja 1.5.1

Data: 2006.08.21
Rozmiar: 5.7 MB
MD5: cec77e269ac5373996b6fee51e23ef1d

Pobierz: lbx-1.5.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ekrany użytkownika
  • zmiany w obsludze ekranów użytkownika - nowy edytor, nowe kontrolki
 • zmienne
  • dodane zmienne definiowane przez użytkownika
  • dodane zmienne modyfikowalne - zapisywane automatycznie w urządzeniach
 • OPC
  • dodano obslugę OPC dla v1, v2
 • modem GSM
  • poprawki do awaryjnego wyłączania/włączania modemu w przypadku błędów w działaniu modemu

Wersja 1.4.20

Data: 2006.07.25

Opis i historia zmian:

 • LB760A
  • poprawka błędu braku przesuwania odczytu priorytetu dopływu świeżego powietrza przy przewijaniu okna zbiorczego

Wersja 1.4.19

Data: 2006.07.19

Opis i historia zmian:

 • Samostrojenie
  • poprawka w doborze automatycznego modelu
 • LB731
  • poprawka braku wizualnej sygnalizacji alarmowej w oknie danych w przypadku odłączenia czujnika
  • poprawka braku aktualizacji wskaźnika postępu automatycznego odczytu pamięci w tle w przypadku błędów danych w transmisji występujących w sposób ciągły
  • poprawka błędów przesuwania danych pomiędzy wejściami w przypadku podłączenia przez konwerter ethernet i retransmisji zapytań z powodu zaników połączenia TCP
 • LB488
  • uzupełnienia do obsługi LB488
 • LB760
  • poprawki do procedury samostrojenia
 • LB850
  • nowe obsługiwane urządzenie S300

Wersja 1.4.18

Data: 2006.06.28

Opis i historia zmian:

 • konfiguracja urządzenia w domenie: wyświetlanie wyłącznie urządzeń które umożliwiają przyłączanie innych urządzeń w oknie wyboru urządzenia pośredniczącego
 • poprawiona współpraca z Windows XP
  • kontrolki w stylu XP
  • poprawka koloru tła pasku statusu
 • dodana obsługa LB488
 • LB600
  • dodana synchronizacja zegara
 • LB473
  • dodana pole adresu w oknie informacji
 • LB760
  • poprawka błędu zapisu ustawień z regulatorem LB760A wersja 6.x
  • poprawka sporadycznego błędu przekroczenia czasu i wyłożenia się programu przy przeładowywaniu programu
  • współpraca z nowym firmware v7.8
   • obsługa chłodnicy freonowej
   • zmiana sposobu sterowania dwustopniowym chłodzeniem z chłodnicy nr 2 na chłodzenie wstępne
 • konwerter eth/RS232 Moxa
  • poprawka błędu wyświetlania adresu IP
 • LB731A:
  • poprawka wznowienia zerwanego połączenia przez ethernet

Wersja 1.4.17

Data: 2006.04.25

Opis i historia zmian:

 • LB473:
  • dodana obsługa wejść binarnych
 • dodana obsługa LB921
 • LB741:
  • zmiana firmware na wersję 2.19.1 (w związku z LB921)
 • LB760A:
  • nowy firmware wersja 7.6
  • dodane zakresy minimum i maksimum dla sterowania nagrzewnicą wstępną
  • poszerzony zakres ustawialnych temperatur zabezpieczeń klimatyzacji na temperatury ujemne do -50 st.C
  • przy dodawaniu kolejnych regulatorów LB760 automatyczne proponowanie kolejnych wolnych numerów
  • wymuszone kasowanie pamięci rejestracji w regulatorze przy zmianie typu programu ładowalnego do LB760 (np. z LB760C na LB760A)
 • LB731:
  • miana sposobu detekcji braku czujnika na wejściu LB731, aby wyeliminować przypadki fałszywego raportowania braku czujnika w przypadku gdy czujnik jest ale pobiera zbyt mało prądu

Wersja 1.4.16

Data: 2006.03.03

Opis i historia zmian:

 • LB760C:
  • dodany wybór zakresu napięć dla wyjść analogowych (0-10V / 2-10V)

Wersja 1.4.15

Data: 2006.02.16

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu w alarmach występującego przy różnych czasach minimalnego trwania dla zdarzenia wystąpienia i zaniku danego zdarzenia alarmowego
 • poprawka wyświetlania adresów IP dla konwertera Moxa

Wersja 1.4.14

Data: 2006.02.14

Opis i historia zmian:

 • zmiany w sygnalizacji alarmów:
  • poprawka błędu sygnalizacji odwołania alarmu, które to odwołanie było zgłaszane w przypadku gdy minimalny czas trwania alarmu był ustawiony na niezerową wartość a zdarzenie alarmowe wystąpiło przez czas krótszy niż ustawiony (sygnalizacja wystąpienia była poprawnie pomijana)
  • zapamiętywanie stanu sygnalizacji alarmowej pomiędzy wyłączeniami programu, zapewniając po ponownym włączeniu programu kontynuację sygnalizacji alarmowej od stanu poprzedniego w momencie wyłączenia
  • zmienia to nieco dotychczasową semantykę, dając możliwość wysłania zgłoszenia wystąpienia alarmu natychmiast w momencie uruchomienia programu, jeśli w tym momencie dany alarm występuje a przy poprzednim wyłączeniu programu nie występował (to jest istotna zmiana, ponieważ poprzednio program wymagał wystąpienia zmiany stanu alarmowego w czasie działania)
 • LB760E:
  • poprawka błędu skali przy wyświetlaniu masy wilgoci i entalpii w LB760E
  • porządki w oknach danych i ustawień

Wersja 1.4.13

Data: 2006.01.30

Opis i historia zmian:

 • GSM: poprawka błędu braku reakcji obsługi modemu na jego odłączenie w przypadku modemu Motorola TG20 podłączonego przez USB
 • LB731: poprawka niekompatybilności rozszerzenia zakresu temperatur alarmów w wersji 1.4.12 w przypadku połączenia klienta 1.4.12 ze starszą wersją serwera lbx
 • LB473,LB488,S300: poprawka rejestracji danych do bazy danych po stronie PC (te urządzenia nie mają własnej pamięci rejestracji) - w przypadku zaniku komunikacji z urządzeniem na jakiś czas, po jego ponownym pojawieniu się rejestracja jest wznawiana w taki sposób aby "wskoczyć" w czas rejestracji zapewniający "okrągłą" podzielność tego czasu przez okres rejestracji
 • LB760E: poprawki w interpretacji i wyświetlaniu danych pomiarowych i nastaw

Wersja 1.4.12

Data: 2006.01.25

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu powodującego natychmiastowe błędne zakończenie działania programu pod Windows 98
 • dodana obsługa LB488
 • LB760E: poprawki błędów w ekranach danych
 • LB731: rozszerzenie zakresu programowania progów alarmowych temperatury

Wersja 1.4.11

Data: 2006.01.18

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB760E (sterownik komory klimatycznej)
 • dodanie wyboru sposobu reprezentacji czasu w LB731, LB706, LB707: wg czasu lokalnego lub UTC
 • poprawa odczytu pamieci z lb706, lb707
 • poprawka wyświetlania wykresu bezpośrednio po jego otwarciu
 • uodpornienie komunikacji z urzadzeniami przy zmianie czasu wstecz

Wersja 1.4.10

Data: 2006.01.10

Opis i historia zmian:

 • poprawne pobieranie aktualnych danych do histogramu z serwera
 • zmiany w sprawdzaniu kryteriow startu samostrojenia LB760A
 • przyspieszenie rysowania wykresow
 • wbudowany serwer DDE udostępniający wartości zmiennych zdefiniowanych w programie dla zewnętrznych programów klienckich
 • dodana obsługa regulatora LB760D do sterowania chłodnią pieczarkową
 • poprawka wyświetlania ilości licencji LB760 w kluczach autoryzacyjnych
 • poprawka błędu wyświetlania zakładki "zakresy wyjść" w ustawieniach LB760C
 • poprawne odtwarzanie zakresu osi ustawionych ręcznie w zapisanych przez użytkownika schematach wykresów
 • dodana informacja o priorytecie sterowania klapą dopływu powietrza na ekranie zbiorczym LB760A (program do regulatora: wersja 7.5)

Wersja 1.4.9

Data: 2005.11.29

Opis i historia zmian:

 • dodane wyświetlanie informacji o zajętości pamięci dla LB705, LB725
 • poprawka błędu z wersji 1.4.8 blokującego start programu z komunikatem o błędzie dostępu do pliku

Wersja 1.4.8

Data: 2005.10.20

Opis i historia zmian:

 • poprawa zapisu do bazy danych przy zmianie jednostki przez urzadzenie
 • LB760A:
  • nowy program ładowalny, wersja 7.4 - wymagany aby działała poniżej opisana sygnalizacja stanu wyjść (program lbx potrafi też oczywiście współpracować z wszystkimi wcześniejszymi wersjami programu w LB760A, wtedy te dodatkowe funkcje nie są obsługiwane)
  • sygnalizacja limitów zakresu wyjść regulatora: wyświetlanie na pomarańczowo gdy osiągnięty został ustawiony limit góra-dół, wyświetlanie na czerwono gdy wyjście zostało ograniczone awaryjnie (np. zabezpieczenie chłodnicy)
  • zmiana ustawień domyślnych procedur PID
 • alarmy:
  • dodane alarmy od zaniku/przywrócenia komunikacji z urządzeniami
  • dodane alarmy od zaniku/przywrócenia komunikacji z czujnikami na wejściach urządzeń
  • dodana możliwość zdefiniowania alarmu bez wyjścia alarmowego, zamiast wyjścia określany jest tryb "tylko rejestracja", co pozwala na wykrywanie zdarzeń alarmowych i ich rejestrację, bez podejmowania żadnych innych działań
  • zapamiętywanie ostatniego stanu danego alarmu od zdarzenia w urządzeniu, co pozwala reagować właściwie na zdarzenia polegające na zmianie stanu alarmowego w czasie wyłączenia programu
 • LB731/LB486/LB473:
  • dodana konfiguracja wejść pozwalająca ustawić każde wejście z osobna na aktywne lub nieaktywne
  • dodane alarmy sprzętowe od zaniku czujnika na wejściu oznaczonym jako aktywnym
 • LB731:
  • dla wersji firmware w LB731 które odczytują tylko 3 ostatnie cyfry z numeru seryjnego dołączonego czujnika przy porównywaniu numeru z kluczem autoryzacyjnym brane pod uwagę są tylko te 3 ostatnie cyfry, tak więc klucz autoryzacyjny powinien być wystawiony na właściwy pełny numer czujnika

Wersja 1.4.7

Data: 2005.10.08

Opis i historia zmian:

 • dodanie kreatora konfiguracji (prace caly czas trwaja)
 • dodanie obsługi lb-705 przez s300
 • dodanie obslugi lb-471d dla koncentratora lb-486 i przez kanał s300
 • dodanie pełnej obsługi barometru lb-705
 • dodanie wersji anglojęzycznej
 • dodanie nagłówka przy eksporcie raportu do pliku
 • przyspieszenie zamykania programu (skrócenie czasu zamykania portów szeregowych i połączeń z urządzeniami)
 • konfiguracja domeny: dodana konfiguracja zapisu do logu działań wewnętrznych programu
 • LB741 (nowa wersja firmare 2.18.1):
  • wysyłanie do stacji wartości przesunięcia czasu lokalnego w stosunku do UTC według ustawień strefy czasowej na PC, co pozwala na wyświetlanie prawidłowo skorygowanego czasu lokalnego na wyświetlaczu stacji
  • wprowadzenie dwóch trybów rejestracji - wszystkie dane (jak dotychczas), albo wyłącznie wartości średnie, w ten sposób można zmniejszyć ilość rejestrowanych danych i powiększyć ilość rekordów które mogą się zmieścić w pamięci, o ile taka rejestracja jest wystarczająca
  • reorganizacja rejestracji danych w postaci pełnej, skutkująca drobnym zwiększeniem ilości rekordów w pamięci
  • obsługa komunikacji z programem lbx na porcie RS485 #2

Wersja 1.4.6

Data: 2005.08.31

Opis i historia zmian:

 • możliwość nawiązania połączenia ze zdalnym serwerem za pośrednictwem proxy, gdy zdalny serwer nie ma publicznego adresu IP i do transmisji danych wykorzystywane jest proxy jako przekaźnik
 • dodana obsługa formatów danych z mierników LB710 z rozszerzonym zakresem temperatury -200..+550 (wersje LB710xE)
 • LB760A: współpraca z wersjami programu ładowalnego 6.11-6.14 oraz 7.0-7.3, zależnie od wersji różne są okna ustawień; program może jednocześnie współpracować z regulatorami zawierającymi różne wersje programu
 • LB760A: konwersja nastaw w EEPROM przy przeładowywaniu programu zarówno z wersji 6.x na 7.x jak i odwrotnie

Wersja 1.4.5

Data: 2005.08.02

Opis i historia zmian:

 • LB760A:
  • współpraca z nowym programem ładowalnym 7.2, jak i z wcześniejszymi 7.0 i 7.1, jednak ze względu na istotne zmiany wersje 7.0 i 7.1 są wycofane z użycia
  • dodane nastawy odchyłek do regulacji PID
  • obsługa miernika CO2 typu EE80, dodatkowo dla każdego typu miernika istnieje możliwość kalibracji charakterystyki pomiarowej
  • opcja przywrócenia wartości domyślnych nastaw regulacji PID
  • inicjalizacja nastaw regulatora zmienionych w stosunku do poprzedniej wersji w czasie ładowania nowego programu
 • automatyczne odrysowywanie wykresu do bieżącej chwili w przypadku pojawienia się nowych danych

Wersja 1.4.4

Data: 2005.07.14

Opis i historia zmian:

 • limity urządzeń w głównym kluczu autoryzacyjnym:
  • pełna obsługa dla LB760A/LB760C
  • urządzenia S300 odliczane są zarówno te podłączone bezpośrednio jak i przez urządzenia pośredniczące jak konwertery LB486/473/731/741
  • sygnalizacja stanu przekroczenia limitu urządzeń odpowiednią ikonką w drzewie domeny oraz komunikatem na pasku statusu w oknie danych danego urządzenia
  • dla mierników S300 podłączonych bezpośrednio wymagany jest też osobny klucz autoryzacyjny dla urządzenia, dla mierników podłączonych przez inne urządzenia pośredniczące wystarcza klucz dla tego urządzenia pośredniego
 • klucze autoryzacyjne dla identyfikatora komputera

Wersja 1.4.3

Data: 2005.06.22

Opis i historia zmian:

 • uporządkowanie nazewnictwa: archiwum / baza danych
 • poprawka błędu "brak pamięci" z serwera przy zdalnym odczycie z bazy danych
 • zapis danych z bazy danych / archiwum do pliku:
  • dodanie konfiguracji zakresu czasu przy zapisie
  • zapis wszystkich danych z archiwum (poprzednio tylko historia pomiarów)
  • przycisk zapisu danych dostępny z wszystkich zakładek
 • LB760A:
  • nowa wersja programu do regulatora (7.1)
  • poprawki błędów edycji odchyłek RH/T w ustawieniach zaawansowanych powietrza
 • LB731:
  • poprawka komunikatów alarmowych w ekranie odczytów bieżących
 • zmiany w autoryzacji LB760A i LB760C, teraz autoryzacja na podstawie ilości urządzeń wpisanych w głównym kluczu autoryzacyjnym, wycofany osobny klucz dla urządzenia typu LB760

Wersja 1.4.2

Data: 2005.05.15

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB707
 • dodana wstępna wersja pomocy

Wersja 1.4.1

Data: 2005.05.24

Opis i historia zmian:

 • LB706:
  • dodanie pelnej obslugi panelu lb-706
 • nowe klucze autoryzacyjne zastępujące całkowicie stare: klucz główny zawierający numer licencji, właściciela i limity działania programu, klucze dodatkowe autoryzujące indywidualne urządzenia
 • LB731:
  • obsługa wersji LB731A z konwerterem Ethernet
  • obsługa firmware 1.19 z numerem seryjnym
 • LB760A:
  • testowa wersja firmware LB760A 7.0, jeszcze nie gotowa do finalnego wdrożenia u użytkowników !
  • poprawki błędów w odczycie i zapisie danych z fazy gotowania
  • wyświetlanie etapu fazy gotowania jako podfazy
  • zmiana nastaw PID regulatora
  • samostrojenie
  • zapis i odczyt do/z pliku kompletu nastaw danego regulatora
  • opcja przywrócenia nastaw fabrycznych regulatora
 • modem GSM Motorola G20: obsługa błędu w firmware modemu v4.12
 • alarmowanie przez modem GSM i telefon: wysyłanie SMS i dzwonienie na kilka numerów z podanej listy
 • obsługa portów szeregowych pod windows o numerach >= COM10
 • LB741:
  • uzupełnienia w oknach ustawień
  • dodany firmware do instalatora
 • instalator:
  • licencja użytkownika
  • dodane drivery USB dla FT232 i modemu GSM Motorola G20
 • archiwum danych:
  • okresowy zapis danych do plików archiwalnych
  • usuwanie starych danych z głównego pliku pamięci rejestracji
  • transfer zarchiwizowanych już danych do klienta sieciowego na życzenie użytkownika
 • praca sieciowa:
  • pełny zdalny dostęp do serwera domeny
  • zdalny odczyt pamięci rejestracji z cache'owaniem już odczytanych danych po stronie klienta
  • komunikacja w celu nawiązania połączenia pomiędzy klientem i serwerem przez proxy w przypadku braku stałego adresu IP serwera
  • informacja o nawiązanych połączeniach z serwerem i zalogowanych użytkownikach

Wersja 1.3.25

Data: 2005.01.20

Opis i historia zmian:

 • LB731: zablokowanie wyświetlania informacji o alarmie na pasku statusu, która wyświetlała puste okno bez żadnych informacji

Wersja 1.3.24

Data: 2005.01.06

Opis i historia zmian:

 • LB486: poprawka błędu zmiany roku powodującego pojawienie się pomiędzy godziną 0:00 a 1:00 rekordów danych z czasem z roku następnego

Wersja 1.3.23

Data: 2004.12.21

Opis i historia zmian:

 • LB741:
  • dodana obsługa LB710T w LB741
  • dodane ustawienia komunikacyjne oprócz automatycznego odczytu pamięci w tle (jest zapis odczytu ręcznego do archiwu, sychronizacja zegara i ustawienia czasowe)
  • w oknie statusu dodane odczyty napięć zasilających i temperatur wewnętrznych stacji
  • sprawdzanie numeru obecnej i wymaganej wersji programu w stacji
  • kalibracje przeniesione do programu serwisowego
 • poprawiony błąd przy dopisywaniu do plików danych z rejestracji który pozwalał na dopisanie danych które już w tym pliku były

Wersja 1.3.22

Data: 2004.12.14

Opis i historia zmian:

 • ogolna bezposrednia obsluga konwerterow ethernet/serial udostepniajacych tunel danych 1:1 przez polacznenie tcp
 • obsluga konwertera ethernet/serial typu Moxa DE211/DE311 wykorzystujac niejawny protokol wykrywania obecnosci tych urzadzen w sieci - co pozwala pokazac status i informacje o urzadzeniu oraz monitorowac stan polaczenia i szybko reagowac na rozlaczenia
 • zmiana sposobu obslugi polaczen z urzadzeniami: otwieranie polaczen w cyklu ciaglym zamiast tylko na starcie, z mozliwoscia wznowienia otwarcia polaczenia w przypadku jego zamkniecia (tcp, usb) w wyniku zaniku komunikacji lub odlaczenia urzadzenia; otwieranie polaczen dla portow szeregowych w locie, np. dla podlaczanego/odlaczanego konwertera usb/serial
 • pelna obsluga LB741: status, wyniki, ustawienia, odczyt pamieci rejestracji jedyny minus to brak automatycznego odczytu pamieci rejestracji w tle - to wymaga zmian w komunikacji po stronie LB741
 • obsluga miernika LB901 - zarowno bezposrednio jak i przez LB486/LB741
 • instalator dla windows przy upgrade nie nadpisuje starych plikow konfiguracyjnych jezeli takie instnieja
 • ta wersja lbx obsluguje testowa nowa wersje LB760A 7.x, nie dziala z dotychczasowymi wersjami 6.x - nie uzywac jako upgrade

Wersja 1.3.21

Data: 2004.11.18

Opis i historia zmian:

 • LB731: zmiany w odczycie pamieci rejestracji, eliminujace wszystkie znane bledy zwiazane z tym odczytem
 • poprawki okien edycji czasu
 • wysylanie e-maili za pomoca MAPI w systemie Windows
 • wykrywanie portow szeregowych dostepnych w komputerze
 • uzupelniona diagnostyka wysylania poczty - rejestracja informacji w logu

Wersja 1.3.20

Data: 2004.11.12

Opis i historia zmian:

 • poprawki zbiorowe w ekranach zbiorczych
 • poprawiona obsluga urzadzen s300 podlaczanych przez inne urzadzenia
 • indywidualne wlaczanie/wylaczanie aktywnosci wyjscia alarmowego dla kazdego wyjscia osobno, bez koniecznosci zmiany konfiguracji domeny
 • definiowanie zbiorczo zestawu alarmow dla zdarzen w urzadzeniach
 • rejestracja zdarzen alarmowych w pliku danych
 • rejestracja wyslanych sms-ow w pliku danych
 • rejestracja wyslanych e-maili w pliku danych
 • konfiguracja parametrow komunikacyjnych dla urzadzen S300 (mozliwosc ustawiania timeout'ow dla bajtu i ramki)
 • usystematyzowane nazwy plikow dzwiekowych dla alarmow
 • dodana histereza dla alarmow od zmiennych
 • pelna obsluga raportow z alarmow i zdarzen: drukowanie, eksport, kopiowanie do schowka, filtrowanie wg czasu i zawartosci
 • poprawka bledu w komunikacji z wieloma LB486 przez RS485

Wersja 1.3.19

Data: 2004.09.27

Opis i historia zmian:

 • dodane nowe wyjscie alarmowe: uruchomienie dowolnego programu
 • poprawiony blad konfiguracji LB600

Wersja 1.3.18

Data: 2004.09.24

Opis i historia zmian:

 • poprawki kosmetyczne w alarmach
 • usuniecie bledu zanikow danych w pamieci rejestracji z LB760

Wersja 1.3.17

Data: 2004.09.21

Opis i historia zmian:

 • alarmy dla zmiennych rejestrowanych w pamieci rejestracji w postaci osobnej tabeli w pamieci rejestracji z lista wykrytych przekroczen
 • generator danych demo dla wszystkich urzadzen S300
 • obsluga LB920
 • mozliwosc indywidualnego wlaczenia/wylaczenia kazdego z alarmow obslugiwanych przez program bez koniecznosci usuwania ich z konfiguracji

Wersja 1

Data: 2004.09.09

Opis i historia zmian:

 • serwer lbxd jako pseudo-usluga pod win9x
 • wydzielone specjalne polaczenie serwera z lokalnym klientem do celow konfiguracyjno-administracyjnych
 • usuniecie osobnej konfiguracji trybu pracy klienta, przeniesienie calej konfiguracji polaczen do mnu "konfiguracja -> domeny"
 • pelna instalacja, wybor klient/serwer, osobne procedury instalacyjne serwera pod win nt/9x
 • mozliwosc wlaczenia serwera TCP/IP przy konfiguracji domeny, nawet dla klienta

Wersja 1

Data: 2004.09.07

Opis i historia zmian:

 • serwer lbxd jako samodzielna usluga systemowa windows nt
 • mechanizmy lokalnej komunikacji pomiedzy klientem i serwerem bez udzialu TCP/IP
 • eksperymentalna obsluga USB dla LB486 na FTDI232BM

Wersja 1.3.16

Data: 2004.09.04

Opis i historia zmian:

 • ?

Wersja 1.3.15

Data: 2004.09.01

Opis i historia zmian:

 • poprawki do konfiguracji ekranów zbiorczych
 • przygotowanie programu do dystrybucji w postaci instalatora

Wersja 3

Data: 2004.08.31

Opis i historia zmian:

 • dodanie pelnej konfiguracji wszystkich dostepnych mechanizmow alarmowych za pomoca programu klienta
 • nowe mechanizmy rejestracji (logowania) informacji o bledach i dzialaniu programu po stronie serwera: dziennik zdarzen dla win nt/2000/xp, oraz systemowy strumien debugowy pod win32

Wersja 2

Data: 2004.08.26

Opis i historia zmian:

 • usprawnienia w mechanizmach alarmowych, czesc mechanizmow jeszcze polega wylacznie na konfiguracji w pliku
 • ekrany zbiorcze - konfiguracja za pomoca kreatora, lista ekranow w drzewie domeny

Wersja 1

Data: 2004.08.20

Opis i historia zmian:

 • informacja o postepie przy starcie/zamykaniu/rekonfiguracji domeny
 • informacja o postepie przy komunikacji ze zdalna domena
 • zunifikowane okno ustawien domeny - zebrane wszystkie nastawy dotyczace domeny w jednym oknie z zakladkami
 • rozszerzona konfiguracja urzadzenia w domenie: kilkuetapowy kreator, z kolejnymi oknami zaleznymi od kontekstu i innych ustawien
 • mozliwosc ustawienia dowolnych parametrow portu szeregowego dla dowolnego urzadzenia dolaczonego przez port szeregowy
 • edycja sciezek do katalogow zawierajacych rozne pliki z ktorych korzysta program
 • wlaczenie aktualizujacej sie listy zmiennych do drzewa domeny
 • okno informacyjne dla kazdej zmiennej osobno
 • obsluga alarmow po stronie serwera, alarmy dla zmiennych i zdarzen z urzadzen
 • obsluga nowych mechanizmow alarmowych: karta dzwiekowa, e-mail, wysylanie SMS, wuzycie brzeczyka/przekaznika w LB473

Wersja 1.3.14

Data: 2004.08.10

Opis i historia zmian:

 • lbxswin: ukrycie okien z lista urzadzen w domenie do czasu zrobienia poprawnej synchronizacji zmiany konfiguracji przy kilku klientach
 • poprawka wyboru czasu do wykresu przy wybieraniu predefiniowanego wykresu za ostatnie 24h

Wersja 1.3.13

Data: 2004.08.09

Opis i historia zmian:

 • dodane komunikaty o bledach przy starcie serwera (lbxswin)
 • sygnalizacja alarmow w LB731 za pomoca wszystkich pol odczytowych a nie tylko linia statusu
 • zablokowane domyslnie przejscie do glownego menu w LB731 przy nastawach, mozliwosc wlaczenia tej opcji w pliku konfiguracyjnym

Wersja 1.3.12

Data: 2004.07.29

Opis i historia zmian:

 • uzupelnienia obslugi LB760C
 • usuniety blad w procedurze pakowania danych do transmisji zawartosci pamieci FLASH do LB760
 • pelna obsluga modemu GSM

Wersja 1.3.11

Data: 2004.07.20

Opis i historia zmian:

 • alarmowanie zdalne za pomoca dzwonienia na telefon z komunikatem glosowym o alarmie dla LB760A - poprawki

Wersja 1.3.10

Data: 2004.07.12

Opis i historia zmian:

 • odczyt kluczy z pliku keys.cfg zarowno z poprzedzajacym slash'em jak i bez
 • bezposredni odczyt plikow .lbk z kluczami autoryzacyjnymi
 • przeniesienie modemu GSM do urzadzen domeny, jeszcze nie dokonczone

Wersja 1.3.9

Data: 2004.07.07

Opis i historia zmian:

 • dodanie alarmowania konca sytuacji alarmowej
 • dodane okno informacji o wersji LB760
 • rozpoznawanie wersji protokolu zamiast wersji programu ladowalnego w LB760

Wersja 1

Data: 2004.07.05

Opis i historia zmian:

 • dodanie modemu GSM - TG20 do puli urzadzen alarmowych
 • dodanie urzadzen alarmowych - na poczatek modemu PC
 • obsluga alarmow dla LB760 - dzwonienie przez modem

Wersja 1.3.8

Data: 2004.06.16

Opis i historia zmian:

 • uzupelnienie obslugi LB705

Wersja 1.3.7

Data: 2004.06.15

Opis i historia zmian:

 • rejestracja danych dla LB473
 • kompletacja obslugi LB473 po stronie klienckiej
 • dodany kod obslugi alarmow w serwerze

Wersja 1.3.6

Data: 2004.06.03

Opis i historia zmian:

 • poprawka alarmowania CO2 przy wyłączonym pomiarze CO2 w danej fazie lub w fazie wylaczenia
 • poprawka pomiaru CO2 z powietrza zewnetrznego w sytuacji gdy jest to jedyny wlaczony pomiar

Wersja 1.3.5

Data: 2004.05.27

Opis i historia zmian:

 • pasek przyciskow w oknach urzadzen wyswietla podpowiedzi
 • zmiana wersji wspolpracujacego programu w LB760A na 6.9

Wersja 2

Data: 2004.05.25

Opis i historia zmian:

 • przyciski wykresu i raportu na ekranach danych LB760A/LB760C
 • przywrocenie zapisywanych profili w wykresach i raportach
 • autoryzacja LB710 na podstawie autoryzacji LB485
 • uporzadkowanie opisow, pozycji menu i ikonek od LB760A/LB760C
 • menu z ikonkami w oknie danych urzadzen S300
 • ujednolicone znaki dziesietne w roznych oknach
 • dzialajacy wybor predefiniowanych zestawow raportow

Wersja 1

Data: 2004.05.21

Opis i historia zmian:

 • przy zamykaniu uprawy (LB760A/C) po zapisie danych do pliku archiwum dane sa kasowane w pliku domyslnego archiwum w calosci dla danego regulatora
 • modyfikacja plikow danych ldb o informacje o ilosci wolnego miejsca

Wersja 1.3.4

Data: 2004.05.21

Opis i historia zmian:

 • zakonczenie uprawy z zapisem do pliku archiwum dla LB760A/C, ale jeszcze bez usuwania danych z domyslnego archiwum
 • porzadki w menu dla LB760A/C
 • odczyt kluczy autoryzacyjnych z pliku keys.cfg dla zgodnosci z poprzednimi wersjami

Wersja 9

Data: 2004.05.18

Opis i historia zmian:

 • pelny odczyt pamieci automatyczny i reczny w LB760A/LB760C
 • predefiniowane wykresy/raporty dla LB760C
 • zapis komentarza do logu w LB760C
 • wewnetrzna obsluga ustawiania parametrow portow szeregowych, wymaga jeszcze dorobienia okienek konfiguracyjnych

Wersja 8

Data: 2004.05.16

Opis i historia zmian:

 • reorganizacja odczytu danych z urzadzen: rozdzial na odczyt bezposredni pamieci z urzadzenia i automatyczny odczyt w tle, mechanizm jest wspolny i dotyczy wszystkich urzadzen
 • nowy mechanizm w pelni obsluguje na razie LB760A i wszystkie S300

Wersja 7

Data: 2004.05.13

Opis i historia zmian:

 • nowa struktura ustawien odczytu pamieci i synchronizacji zegara: zestaw ustawien globalnych dla calej domeny plus opcjonalne indywidualne ustawienia na poziomie urzadzenia
 • automatyczny odczyt pamieci LB760A
 • dodawanie kluczy autoryzacyjnych przez odczyt z pliku

Wersja 6

Data: 2004.05.11

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga prawie wszystkich urzadzen obslugiwanych przez LB473 w wersji 1.1 (LB710/LB710/LB711/LB715/LB716/LB746/LB900/LB920)
 • dodana obsluga urzadzen w wersji demo wlaczana przez specjalny adres urzadzenia - na razie dziala tylko dla LB710

Wersja 5

Data: 2004.04.27

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga LB905
 • pelna wspolpraca LB760C jednoczesnie z LB760A, osobne podsystemy pomiaru CO2 i O2
 • rejestracja danych dla LB710 przeniesiona z LB485 do S300
 • dodana rejestracja danych dla miernikow S300 po stronie PC
 • pelne menu dla urzadzen LB760 na ekranach zbiorczych

Wersja 4

Data: 2004.04.26

Opis i historia zmian:

 • poprawki do pomiaru CO2/O2
 • LB760A: sterowanie nagrzewnica wstepna, pomiar zewnetrznego CO2, sterowanie programowane wilgotnoscia i wentylacja w fazie szoku

Wersja 3

Data: 2004.04.22

Opis i historia zmian:

 • poprawki do pomiaru CO2/O2
 • usuniecie bledu rzy przeladowaniu programu do LB760C powodujacego zmiany wartosci temperatury zadanej w trybie jej programowanej modyfikacji

Wersja 2

Data: 2004.04.17

Opis i historia zmian:

 • zmiany w LB760C: podwojne sondy pomiaru temperatury wlotu i wylotu

Wersja 1

Data: 2004.04.08

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga LB760C

Wersja 1.3.3

Data: 2004.03.26

Opis i historia zmian:

 • dodany modbus uniwersalny

Wersja 1.3.2

Opis i historia zmian:

 • wersja pominieta

Wersja 1.3.1

Data: 2004.01.24

Opis i historia zmian:

 • wydzielenie wersji jezykowych do osobnego DLL, obecnie tylko angielski
 • uzupelniona obsluga LB486, z tlumaczeniem na angielski
 • zmiany w obsludze odczytu pamieci z LB731, wymagajace jeszcze poprawek
 • scalenie alarmow ustawianych w programie z alarmami z LB731, zmiana wymaga weryfikacji co do wymagan ORFE
 • brak konfiguracji opcji specyficznych dla XOR PROGRAMY, opcje wlaczone na stale co powoduje ze wersja ta nadaje sie chyba tylko dla XOR PROGRAMY
 • ogolne zmiany w programie powodujace ze wersja ta nie nadaje sie do obslugi LB760

Wersja 1.2.35

Data: 2003.11.21

Opis i historia zmian:

 • pytanie o nadpisanie pliku przy zapisie raportu jako csv
 • poprawka do zapisu i odczytu schematu raportu - zawsze byl zapisywany czas od-do, nawet jak nie bylo takiej potrzeby

Wersja 1.2.34

Data: 2003.11.13

Opis i historia zmian:

 • poprawka drukowania histogramu

Wersja 1.2.33

Data: 2003.10.03

Opis i historia zmian:

 • LB731: przywrocone automatycznie generowane nazwy zmiennych ktore zniknely w wersji 1.2.32

Wersja 1.2.32

Data: 2003.09.29

Opis i historia zmian:

 • uaktywniony przycisk "panel" na pasku przyciskow
 • poprawiony blad zamkniecia programu przy ptwartym pliku rejestracji danych
 • ustalenie sciezek dla plikow konfiguracyjnych i rejestracji danych na katalog gdzie znajduje sie program
 • zmiana ukladu okna konfiguracji urzadzenia w domenie, z wyborem wszystkich obecnie dostepnych juz urzadzen, nie dziala jedynie jeszcze podawanie adresu dla LB760 i LB485
 • drobne zmiany w pliku konfiguracyjnym czesci serwera - dotyczace nazw wejsc dla LB731/731/486

Wersja 1.2.31

Data: 2003.09.15

Opis i historia zmian:

 • wersja programu z wlaczonym kodem obslugi polaczen sieciowych, choc jeszcze zablokowanymi przed uzyciem
 • drobne poprawki w LB731

Wersja 1.2.30

Data: 2003.08.26

Opis i historia zmian:

 • poprawki kosmetyczne zwiazane z uporzadkowaniem kodu, nie ma zadnych funkcjonalnych zmian

Wersja 1.2.29

Data: 2003.08.25

Opis i historia zmian:

 • poprawka okna konfiguracji urzadzenia w domenie w wersji angielskiej - lista wyboru portu szeregowego byla nieaktywna

Wersja 1.2.28

Data: 2003.08.10

Opis i historia zmian:

 • LB731: wlaczone retransmisje po bledzie komunikacji, opoznienie po bledzie danych i programowany timeout

Wersja 1.2.27

Data: 2003.08.09

Opis i historia zmian:

 • LB731: usuniecie bledu odczytu numeru seryjnego termohigrometru/barometru z pamieci rejestracji w LB731 przy numerach seryjnych dluzszych niz 3 cyfry

Wersja 1.2.26

Data: 2003.08.05

Opis i historia zmian:

 • LB485: przywrocenie odczytow temeratury punktu rosy, masy wilgoci i entalpii ktore zostaly zablokowane na czas testow, a potem nie przywrocone

Wersja 1.2.25

Data: 2003.07.25

Opis i historia zmian:

 • LB731:
  • automatyczny odczyt pamieci koncentratora
  • mozliwosc odczytu pamieci koncentratora prosto do pamieci PC bez posrednictwa pliku
  • automatyczna synchronizacja zegara koncentratora
  • rejestracja do plikow tekstowych w/g specyfikacji ORFE - opcja aktywowana odpowiednim wpisem w pliku konfiguracyjnym
  • sygnalizacja alarmow - osobna lista alarmow i sygnalizacja optyczna na pasku statusu + sygnal dzwiekowy

Wersja 1.2.24

Data: 2003.07.18

Opis i historia zmian:

 • wzglednie kompletna obsluga koncentratora LB731

Wersja 1.2.23

Data: 2003.06.09

Opis i historia zmian:

 • poprawiony blad przy drukowaniu powodujacy zamkniecie programu z bledem
 • LB520/LB520T: poprawki w obsludze LB520T - uzupelnienie o odczyt pamieci rejestracji do pliku, oraz obslugiwane sa wszystkie niuanse zwiazane z wszelkimi istniejacymi roznymi wersjami LB520, i drobnymi roznicami funkcjonalnymi pomiedzy nimi

Wersja 1.2.22

Data: 2003.06.04

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga LB520T, jeszcze nie do konca pelna (brak odczytu pamieci rejestracji do pliku) - tylko odczyt bezposrednio do wykresu/raportu/histogramu

Wersja 1.2.21

Data: 2003.04.25

Opis i historia zmian:

 • blokada aktualizacji listy zmiennych w drzewie w panelu, ktora powoduje bardzo duze spowolnienie dzialania programu, problem jest dopiero do wlasciwego rozwiazania

Wersja 1.2.20

Data: 2003.04.25

Opis i historia zmian:

 • LB760: komentarze do uprawy dodane do zestawow predefiniowanych wykresow

Wersja 1.2.19

Data: 2003.04.25

Opis i historia zmian:

 • LB760: zapis komentarzy do uprawy do pliku pamieci rejestracji
 • wyswietlanie komentarzy z pliku na wykresach i raportach

Wersja 1.2.18

Data: 2003.04.24

Opis i historia zmian:

 • przywrocenie predefiniowanych nazw zmiennych na wykresach i raportach
 • LB760: pominiecie odczytu pamieci rejestracji jesli jest ona pusta

Wersja 1.2.17

Data: 2003.04.24

Opis i historia zmian:

 • LB760:
  • automatyczny odczyt pamieci rejestracji w tle
  • wskaznik postepu odczytu pamieci rejestracji w tle - w oknie statusu

Wersja 1.2.16

Data: 2003.04.15

Opis i historia zmian:

 • LB520: poprawki bledow-literowek w wersji angielskiej

Wersja 1.2.15

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • ostateczne scalenie programu z dwoch osobnych wersji do LB485/LB760 i LB515/LB520 w jeden wspolny program
 • LB520:
  • dodana wersja angielska
  • dodany wskaznik postepu przy starcie misji

Wersja 1.2.14

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • LB760: poprawki w wyswietlaniu liczb ujemnych

Wersja 1.2.13

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • LB760: poprawka charakterystyki nieliniowego miernika CO2 - FUJI 3000 ppm

Wersja 1.2.12

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • LB760: poprawka przy wylaczaniu aktualnie trwajacego pomiaru CO2 przy starcie pomiaru systemowego

Wersja 1.2.11

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • LB760:
  • poprawki w pomiarze CO2 z miernikiem FUJI 3000 ppm
  • poprawka bledow w komunikacji powodujacych klopoty z dzialaniem pozostalych regulatorow przy wylaczeniu jednego

Wersja 1.2.10

Data: 2003.04.04

Opis i historia zmian:

 • LB760:
  • automatyczna synchronizacja zegarow
  • liczne drobne poprawki kosmetyczne

Wersja 1.2.9

Data: 2003.04.02

Opis i historia zmian:

 • LB485: uodpornienie odczytu danych na chwilowe zaklocenia powodujace bledne odczyty
 • LB760:
  • ekran zbiorczy pomiaru systemowego CO2
  • usuniecie bledu zmieniajacego sie roku 2003/2003, oraz poprawki w odliczaniu czasu trwania faz
  • poprawka do rejestracji danych - odbywa sie ona o okraglych czasach

Wersja 1.2.8

Data: 2003.04.02

Opis i historia zmian:

 • dziala dosc kompletna obsluga LB760:
  • komunikacja biezaca, wszystkie nastawy, rozsylanie danych zewnetrznych, systemowy pomiar CO2, odczyt pamici rejestracji
  • po uruchomieniu programu systemowy pomiar CO2 rusza od miejsca gdzie sie ostatnio zatrzymal, a nie od poczatku
  • mozliwosc rekonfiguracji systemowego pomiaru CO2 w locie, bez koniecznosci restartu
  • wylaczanie z komunikacji regulatorow ktore chwilowo nie dzialaja, przywracanie komunikacji po pojawieniu sie dzialajacego regulatora

Wersja 1.2.7

Data: 2003.03.24

Opis i historia zmian:

 • przeniesienie czesci programu obslugujacego LB485/LB760 z wersji 1.1.x do wersji 1.2.x, wersja testowa

Wersja 1.2.6

Data: 2003.01.30

Opis i historia zmian:

 • LB520: zmiana czasu pomiedzy pomiarami na 10 sekund - dotyczy to tych wersji, ktore maja blad z obsluga tego czasu

Wersja 1.2.5

Data: 2003.01.30

Opis i historia zmian:

 • LB520: zmiana czasu pomiedzy pomiarami na 20 sekund - dotyczy to tych wersji, ktore maja blad z obsluga tego czasu

Wersja 1.2.4

Data: 2003.01.21

Opis i historia zmian:

 • LB520: poprawka bledu blokujacego ustawianie czasu pomiedzy pomiarami w wersjach > 1.5

Wersja 1.2.3

Data: 2003.01.21

Opis i historia zmian:

 • LB520: chowanie okienek od ustawiania i wyswietlania okresu pomiedzy pomiarami w wersjach, ktore maja blad obslugi tego czasu, i poczawszy od lbx 1.2.2 maja ten czasu ustawiany poza kontrola uzytkownika

Wersja 1.2.2

Data: 2003.01.21

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • programowane opoznienie przed zapisem komendy 8-bajtowej
  • zmiana czasu pomiedzy pomiarami na sile na 30 sekund - dotyczy to tych wersji, ktore maja blad z obsluga tego czasu (wersja do 1.5 wlacznie)

Wersja 1.2.1

Data: 2003.01.10

Opis i historia zmian:

 • wstepne scalenie programu z dwoch niezaleznie do tej pory prowadzonych galezi: z obsluga LB485/LB760 i LB515/LB520, w zwiazku z tym nowy numer wersji
 • wersja ta jest wyprowadzona wprost z galezi LB515/LB520, zachowuje jej calkowita funkcjonalnosc, i do niej stopniowo przenoszona i dolaczana bedzie obsluga LB485/LB760

Wersja 1.1.33

Data: 2002.12.23

Opis i historia zmian:

 • LB520: poprawka nazwy parametrow w oknie statusu

Wersja 1.1.32

Data: 2002.12.23

Opis i historia zmian:

 • poprawione dublowanie sie menu "urzadzenia"
 • LB520:
  • blokowanie niektorych operacji z drzewka panelu jesli stan urzadzenia na to nie pozwala
  • dodana opcja kasowania nazwy w trybie serwisowym
  • blokada odczytu pamieci przy pustej pamieci
 • wylaczony serwer tcp, ktory zostal w czasie testow wlaczony na stale

Wersja 1.1.31

Data: 2002.11.25

Opis i historia zmian:

 • poprawienie obslugi wyswietlania raportu - przejecie zarzadzania pamiecia przez program zamiast przez kontrolke windows - usuwajac jednoczesnie dlugie opoznienie przy zamykaniu okna raportu (powodowanego przez powolne zwalnianie pamieci przez kontrolke windows)

Wersja 1.1.30

Data: 2002.11.20

Opis i historia zmian:

 • poprawiony bledy przy wyswietlaniu histogramu
 • wskaznik postepu przy odczycie pamieci z LB515/LB520 prawidlowo pokazuje od 0 do 100, zamiast dwoch odcinkow posrednich, oba od 0 do 100

Wersja 1.1.29

Data: 2002.11.19

Opis i historia zmian:

 • dodany histogram z danych z historii pamieci rejestracji, z ustawianym zakresem i krokiem

Wersja 1.1.28

Data: 2002.11.14

Opis i historia zmian:

 • poprawki do wykresu: siatka i grubsza kreska linii

Wersja 1.1.27

Data: 2002.11.13

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • informacja o zajetosci pamieci w procentach
  • osobne dla historii i histogramu okna informujace o poczatku i koncu danych
  • poprawka bledu z okresowym znikaniem statusu

Wersja 1.1.26

Data: 2002.11.08

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • poprawka do liczenia czasu przy odczycie pamieci rejestracji
  • poprawka do pojawiania sie alarmow w seriach danych do wykresu

Wersja 1.1.25

Data: 2002.11.07

Opis i historia zmian:

 • LB515:
  • obsluga LB514, ktore nie jest niezbedne do komunikacji z LB515 - ale program sprawdza jego obecnosc - dziala jako klucz sprzetowy
  • dzialanie programu wymaga obecnosci klucza autoryzacyjnego dla danego LB514
  • poprawka bledu przy odczycie przekreconej pamieci
  • opcja kasowania nazwy rejestratora - jako funkcja serwisowa

Wersja 1.1.24

Data: 2002.11.04

Opis i historia zmian:

 • poprawiony blad zamykania sie programu przy dostepie do nieistniejacych portow szeregowych
 • LB515/LB520: w okknie statusu na pasku tytulu podawana jest nazwa zadeklarowana przez uzytkownika

Wersja 1.1.23

Data: 2002.11.03

Opis i historia zmian:

 • poprawki do formatu csv przy eksporcie raportu do tego formatu
 • dodany eksport raportu do formatu txt
 • poprawka bledu przy automatycznym doborze zakresu osi Y wykresu
 • automatyczny wybor wszystkich serii danych dla LB515/LB520 do wyresu i raportu
 • blokada zmiany nazwy rejestratora, jesli nazwa juz raz zostala podana
 • domyslny wybor histogramu z listy, jesli jest do wyboru tylko jeden

Wersja 1.1.22

Data: 2002.10.25

Opis i historia zmian:

 • poprawki do LB760

Wersja 1.1.21

Data: 2002.10.18

Opis i historia zmian:

 • LB520: poprawka bledu wyswietlania danych przy bledzie kalibracji, poprawka z poprzedniej wersji byla niepelna

Wersja 1.1.20

Data: 2002.10.18

Opis i historia zmian:

 • przeoczono zmiane numeru wersji
 • LB520: poprawka bledu wyswietlania danych przy bledzie kalibracji
 • LB515: dziala, jeszcze bez odczytu pamieci i zapisu do pliku

Wersja 1.1.20

Data: 2002.10.16

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • poprawka ustawiania czasu rozpoczecia misji
  • przystarcie misji jesli czas rejestratora jest rozny od czasu PC to pytanie do uzytkwnika o ustawienie czasu
  • zmiana na wykresie parametrow t,p na prawidlowe t,rh
 • LB515:
  • poprawka typu z LB510 na LB515

Wersja 1.1.19

Data: 2002.10.11

Opis i historia zmian:

 • zmiana przyciskow na pasku przyciskow
 • LB520: poprawki do obslugi i wyswietlania wieloliniowych nazw urzadzenia i opisu misji

Wersja 1.1.18

Data: 2002.10.02

Opis i historia zmian:

 • pokazywanie numeru wersji przy uruchamianiu programu
 • blokada rysowania wykresu przy 1 probce danych
 • LB520:
  • usuniecie testowej nazwy misji proponowanej zawsze przy starcie misji
  • dodanie czasu utworzenia zbioru danych przy odczycie z pamieci
  • poprawione wyswietlanie czasu trwania rejestracji

Wersja 1.1.18

Data: 2002.10.01

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • poprawki w obsludze dlugich nazw urzedzenia i misji
  • poprawka odczytu pamieci wykladajacego program
  • poprawki do ustawiania czasu rozpoczecia misji

Wersja 1.1.18

Data: 2002.09.30

Opis i historia zmian:

 • poprawny odczyt plikow *.ldf z roznymi sekcjami pochodzacymi z odczytu pamieci z LB515/LB520

Wersja 1.1.18

Data: 2002.09.29

Opis i historia zmian:

 • do histogramu dodane przyciski do konfiguracji histogramu

Wersja 1.1.17

Data: 2002.09.10

Opis i historia zmian:

 • program mial blednie oznaczona wersje jako 1.1.16, ale to bylo 1.1.17
 • LB520: ograniczenie wilgotnosci do 99.9%

Wersja 1.1.16

Data: 2002.09.04

Opis i historia zmian:

 • rejestracja danych z LB520 zapisywana z numerem seryjnym, progami alarmowymi
 • wykrywanie zmiany LB520 podstawionego do czytnika

Wersja 1.1.15

Data: 2002.09.04

Opis i historia zmian:

 • kolejne poprawki do LB520

Wersja 1.1.15

Data: 2002.08.30

Opis i historia zmian:

 • kolejne poprawki do LB520

Wersja 1.1.14

Data: 2002.08.30

Opis i historia zmian:

 • poprawki w komunikacji z LB520

Wersja 1.1.13

Data: 2002.08.30

Opis i historia zmian:

 • uzupelnienie obslugi LB520

Wersja 1.1.12

Data: 2002.08.26

Opis i historia zmian:

 • poprawki w komunikacji z LB760

Wersja 1.1.11

Data: 2002.08.21

Opis i historia zmian:

 • dodatkowe przyciski na ekranie zbiorczym LB760
 • poprawki w komunikacji z LB760
 • blokowanie niektorych nastaw zaleznie od wersji LB760

Wersja 1.1.10

Data: 2002.07.31

Opis i historia zmian:

 • LB760A: wyswietlanie dzialania powietrza zewnetrznego

Wersja 1.1.9

Data: 2002.07.26

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsludze LB515

Wersja 1.1.8

Data: 2002.07.25

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsludze LB520

Wersja 1.1.7

Data: 2002.07.22

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga LB520

Wersja 1.1.6

Data: 2002.07.11

Opis i historia zmian:

 • automatyczny odczyt pamieci w LB760B

Wersja 1.1.5

Data: 2002.06.21

Opis i historia zmian:

 • wlaczona obsluga LB486 i LB731
 • poprawki do LB515

Wersja 1.1.4

Data: 2002.06.20

Opis i historia zmian:

 • dodana w miare kompletna obsluga LB515

Wersja 1.1.3

Data: 2002.06.19

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsludze LB760B

Wersja 1.1.2

Data: 2002.06.18

Opis i historia zmian:

 • dostosowanie do LB760A v6.2
 • dostosowanie do LB760B v1.3
 • poprawka ladowania programu do LB760V1-V3
 • poprawki w automatycznym przydzielaniu kolorow na wykresie
 • obsluga LB51x w poczatkowej fazie

Wersja 1.1.1

Data: 2002.06.06

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wypuszczona wersja, z obsluga LB485 i LB760 LB760A: wymagany program w wersji 6.1 LB760B: wymagany program w wersji 1.1
 • numer wersji w oknie informacji o programie podaje 0.3.7