Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Monitoring mikroklimatu

Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach


Monitoring klimatu w pomieszczeniach

Systemy do monitoringu warunków środowiskowych są niezbędne w miejscach takich jak:

 • monitoringu warunków środowiskowych w systemach jakości ISO-9000, HACCP, GMP, GDP,
 • monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach produkcyjnych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w magazynach zakładów przemysłowych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w handlu (w szczególności w branży spożywczej),
 • monitoringu warunków środowiskowych w przechowalnictwie,
 • monitoringu warunków środowiskowych w hurtowniach farmaceutycznych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w laboratoriach kontroli jakości,
 • monitoringu warunków środowiskowych w laboratoriach wzorcujacyh,
 • monitoringu warunków środowiskowych w laboratoriach badawczych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w magazynach jednostek wojskowych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w kościołach i muzeach (ochrona zabytków),
 • monitoringu warunków środowiskowych w stacjach meteorologicznych.

Przyrządy pomiarowe produkcji LAB-EL są dostarczane z indywidualnymi świadectwami wzorcowania z laboratoriów następujących instytucji:

  Pełna oferta LAB-EL oraz podstawowe dane techniczne poszczególnych urządzeń są dostępne w internecie na stronie: http://www.label.pl/. Z przykładowym zastosowaniem naszych przyrządów w meteorologii można zapoznać się na stronie internetowej stacji meteorologicznej: http://www.meteo.waw.pl/

  Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązania najczęściej stosowanych konfiguracji systemów pomiarowych do monitoringu klimatu.

  Monitoring klimatu w jednym punkcie - urządzenia stacjonarne

  Termohigrometr (wilgotnościomierz i termometr) LB-701 z panelem odczytowym LB-705Do nadzoru klimatu w jednym punkcie najczęściej stosowany jest termohigrometr (wilgotnościomierz i termometr)  LB-701 z panelem odczytowym LB-705 wyposażony w wewnętrzną pamięć rejestrującą wyniki pomiaru.
  Termohigrometr LB-701 posiada cylindryczną, plastikową obudowę niewielkich rozmiarów, dzięki czemu daje się łatwo umieścić w obszarze kontrolowanym. Może być np. zawieszony nad stanowiskiem metrologicznym w laboratorium albo umieszczony w komorze klimatycznej. Termohigrometr jest połączony z panelem odczytowym LB-705 kablem o długości około 1 m. Odległość ta może być zwiększona dodatkowym przedłużaczem maksymalnie do około 15 m, bez wpływu na dokładność pomiarów, dzięki cyfrowej transmisji pomiędzy termohigrometrem LB-701 a dołączonym panelem odczytowym.
  Panel odczytowy jest przystosowany do zawieszenia na ścianie (np. laboratorium, komory klimatycznej itp.). Dzięki dużym, czytelnym wyświetlaczom LED wyniki pomiaru są widoczne z dużej odległości.

  Regulator wilgotności i temperatury LB-725AW przypadku, gdy na stanowisku pomiarowym są niezbędne funkcje regulacyjne, należy zastosować termohigrometr  LB-701 z panelem sterująco-odczytowym LB-725. Panel odczytowy LB-705  (albo panel sterująco-odczytowy LB-725)  może być dołączony do dowolnego komputera PC poprzez jego port RS-232 (COM). Przyrząd jest dostarczany w zestawie z oprogramowaniem (pod systemy DOS oraz Windows 95/98) umożliwiającym bieżące monitorowanie pomiarów oraz odczyt historii pomiarów z pamięci przyrządu (pamięć posiadają panele: LB-705PR i LB-725). Dostarczany z przyrządem kabel łączący go z portem RS-232 komputera ma typowo długość około 2 m i może być przedłużony do około 20 m.  W celu wzorcowania do laboratorium przekazywany jest tylko termohigrometr LB-701 (łatwo odłączalny od panelu odczytowego). W przypadku, gdy wymagany jest pomiar tylko temperatury (bez wilgotności), do współpracy z powyższymi panelami można zastosować sondę LB-701T, która jest dostępna w wersji do pomiaru temperatury powietrza albo pomiaru różnych mediów, stosownie do wymagań zamawiającego. Termometr rejestrator z drukarką LB-530

  Do monitoringu temperatury w 4 punktach można wykorzystać także cztero-kanałowy termograf LB-530 z wbudowana drukarką.

  Monitoring klimatu w jednym punkcie - urządzenia przenośne i przewoźne w samochodach

  TRANS-LOGGER – system kontroli warunków transportuUrządzenia do monitoringu temperatury w środkach transportu przedstawiono szczegółowo w osobnej ulotce.


  Przenośny rejestrator temperatury i wilgotności powietrza LB-701 + LB706Kontrolę klimatu w dowolnym punkcie można przeprowadzić przyrządem przenośnym LB-701 z panelem LB-706, zasilanym bateryjnie lub z dodatkowego zewnętrznego zasilacza napięcia lub źródła 12..24V. Przyrząd posiada wyświetlacz i wbudowaną pamięć wyników pomiarów oraz interfejs umożliwiający przepisanie wyników pomiarów do komputera PC i stworzenie protokołu pomiarów.

  Termometr rejestrator, termograf LB-516Do kontroli warunków klimatycznych w transporcie przeznaczone są także miniaturowe rejestratory temperatury LB-516T lub LB-516A (bez wyświetlacza) i  LB-520T (z wyświetlaczem) albo miniaturowy rejestrator wilgotności i temperatury LB-520 (z wyświetlaczem). Urządzenia te posiadają bardzo dużą pamięć wyników pomiarów i zasilanie bateryjne wystarczające na kilka lat pracy (bez zmiany baterii). Odczyt danych następuje po podłączeniu rejestratorów do komputera PC. Wykorzystując te miniaturowe rejestratory można zbudować również jednopunktowy lub wielopunktowy stacjonarny system nadzoru klimatu w tych zastosowaniach, w których prowadzenie okablowania stałego nie jest korzystne. Te miniaturowe rejestratory szczególnie polecane są do aptek, hurtowni farmaceutycznych i spożywczych itp.

  Monitoring klimatu  - z transmisją alarmów i pomiarów przez SMS i GPRS - małe systemy

  Bezprzewodowy termometr higrometr LB-524 GSM, bezprzewodowy rejestrator GSMKontrolę klimatu (temperatury i wilgotności albo 4 temperatur) w dowolnym punkcie można przeprowadzić przyrządem przenośnym LB-524 lub LB-524T4 (współpracującym z odpowiednimi czujnikami) zasilanym bateryjnie lub z dodatkowego zewnętrznego zasilacza napięcia lub źródła 12V. Przyrząd posiada wyświetlacz i wbudowaną pamięć wyników pomiarów oraz interfejs umożliwiający przepisanie wyników pomiarów do komputera PC i stworzenie protokołu pomiarów. Przyrząd posiada wbudowany modemem telefonii komórkowej GSM do transmisji radiowej przez co może być wykorzystany w dowolnym miejscu.

  Miernik jest przeznaczony do monitorowania parametrów klimatu w pomieszczeniach, komorach, lodówkach jak również temperatury ciał stałych i cieczy (w zależności od konstrukcji obudowy sondy). Może być wykorzystany jako rejestrator w transporcie, bądź urządzenie dokumentujące przebieg procesu magazynowania. Panel umożliwia wielodniową rejestrację parametrów z możliwością późniejszego odczytu, a przy wykorzystaniu rejestracji przez GPRS śledzenie na bieżąco wyników pomiarowych z każdego miejsca, gdzie występuje pokrycie sygnałem GSM (np. samochód w trasie). Przyrząd może nadzorować temperaturę oraz wilgotność i wysyłać komunikaty ostrzegawcze do telefonów komórkowych zainteresowanych osób. Panel może również monitorować stan zasilania innych urządzeń: wysyłać alarmy o zaniku zasilania sieciowego.

  Monitoring klimatu równolegle w wielu punktach z transmisją alarmów i pomiarów przez SMS i GPRS - systemy przewodowe

  Koncentrator - rejestrator LB-480Do nadzoru klimatu kontrolowanego równolegle w wielu punktach dużego obiektu najczęściej stosowane są koncentratory  LB-480, LB-489, LB-490 i LB-476, do których dołączone są termohigrometry (wilgotnościomierze i termometry) lub inne mierniki w ilości wynikającej z potrzeb użytkownika systemu. Koncentrator można umieścić się w dowolnym miejscu dzięki transmisji danych przez sieć Ethernet. W pomieszczeniu osoby odpowiedzialnej za nadzór klimatu umieszcza sie komputera PC z oprogramowaniem monitorującym SCADA LBX, za pośrednictwem którego będzie dokonywany odczyt historii wyników pomiarów z systemu. Termohigrometry umieszcza się w pomieszczeniach kontrolowanych. W zależności od wymagań użytkownika, stosuje się różne wersje termohigrometrów albo termometrów:

  • Termometr higrometr LB-710LB-710, LB-710A, LB-710AL (różne wersje, z wyświetlaczami lub bez) pomiar temperatury i wilgotności powietrza w oddalonych pomieszczeniach,
  • LB-710T, LB-710AT - pomiar temperatury w oddalonych pomieszczeniach, w zbiornikach, w lodówkach i zamrażarkach, ,
  • LB-711 - 8-mio kanałowy pomiar temperatury.

  Termohigrometry (albo termometry) mogą być oddalone na dużą odległość od koncentratorów. Są z nim połączone przy pomocy dwużyłowego przewodu dowolnego typu, przy czym istotne jest, aby rezystancja pętli przewodu łączącego była mniejsza od 100 ohm. W praktyce oznacza to, że przy zastosowaniu przewodu telefonicznego (np. typu YTKSY-1x2x0,5) odległość pomiędzy termohigrometrem a koncentratorem  może wynosić do 500 m. Przy wymaganej większej odległości stosuje się przewody o większym przekroju żył.

  Koncentrator - rejestrator LB-490Do koncentratora  LB-480, LB-490 i LB-476 może być dołączony sygnalizator alarmowy, który zwraca uwagę obsługi systemu na przekroczenie granicznych temperatur i/lub wilgotności w nadzorowanych pomieszczeniach. Progi alarmowe w koncentratorze są programowane indywidualnie dla każdego termohigrometru.

  Koncentratory LB-480, LB-490, LB-476 i LB-489 są opcjonalnie lub standardowo wyposażone w interfejs Eternetowy, co umożliwia tworzenie systemów z wykorzystaniem sieci komputerowej istniejącej w miejscu instalacji i znaczne uproszczenie instalacji.

  Koncentrator LB-480 i LB-490 może posiadać wbudowany modemem telefonii komórkowej GSM do transmisji radiowej danych przez GPRS i sygnałów alarmowych przez SMS, przez co może być wykorzystany w dowolnym miejscu.

  Przykładowe rozwiązania dużych systemów omówiono szczegółowo w opisie systemu pomiarowego bazującego na koncentratorach.

  W celu wzorcowania, do laboratorium przekazywane są tylko termohigrometry LB-701 (łatwo odłączalne od paneli odczytowych) oraz termohigrometry LB-710.

  Monitoring klimatu równolegle w wielu punktach - systemy bezprzewodowe

  Bezprzewodowy termometr higrometr LB-523 WiFi, bezprzewodowy rejestrator WiFiDo nadzoru klimatu równolegle wielu punktach  można zastosować czujniki z transmisją bezprzewodową, co pozwala wyeliminować konieczność wykonania instalacji okablowania w budynku. Wadą takiego rozwiązania jest jednak stosunkowo nieduży zasięg łączności z czujnikami (do kilkudziesięciu metrów) oraz konieczność okresowej wymiany zasilania bateryjnego w czujnikach.

  W systemach bezprzewodowych stosowane sa różne metody transmisji danych:

  Pomiar ciśnienia atmosferycznego

  W wielu przypadkach wymagany jest pomiar i rejestracja ciśnienia atmosferycznego. W przypadku jednostanowiskowej kontroli stosuje się barometr laboratoryjny LB-750. W przypadku małych i dużych systemów można wykorzystać barometr LB-750 albo (tańszy) LB-716. Wyniki ich pomiarów mogą być monitorowane poprzez konwerter koncentratory LB-480 i LB-489. W przypadku, gdy wymagany jest jednocześnie pomiar trzech parametrów: ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury można zastosować terohigrobarometr LB-701/LB-706B albo LB-715.

  Pomiar podciśnienia lub nadciśnienia

  Elektroniczny ciśnieniomierz LB-716ADW wielu przypadkach wymagany jest pomiar i rejestracja podciśnienia lub nadciśnienia panującego pomiędzy pomieszczeniami, w których różnica ciśnień zapewnia się odpowiednia klasę czystości powierza. Problem ten występuje w szczególności w zakładach produkcji farmaceutycznej.  W przypadku wymagania takiej kontroli stosuje się ciśnieniomierze różnicowe LB-716AD.

  Pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 (poprawnie: ditlenku węgla)

  Miernik stężenia CO2 O2 LB-856W wielu przypadkach wymagany jest pomiar i rejestracja stężenia dwutlenku węgla (poprawnie: ditlenku węgla), w szczególności w pomieszczeniach biurowych, konferencyjnych, inwentarskich itp. Dostępnych jest kilka wersji takich mierników przewidzianych do integracji z oferowanymi systemami pomiarowymi. Najprostszym z nich jest LB-853 posiadający wyjście pomiarów w standardzie 0..10V i dwa przekaźniki alarmowe. Mierniki LB-852 i LB-854 posiadają dodatkowo wyjście pomiarów w standardzie  S300.  Miernik CO2 LB-856 jest oferowany z wbudowanym interfejsem Ethernet, pozwalający na prosta integracje z siecią komputerową.

  Dedykowane oprogramowanie

  Do komunikacji z urządzeniami oferowane jest zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program SCADA LBX, lub z systemem Linux - program PSM, umożliwiające:

  • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
  • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
  • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
  • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
  • zarządzanie archiwum danych,
  • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

  Do wybranych urządzeń dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie umożliwiające:

  • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
  • dostęp do nastaw,
  • zapis wyników pomiarów na plik.
  Dobry klimat sprzyja
  See also
  Zobacz również