Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » Kalibracja sond pomiarowych

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: kalibracja sond pomiarowych

Ważną czynnością zapewniającą właściwe pomiary temperatur i wilgotności jest KALIBRACJA SOND POMIAROWYCH. Należy jej dokonać za każdym razem, gdy do regulatora zostaną dołączone nowe sondy, istniejące sondy zostaną zamienione miejscami, itp. (również przy pierwszym włączeniu po zainstalowaniu regulatora). Kalibracja ma na celu takie skorygowanie niedokładności danej sondy pomiarowej, aby wyniki z niej uzyskiwane były możliwie najdokładniejsze. Kalibracja dokonana w danym regulatorze obowiązuje tylko w nim i dodatkowo jest związana z tym wejściem, do którego dołączona była sonda pomiarowa. Jeżeli sonda zostanie dołączona do innego wejścia lub innego regulatora, to należy dokonać jej ponownej kalibracji.

Kalibrację przeprowadza się w następujący sposób: sondę przeznaczoną do kalibracji należy umieścić w środowisku o dokładnie znanej temperaturze (np. w pojemniku z wodą, której temperatura mierzona jest precyzyjnym termometrem wzorcowym). Po odczekaniu czasu niezbędnego na ustalenie się temperatury sondy można dokonać ustawienia odpowiedniej temperatury w regulatorze - wywołuje się specjalną funkcję regulatora, a następnie podaje się temperaturę, w jakiej znajduje się kalibrowana sonda pomiarowa (opis kalibracji podano przy opisie funkcji regulatora). Po ustawieniu zmierzonej temperatury w regulatorze - sonda jest skalibrowana. W przypadku potrzeby skalibrowania wszystkich sond należy je razem umieścić w jednym zbiorniku z wodą i kalibrować wszystkie naraz. Sondę psychrometryczną należy umieścić w zbiorniku z wodą w taki sposób, aby zanurzone były jej czujniki temperatury. BARDZO WAŻNE JEST CIĄGŁE MIESZANIE WODY W ZBIORNIKU, aby wyrównać temperaturę. Termometr wzorcowy powinien być umieszczony przy samych sondach pomiarowych.

UWAGA: Kalibracji należy dokonywać w temperaturze, przy której interesuje nas największa dokładność pomiaru - typowo do 20...25 °C. Zapewni to największą możliwą dokładność kalibracji.