Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » Program ładowalny

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: program ładowalny

Opis ogólny

Regulator LB-762 działa pod kontrolą swojego własnego programu, który znajduje się bezpośrednio w samym regulatorze (w pamięci FLASH). Program do regulatora podlega zmianom, np. w trakcie prac rozwojowych pojawiają się nowe funkcje, opcje, nastawy, jak również usuwane są znalezione problemy i błędy.

Program LBX umożliwia załadowanie programu do regulatora LB-762. Programy ładowalne do regulatora LB-762 są w postaci plików z rozszerzeniem .fw, typowo o nazwie lb762-firmware-X.Y.Z.fw, gdzie X.Y.Z określa numer wersji. W programie lbx operacja ładowania programu do regulatora LB-762 dostępna jest jako polecenie w menu urządzenia, wybrać należy odpowiedni plik który zawiera program do załadowania.

Wersje programu

Typowo zalecane jest użycie w regulatorach ostatniej, najnowszej dostępnej wersji programu ładowalnego.

Ten program zwykle reprezentuje najbardziej zaawansowane metody regulacji oraz na bieżąco ma usuwane wszelkie problemy które się mogą pojawiać we wcześniejszych wersjach. Ostatnia, najnowsza wersja ma najwyższy numer wersji - tutaj numer wersji X.Y.Z można potraktować jako liczbę dziesiętną i tak je ze sobą porównywać.
Informację o aktualnej wersji programu znajdującego się w regulatorze można uzyskać w informacjach o regulatorze - polecenie "status" w menu urządzenia.

Aktualna wersja programu LBX potrafi współpracować również ze wszystkimi starszymi wersjami programów ładowalnych

Programy ładowalne do regulatora dostępne są w internecie pod następującym adresem: https://www.label.pl/po/get/get-lb762.html.