Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » Centralne nawilżanie posadzkowe

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: centralne nawilżanie posadzkowe

Zasada działania

System centralnego nawilżania posadzkowego zapewnia równomierną dystrybucję dostępnej wody pomiędzy wszystkie hale zgłaszające zapotrzebowanie na takie nawilżanie. Założenie jest takie, że wydajność systemu nawilżania posadzkowego jest niewystarczająca żeby jednocześnie włączyć nawilżanie posadzkowe we wszysctkich halach. Nawilżanie posadzkowe jest traktowane jako nawilżanie wstępne - brakująca ilość wody do nawilżania do uzyskania wymaganej wilgotności musi zostać dostarczona przez układ nawilżania głównego.

W systemie centralnego nawilżania posadzkowego poszczególne regulatory zgłaszają swoje zapotrzebowanie na nawilżanie - program LBX na podstawie swojej konfiguracji decyduje na których halach włączyć nawilżanie posadzkowe, tak żeby równomiernie zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich hal które potrzebują nawilżania. Może się okazać że nawilżanie posadzkowe jest niewystarczające - w takiej sytuacji nawilżanie uzupełniane jest nawilżaniem głównym, ale nawilżanie posadzkowe zostanie równo rozdzielone pomiędzy potrzebujące hale.

Schemat

Powyższy rysunek to schemat układu.

  • Pompa - zapewnia przepływ wody do nawilżania w układzie.
  • Hala - to pojedyncza hala uprawy pieczarek.
  • Zawory - każda hala ma swój zawór włączający dopływ wody do nawilżania posadzkowego.
  • Regulator - steruje zaworem włączającym dopływ wody.

Sterowanie

Za sterowanie centralnym podlewaniem odpowiedzialny jest program lbx, który współpracuje z regulatorami LB-762. Program LBX pilnuje równomiernego zaspokojenia w wodę wszystkich hal które potrzebują nawilżania posadzkowego.

Konfiguracja

Ustawienia centralnego nawilżania posadzkowego dostępne są w konfiguracji serwera - ustawienia zaawansowane - centralne nawilżanie posadzkowe LB-762.

  • Obsługa centralnego nawilżania posadzkowego - ta opcja włącza sterowanie centralnym nawilżaniem posadzkowym.
  • Maksymalna ilość jednocześnie włączonych zaworów - zależnie od wydajności zasilania wodą, należy ustawić maksymalną ilość jednocześnie włączonych zaworów, dla których system jest w stanie uzyskać odpowiedni łączny wydatek wody.
  • Minimalny czas otwarcia zaworu - żeby zapobiec zbyt krótkim włączeniom zaworów, ustawić należy minimalny czas otwarcia zaworu. System nie będzie przełączał się na nawilżanie innej hali dopóki nie minie dany czas nawilżania na aktualnej hali.
  • Maksymalny czas otwarcia zaworu - żeby zapobiec zbyt długiemu włączeniu nawilżania w jednej hali, należy ustawić maksymalny czas otwarcia zaworu. Po tym czasie system przełączy nawilżanie na kolejną halę potrzebującą nawilżania, o ile jest taka hala. W przeciwnym wypadku system kontynuuje nawilżanie w halach które tego potrzebują - w takiej sytuacji czas włączenia zaworów może przekroczyć ustawiony czas maksymalnego otwarcia.

Regulatory

Dla każdego regulatora należy skonfigurować wyjście przekaźnikowe, które będzie włączać zawór dopływu wody do nawilżania posadzkowego.