Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » Ekrany zbiorcze

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: ekrany zbiorcze

W systemie w którym zainstalowane są regulatory LB-762 dostępne są w menu urządzeń w serwerze dwa ekrany zbiorcze: główny ekran zbiorczy regulatorów oraz ekran zbiorczy systemowego pomiaru stężenia CO2.

Ekran zbiorczy LB-762

Na tym ekranie w pionowych kolumnach wyświetlane są dane z poszczególnych regulatorów zainstalowanych w systemie. Pola wyświetlane w kolorze czerwonym oznaczają wykrytą sytuację alarmową związaną z danym polem. Jeżeli regulator dla danej hali jest wyłączony, to w danej kolumnie wszystkie pola odczytowe są wygaszone.

Pierwsza pionowa kolumna to legenda opisująca znaczenie poszczególnych odczytów. Nagłówek każdej z kolumn to nazwa regulatora zadeklarowana w systemie. Na dole każdej kolumny znajduje się przycisk "Menu" który umożliwia szybki dostęp do pełnego menu danego regulatora.

Jeżeli ilość regulatorów jest na tyle duża że wszystkie odczyty się nie mieszczą w poziomie w oknie, to na dole okna pojawia się pasek przewijania który pozwala przesuwać widoczny obszar. Dodatkowo można sterować nim z klawiatury:

 • kursor lewo/prawo - przewinięcie o jedną halę w lewo/prawo
 • PageUp/PageDown - przewinięcie o jedną pełną szerokość ekranu w lewo/prawo
 • Home/End - przewinięcie na początek/koniec

Sterownik LB-762 - ekran zbiorczy

Sygnały wyjściowe

Informacja o sygnale wyjściowym składa się z dwóch składowych: liczby określającej wysterowanie wyjścia i litery określającej tryb pracy wyjścia.

Sygnał wyjściowy określony jest jako procentowe wysterowanie i może być wyświetlany w następujących kolorach:

 • żółty - normalny sygnał wyjściowy wyznaczony przez regulator,
 • czerwony - sygnał wyjściowy wymuszony przez sytuację alarmową (np. zamknięcie dopływu powietrza przy zbyt niskiej temperaturze w tunelu klimatyzacyjnym),
 • niebieski - sygnał wyjściowy wymuszony przez limit min/max dla danego wyjścia.

Tryb pracy wyjścia wyświetlany jest w postaci pojedynczej litery:

 • zielone A - tryb automatyczny,
 • czerwone R - tryb ręczny.

Systemowy pomiar stężenia CO2

Drugi dostępny ekran zbiorczy prezentuje aktualny stan systemowego pomiaru stężęnia CO2. Tutaj kolejne regulatory odpowiadające halom uprawowym wyświetlone są w poziomych wierszach. Pole wyświetlone na czerwono sygnalizuje aktualny alarm związany z danym odczytem. Jeżeli któryś regulator jest wyłączony, to odpowiednie pola są wygaszone. Wyświetlane są następujące informacje:

 • Miejsce pomiaru - nazwa regulatora na danej hali
 • CO2 zmierzone - aktualna, ostatnia wartość zmierzonego stężenia CO2
 • CO2 zadane - wartość zadana stężenia CO2 ustawiona w danej fazie
 • Czas pomiaru - regulator który aktualnie dokonuje pomiaru ma czas wyświetlony na niebiesko w postaci dwóch liczb: czasu do końca pomiaru i czasu całkowitego pomiaru. Pozostałe regulatory które w danej chwili nie dokonują pomiaru mają wyświetlony na czarno jeden czas - całkowitego czasu pomiaru na tej hali
 • Źródło pomiaru CO2 - numer regulatora do którego dołączony jest miernik CO2 dokonujący pomiaru dla danej hali

Sterownik LB-762 - pomiar stężenia dwutlenku węgla