Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » Pamięć rejestracji

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: pamięć rejestracji

Informacje ogólne

Regulator LB-762 posiada wewnętrzną pamięć rejestracji, w której rejestrowane są dane w czasie pracy regulatora. Te dane to typowo wszystkie pomiary, część nastaw oraz stan wyjść. Dane rejestrowane są okresowo, z interwałem czasowym zaprogramowanym w regulatorze.
Rejestracja tych danych w regulatorze pozwala zapewnić ciągłość rejestracji w czasie gdy nie zawsze włączony jest komputer z programem LBX który te dane odczytuje. W czasie jak program LBX nie pobiera danych z regulatora, są one tam rejestrowane, później po uruchomieniu programu wszystkie zgromadzone w międzyczasie dane są odczytywane.

Pojemność pamięci i sposób rejestracji

Pojemność pamięci rejestracji zależna jest od wersji programu w regulatorze, typowo wynosi ponad 800 rekordów. Standardowo proponowany okres rejestracji danych to 10 minut, co zapewnia dostatecznie częstą rejestrację aby wychwycić tendencje zmian odczytów, ale również nie za często aby nie zapełniać pamięci zbyt szybko.

Pamięć rejestracji pracuje w sposób cykliczny - po zapełnieniu pamięci rejestracja nie jest wstrzymywana, tylko trwa dalej, każdy nowo pojawiający się rekord danych powoduje usunięcie jednego najstarszego rekordu. Tym samym pamięć zawiera zawsze dane z okresu od jakiegoś czasu w przeszłości do chwili obecnej. Pamięć nie jest nigdy kasowana przez program - po jej zapełnieniu utrzymuje się zapełnienie 100%, co jest prawidłowe. Mniejsze zapełnienie możliwe jest tylko w międzyczasie pomiędzy skasowaniem zawartości pamięci a jej zapełnieniem. Skasowanie pamięci możliwe jest wyłącznie w wyniku akcji użytkownika (polecenie "Kasowanie pamięci rejestracji" w menu urządzenia), lub w wypadkach wyjątkowych dla pracy regulatora, jak np. załadowanie nowego programu.

Odczyt pamięci

Program LBX ma dwa sposoby dostępu do pamięci rejestracji w regulatorze LB-762. Decyduje o tym opcja ""automatyczny odczyt pamięci rejestracji w tle" dostępna w konfiguracji serwera (zbiorczo dla wszystkich urządzeń) lub w ustawieniach komunikacyjnych urządzenia, indywidualnie dla każdego urządzenia.

Odczyt ręczny

Przy wyłączonej opcji odczytu automatycznego, odczyt pamięci regulatora może zostać zainicjowany wyłącznie jako akcja użytkownika. Służą do tego odpowiednie polecenia do odczytu pamięci w menu urządzenia: "odczyt pamięci rejestracji" oraz "wykres za 24h" i "raport za 24h". W takim wypadku każdorazowy dostęp do pamięci wiąże się z czasochłonnym odczytem danych regulatora. Przy częstym dostępie te same dane są czytane wiele razy.

Odczyt automatyczny

Automatyczny odczyt pamięci to zalecany sposób działania - przy tej metodzie program sam automatycznie odczytuje pamięć z regulatora, zapisując kopię danych do bieżącej bazy danych. Po pojawieniu się nowych danych w regulatorze są one doczytywane na bieżąco, tylko tyle danych ile się pojawiło nowych. Dostęp do danych za pomocą poleceń odczytu pamięci z menu urządzenia nie wymaga już wtedy odczytu tych danych z regulatora, co sprawia że dostępne są one znacznie szybciej. Dodatkowo przechowywane są również starsze dane, które już zostały zastąpione w pamięci regulatora nowszymi i nie byłoby do nich dostępu przy bezpośrednim odczycie z regulatora.

Archiwizacja

Archiwizacja danych możliwa jest za pomocą standardowych metod archiwizacji programu lbx, które powodują okresowe zapisanie danych z bieżącej bazy danych do osobnych plików archiwalnych. Jednak w przypadku systemu z regulatorami LB-760A ta metoda nie jest optymalna, gdyż zapisuje wszystkie dane razem, z podziałem czasowym według ustalonego okresu archiwizacji. Bardziej właściwą metodą jest zapisywanie danych osobno dla poszczególnych hal, z podziałem czasowym zgodnym z czasem trwania jednego cyklu uprawy. Do tego celu służy polecenie "zakończenie cyklu uprawy" dostępne w menu urządzenia. Za pomocą tej metody uzyskujemy pojedyńczy plik, który odpowiada jednemu całemu cyklowi uprawy na pojedyńczej hali, dzięki czemu późniejszy przegląd danych archiwalnych jest dużo łatwiejszy do interpretacji. Wymaga to jednak wykonania przez użytkownika operacji zakończenia cyklu uprawy po każdym cyklu, we właściwym momencie - gdyż dane zapisywane są do momentu w którym zostanie przeprowadzona ta operacja.