www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
Systemy monitoringu parametrów klimatu
+48 22 753 61 30

Dokładny termohigrometr LB-718


 • funkcje: dokładny termometr, higrometr (wilgotnościomierz)
 • pomiar: temperatura, wilgotność względna powietrza
 • szeroki zakres temperatur pracy
 • Interfejs RS-485, MODBUS RTU
 • cyfrowa transmisja wyników na duże odległości
 • wyświetlacz LCD
 • rozdzielczość pomiaru temperatury 0,01°C
 • wytrzymała i pyłoszczelna obudowa
 • opcjonalnie wynik pomiaru:
  • temperatura punktu rosy
  • zawartość wilgoci
  • wilgotność bezwzględna
 • oprogramowanie do PC
Dokładny termohigrometr 0,01°C LB-718

Opis

Termometr-higrometr LB-718 jest przeznaczony do dokładnego pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Może pracować w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy oraz odpowiedniego filtru chroniącego czujniki pomiarowe. Jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Dane pomiarowe prezentowane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD.

Przyrząd wykorzystuje do pomiaru temperatury i wilgotności dane z czujnika temperatury Pt-1000 oraz z pojemnościowego czujnika wilgotności względnej. Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza dokładne wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Wyniki te są dostępne w postaci cyfrowej dla nadrzędnego systemu zbierania danych poprzez interfejs RS-485 i protokół MODBUS RTU.

Ten dokładny termohigrometr jest wyposażony w cyfrowy interfejs RS-485 który umożliwia pracę do 32 urządzeń na jednej magistrali o łącznej długości do 1200m. W urządzeniu zaimplementowany został ogólnie znany protokół MODBUS RTU, dzięki czemu urządzenie może pracować w wielu systemach opartych na tym standardzie. W szczególności LB-718 mogą być dołączone poprzez konwerter Ethernetowy DE-311 do programu LBX będącego centralnym punktem systemu monitoringu LAB-EL.

Termohigrometr wyposażony jest w zwory służące do ustawiania adresu MODBUS z zakresu 1..32.

Wyjście interfejsu termohigrometru LB-718 jest wykonane w postaci zacisków śrubowych (4 zaciski - zasilanie, linia A i B) umieszczonych wewnątrz obudowy, do której kabel jest wprowadzany przez przepust o średnicy otworu 7 mm.

Przyrząd nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja termometru-higrometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie (dokładny pomiar temperatury i wilgotności).

Termohigrometr LB-718 może być wykonany w wersji specjalnej "S" (zalewany masą silikonową), co czyni układ elektroniczny odporny na wysokie wilgotności. Niezależnie od wersji ("S") przyrząd nie może być narażony na bezpośrednie opady atmosferyczne i wykraplanie pary wodnej.

Wersja standardowa przyrządu (bez zalewy silikonowej) jest przystosowana do krótkotrwałych (do kilku godzin) pomiarów na krańcach zakresów pomiarów. Poza pomiarami przyrząd powinien przebywać w zalecanych ciągłych warunkach pracy. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F3.

Każdy termometr-higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dedykowane oprogramowanie

Do tego urządzenia oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program LBX umożliwiający :

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Dane techniczne termohigrometru

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,1 °C  +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85 °C  
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2,0 % w zakresie 10...90 %, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4,0 % poza zakresem 10...90 %
Zakres pomiaru LB-718 10..95 % dla temperatur do +40 °C
10..60 % dla temperatur do +70 °C
10..40 % dla temperatur do +85 °C
Zakres pomiaru LB-718H 0..100 % dla temperatur do +60 °C
0..70 % dla temperatur do +70 °C
0..40 % dla temperatur do +85 °C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -40,0..+85,0 °C 0,01 °C
wilgotność względna 0,0..99,9 % 0,1 %
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 0..40 °C
Zakres wilgotności 20..80 %

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
zakres napięć 7..28 V DC  
pobór prądu około 4 mA bez terminatora
wymiary zewnętrzne obudowy  170 x 64 x 35 mm   
materiał tworzywo sztuczne (polymas, ABS)  
stopień ochrony obudowy IP 65 ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru

INTERFEJS

Parametry transmisji RS-485 : 19200 bps, 8 bitów informacyjnych, kontrola parzystości - Even, 1 bit stopu (19200/8E1), protokół MODBUS RTU. Złącze interfejsu w postaci 4 zacisków śróbowych jest dostępne po zdjęciu pokrywy urządzenia. Adres ustawiany zworami w zakresie 1..32.

Opis dostępnych rejestrów MODBUS.

INPUT REGISTER (READ SINGLE/MULTIPLE REGISTER)
Wartość podana jako adres rejestru jest taka, jaka powinna wystąpić w pakiecie danych Modbus w polu adres. Niekiedy oprogramowanie PC przyjmuje konwencję Modicona i wymaga zapisu adresu rejestru typu input powiększonego o 30001 w stosunku do wartości podanej w tym dokumencie, np. rejestr DEVID miałby wtedy adres 30001.
Adres Oznaczenia TYP Opis
0 DEVID WORD Identyfikacja typu urządzenia 0x0718 (format hex)
1 CPTB WORD Wersja Firmware z punktu widzenia obsługi poprzez MODBUS. W sytuacji, gdy program użytkownika rozpozna firmware o wersji (rejestr FVER) nowszej niż jest obsługiwany, odczytując ten rejestr (CPTB),powinien stwierdzić czy jest w stanie obsługiwać urządzenie. Wersja podana w rejestrze CPTB jest możliwie najstarszą wersja z którą bieżący firmware jest zgodny wstecz. Opis słuszny dla CPTB = 10000.
2 SNUM WORD Numer seryjny urządzenia
3 FVER WORD Wersja firmware w postaci X.Y.Z, gdzie : X dziesiątki tysięcy FVER, Y  setki FVER, Z jednostki FVER. Np. dla FVER = 21203 jest 2.12.3
4 CONFIG WORD Wartość zmiennej ustawiana przez producenta. znaczenie poszczególnych bitów :
0 : jest pomiar wilgotności
1: termometr z szerokim zakresem temperatury (wersja E –200..+550)
2 : włączone uśrednianie pomiaru temperatury (dla zmiennej typu FLOAT)
3 : włączone uśrednianie wilgotności (dla zmiennej typu FLOAT)
4 : rozdzielczość temperatury 0,01 °C
5 STATUS WORD Status urządzenia, znaczenie poszczególnych bitów :
0 : ERROR_T – błąd pomiaru temperatury
1 : ERROR_RH – błąd pomiaru wilgotności
2 : CFG_ERR – błąd kalibracji
Pozostałe bity bez znaczenia
6,7 T FLOAT Temperatura
8,9 RH FLOAT Wilgotność
10 T_WORD WORD Temperatura jako liczba w kodzie U2 z rozdzielczością 0,1 °C (odczytaną wartość należy podzielić przez 10)
11 T_WORD_AVG WORD Temperatura wyżej ale uśredniona
12 RH_WORD WORD Wilgotności jako liczba w kodzie U2 z rozdzielczością 0,1 % (odczytaną wartość należy podzielić przez 10)
13 RH_WORD_AVG WORD Wilgotność jak wyżej ale uśredniona
14 CAL_YM WORD Data ostatniej kalibracji , LSB : rok – 2000, MSB : miesiąc
15 CAL_DH WORD Data ostatniej kalibracji, LSB : dzień, MSB : godzina
16 CAL_M WORD Data ostatniej kalibracji, MSB = 0, LSB : minuta

 

IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA
Read Device Identification 43/14 BASIC ID

ROZSZERZENIA

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • LB-718H - dokładny termohigrometr o rozszerzonym w stosunku do standartowego zakresie pomiaru wilgotności do 0...100 %,
 • LB-718S - dokładny termohigrometr o podwyższonej odporności na warunki klimatyczne (w zalewie silikonowej),
 • LB-718Fn - wersja osłony czujników ( w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli inna niż F3,

WSPÓŁPRACA Z KONWERTEREM ETHERNETOWYM DE-311

Termohigrometry LB-718 mogą być dołączone do konwertera DE-311, dzięki czemu poprzez sieć Ethernet dane pomiarowe mogą być monitorowane przez program LBX.
Połączenie LB-718 z DE-311 należy wykonać zgodnie z dołączoną tabelą :

DE-311 LB-718 Zasilacz DC 7..28V Opis sygnału
3 A   Data + (B)
4 B   Data - (A)
5 - - Zasilanie - / GND
  + + Zasilanie +

Mikroprzełącznik konwertera DE-311 powinien być w pozycji RS-485 :

SW1 SW2 SW3
OFF ON ON

W dodatkowym dokumencie znajduje się: Opis konfiguracji DE-311 oraz ustawień programu LBX do współpracy z konwerteram.

Inne wersje LB-718

LB-718T - termometr

Ocena produktu
Dokładny termohigrometr LB-718 do pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach (termometr higrometr). Wyświetlacz LCD, świadectwo wzorcowania.
Ocena: 4/5, liczba głosów: 15
 • dodaj swoją ocenę
 •