www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Monitoring temperatury w środkach transportu


Monitoring w transporcie HACCP

Monitoring w transporcie

Prezentowane poniżej rejestratory temperatury są szczególnie przydatne do monitoringu temperatury w środkach transportu. Szczegółowy opis tych urządzeń znajduje się w odnośnych ulotkach. Urządzenia spełniają wymagania przedstawione w następującym dokumencie:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 21 z dnia 10.02.2003r , poz. 179).

Termograf / Minirejestrator temperatury LB-516

Termometr LB-516Rejestrator LB-516 jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, w szczególności branży medycznej i spożywczej. Może być wykorzystany do rejestracji parametrów klimatu podczas transportu towarów wrażliwych na temperaturę. Może być umieszczany w paczkach z przewożonym towarem. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji i w środkach transportu.

LB-516 jest super-miniaturowym rejestratorem temperatury, zasilanym z wbudowanej długowiecznej baterii litowej. Przyrząd wykorzystuje do pomiaru wbudowany czujnik temperatury.

LB-516 jest urządzeniem bezprzewodowym i w pełni autonomicznym (w trakcie rejestracji nie wymaga komputera). Zaprogramowanie rejestratora (np. ustawienie odstępu rejestracji, sposobu rozpoczęcia rejestracji) a następnie odczyt oraz prezentacja i wydruk zapisów odbywa się za pomocą komputera. Transmisja danych pomiędzy rejestratorem LB-516 a komputerem odbywa się po uruchomieniu na komputerze PC programu LOGGER.

Rejestrator wyposażony jest w pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo przy nastawie odstępu rejestracji co 60 minut wystarcza na ponad 12 tygodni zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Możliwe jest zapisywanie w pamięci w 2 trybach : "do zapełnienia" (po zapełnieniu pamięci rejestracja jest zatrzymywana) i "z nadpisywaniem" (po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy). Start rejestracji następuje po naciśnięciu przycisku znajdującego się na obudowie przyrządu lub o określonym czasie..

Oprócz gromadzenia danych pomiarowych w zadanych odstępach rejestracji, rejestrator LB-516 może tworzyć histogram zawierający informacje o statystyce występowania rejestrowanych wartości pomiarów, w zadanych przedziałach. Znajomość histogramu ułatwia użytkownikowi szybką analizę wyników pomiarów, przeprowadzonych w trakcie rejestracji, bez konieczności czytania całej zawartości pamięci przyrządu.

Rejestrator umożliwia również ustawienie progowych wartości temperatury (dolnej i górnej), przekroczenie których jest sygnalizowane (po naciśnięciu przycisku) kolorowymi diodami świecącymi. Przyrząd rejestruje po 12 przedziałów czasu w którym był przekroczony dolny i odpowiednio górny próg temperatury.

Termograf / Minirejestrator temperatury LB-520T / Termohigrograf LB-520

Termometr LB-520T Rejestrator LB-520T jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, w szczególności branży medycznej i spożywczej. Może być wykorzystany do rejestracji parametrów klimatu (temperatury lub w wersji LB-520: temperatury i wilgotności) wewnątrz pojazdów lub wewnątrz opakowań podczas transportu towarów wrażliwych na temperaturę. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP.

LB-520T jest urządzeniem bezprzewodowym i w pełni autonomicznym (w trakcie rejestracji nie wymaga komputera). Zaprogramowanie rejestratora (np. ustawienie odstępu rejestracji, sposobu rozpoczęcia rejestracji)  a następnie jej odczyt oraz prezentacja i wydruk zapisów odbywa się za pomocą komputera z dołączonym do portu COM czytnikiem LB-521. Transmisja danych pomiędzy rejestratorem LB-520 a czytnikiem LB-521 dołączonym do komputera odbywa się bezprzewodowo wykorzystując łącze optyczne na podczerwień.

LB-520T jest miniaturowym rejestratorem temperatury (a wersji LB-520 wilgotności względnej), zasilanym z wbudowanej długowiecznej baterii litowej. Wyniki pomiarów prezentowane są na dużym czytelnym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Przyrząd wykorzystuje do pomiaru wbudowany lub zewnętrzny czujnik temperatury (na kablu).

Rejestrator wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo przy nastawie odstępu rejestracji co 25 minut wystarcza na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Możliwe jest zapisywanie w pamięci w 2 trybach : "do zapełnienia" (po zapełnieniu pamięci rejestracja jest zatrzymywana) i "z nadpisywaniem" (po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy).

Oprócz gromadzenia danych pomiarowych w zadanych odstępach rejestracji, rejestrator LB-520T może tworzyć histogram zawierający informacje o statystyce występowania rejestrowanych wartości pomiarów w zadanych przedziałach. Standardowo, dla temperatury zakres pomiarowy został podzielony na 63 przedziały, każdy o szerokości 2°C, a zakres wilgotności został podzielony na 50 zakresów, każdy o szerokości 2%. Dostępne są również inne szerokości przedziałów histogramów. Znajomość histogramu ułatwia użytkownikowi szybką analizę wyników pomiarów przeprowadzonych w trakcie rejestracji, bez konieczności czytania całej zawartości pamięci przyrządu.

Rejestrator LB-520T umożliwia również ustawienie progowych wartości temperatury (w wersji LB-520 także wilgotności), przekroczenie których, podczas sesji rejestracyjnej, jest sygnalizowane na wyświetlaczu, jak również możliwa jest automatyczna rejestracja przedziałów czasu, w którym progi te były przekroczone.

Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką LB-530

LB-530 jest wielokanałowym precyzyjnym rejestratorem temperatury. Można do niego dołączyć od 1 do 4 czujników PT1000 lub PT100. Dodatkowo LB-530 może rejestrować stan do 4 wejść typu zwarty / rozwarty. Wejścia te mogą przykładowo służyć do kontroli otwarcia drzwi chłodni, pracy agregatu chłodni lub innych zdarzeń. LB-530

Dane gromadzone w pamięci można przenieść do komputera klasy PC korzystając z dostępnego, specjalistycznego oprogramowania LBX500. Oprogramowanie to umożliwia prezentacje i wydruk odczytanych danych w postaci tabeli, wykresów lub histogramów oraz raportów z wyliczonym czasem występowania alarmów w poszczególnych kanałach. Dodatkowo zarejestrowane dane mogą być w dowolnej chwili wydrukowane, bez udziału komputera, na wbudowanej w rejestrator drukarce termicznej.

Rejestrator zasilany jest z zewnętrznego źródła prądu stałego o napięciu z przedziału 9..36V dzięki czemu może być zasilany wprost z samochodowej instalacji elektrycznej 12/24V. Rejestrator wyposażony jest we wbudowany akumulator podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku zasilania głównego. W powyższym przypadku LB-530 nie traci swoich właściwości funkcjonalnych łącznie z możliwością wydruków raportów na wewnętrznej drukarce.

 

Rejestrator temperatury/wilgotności LB-755A z zewnętrzną drukarką

Panel LB-755A jest rejestratorem danych pomiarowych nadsyłanych przez dołączone do niego 2 przyrządy pomiarowe LAB-EL typu LB-XXX, wyposażone w interfejs S300. Rejestrator LB-755A

Odebrane dane pomiarowe są prezentowane na wbudowanym wyświetlaczu oraz mogą być automatycznie rejestrowane w obszernej nieulotnej wewnętrznej pamięci. Zarejestrowane dane mogą być przeglądane wprost na wyświetlaczu panelu, przesłane do komputera w celu dokumentowania w plikach dyskowych jak również dane te mogą być bezpośrednio drukowane na zewnętrznej drukarce w formie raportów. Użytkownik może określić górne i dolne wartości dla wszystkich mierzonych wielkości. Przekroczenie przez mierzoną wielkości wartości progowej sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym i zapaleniem diody LED wbudowanej w panel.

Rejestrator LB-755A (w wersji 3.0.0) może współpracować z nastepującymi przyrządami:

 • LB-710 - trmohigrometr,
 • LB-710T – termometr jednokanałowy,
 • LB-711- termometr wielokanałowy (od 1 do 8 kanałów),
 • LB-711 T2 OZ2 – termometr dwukanałowy z dodatkowymi dwoma wejściami typu zwarty/rozwarty,
 • LB-711 T4 OZ4 – termometr czterokanałowy z dodatkowymi czterema wejściami typu zwarty/rozwarty.

Rejestrator LB-755A wyposażony w jeden lub dwa termometry LB-710T (pomiar jednej lub dwu temperatur) lub termometr LB-711 (pomiar do ośmiu temperatur) jest szczególnie polecany do rejestracji temperatury w samochodach ciężarowych. Dzięki zastosowaniu inteligentnych termometrów z transmisja cyfrową uzyskano wyeliminowanie wpływu na wynik pomiaru jakości połączenia pomiędzy rejestratorem (zainstalowanym w szoferce ciągnika) a termometrami (zainstalowanymi na rozłączalnej naczepie). Pozwala to na stosowanie typowych zewnętrznych kabli z przyłączami instalowanymi na szoferce ciągnika siodłowego i na naczepie - z gwarancją poprawności pomiaru (poświadczoną Świadectwem Wzorcowania z Akredytowanego Laboratorium LAB-EL) niezależnie od tego, który egzemplarz naczepy będzie dołączony do ciągnika.

Termometr - Higrometr - Barometr LB-707/LB-707T z funkcją SMS i GPRS.

Panel LB-707 jest mikrokomputerem pomiarowym obsługującym zewnętrzne sondy temperatury i wilgotności. Wbudowany w urządzenie moduł GSM/GPRS umożliwia bezprzewodową komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS oraz kanału GPRS. Panel jest wyposażony w elektroniczną pamięć pomiarów, wyświetlacz LCD i klawiaturę. Termometr LB-707

Miernik jest przeznaczony do monitorowania parametrów klimatu w pomieszczeniach, komorach, lodówkach jak również temperatury ciał stałych i cieczy (w zależności od konstrukcji obudowy sondy). Może być wykorzystany jako rejestrator w transporcie, bądź urządzenie dokumentujące przebieg procesu magazynowania. Panel umożliwia wielodniową rejestrację parametrów z możliwością późniejszego odczytu, a przy wykorzystaniu rejestracji przez GPRS śledzenie na bieżąco wyników pomiarowych z każdego miejsca, gdzie występuje pokrycie sygnałem GSM (np. samochód w trasie). Przyrząd może nadzorować temperaturę oraz wilgotność i wysyłać komunikaty ostrzegawcze do telefonów komórkowych zainteresowanych osób. Panel może również monitorować stan zasilania innych urządzeń: wysyłać alarmy o zaniku zasilania sieciowego.

Panel LB-707 może pracować w następujących konfiguracjach pomiarowych:

 1. LB-707T z sondą LB-754T jako podwójny termometr elektroniczny *)
 2. LB-707T z sondą LB-754J jako pojedynczy termometr elektroniczny *)
 3. LB-707 z sondą LB-701 jako termometr-higrometr elektroniczny (opcjonalnie wyposażony w wewnętrzny moduł barometryczny LB-707B)
 4. LB-707T z sondą LB-754P jako termometr-psychrometr elektroniczny *)

*) dla konfiguracji tak oznaczonych istnieje możliwość wymiennego stosowania sondy LB-754(T/J/P) oraz LB-701, jednak bez opcji barometrycznej.

Nie zaleca się stosowania dodatkowego kabla ze złączami instalowanego pomiędzy panelem LB-707T a czujnikiem termometru LB-754J/T ze względu na możliwość wpływu jakości dodatkowych złącz na wynik pomiaru.

Termometr jedno lub dwukanałowy LB-754J/T
  z panelem rejestrującym LB-706T i z zewnętrzna drukarką

Termometr LB-706T Termometr - drukarka rejestrująca

Termometr LB-754J/T z panelem LB-706T jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru, wizualizacji i rejestracji wyników temperatury. Różne wersje czujników współpracujących z panelem LB-706T umożliwiają pomiar temperatur powietrza gazu, cieczy lub ciał stałych. Oferujemy dwa wykonania miernika: termometr jednokanałowy (z pojedynczym czujnikiem LB-754J) lub termometr dwukanałowy ( z podwójnym czujnikiem LB-754T).

Wyniki pomiarów są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez interfejs RS-232. Termometr ma możliwość rejestracji danych do wewnętrznej pamięci historii pomiarów oraz późniejszego przepisania wyników pomiarów do zewnętrznego urządzenia poprzez interfejs komunikacyjny RS-232. Do interfejsu może być dołączona drukarka termiczna, modem LB-430 do transmisji radiowej GSM / GPRS albo lub komputer PC. Oprogramowanie do komputera PC (w zestawie) umożliwia drukowanie raportów z pomiarów zarejestrowanych w pamięci

Na dołączonej do panelu LB-706T drukarce termicznej można drukować raporty pomiarów za wybrany okres czasu.

Nie zaleca się stosowania dodatkowego kabla ze złączami instalowanego pomiędzy panelem LB-706T a czujnikiem termometru LB-754J/T ze względu na możliwość wpływu jakości dodatkowych złącz na wynik pomiaru.

Termometr bezdotykowy - pirometr FLUKE 62 mini

FLUKE 62 miniNowy pirometr Fluke 62 Mini jest idealnym wprowadzeniem do bezdotykowego pomiaru temperatur. Posiada najwyższą dokładność w swojej klasie. Oferuje szybki i niezawodny pomiar temperatury powierzchni opakowania towarów, co pozwala na natychmiastową kontrolę temperatury tych towarów podczas załadunku i wyładunku (przyrząd importowany).

Przyrządy pomiarowe produkcji LAB-EL są dostarczane z indywidualnymi świadectwami wzorcowania z laboratoriów następujących instytucji:

 • Akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL
 • Instytut Energetyki w Warszawie,
 • Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie (dla urządzeń stosowanych w wojsku).

Pełna oferta LAB-EL oraz podstawowe dane techniczne poszczególnych urządzeń są dostępne w internecie na stronie: http://www.label.pl/.

DOBRY KLIMAT SPRZYJA W TRANSPORCIE