Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Termometry do lodóki

Termometry do lodówek aptecznych ze szczepionkami

Apteki - pomoc do problemu związanego z lodówkami

Andrzej Łobzowski, Kazimierz Wilczewski
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.

W artykule, w którym opisane zostały problemy z temperaturami w lodówkach nie podano jakie rozwiązania są stosowane przy realizacji pomiarów w standardowych aptekach.  Poniższy tekst pozwoli na wybór rozwiązania odpowiadającego zarówno wymaganiom nadzoru farmaceutycznego, zasobności wykonującego inwestycję jak i możliwości perspektywicznego podejścia do dalszego rozwoju apteki i przepisów.
Standardowa konfiguracja apteki obejmuje 3 do 4 lodówek w 4 pomieszczeniach.

 typowa apteka

Na ogół istniejące apteki są już wyposażone w termometry i higrometry umożliwiające bieżącą kontrolę temperatury i wilgotności ale wymagania nadzoru farmaceutycznego wprowadziły konieczność automatycznej rejestracji parametrów.
Zakładamy, co jest zgodne z wymaganiami dla większości aptek, że potrzebna jest rejestracja temperatury i wilgotności w każdym z pomieszczeń (w ekspedycji mogą być potrzebne dwa rejestratory) i w każdej z lodówek aptecznych 1 do 8 rejestracji temperatury. Ilość rejestratorów można zoptymalizować wykonując pomiar rozkładu temperatur w lodówkach (samodzielnie lub przy pomocy firmy posiadającej laboratorium badawcze jak np. LAB-EL – akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji AB679). Rejestracja może być zrealizowana przy pomocy autonomicznych rejestratorów lub poprzez system rejestratorów podłączonych do komputera.

Termometry do lodówek i zamrażarek

rejestrator temperatury

Zestaw 1 składający się  z rejestratorów autonomicznych bez wyświetlaczy typ LB-516 do rejestracji temperatury i wilgotności oraz LB-516T do rejestracji temperatury i oprogramowania LOGGER. Rejestratory temperatury mają pamięć 15000 rekordów (lub 30000 dla LB-516T) pozwalającą na długie okresy rejestracji bez potrzeby częstego przenoszenia danych do komputera. W rejestratorze mogą być ustawione progi alarmowe, po przekroczeniu których zapala się dioda alarmowa na rejestratorze. Pozwala to na szybkie stwierdzenie, czy jest potrzeba przeniesienia danych do komputera i analizy zaistniałego stanu zagrożenia. Przeniesienie danych do komputera polega na wetknięciu rejestratora do złącza USB komputera, uruchomieniu programu LOGGER i wykonaniu czynności opisanych w instrukcji.

rejestrator temperatury LB-520

Zestaw 2 składający się  z rejestratorów autonomicznych z wyświetlaczem rejestrator temperatury i wilgotności LB-520 oraz rejestrator temperatury LB-520T i interfejsu na podczerwień LB-521 z oprogramowaniem LOGGER. Rejestratory te mają pamięć 21000 rekordów (lub 32000 dla termometru LB-520T) pozwalającą na długie okresy rejestracji bez potrzeby częstego przenoszenia danych do komputera. W rejestratorze mogą być ustawione progi alarmowe po przekroczeniu których zapala się symbol alarmu na wyświetlaczu. Pozwala to na szybkie stwierdzenie, czy nie ma potrzeby przeniesienia danych do komputera i analizy zaistniałego stanu zagrożenia. Przeniesienie danych do komputera polega na zbliżeniu rejestratora interfejsu podłączonego do złącza USB komputera, uruchomienia programu LOGGER i wykonania czynności opisanych w instrukcji. Program LOGGER jest wspólny dla rejestratorów z obu zestawów.

termometr

Zestaw 3 składający się z rejestratorów (LB-489, LB-487, LB-731A) podłączonych do komputera poprzez sieć eternetową lub złącze RS-232 oraz termohigrometrów LB-710 (bez wyświetlacza) lub LB710D (z wyświetlaczem), termometrów LB-710T (bez wyświetlacza), LB-710DT (z wyświetlaczem), LB-710DTX (z wyświetlaczem i czujnikiem na kablu np. TL-2) lub 8 miejscowym LB-711 (bez wyświetlacza i z czujnikami na kablu np. TL-2)  i programu LBX na komputerze.
W zależności od typu rejestratory są 4, 8 i 16 wejściowe, przy czym 16 wejściowy posiada wyświetlacz umożliwiający przeglądanie danych zarejestrowanych. Rejestratory LB-487 i LB-489 pozwalają na podgląd bieżących danych z mierników, na dowolnym komputerze w sieci lokalnej.
Mierniki z wyświetlaczem pozwalają na bieżącą kontrolę parametrów w miejscu pomiaru.  Termometry z czujnikiem na kablu i wyświetlaczem pozwalają na kontrolę bieżących wartości temperatury wewnątrz lodówek za pomocą czujnika na kablu podłączonego do termometru umieszczonego na zewnątrz.

System rejestracji  temperatury i wilgotności w lodówkach aptecznych zapewnia ciągłość zapisu nawet w przypadkach wyłączenia komputera np. na weekend dzięki buforowi pamięci w rejestratorach, z którego są pobierane potrzebne dane po ponownym uruchomieniu komputera. Ze względu na pojemność dysków praktycznie brak ograniczeń ilości danych rejestrowanych z urządzeń pomiarowych. Dodatkową zaletą takiego systemu pomiarowego jest możliwość przy pomocy programu LBX generowania alarmów na komputerze lub urządzeniach podłączonych do niego o zaistniałych przekroczeniach parametrów. Istnieje więc możliwość uruchomienia sygnału dźwiękowego w komputerze, wysyłania wiadomości e-majl albo SMS (za pomocą podłączonego do komputera modemu GSM) powiadamiających o przekroczeniach progów alarmowych np. dla lodówki ze szczepionkami.
Istniej kilka innych wariantów systemów pomiarowych. W przypadku przechowywania bardzo ważnych i cennych farmaceutyków można zastosować autonomiczny rejestrator temperatury lub temperatury i wilgotności z wbudowanym modułem GSM wysyłającym powiadomienia o przekroczeniach parametrów czy awarii klimatyzatora. Jest to termohigrometr z powiadamianiem SMS LB-707 lub LB-707T z czujnikiem odpowiednio LB-701 (termohigrometr) lub LB-754T/J (podwójny termometr / termometr).

Świadectwa wzorcowania

Należy też zaznaczyć, że wszystkie urządzenia pomiarowe służące do nadzoru parametrów przechowywania farmaceutyków muszą być poddane wzorcowaniu w laboratorium akredytowanym (np. akredytowane Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji AP067).

Parametry i opis funkcjonalności wszystkich opisanych przyrządów są podane w kartach katalogowych na naszej stronie WWW. Pełna oferta cenowa urządzeń i usług znajduje się na stronie http://www.label.pl/po/cennik.html.

See also
Zobacz również