Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Sterowanie wentylacją

Sterowanie wentylacją w budynkach inwentarskich za pomocą sterownika LB-600

PRZYKŁADOWA APLIKACJA
Sterowanie wentylacją w budynkach inwentarskich

UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, może być zastąpione przez LB-474, LB-477, LB-480, LB-490 lub LB-762 (w zależności od zakresu wymagań, prosimy o kontakt w sprawie szczegółów).

Przeznaczenie

System sterowania wentylacją służy do utrzymywania temperatury w budynkach inwentarskich lub innych pomieszczeniach, w których następuje wzrost temperatury na skutek prowadzonych tam procesów. Sterownik umożliwia także okresowe przewietrzanie pomieszczenia niezależnie od poziomu temperatury lub w zależności od poziomu CO2. Regulator może także współpracować z dowolnymi urządzeniami wykonawczymi takimi jak: wentylatory, siłowniki elektryczne klap, przepustnic i żaluzji, urządzeniami chłodniczymi itp., sterowanymi elektrycznie w systemie analogowo jak i zał./wył. Rozbudowane funkcje sterownika pozwalają na wiele innych  zastosowań w pomieszczeniach gospodarskich i poza nimi. Urządzenie sterujące jest przeznaczone do zamontowania poza pomieszczeniem produkcyjnym lub bezpośrednio w nim z wykorzystaniem skrzynek ochronnych.

Konstrukcja

System działa w oparciu o sterownik LB-600. Jest to urządzenie działające autonomicznie, ale posiada możliwość komunikacji z komputerem. Współpraca z komputerem umożliwia zdalną zmianę nastaw parametrów sterowania a także, co jest istotne przy produkcji spożywczej i zwierzęcej, umożliwia rejestrację parametrów w obsługiwanym pomieszczeniu. Sterownik ma budowę pakietową umożliwiającą dobór zestawu wejść i wyjść do potrzeb obiektu. Możliwości konfiguracji programowej są bardzo szerokie i umożliwiają stworzenie wielu funkcji dopasowujących do indywidualnych potrzeb. Standardowe konfiguracje umożliwiają wybór kilku wariantów sterowania. Zrealizowany układ nie wyczerpuje możliwości regulatora LB-600 i może być rozbudowywany w miarę zwiększania potrzeb użytkownika. Parametry szczegółowe regulatora można znaleźć na stronie dotyczącej LB-600. Proste systemy sterowania wentylacją są realizowane w oparciu o regulator LB-472W.


LB-600Rys.1 Urządzenia współpracujące z regulatorem LB-600:
A, - sondy do pomiaru temperatury pomieszczenia lub inne sondy pomiarowe,
B - urządzenia wykonawcze (w szczególności wentylatory lub sekcje wentylatorów),
C - komputer obsługujący inne regulatory i pomiary (np. pomiar wilgotności) i umożliwiający
zmianę parametrów sterowania, rejestrację danych lub generowanie sygnałów alarmowych.

Do regulatorów LB-600 mogą być dołączone przykładowo następujące elementy wykonawcze:

  • Przepustnice do wentylacji hali - powietrza cyrkulacyjnego i świeżego, jednym albo dwoma sprzężonymi elektrycznie siłownikami.
  • Wentylatory lub sekcje wentylatorów.
  • Zawór grzania, regulujący dopływ wody gorącej do nagrzewnicy w sposób włącz/wyłącz lub płynnie.
  • Zawór chłodzenia, regulujący dopływ wody lodowej do chłodnicy w sposób włącz/wyłącz lub płynnie.
  • Zawór nawilżania, regulujący dopływ rozpylonej wody (albo pary) w sposób włącz/wyłącz lub płynnie.
  • Regulator tyrystorowy, służący do płynnej zmiany obrotów silnika napędzającego wentylację hali.

Działanie

Wyjściowe sygnały regulacyjne są wynikami obliczeń dokonanymi w procedurach regulacyjnych PID na podstawie wartości zadanych i aktualnych wartości zmierzonych: temperatur, wilgotności i innych. Inne warianty sterowania generują sygnały w wyniku  dokonania obliczeń logicznych lub zależności czasowych.

LB-600Rys.2 Schemat poglądowy instalacji systemu sterowania wentylacją:
T, TH - zewnętrzne i wewnętrzne sondy pomiarowe (temperatury, wilgotności, ciśnienia i inne)
w wykonaniu obudów przemysłowym lub rurkowym o dużej odporności na wilgoć i korozję,
S - sterownik wentylacji LB-600, K, N, W - urządzenia wykonawcze zależne od potrzeb (wentylatory,
przepustnice, nagrzewnice itp.)

Sterownik LB-600 jest urządzeniem pakietowym, umożliwiającym dobór konfiguracji w zależności od potrzeb. Maksymalne ilości wejść/wyjść możliwych do uzyskania pokazano w zawartych poniżej danych technicznych.
Przykład układu sterowania wentylacją pokazano dla następującej konfiguracji wejść i wyjść:
- 4 wyjścia analogowe,
- 8 wejść binarnych,
- 6 wyjść binarnych,
- z 4 kanałów S-300 - do 32 pomiarów temperatury (4 termohigrometry lub kombinacja termometrów i termohigrometrów).

Sterownik zastosowano dla 4 pomieszczeń/boksów. W każdym z pomieszczeń mierzonych może być do 8 temperatur (sterowania może odbywać się w funkcji średniej lub wybranej temperatury) i można sterować dwoma sekcjami wentylacji – jedną w sposób włącz / wyłącz, a drugą z regulacją obrotów. Dodatkowo mogą być zrealizowane funkcje takie jak np.: sygnalizacja otwarcia drzwi czy też braku wody w zbiornikach lub załączaniem czasowym podajnika czy też światła. Możliwości konfiguracyjne pozwalają np.: nastawić temperaturę utrzymywaną, alarm temperatury minimalnej, alarm temperatury maksymalnej, czas przewietrzania, okres przewietrzania, zakres regulacji, obroty minimalne, obroty maksymalne, temperaturę włączenia grzania, temperaturę wyłączenia grzania, nastawić korekcję temperatury, hasło i wiele innych zależnych od potrzeb.

schemat poglądowyRys.3 Schemat poglądowy przykładowej aplikacji systemami sterowania wentylacją:
A- sterownik LB-600 wraz z elementami zasilającymi i pośredniczącymi w sterowaniu
i skrzynką ochronną, B- czujniki temperatury, wilgotności, oświetlenia, ciśnienia itp.
(max do 32 czujników), E, C - elementy wykonawcze (wentylatory, sekcje wentylatorów,
inne urządzenia wykonawcze) do 4 sterowanych w sposób ciągły i 6 w sposób włącz wyłącz,
D - pomieszczenia, boksy lub części pomieszczeń o różnych parametrach, F- sygnalizator akustyczny.

Konstrukcja urządzenia oraz działanie ich oprogramowania sterującego zostało opracowane przy konsultacji z wieloma ekspertami oraz hodowcami drobiu, trzody i bydła. Sterownik może mieć także zastosowanie do hodowli zwierząt futerkowych i innych. Każdy użytkownik regulatorów LAB-EL może dokonać nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania regulatorów i komputera sterującego PC. Dzięki nowoczesnej konstrukcji regulatorów istnieje możliwość wielokrotnego, samodzielnego wpisania programu działania do regulatorów. Aktualnie dostępny jest nowy program LBX do PC pracujący w różnych systemach Windows, który został opracowany jako odpowiedź na nieustannie wzrastające wymagania użytkowników, pojawienie się certyfikacji jakości produkcji HACCP oraz by sprostać nieustannemu postępowi techniki komputerowej. Regulatory LB-600  mogą pracować we wspólnej instalacji z innymi regulatorami i rejestratorami.

Urządzenia współpracujące

Wentylatory

Sterownik może współpracować z dowolnymi wentylatorami za pośrednictwem odpowiednich bloków przekaźnikowych i styczników. 

Inne urządzenia

Sterownik może współpracować z dowolnymi urządzeniami wykonawczymi za pośrednictwem odpowiednich bloków przekaźnikowych i styczników. Dla zapewnienia zmiany obrotów można posłużyć się zewnętrznym tyrystorowym regulatorem lub falownikiem. Zmiana obrotów może następować poprzez sterowanie sygnałem analogowym prądowym lub napięciowym.

Falowniki

Do współpracy z regulatorami LAB-EL można stosować falowniki (przemienniki częstotliwości - zamieniające jednofazowe napięcie 230 V / 50 Hz na napięcie trójfazowe 3 x 230 V / 0...60 Hz), które posiadają wejście sygnału sterującego. Typ falownika należy  dobrać w zależności od mocy posiadanego silnika. Zalecamy uzgodnienie typu falownika z jego producentem (dystrybutorem, importerem) stosownie do posiadanego rozmiaru (mocy) silnika wentylatora.

Dane techniczne

PARAMETRY UKŁADU POMIAROWEGO
Pomiar / sterowanie
Zakres pomiaru
Uwagi
Pomiar temperatury -40..+60°C Zakres wybrany - możliwy zakres przekracza zakres zastosowań do hodowli.
Pomiar wilgotności  10..95% RH Można rozszerzyć 0...100%
Wentylatory, sekcje wentylatorów, siłowniki i inne urządzenia wykonawcze sterowane zał./wył. Dowolne Poprzez dobierane do urządzenia przekaźniki i styczniki.
Wentylatory, sekcje wentylatorów, siłowniki i inne urządzenia wykonawcze sterowane analogowo Dowolne urządzenia (np. falowniki sterowane 4...20mA/0...10V) Dobierane indywidualnie do urządzenia.

Szczegółowe dane techniczne i zalecane warunki pracy można znaleźć na stronie termohigrometru LB-710 i regulatora LB-600.

Instalacja urządzeń

Sterowniki wentylacji (inne regulatory klimatu)

Firma LAB-EL dostarcza jako zestaw podstawowy: sterownik LB-600 oraz czujniki temperatury (ewentualnie inne takie jak: wilgotności, ciśnienia, zawartości CO2 itp.). Instalację elektryczną urządzeń mogą wykonać:

  • Mieczysław Kwiatkowski, Warszawa, tel. 0601-803380,
  • "TRELPOL", Zbigniew Trela, Łódz, tel. 0602-199010, tel/fax: (042) 6867225.

Firma LAB-EL zapewnia serwis gwarancyjny (12 miesięczny) oraz pełny serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny nie obejmuje kosztów dojazdu serwisu do klienta, chyba że uzgodniono to z osobą wykonującą instalację.

Kosztorys instalacji regulatorów przedstawia firma LAB-EL na indywidualne zapytanie.

Instalacje "pod klucz"

Kompletne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne "pod klucz" w halach uprawowych i pomieszczeniach gospodarskich, w skład których może wchodzić dostawa, montaż i serwis: central klimatyzacyjnych, zaworów, rur doprowadzających media, pieców, czilerów (wytwornic wody lodowej) oraz regulatorów wykonują (przy współpracy z LAB-EL) firmy: 

  • "Wentylacja i Klimatyzacja, Mechanika Maszyn" mgr inż. Rafał Panek, ul. Wyścigowa 3, 93-446 - Łódź, tel./fax (042) 6814553, tel. 0501-467498.
  • "ATMO-CONTROL" mgr inz. Cezary Zalewski, ul. Żeromskiego 4, 08-110 - Siedlce, tel. 0607-910742, 0603-063478, (025) 6315888, 6422115, tel/fax: (025) 6440188.

Kosztorys instalacji "pod klucz" przedstawia w/w firma na indywidualne zapytanie.   

Szkolenia

Na skuteczne działanie wentylacji ma niewątpliwie wpływ poznanie przez użytkownika szczegółów dotyczących zasady pracy urządzeń i metod doboru właściwych nastaw regulatorów. Firma LAB-EL oferuje organizuje dla użytkowników, dystrybutorów i instalatorów szkolenia z zakresu obsługi oferowanych urządzeń.