Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » PARCEL-LOGGER

PARCEL-LOGGER – Bezprzewodowy system kontroli temperatury i wilgotności w przesyłkach

PARCEL-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli temperatury w przesyłkach
  • Bezprzewodowe czujniki temperatury i wilgotności Bluetooth
  • Raporty warunków dostawy na drukarkę
  • Raporty PDF
  • Transmisja GSM do centralnej bazy danych na Serwerze LBX
  • Aplikacja dla systemu Android

Monitoring mikroklimatu w paczkach

PARCEL-LOGGER jest systemem do monitorowania i rejestracji temperatury i wilgotności w przesyłkach, np. kurierskich. Jest zestawem urządzeń i oprogramowania na system Android służącym do bezprzewodowego dokumentowania warunków mikroklimatu panującego w przesyłkach podczas ich transportu lub składowania.

Elementami pomiarowymi w systemie są termohigrometry BLE-LOGGER LB-518, które są miniaturowymi bateryjnymi rejestratorami temperatury i wilgotności z bezprzewodowym interfejsem Bluetooth. Podczas konfekcjonowania produktów do transportu lub składowania, rejestratory są umieszczane razem z towarem we wspólnym opakowaniu, np. kartonach lub w pojemnikach termoizolacyjnych.

Za pomocą aplikacji PARCEL-LOGGER zainstalowanej w smartfonie z systemem Android, podczas pakowania są programowane w termohigrometrach progi alarmowe, wpisywane komentarze o zawartości opakowania oraz uruchamiany jest zapis pomiarów do pamięci rejestratorów.

PARCEL-LOGGER – Bezprzewodowy system kontroli temperatury i wilgotności w przesyłkach kurierskichPaczka z towarem i rejestratorem LB-518 może być następnie składowana lub transportowana przez długi okres. W dowolnym momencie, bez rozpakowywania paczki, można za pomocą aplikacji PARCEL-LOGGER pobrać z rejestratorów zapisaną historię wyników pomiarów, a następnie obejrzeć w smartfonie wyniki liczbowe w tabelce albo na wykresie, wydrukować na lokalnej drukarce Bluetooth powiązanej ze smartfonem, oraz wysłać programem pocztowym wyniki w pliku PDF załączonym do mejla.

Każda poprawnie zakończona w smartfonach operacja nadawania lub odbioru przesyłek (pośrednia lub końcowa) wysyła, za pomocą Internetu komórkowego, wszystkie odczytane dane z rejestratorów LB-518, uzupełnione o współrzędne GPS smartfonu, do zbiorczej bazy danych, którą nadzoruje program LBX. Dzięki temu, w jednym miejscu, w programie LBX tworzona jest kopia zarejestrowanych pomiarów temperatury, wilgotności i lokalizacji ze wszystkich punków kontrolnych i ze wszystkich rejestratorów używanych w danym systemie do monitorowania mikroklimatu w przesyłkach.

Zebrane zbiorcze dane w programie LBX mogą być odczytywane, wizualizowane na ekranie w postaci wykresów (wraz z mapami lokalizacji punktów kontrolnych) i drukowane w postaci raportów. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie pełnej dokumentacji o warunkach transportu w sposób zautomatyzowany, bez konieczności rozpakowywania paczek i wyjmowania rejestratorów celem ich podłączenia do interfejsów USB w komputerach w punktach odbioru.

System PARCEL-LOGGER, na zamówienie, może być modyfikowany do indywidualnych wymagań zamawiającego.

Przykładowe ekrany aplikacji PARCEL-LOGGER

PARCEL-LOGGER nadawanie przesyłki PARCEL-LOGGER nadawanie przesyłki - progi alarmowe PARCEL-LOGGER odbieranie przesyłki  PARCEL-LOGGER tabelka z wynikami pomiarów  PARCEL-LOGGER wykres


Zobacz również
Zobacz również