Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Termohigrometr LB-710

LB-710 – Termometr z higrometrem do kontroli mikroklimatu pomieszczeń

Termometr higrometr LB-710
 • Elektroniczny termometr, higrometr – wilgotnościomierz
 • Szeroki zakres temperatur
 • Dwuprzewodowe połączenie - transmisja wyników na duże odległości
 • Wytrzymała i pyłoszczelna obudowa
 • Zastosowanie: termohigrometr przemysłowy, laboratoryjny
 • Oprogramowanie do PC

Termometr z higrometrem do kontroli pomieszczenia – opis

LB-710 to termometr z higrometrem, który przeznaczony jest do kontroli pomieszczenia w zakresie temperatury i wilgotności względnej powietrza. Może pracować w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy oraz odpowiedniego filtru chroniącego czujniki pomiarowe. Jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła.

Termometr-higrometr wykorzystuje do pomiaru dane z czujnika temperatury Pt-1000 oraz z pojemnościowego czujnika wilgotności względnej. Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci termometru-higrometru mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Wyniki te są wysyłane z miernika w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania danych.

Ten elektroniczny termometr z higrometrem do kontroli pomieszczenia jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy S300 LAB-EL o przebiegach czasowych analogicznych ze standardem RS232C. Interfejs ten, oprócz transmitowania danych, służy także do zasilania termohigrometru, wykorzystując do tego celu dwuprzewodową linię (np. typu stosowanego w instalacjach telefonów), przy czym biegunowość dołączenia przewodów interfejsu jest dowolna.

Miernik może być dołączony do dowolnego systemu nadzorującego, np. regulatora klimatu LB-722, koncentratora LB-480, LB-489, LB-476, miernika LB-856, panelu LB-755, oraz (za pomocą konwertera LB-371) do interfejsu RS232C lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera w celu utworzenia systemu monitorowania. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie danych dotyczących temperatury i wilgotności względnej powietrza. Wynik pomiaru wilgotności higrometru może być przedstawiony w programie towarzyszącym na PC (stanowiącym wyposażenie przyrządów LAB-EL) z wykorzystaniem innych jednostek: temperatury punktu rosy (w °C), zawartości wilgoci (g/kg) albo wilgotności bezwzględnej (kg/m3). Wyjście interfejsu termohigrometru w wersji LB-710 jest wykonane w postaci zacisków śrubowych umieszczonych wewnątrz obudowy z przepustem o średnicy otworu 7 mm, do której wprowadzany jest kabel. W wersji  LB-710Y przyrząd posiada złącze typu SzR14.

Termometr-higrometr nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja termometru z higrometrem do kontroli pomieszczenia polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych miernika w czasie.

Termohigrometr nie może być narażony na bezpośrednie opady atmosferyczne i wykraplanie pary wodnej, dlatego do zastosowań w warunkach otwartej przestrzeni (np. w klatce meteorologicznej) należy zastosować wersję LB-710R.

Wersja standardowa przyrządu jest przystosowana do krótkotrwałych (do kilku godzin) pomiarów na krańcach zakresów pomiarów. Poza pomiarami termometr-higrometr powinien przebywać w zalecanych ciągłych warunkach pracy. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F3.

Każdy termometr-higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL, Głównego Urzędu Miar w Warszawie lub Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie.

Przyrząd LB-710 uzyskał również zatwierdzenie typu RP T 95 77 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Termometr z higrometrem LB-710M *) (w wersji w obudowie metalowej) wchodzi w skład zestawu LB-720 do sterowania dynamicznym osuszaczem powietrza (DOP) LB-720. Zestaw odpowiada Wymaganiom Taktyczno-Technicznym na sterowniki DOP zatwierdzonym przez Zarząd XV Sztabu Generalnego WP, zgodnie z ekspertyzą wykonaną przez COMW.

Dedykowane oprogramowanie

Do tego urządzenia oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows – program LBX – lub z systemem Linux – program PSM – umożliwiające:

 • prezentację bieżących odczytów z termohigrometru,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizację,
 • prezentację archiwizowanych danych w postaci wykresów, raportów, histogramów,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do tego urządzenia dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie LB-710, umożliwiające:

 • prezentację bieżących odczytów z urządzenia,
 • zapis wyników pomiarów na plik.

Zastosowania termohigrometru elektronicznego LB-710

Termohigrometr LB-710AT jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych i magazynach, w szczególności branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP w przemyśle spożywczym oraz przemyśle farmaceutycznym. Spełnia się idealnie w roli termometru z higrometrem do kontroli pomieszczenia magazynowego, hali, lodówki czy chłodni. Termometr LB-710ALT pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa przechowywania szczepionek, leków i innych produktów wrażliwych na temperaturę w stacjach SANEPID, przychodniach, szpitalach i aptekach.

Dane techniczne termohigrometru elektronicznego

TERMOMETR - POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,1°C  +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85°C  
HIGROMETR - POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2,0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4,0% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-710 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +85°C
Zakres pomiaru LB-710H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +85°C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -40,0..+85,0°C 0,1°C, opcjonalnie 0,01°C
wilgotność względna 0,0..99,9% 0,1%
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
zakres napięć 8..24V DC  
pobór prądu 4mA średnio
25mA maksymalnie
wymiary zewnetrzne obudowy  170 x 64 x 35 mm   
materiał tworzywo sztuczne (polymas, ABS)  
stopień ochrony obudowy IP 54
ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

INTERFEJS

Parametry transmisji: czasowe zgodne z RS232C, 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej.

ROZSZERZENIA

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • Termometr higrometr LB-710H – o rozszerzonym w stosunku do standardowego zakresie pomiaru wilgotności do 0-100%,
 • Termometr higrometr LB-710Fn – wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli jest inna niż F3,
 • Termometr higrometr LB-710Y – ze złączem przyłączeniowym C01 (zamiast zacisków wewnątrz obudowy).

Termometr higrometr: ZŁĄCZE C01Złącze C01
Uchwyt LB-529A do montażu LB-710 na ścianieUchwyt LB-529A do montażu
LB-710 na ścianie

Złącze


Dokonując zakupu klient powinien dokonać wyboru sposobu dołączenia przewodu do urządzenia.

Standardowa wersja LB-710 wyposażona jest w złącze śrubowe znajdujące się wewnątrz urządzenia. W celu dołączenia przewodu należy :
- Odkręcić 4 śruby mocujące pokrywę urządzenia.
- Przewlec (przełożyć) przewód przez przepust.
- Odizolowane dwie żyły przewodu należy umieścić w otworach zacisków śrubowych, przy czym polaryzacja (kolejność) przewodów nie ma znaczenia.
- Za pomocą śrubokręta przykręcić przewody w zacisku tak by uzyskać pewne połączenie.
- Zacisnąć przepust na przewodzie, by uniemożliwić przesuwanie się przewodu względem przepustu.
- Nałożyć i przykręcić pokrywę urządzenia.

Zaletą standardowego rozwiązania jest trwałe i szczelne połączenie, charakteryzujące się dużą niezawodnością a wadą utrudniony demontaż urządzenia.

W wersji LB-710Y zamiast przepustu na przewód połączeniowy zainstalowane jest gniazdo. W celu dołączenia przewodu do urządzenia należy wcześniej oprawić na przewodzie wtyk :
- Rozkręcić wtyk.
- Przełożyć (przewlec) przewód przez obudowę wtyku.
- Przylutować odizolowane dwie żyły przewodu do odpowiednich miejsc w złączu.
- Skręcić wtyk.
- Zacisnąć obudowę wtyku na przewodzie tak by uniemożliwić przesuwanie się przewodu.

Do wersji Y możliwe jest zamówienie przewodu z oprawioną na nim wtyczką. Długość przewodu można określić w zamówieniu.

Zaletą tej wersji jest łatwość rozłączania i ponownego podłączania a wadą bardziej złożone przygotowanie instalacji.

Sklep i składanie zamówień

Frima LAB-EL zajmuje się produkcją, wdrażaniem, serwisem i sprzedażą elektronicznych urządzeń pomiarowych. W cenniku zawarto ceny urządzeń elektronicznych oraz usług wzorcowania.
Większość czujników z naszego sklepu może posiadać świadectwo wzorcowania. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową. Zamówione urządzenia można także odebrać z naszego sklepu osobiście.

W naszym sklepie realizujemy indywidualne zamówienia Klientów. Cena urządzenia może być uzależniona na przykład od typu czujnika lub świadectwa wzorcowania.  Udzielamy rabatów na wzorcowanie kilku urządzeń tego samego typu. Inna promocja obejmuje ceny wzorcowania kupowanych czujników pomiarowych LAB-EL.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu obejmującą również całą gamę innych urządzeń pomiarowych.

Wyposażenie opcjonalne

 • Uchwyt LB-529A do montażu LB-710 na ścianie.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr z higrometrem do kontroli pomieszczenia LB-710 | LAB-EL
LB-710 to termohigrometr przeznaczony do kontroli mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych i laboratoryjnych. Wyposażony jest w wytrzymałą i pyłoszczelną obudowę.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 15
 • dodaj swoją ocenę