Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Termohigrobarometr LB-575

LB-575 - Miernik klimatu, termometr, higrometr, barometr

Termohigrobarometr LB-575
 • Termometr (3 kanały), higrometr, barometr
 • Rejestrator pomiarów i alarmów
 • Wymienne sondy temperatury
 • Przyrząd przenośny
 • Automatyczne wyłączanie
 • Alarmowanie dźwiękowe i na wyświetlaczu
 • Zasilanie bateryjne
 • Interfejs USB
 • Oprogramowanie dla PC

Co mierzy miernik LB-575

Miernik  LB-575 jest wieloparametrowym przyrządem, przy pomocy którego można mierzyć:
 • Temperaturę:
  • T1 - temperatura powietrza (czujnik wewnętrzny),
  • T2, T3 - temperaturę różnych mediów przy pomocy zewnętrznych sond LB-572.
 • Wilgotność względną powietrza - higrometr,
 • Ciśnienie atmosferyczne - barometr,
 • Dodatkowo wyliczane są:
  • Temperatura punktu rosy (Tpr) - higrometr wilgotności bezwzględnej,
  • Temperaturę termometru mokrego (Tm) - psychrometr,
  • Różnica T2 - T1,
  • Różnica T2 - T3,
  • Różnica T2 - Tpr.

Są dwa tryby wyświetlania wyników pomiarów:

 • Tryb trzech pomiarów jednocześnie (możliwe jest zdefiniowanie 10 ekranów użytkownika).
 • Tryb jednego pomiaru.  

Dla wszystkich pomiarów można zdefiniować alarmy (dolny i górny).

Sonda temperaturowa LB-572 w wersji TL-2Sonda
LB-572
w wersji TL-2
LB-572TM sonda magnetycznaSonda
LB-572
w wersji TM

Wersje panelu

Przyrząd LB-575 występuje w następujących wersjach:

 • LB-575T – termometr
 • LB-575P – barometr
 • LB-575TP – termo-barometr
 • LB-575TH – termo-higrometr
 • LB-575THP – termo-higro-barometr
LB-575 LCD T1, T2, T3Przykładowy ekran
T1, T2, T3
LB-575 LCD Temperatura, Wilgotność, CiśnieniePrzykładowy ekran
Temperatura, Wilgotność, Ciśnienie

Sondy pomiarowe temperatury LB-572

LB-575 wyposażony jest w dwa gniazda, do których można podłączać wymienne, przewodowe sondy  temperatury LB-572. Czujniki sondy wykonane są w wielu wersjach - różniących się wykonaniem osłony czujnika oraz zakresem pomiarowym.
We wtyczce każdej sondy zamieszczona jest pamięć zawierająca współczynniki kalibracyjne sondy, numer seryjny sondy, dzięki czemu można podłączać różne sondy bez utraty dokładności pomiaru.

Metody pomiaru parametrów klimatu

 • Temperatura
  • T1 -  rezystor termometryczny PT1000,
  • T2, T3 - termistor
 • Wilgotność - cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy.
 • Ciśnienie barometryczne - wbudowany w panel czujnik MEMS.

Opis termohigrobarometru LB-575

Termohigrobarometr LB-575 to przyrząd przenośny z zasilaniem bateryjnym (z możliwością ładowania przy pomocy ładowarki oraz przez port USB komputera). Miernik  może pełnić funkcję rejestratora - ma wbudowaną obszerną pamięć pomiarów. Historia pomiarów może być przeglądana  na wyświetlaczu. Wyposażony jest w funkcję alarmowania - przekroczenie zadanego progu pomiaru (dolnego lub górnego) sygnalizowane jest dźwiękowo oraz na wyświetlaczu (wystąpienie alarmu jest zapamiętywane). W każdej chwili wyniki pomiarów można zatrzymać na wyświetlaczu (funkcja Stop). Miernik posiada funkcję autowyłączania - czas autowyłączania może być ustawiony w zakresie 1...30 minut. W wersji standardowej termohigrometr jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F2.  Zestaw LB-575 i sonda LB-572TM przeznaczony jest do badania temperatury punktu rosy przed malowaniem elementów metalowych.

Panel wyposażony jest w pięcio-przyciskową klawiaturę, przy pomocy której można  m.in. zmieniać  parametry rejestracyjne (np. interwał rejestracji), ustawiać alarmy. Naciśnięcie przycisku klawiatury sygnalizowane jest dźwiękowo. Wyniki prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu graficznym.

LB-575 charakteryzuje się  nowoczesną konstrukcją opartą na wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym. Na podstawie znajomości nieliniowych  charakterystyk czujnika temperatury (rezystor termometryczny PT1000) i wilgotności (cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy) oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru temperatury. Zaletą przyrządu jest brak mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Wzorcowanie miernika klimatu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych temperaturach. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność wzorcowania oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Oprogramowanie do odczytu, wizualizacji i archiwizacji pomiarów

Do miernika oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program Logger, umożliwiające:

 • Prezentację bieżących pomiarów.
 • Sterowanie panelem - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji.
 • Monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja.
 • Prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy.
 • Zarządzanie archiwum danych.

Do komunikacji z komputerem służy dedykowany interfejs USB LB-376A. Umożliwia on również ładowanie baterii.

Sposób rejestracji pomiarów we wbudowanej pamięci miernika jest ustalany przez użytkownika przy pomocy programu Logger lub przy użyciu klawiatury. Konfiguracja rejestracji polega na:

 • Uaktywnieniu rejestracji oraz określeniu interwału rejestracji.
 • Wybraniu jednego z wymienionych trybów zapisu:
  • Zapis z kontynuacją (najstarsze dane są kasowane i w ich miejsce zapisywane nowe).
  • Albo zapis z blokowaniem (rejestracja jest blokowana po wypełnieniu pamięci).
 • Możliwe jest wybranie dźwiękowej sygnalizacji rejestracji pomiaru.
 • Możliwy jest zapis pomiaru ręczny (z klawiatury).
 • Możliwe jest przyporządkowanie każdej sesji pomiarowej numeru (do grupowania pomiarów) - dostępnych jest 8 grup pomiarów.
Interfejs USB LB-376AInterfejs USB LB-376A
do komunikacji z komputerem
lub ładowania baterii

Wzorcowanie

Każdy parametr mierzony przez termohigrobarometr LB-575, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowaniaLaboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne termohigrobarometru

POMIAR TEMPERATURY T1 (CZUJNIK WEWNĘTRZNY)
Zakres pomiarowy -40...85°C
Niepewność ±  0,1°C ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość 0,1°C albo 0,01°C
Zakres obliczania temperatury punktu rosy -40...85 °C
Zakres obliczania temperatury termometru mokrego -40...85 °C
POMIAR TEMPERATURY T2, T3 (SONDA ZEWNĘTRZNA LB-572)
Zakres pomiaru   W zależności od osłony czujnika, maksymalnie -50...120°C
Niepewność pomiaru (-20...70 °C) ±0,1 °C ± 1 ostatnia cyfra
Niepewność pomiaru (-50...100 °C) ±0,3 °C ± 1 ostatnia cyfra
Niepewność pomiaru (-50...120 °C) ±0,5 °C ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,01 °C albo 0,1°C
POMIAR WILGOTNOŚCI - HIGROMETR

Zakres pomiaru
10...95 % (dla temperatur do +60 °C)
10...70 % (dla temperatur do +70 °C)
10...40 % (dla temperatur do +85 °C)
Niepewność pomiaru (10%...90%) ± 2.0 % ± 1 ostatnia cyfra (1)
Niepewność pomiaru (poza zakresem 10%...90%) ± 4.0 % ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,1 %
POMIAR CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO - BAROMETR
Zakres pomiaru 500.0...1100hPa
Niepewność pomiaru  1 hPa
Rozdzielczość pomiaru 0,1 hPa
PARAMETRY REJESTRACYJNE
Pojemność pamięci 1 milion rekordów dla jednego parametru
Rozdzielczość rejestracji zgodna z rozdzielczością pomiaru
Zakres rejestracji zgodny z zakresem pomiaru
Skok interwału rejestracji 1 sekunda
Zakres interwału rejestracji 1 sekunda ... 18 godzin
ZASILANIE
Bateryjne akumulator NiMH 3.6 V / 800 mAh
Sieciowe ładowarka sieciowa
Ilość cylki ładowań baterii 1500
Czas pracy z baterii (po naładowaniu)  podświetlenie włączone - 20 godzin
podświetlenie wyłączone - 100  godzin 
rejestracja (co 2 minuty) - 6 miesięcy
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Miernik LB-575 -20...+50 °C
Sonda LB-572 w zależności od wersji czujnika
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY (1)
Zakres temperatur 10...30 °C
Zakres wilgotności 20...80 %
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
SZCZELNOŚĆ OBUDOWY
LB-575 IP30
LB-376A IP30
Sondy LB-572 (bez wtyczki) IP67

(1) - Podana niepewność dotyczy standardowego zakresu adiustacji i sprawdzenia (5..42°C oraz 33..82%) wykonywanego indywidualnie dla każdego przyrządu w Laboratorium Wzorcującym. Niepewność pomiaru spoza wspomnianego obszaru może być większa.

(2) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia.

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Wymiary zewnętrzne

 • LB-575: 205 x 46 x 27 mm
 • LB-572 - standardowo TL-2 (średnica 6 mm, długość 100 mm),  długość przewodu 1 metr
 • LB-376A: 56 x 31 x 24 mm

Wyposażenie

 • miernik LB-575
 • instrukcja obsługi,
 • ładowarka,
 • sonda LB-572 - na zamówienie
 • podstawka LB-579 - na zamówienie,
 • uchwyt LB-568B - na zamówienie,
 • LB-376A + przewód USB - na zamówienie,
 • program Logger - na zamówienie.
Podstawka pod przenośne termohigrometry LB-579Podstawka
LB-579
uchwyt LB-568BUchwyt LB-568B,
mocowany do ściany

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik klimatu LB-575, termometr, higrometr, barometr
Precyzyjny termohigrobarometr, temperatura, ciśnienie, wilgotność. Inteligentne wymienne sondy temperatury LB-572. Interfejs Bluetooth. Drukarka.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 16
 • dodaj swoją ocenę