Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Logger monitoringu przesyłek

LB-510 - Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia, wstrząsu, USB

Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia i światła LB-510
 • rejestrator temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, natężenia oświetlenia
 • rejestrator wstrząsów, udarów
 • wymienialna bateria - wieloletnia praca
 • duża pamięć rejestracji
 • rejestrator logger pendrive USB
 • monitorowe warunków środowiskowych transportowanych produktów
 • aplikacja dla PC: wykresy, raporty o przekroczeniach
 • świadectwo wzorcowania

Opis rejestratora parametrów klimatu

Climatelogger LB-510 jest precyzyjnym rejestratorem wielu parametrów klimatu, takich jak temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, natężenie oświetlenia w zakresie widzialnym. Może być także wyposażony w czujnik wstrząsu służący do rejestracji gwałtownych udarów np. upuszczenie paczki z transportowanym towarem.

Zasilany jest z łatwowymienialnej typowej baterii litowej CR2032.

Dane gromadzone w pamięci urządzenia po dołączeniu przez USB do komputera, prezentowane są przez program logger w postaci wykresów i dokumentowane w raportach pdf.

Startowanie i kończenie rejestracji a również odczyt stanu w jakim znajduje się urządzenie (np. odczyt alarmów zgłaszanych przez mierzone parametry) umożliwia klawisz oraz wielokolorowa dioda LED umieszczone na froncie loggera.

Przekroczenia progów alarmowych

Dla każdego parametru klimatu można ustawić dwa progi alarmowe : dolny i górny. Przekroczenie zakresu zdefiniowanego  progami alarmowymi skutkuje powstaniem alarmu. Rejestrator sygnalizuje przekroczenie zaprogramowanych progów alarmowych dla każdego mierzonego parametru oddzielnie przez odpowiednie miganie diody LED (kolor czerwony). W celu odczytu  rodzaju alarmu lub jego braku należy przycisnąć klawisz w urządzeniu. Przekroczenia progów alarmowych odnotowywane są również w raporcie końcowym po zakończeniu rejestracji.

Sesja rejestracji

Rozpoczęcie i kończenie rejestracji może odbywać się po wydaniu odpowiedniego polecenia w programie logger lub po wciśnięciu przycisku w przyrządzie. Rejestracja rozpoczyna się od razu lub po upłynięciu zadanego opóźnienia lub o ustawionej godzinie startu. Pamięć rejestratora umożliwia zapis do 32 tysięcy pomiarów (32000/liczba rejestrowanych parametrów). Oznacza to ponad roczną nieprzerwaną rejestrację przy wykonywaniu pomiarów co 20 minut dla rejestracji dwóch parametrów (np. temperatury i wilgotności).

Oprogramowanie

Po skomunikowaniu się z programem logger następuje automatyczny odczyt pamięci rejestracji, wyświetlenie wykresu zarejestrowanych danych a także ukazanie informacji o zanotowanych alarmach. Cała operacja trwa zaledwie kilka sekund. Na życzenie program logger tworzy raport w formacie pdf dokumentujący przebieg rejestracji. Do odczytu danych i zapisu ich w postaci raportu nie jest konieczne posiadanie płatnego klucza autoryzacyjnego. Do tego celu wystarczy pobranie i zainstalowanie bezpłatnego programu logger. Do pełnej obsługi przyrządu (rozpoczynanie i kończenie rejestracji, zmiana ustawień itp.) wymagane jest posiadanie klucza autoryzacyjnego do programu logger.

Okno główne programu logger po dołączeniu LB-510 Termometr z rejestracją LB-520T

Wersje

Rejestrator oferowany jest w kilku wersjach, różniących się zastosowanymi czujnikami. Każdy czujnik zainstalowany w rejestratorze oznaczony jest odpowiednią literą:

 • T- pomiar temperatury powietrza (Temperature),
 • W - wilgotność względna powietrza (Humidity),
 • P - ciśnienie atmosferyczne (Pressure),
 • L - natężenie oświetlenia w zakresie widzialnym (Light),
 • A - wstrząs / udar (Shock)

Czujniki mogą występować pojedynczo lub w dowolnych kombinacjach. Przykładowe oznaczenia :

 • LB-510T - termometr,
 • LB-510TW - termohigrometr,
 • LB-510L - światłomierz,
 • LB-510TP - termometr, barometr,
 • LB-510PL - barometr, światłomierz,
 • LB-510A - czujnik wstrząsu / udaru,
 • LB-510TWPLA - termometr, higrometr, barometr, światłomierz, czujnik wstrząsu / udaru

Wyjątkiem jest pomiar wilgotności, któremu musi towarzyszyć jednoczesny pomiar temperatury.

Obecność zastosowanych czujników reprezentowana jest poprzez zaznaczenie zielonym kolorem pól z opisem parametrów znajdującym się na froncie obudowy przyrządu.

Parametry klimatu - temperatura, wilgotność i ciśnienie

To podstawowe parametry opisujące klimat. Mają one decydujący wpływ na jakość przechowywania produków farmaceutycznych, spożywczych i innych wrażliwych. Dotrzymanie warunków w jakich odbywa się magazynowanie i przewóz często decyduje o dopuszczeniu produktów do dalszego obrotu. Dokumentowanie warunków w jakich są przechowywane często bywa obowiązkowe.

Natężenie oświetlenia

Wiele produktów farmaceutycznych, spożywczych i chemicznych musi być przechowywana i transportowana w warunkach ograniczonej ekspozycji na światło. LB-510 (wersja L) umożliwia rejestrację oświetlenia panującego w magazynach lub paczkach ze składowanym / transportowanym towarem.

Czujnik wstrząsów, udarów (shock)

LB-510A - pomiar wstrząsu / przyspieszenia

LB-510A wyposażony w czujnik wstrząsu rejestruje gwałtowne zmiany przyspieszenia (udar) którego doznaje urządzenie. Wstrząs wyrażony jest w jednostkach przyspieszenia ziemskiego g (g = 9,81m/s2). Rejestrator nie reaguje na statyczne i powolne zmiany przyspieszenia. W związku z tym w przypadku obracania rejestratora, przesuwania go itp. mierzona wartość wstrząsu będzie wynosić 0g. Natomiast w przypadku gwałtownego uderzenia rejestratora lub upuszczenia go na twardą powierzchnię wynik pomiaru będzie odzwierciedlał przyspieszenie, którego doznał rejestrator. Dzięki temu czujnik idealnie nadaje się do monitorowania warunków przewozu wrażliwych na wstrząsy towarów. Umieszczenie czujnika w paczce z przewożonym towarem daje szansę na zarejestrowanie daty i godziny oraz wartości wstrząsu powstałego w wyniku np. upuszczenia paczki podczas jej dystrybucji. Znajomość czasu w którym nastąpiło zdarzenie może pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych, które w danym momencie sprawowały opiekę nad przesyłką. Rejestrowana jest maksymalna wartość przyspieszenia zmierzona w czasie wyznaczonym przez ustawiony krok rejestracji. Np. przy ustawionej rejestracji co 5 minut, każdy zarejestrowany punkt będzie informował o maksymalnym wstrząsie który wystąpił w ostatnich 5 minutach pracy urządzenia.

Urządzenie może rejestrować wstrząsy w każdej z osi (XYZ) oddzielnie lub tylko jedną maksymalną wartość która wystąpiła niezależnie od osi. Orientacja osi pokazana jest na rysunku.

Zastosowania rejestratora

Możliwość zastosowania szerokiej gamy czujników sprawia że LB-510 w idealny sposób odpowiada na wymagania stawiane przed magazynowaniem i transportem produktów wrażliwych. Rejestrator LB-510 przeznaczony jest do rejestrowania warunków środowiskowych w środkach transportu również wewnątrz paczek z transportowanymi produktami (zimny łańcuch dostaw) oraz może być stosowany wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba precyzyjnej kontroli parametrów klimatu: w aptekach, magazynach farmaceutycznych, magazynach produktów spożywczych, muzeach, galeriach. LB-510 jest szczególnie przydatny przy spełnianiu wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP.

Każdy przyrząd jest indywidualnie adjustowany w komorze klimatycznej przez akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Do każdego miernika może być dołączone świadectwo wzorcowania potwierdzające jakość przeprowadzanych pomiarów. Przyrząd wytwarzany zgodnie z normą ISO 9001:2015. Wzorcowaniu podlega pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia. Pomiar natężenia światła oraz wstrząsu nie podlega wzorcowaniu.

Bateria

Climatelogger LB-510 zasilany jest z typowej baterii CR2032. W celu wymiany baterii należy odwrócić przyrząd, nacisnąć i przesunąć ku dołowi osłonę baterii, wyjąć zużytą baterię, umieścić nową baterię zachowując polaryzację baterii jak na zdjęciu (plus baterii ma znajdować się na górze). Zalecamy stosowanie baterii szwajcarskiej firmy Renata. Gwarantuje ona pracę urządzenia również w ujemnych temperaturach.

LB-510 - bateriaLB-510 - bateriaLB-510 bateria CR2032

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru
-20..+60°C Dla baterii CR2032 firmy Renata
Niepewność pomiaru
+/- 0,2°C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0 .. +40°C 
+/- 0,4°C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20 .. +60°C 
Rozdzielczość pomiaru
0,01°C
POMIAR WILGOTNOŚCI
Zakres pomiaru
10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Rozszerzony zakres pomiaru (wersja H)
0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
Niepewność pomiaru
+/- 3.0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 5.0% poza zakresem 10...90%
Rozdzielczość pomiaru 0,1%  

POMIAR CIŚNIENIA
Zakres pomiaru
700..1100 hPa
Niepewność pomiaru
+/- 1 hPa
Rozdzielczość pomiaru (wartości rejestrowane)
0,1 hPa
Rozdzielczość pomiaru wyświetlanego na LCD
0,1 hPa

POMIAR NATĘŻENIA ŚWIATŁA
Zakres pomiaru
0,00..180000 lx (luks)
Zakres widmowy
400..700 nm zbieżny z charakterystyką oka ludzkiego (zakres widzialny)
POMIAR WSTRZĄSU (UDARU)
Zakres pomiaru
0..200g
Rejestrowane są tylko gwałtowne zmiany przyspieszenia/wstrząsu występujące np. podczas upuszczenia lub uderzenia przyrządu. Nierejestrowane są powolne zmiany przyspieszenia powstające np. podczas obracania czy przesuwania przyrządu
Rozdzielczość pomiaru                     
0,1g
Rejestrowane są trzy maksymalne wskazania z poszczególnych
osi X,Y,Z lub jedno wspólne maksymalne wskazanie ze wszystkich osi
PAMIĘĆ POMIARÓW
Pojemność pamięci 32000/N
N - liczba mierzonych parametrów (N=1...7)
Interwał rejestracji
1..255 minut
krok 1 minuta
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE, INTERFEJS
Źródło zasilania 3,0V / 200 mAh bateria litowa CR2032, sugerowany producent : RENATA (Szwajcaria)
Zawartość litu w baterii
poniżej 1 grama - nie podlega więc restrykcjom w zastosowaniu w transporcie lotniczym (IATA, ICAO, ADR)
Czas pracy z baterii około 3 lat
Przy założeniach :
- pomiar samej temperatury
- interwał rejestracji 15 minut
- temperatura otoczenia w zakresie 15..30°C
Wymiary w mm
75/87 x 35 x 12
wymiary bez złącza USB / ze złączem USB
Waga
27g

Materiał, stopień ochrony obudowy  ABS IP 30
interfejs
USB 2.0
Złącze męskie typu A

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Wyposażenie opcjonalne

Elementy opcjonalne, na zamówienie

Smycz

Pomocna przy zawieszeniu rejestratora

LB-510 - smycz

Slilikonowe etui

Na LB-510 można nałożyć silikonowe etui chroniące urządzenie przed uszkodzeniem i zarysowaniem (smycz i etui mogą występować jednocześnie)

LB-510 - etuiLB-510 - smycz - etui
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia, wstrząsu LB-510
Bateryjny rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia, wstrząsu
Ocena: 5/5, liczba głosów: 18
 • dodaj swoją ocenę