Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Regulator LB-725

LB-725A - Regulator wilgotności i temperatury, rejestrator

Regulator wilgotności i temperatury LB-725A
 • Termometr, higrometr - wilgotnościomierz
 • Regulator temperatury i wilgotności
 • Rejestrator temperatury i wilgotności
 • Sterowanie czterema urządzeniami zewnętrznymi
 • Duży, czytelny wyświetlacz
 • Interfejsy: RS-232C, S300, USB (opcja)
 • Oprogramowanie do PC
 • Sonda LB-701T do pomiaru temperatury w rozszerzonym zakresie (opcja)

Opis regulatora

Termohigrometr LB-701 z panelem sterująco-odczytowym LB-725A jest przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury i wilgotności powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (magazynach, laboratoriach, komorach klimatycznych, itp). Jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym z sieci 230V/50Hz.

Regulator wilgotności i temperatury z sondą składa się z dwóch zasadniczych części: termohigrometru LB-701 (wykonanego w formie sondy pomiarowej) i panelu sterująco-odczytowego LB-725A. Obie części są połączone kablem o długości 1 m. Istnieje możliwość użycia dodatkowego przedłużacza kabla sondy o długości do 14 m.

Sonda pomiarowa LB-701 zawiera: cienkowarstwowy czujnik temperatury Pt1000, cienkowarstwowy pojemnościowy czujnik wilgotności względnej, elektroniczne układy przetwarzające oraz układ programowanej pamięci nieulotnej, w której zapisywane są indywidualne charakterystyki sondy oraz dane identyfikacyjne i techniczne. Czujniki pomiarowe sondy są chronione wymienną osłoną, której typ zależy od zastosowań. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F1.

Do regulatora wilgotności i temperatury docierają sygnały już przetworzone, zawierające zakodowaną informację o wartościach temperatury i wilgotności względnej. Pozwala to na zamienne używanie różnych paneli odczytowych z tym samym termohigrometrem LB-701, bez wpływu na wynik pomiaru.

Mikroprocesor panelu odczytowego regulatora, na podstawie informacji z sondy (przetworzonych sygnałów pomiarowych i odczytanych charakterystyk kalibracyjnych), oblicza wartości: wilgotności względnej, temperatury, temperatury punktu rosy oraz objętościowej zawartości pary wodnej w powietrzu. Wartości temperatury i wilgotności względnej są jednocześnie zobrazowane na wyświetlaczu numerycznym LED (o wysokości cyfr 25 mm) oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez interfejs. Brak przełączników zwiększa niezawodność działania i prostotę obsługi.

Funkcje sterujące panelu LB-725A pozwalają na sterowanie czterema urządzeniami zewnętrznymi: nawilżającym, osuszającym, nagrzewającym i chłodzącym. Dla każdego urządzenia można ustawić progi włączania i wyłączania w trybie sterowania bezpośredniego. Przy wykorzystania zewnętrznego komputera PC i dodatkowego programu, można cyklicznie sterować płynnymi zmianami klimatu (np. w badawczych komorach klimatycznych).

Przyrząd jest wyposażony w interfejsy: RS232C, cyfrową pętlę prądową S300 oraz opcjonalnie USB, za pomocą których może być dołączony do dowolnego systemu komputerowego. Interfejsy umożliwiają zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych oraz wpisanie danych kalibracyjnych podczas wzorcowania pierwotnego i wtórnego.

Regulator wilgotności i temperatury LB-725A posiada zegar czasu rzeczywistego i pamięć wyników pomiarów (4000 pkt. pomiarowych), co umożliwia wykorzystanie go jako rejestratora temperatury i wilgotności. Wyposażenie przyrządu stanowi program do komputera PC, służący do ustawiania parametrów rejestracji oraz do odczytu pamięci.

Regulator nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Termohigrometr LB-701 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 76 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Termohigrometr LB-701 uzyskał pozytywną ekspertyzę z Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce (Nr. 71 z dn. 05.05.1995), wykonaną w oparciu o metodykę legalizacji higrometrów i higrografów, sygn. Sł. Techn. 83/91 i PN 83/M-53850.

Regulator wilgotności i temperatury - świadectwo wzorcowania

Każdy termometr - higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowaniaLaboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Termometr higrometr elektroniczny LB-701TTermometr LB-701T


Regulator z sondą produkowany jest też wersji tylko do pomiaru temperatury (termometr LB-701T z panelem LB-725A). Termometr LB-701T zawiera przetwornik pomiarowy (w obudowie cylindrycznej) i zewnętrzny czujnik temperatury Pt1000 (albo Pt100) w obudowie standardowej albo specjalnej, dostosowanej konstrukcyjnie do indywidualnych wymagań zamawiającego (np w formie pręta ze stali kwasoodpornej, ze specjalnym kablem). Wersja specjalna obudowy czujnika umożliwia pomiar różnych mediów w rozszerzonym zakresie temperatur (-200...+550°C). Termometr LB-701T można zakupić także osobno jako dodatkowe wyposażenie do posiadanego już zestawu LB-701/LB-725A, jednak jest wymagane zaktualizowanie oprogramowania wewnętrznego starszych egzemplarzy panelu LB-725A. Długości kabli termometru LB-701T wynoszą: pomiędzy zewnętrznym czujnikiem temperatury a przetwornikiem - 1..40 m, pomiędzy przetwornikiem a panelem odczytowym - 1..10 m (dłuości przewodów określa zamawiający).

Metodykę wykonywania pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza termohigrometrem przedstawiono w opisie.

Dedykowane oprogramowanie

Do tego regulatora z sondą oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do tego regulatora wilgotności i temperatury dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie LB-701, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
 • dostęp do nastaw,
 • zapis wyników pomiarów na plik.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0.1°C +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85°C LB-701
-200..+550°C LB-701T - czujnik w obudowie specjalnej
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2.0%
+/- 1 ostatnia cyfra
w zakresie 10...90%,
+/- 4.0%
+/- 1 ostatnia cyfra
poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-701 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Zakres pomiaru LB-701H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -40.0..+85.0°C 0.1°C
wilgotność względna 0.0..100.0% 0.1%
ODCZYT POMIARÓW (dodatkowo przez interfejs szeregowy) 
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura punktu rosy -40.0..+100.0°C 0.1°C
objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu 0..99999ppm 1ppm
czas mies.,dni,godz.,min. 1 min
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Sonda LB-701 -40..+85°C  
Czujnik termometru LB-701T -60..+90°C dla wykonania standardowego
-200..+550°C dla wykonania specjalnego
Przetwornik termometru LB-701T -40..+85°C  
Panel LB-725A 0..+50°C  
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 60 (ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru)

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy regulatora (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz regulatora (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE
sieciowe 230V AC / 50Hz / 10VA

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Interfejs I - napięciowy

Szeregowy RS232C, 3 linie (RxD, TxD, GND), parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

Funkcje interfejsu I

Możliwość odczytania wyników pomiarów i zapisania kalibracji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

Interfejs II - prądowy

Szeregowy port S300, cyfrowa pętla prądowa, 1 linia TXD (stanowi aktywnemu linii TXD odpowiada prąd 25 mA, spoczynkowemu 15 mA), parametry czasowe transmisji zgodne z RS232C: 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

Funkcje interfejsu II

Możliwość automatycznego wysyłania wyników pomiarów na duże odległości w dużych systemach pomiarowych (np. do wieloczujnikowego systemu nadzoru klimatu - patrz: LB-480, LB-476). Wyjście z izolacją galwaniczną.

Interfejs opcjonalny

Panel LB-725A może zostać wyposażony w dodatkowy interfejs USB. Interfejs opcjonalny działa na zasadzie wewnętrznego konwertera na sygnał RS232C. Nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z interfejsu opcjonalnego i interfejsu RS232C.

Wymiary zewnętrzne

 • Panel odczytowy LB-725A: w obudowie panelowej (do wieszania na ścianie) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 166 x 160 x 87 mm.
 • Termohigrometr LB-701 (sonda pomiarowa): dołączony kablem o długości 1 m o wymiarach: średnica 22 mm, długość (z odciążką) 190 mm.
 • Termometr LB-701T w wersji standardowej: przetwornik w obudowie cylindrycznej o średnicy 18 mm i długości 160 mm, czujnik w obudowie ze stali nierdzewnej o średnicy 5 mm i długości 100 mm, zakończony ostrzem (fotografia powyżej).

Wyposażenie

 • instrukcja,
 • kabel do interfejsu RS232C,
 • podstawowy program "LB-701" do komputera PC (UWAGA: Podstawowy program nie jest załączany na dyskietce, prosimy pobrać aktualna wersję programu ze strony www.label.pl - Oprogramowanie).

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • termohigrometr LB-701H - o rozszerzonym, w stosunku do standardowego, zakresie ciągłego pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • termometr LB-701T - termometr (przetwornik z czujnikiem) do pomiaru temperatury powietrza albo dowolnego medium (wykonywana wg szczegółowych uzgodnień z zamawiającym)
 • termohigrometr LB-701Fn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli jest inna niż F1.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Regulator temperatury i wilgotności LB-725
Regulator wilgotności i temperatury z sondą, termometr i higrometr. Regulacja temperatury i wilgotności powietrza, histereza, cztery wyjścia sterujące
Ocena: 5/5, liczba głosów: 24
 • dodaj swoją ocenę