Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » LB-499-PT

LB-499-PT - Moduł precyzyjnego termometru dla rejestratora, rozdzielczość 0,001°C

Precyzyjny termometr 0.001°C - moduł LB-499-PT
 • Termorezystory Pt100 i Pt1000
 • 3/6 kanały pomiarowe
 • Pamięć kalibracji we wtyku sondy
 • Wysoka rozdzielczość (0,001°C, 0,001Ω)
 • Niepewność pomiaru do ±0,02°C
 • Wewnętrzne obwody autokalibracji
 • Obudowa z trwałych materiałów
 • Oprogramowanie LBX
 • Możliwość własnych współczynników Callendar-Van-Dusen'a
 • GSM, Ethernet, USB

Przeznaczenie precyzyjnego termometru

Precyzyjny termometr 0.001°C - LB-480 z modułami LB-499-PT

LB-499-PT jest modułem precyzyjnego jednokanałowego termometru umożliwiającym pomiar temperatur w zakresie -200...+850°C przy rozdzielczości pomiaru 0,01°C lub 0,001°C. Praktyczny zakres pomiaru będzie dodatkowo ograniczony przez zakres temperatur pracy podany w specyfikacji zastosowanego zewnętrznego czujnika temperatury.

Moduł LB-499-PT, aby poprawnie pracował, musi być wbudowany do jednego z następujących urządzeń:

 • LB-480 - rejestratora danych (od 1 do 3 sztuk modułów),
 • LB-490 - rejestratora danych / stacji meteo (od 1 do 6 sztuk modułów).

Moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT wykorzystuje jako czujnik zewnętrzny termorezystor platynowy Pt100 lub  Pt1000 umieszczony w odpowiedniej osłonie czujnika (do wyboru są różne opcje wykonania). Moduł automatycznie przelicza wynik pomiaru rezystancji na temperaturę wykorzystując współczynniki równania Callendar-van Dusen'a zgodnie z normą PN-EN 60751: Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury.

Dla ułatwienia obsługi i uniknięcia pomyłek, przy wymianie egzemplarza sondy z rezystorem termometrycznym dołączonego do modułu precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, moduł odczytuje współczynniki kalibracyjne z pamięci nieulotnej znajdującej się wewnątrz wtyku sondy pomiarowej.

Kalibracja

Kalibracja moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT polega na wywzorcowaniu jego układu pomiarowego znanym precyzyjnym rezystorem wzorcowym (np. 100,000 Ω) oraz na wpisaniu współczynników kalibracji czujnika podanych przez producenta lub zmierzonych w laboratorium wzorcującym. Dla przypadku kalibracji standardowej współczynniki wynoszą:

 • R0 = 100,000 Ω
 • A  = 3,908 x 10^-3
 • B  = -5,775 x 10^-7
 • C  = -4,183 x 10^-12

Moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT wykorzystuje złącze żeńskie DB-9 do dołączenia czteroprzewodowo zewnętrznego czujnika oraz do dołączenia EEPROM-u z danymi kalibracyjnymi czujnika. Wszystkie wejścia modułu są izolowane galwanicznie oraz zabezpieczone przed przeciążeniami, jednak nie zwalnia to z konieczności przestrzegania zasad ochrony ESD.

W rejestratorze danych LB-480 można zainstalować jednocześnie od 1 do 3 modułów precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, tworząc w ten sposób 1, 2 albo 3 kanałowy precyzyjny termometr. W rejestratorze danych LB-490 można zainstalować jednocześnie od 1 do 6 modułów precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, tworząc w ten sposób od 1 do 6 kanałowy precyzyjny termometr.

Precyzyjny termometr 0.001°C - LB-480 z modułami LB-499-PT

Precyzyjny termometr 0.001°C - LB-480 z modułami LB-499-PT

Pamięć rejestracji

W pamięci rejestratora LB-480 lub rejestratora LB-490 są zapisywane wyniki zmierzonej rezystancji i wyliczonej temperatury maksymalnie z częstotliwością 1 sps. Wyniki mogą być uśredniane w okresie od 1 do 10 sekund. Wyniki pomiarów mogą być wysyłane z termometru do zewnętrznych systemów z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów dostępnych w rejestratorze LB-480 lub  rejestratorze LB-490 (Ethernet, USB, GSM). Termometr współpracuje z programem SCADA LBX, który zapewnia archiwizację, wizualizacje i sygnalizację przekroczenia zadanych wartości wyników pomiarów.

Zewnętrzne czujniki

Zewnętrzny czujnik temperatury powinien być dołączony przewodem czterożyłowym w ekranie oraz z przewodem ekranującym dołączonym do metalowej obudowy czujnika i odpowiednio podłączonym we wtyczce czujnika LB-499-DB, co eliminuje niekorzystny wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na wynik pomiaru. Aby móc mierzyć w szerokim zakresie temperatur albo z dużą dokładnością, opracowano specjalne wykonania czujników o odpowiednio długiej osłonie eliminującej wpływ temperatury na kabel przyłączeniowy i zawierające precyzyjny termorezystor drutowy Pt100, przykładowo czujniki: TA-PL-100D, TA-PY-100D albo TB-PL-100D (plus informacja o wymiarach osłony czujnika, np.: 6x450). Inne wykonania czujników do modułu pomiaru temperatury są możliwe po uzgodnieniu wymagań technicznych.

Przykładowe oznaczenie kompletnego czujnika do wkładek LB-499-PT: LB-499-DB/TA-PL-100D-6x450.

Zastosowania praktyczne precyzyjnego termometru

Zastosowania moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT obejmują:

 • laboratoryjne pomiary temperatury,
 • wzorcowanie termometrów,
 • kontrola działania termostatów,
 • układy automatyki i zdalnych pomiarów.

Dane techniczne precyzyjnego termometru

Rozdzielczość pomiaru temperatury Tryb 1: 0,001°C, szum <±1 mK (uśrednianie 10 sec)
Tryb 2: 0,01°C, szum <±3 mK (uśrednianie 10 sec)
Zakres mierzonych temperatur  -200°C … +850°C,
dodatkowo ograniczony zakresem temperatur pracy zewnętrznego czujnika
Zakres mierzonych rezystancji 0,000Ω… 1000,000Ω
0,00Ω … 10000,00Ω*
Niepewność pomiaru temperatury  ≤0,02°C w zakresie 0°C … 100°C (uśrednianie 10 sec)
 ±0,0004*(T-50°C) poza (ograniczona dodatkowo klasą zastosowancnego zewnętrznego czujnika temperatury, uśrednianie 10 sec)
Prąd pomiarowy 1 mA ±3 % dla czujników Pt100
0,1 mA ±3 % dla czujników Pt1000*
Złącze wejściowe
DB9F
Moc pobierana 0,6 W (maksymalnie)
Zakres temperatur przechowywanie: -10°C ... +60°C
użytkowanie: 10°C ... 40°C, bez kondensacji

Uwagi:
* Wybór czujnika Pt100 lub Pt1000 jest możliwy na etapie produkcji modułu. Ze względu na lepszą stabilność długoterminową zalecane jest stosowanie czujnika z termorezystorem drutowym Pt100. Czujnik powinien być dołączony przewodem czterożyłowym w ekranie, z przewodem ekranującym dołączonym do metalowej obudowy czujnika i podłączonym we wtyczce czujnika.


Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
LB-499-PT - Moduł precyzyjnego termometru dla rejestratorów LB-480/490
LB-499-PT jest modułem precyzyjnego jednokanałowego termometru na zakres -200...+850°C z rozdzielczością do 0,001°C, do wbudowania w LB-480 lub LB-490
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę