Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Termometr LB-565

LB-565 - Precyzyjny termometr z zewnętrzną sondą

Precyzyjny termometr z sondą LB-565
 • Precyzyjny przenośny termometr Pt1000
 • Rejestrator - termograf
 • Wymienne inteligentne sondy temperaturowe jednokanałowe i dwukanałowe
 • Obsługa psychrometru (wersja LB-565H)
 • Wbudowany barometr (wersja LB-565H)
 • Automatyczne wyłączanie
 • Alarmowanie dźwiękowe i na wyświetlaczu
 • Zasilanie bateryjne
 • Interfejs USB
 • Oprogramowanie do PC

Opis termometru z sondą

    Precyzyjny termometr LB-565 służy do pomiaru temperatury różnych mediów oraz pomiaru wilgotności metodą psychrometryczną.

Wersje termometru LB-565:

 • LB-565 – obsługuje tylko sondy temperaturowe.
 • LB-565H – obsługuje sondy temperaturowe i dodatkowo psychrometr. W tej wersji termometr mierzy również ciśnienie atmosferyczne.

Termometr wyposażony jest w gniazdo, do którego można podłączać jednokanałowe wymienne sondy przewodowe:

 • LB-561C - sonda temperatury jednokanałowa - wersja z przewodem
 • LB-571TM - sonda temperatury jednokanałowa - wersja przylgowa na magnes
 • LB-561B - sonda temperatury jednokanałowa - wersja bez przewodu
 • LB-562C - sonda temperatury dwukanałowa - wersja z przewodem
 • LB-754P3 - psychrometr do pomiaru wilgotności powietrza
  • Psychrometr jest obsługiwany przez wersję LB-565H
    We wtyczce każdej sondy zamieszczona jest pamięć zawierająca współczynniki kalibracyjne danego czujnika, numer seryjny sondy, dzięki czemu można podłączać różne sondy bez utraty dokładności pomiaru. Czujniki temperaturowe sond wykonane są w wielu wersjach - różniących się wykonaniem osłony czujnika oraz zakresem pomiarowym.  

    LB-565 to przenośny precyzyjny termometr z sondą zasilany bateryjnie (z możliwością ładowania przy pomocy ładowarki oraz przez port USB komputera). Wynik pomiaru temperatury odświeżany jest kilka razy na sekundę. Termometr może pełnić funkcję rejestratora temperatury - ma wbudowaną obszerną pamięć pomiarów.  Wyposażony jest w funkcję alarmowania - przekroczenie zadanego progu temperatury (dolnego lub górnego) sygnalizowane jest dźwiękowo oraz na wyświetlaczu. W każdej chwili wynik temperatury można zatrzymać na wyświetlaczu (funkcja HOLD). Termometr posiada funkcję autowyłączania - czas autowyłączania może być ustawiony w zakresie 1...30 minut.

Termometr wyposażony jest w pięcio-przyciskową klawiaturę, przy pomocy której można  m.in. zmieniać  parametry rejestracyjne (np. interwał rejestracji), ustawiać alarmy. Naciśnięcie przycisku klawiatury sygnalizowane jest dźwiękowo. Wyniki prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Prezentowane są następujące pomiary:

 • aktualne pomiary,
 • wartości maksymalne (MAX),
 • wartości minimalne (MIN),
 • wartości  średnie (Tśr).
Czujnik przenośnego termohigrometru LB-571-TM Czujnik
przylgowy
LB-571-TM
Termometr z czujnikiem temperatury LB-561-TL-2Sonda
LB-561C
w wersji
TL-2
Zewnętrzna sonda temperatury LB-561A-TP132Sonda
LB-561C
 w wersji
TP132
Zewnętrzna sonda temperatury LB-561BSonda bagnetowa bez przewodu LB-561B

Psychrometr LB-754P3

Psychrometr elektroniczny LB-754P3Psychrometr
LB-754P3

Psychrometr LB-754P3 w połączeniu z panelem LB-565H tworzy urządzenie, które mierzy wilgotność i temperaturę powietrza metodą psychrometryczną. Zasadniczą zaletą elektronicznego psychrometru jest wysoka dokładność pomiaru wilgotności (nie gorsza niż 1%), zwłaszcza w zakresie bardzo dużych wilgotności (bliskich 100%). Psychrometr jest wolny od wad mierników bazujących na cienkowarstwowych pojemnościowych czujnikach wilgotności (histerezy i dryftu dla dużych wilgotności).

Psychrometr składa się z dwóch termometrów pracujących z wykorzystaniem termorezystorów platynowych Pt1000: suchego i mokrego (nawilżanego mokrym knotem). Równomierny przepływ powietrza zapewnia elektryczny wentylator. Termometry są umocowane poziomo wewnątrz metalowej obudowy, nad zbiornikiem na wodę destylowaną. Kabel przyłączeniowy wychodzący z psychrometru jest zakończony wtyczką umożliwiającą dołączenie do panelu odczytowego LB-565H.

Kalibracja

Ten precyzyjny termometr elektroniczny charakteryzuje się  nowoczesną konstrukcją opartą na wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym. Na podstawie znajomości nieliniowych  charakterystyk czujnika temperatury (rezystor termometryczny Pt1000) oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w termometr oblicza aktualne dokładne wyniki pomiaru temperatury. Zaletą tego termometru z sondą jest brak mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Wzorcowanie termometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci termometru danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych temperaturach. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność wzorcowania oraz stabilność parametrów metrologicznych precyzyjnego termometru z zewnętrznym czujnikiem w czasie.

Dedykowane oprogramowanie dla termometru z zewnętrznym czujnikiem

LB-565 program Logger
Okno programu Logger dla LB-565H po podłaczeniu psychrometru LB-754P3

Do termometru oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program Logger, umożliwiające:

 • prezentację bieżących odczytów z termometrów,
 • sterowanie termometrami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych.

Komunikacja z komputerem odbywa się poprzez interfejs USB. Umożliwia on również ładowanie baterii.

Sposób rejestracji pomiarów we wbudowanej pamięci termometru jest ustalany przez użytkownika przy pomocy programu Logger lub przy użyciu klawiatury. Konfiguracja rejestracji polega na:

 • uaktywnieniu rejestracji oraz określeniu interwału rejestracji,
 • wybraniu jednego z wymienionych trybów zapisu:
  • zapis z kontynuacją (najstarsze dane są kasowane i w ich miejsce zapisywane nowe),
  • albo zapis z blokowaniem (rejestracja jest blokowana po wypełnieniu pamięci),
 • możliwe jest wybranie dźwiękowej sygnalizacji rejestracji pomiaru,
 • możliwy jest pomiar ręczny (z klawiatury),
 • możliwe jest przyporządkowanie każdej sesji pomiarowej numeru (do grupowania pomiarów) - dostępnych jest 256 grup pomiarów.

Każdy termometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowaniaLaboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru dla sondy LB-561C i LB-562C maksymalnie -200...550 °C (w zależności od czujnika)
Zakres pomiaru dla sondy LB-561B -50...160 °C
Dokładność pomiaru (-40..85 °C) ±0,1 °C ± 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru (-150..240 °C) ±0,3 °C ± 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru (-200..550 °C) ±1,0 °C ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,01 °C albo 0,1°C
POMIAR WILGOTNOŚCI PSYCHROMETERM LB-754P3
Zakres pomiaru  5....100%
Dokładność pomiaru (50...100%) ±1% ± 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru (15...50%) ±1,5% ± 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru (poniżej 15%) ±2,0% ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,1%
POMIAR CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO
Zakres pomiaru  500....1100hPa
Dokładność pomiaru  ±1,0hPa
Rozdzielczość pomiaru 0,1hPa
PARAMETRY REJESTRACYJNE
Pojemność pamięci 1milon rekordów dla jednego parametru
Rozdzielczość rejestracji zgodna z rodzielczością pomiaru
Zakres rejestracji zgodny z zakresem pomiaru
Skok interwału rejestracji 1 sekunda
Zakres interwału rejestracji 1 sekunda ... 18 godzin
ZASILANIE
Bateryjne akumulator NiMH 3.6 V / 800 mAh
Sieciowe ładowarka sieciowa
Ilość cylki ładowań baterii 1500
Czas pracy z baterii dla sond temperaturowych (po pełnym naładowaniu) podświetlenie włączone - 20 godzin
podświetlenie wyłączone - 114 godzin
rejestracja (co 2 min) - 6 miesięcy
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Miernik LB-565 -20...+50 °C
Psychrometr LB-754P3 5...70 °C
Sonda  w zależności od wersji czujnika
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 10...30 °C
Zakres wilgotności 20...80 %
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
SZCZELNOŚĆ OBUDOWY
LB-565 IP30
Sondy temperaturowe W zależności od wersji osłony czujnika
LB-754P3 IP20
INTERFEJS USB
Standard USB 2.0
Gniazdo  micro-USB

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu termometru z sondą w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia.

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Termometr LB-565: 185 x 46 x 27 mm
Sonda LB-561C - standardowo TL-2 (średnica 6 mm, długość 100 mm),  przewód 1 metr
Sonda LB-561B - długość 250mm, średnica 4mm, stal 1H18N9T
Psychrometr LB-754P3: 70 x 80 x 170 mm.

WYPOSAŻENIE

 • panel LB-565,
 • instrukcja obsługi,
 • ładowarka z przewodem micro USB,
 • sonda LB-561C (standardowo TL-2) - na zamówienie,
 • sonda LB-562C - na zamówienie,
 • sonda LB-561B - za zamówienie,
 • uchwyt LB-569 - na zamówienie,
 • uchwyt LB-568B - na zamówienie,
 • psychrometr LB-754P3 - na zamówienie,
 • program Logger - na zamówienie.
uchwyt termometru z sondą LB-569Uchwyt LB-569,
 mocowany na stałe
 do termometru
uchwyt termometru z sondą LB-568BUchwyt LB-568B,
mocowany na stałe
do ściany
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr LB-565 z zewnętrzną sondą
Precyzyjny termometr 0,01 °C z sondą (termometr z czujnikiem zewnętrznym) LB-560D do zastosowań przemysłowych. Termometr ze świadectwem wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę