Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Termometr LB-718T

LB-718T - Termometr 0.01°C z MODBUS RTU

Termometr cyfrowy MODBUS RTU LB-718
 • Termometr cyfrowy
 • Szeroki zakres temperatur pracy
 • Interfejs RS-485, MODBUS RTU
 • Cyfrowa transmisja wyników na duże odległości
 • Wytrzymała i pyłoszczelna obudowa
 • Oprogramowanie do PC
 • Zewnętrzna sonda do wybranego medium (opcja)
 • Świadectwo wzorcowania (opcja)

Opis

Termometr cyfrowy LB-718T jest przeznaczony do pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniach lub w wersji z zewnętrznym czujnikiem temperatury (TX) innych mediów. Może pracować w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy oraz odpowiedniego filtru chroniącego czujnik pomiarowy. Jest to termometr stacjonarny, o niewielkich rozmiarach, zasilany z zewnętrznego źródła. Dane pomiarowe prezentowane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD, mogą być prezentowane z rozdzielczością 0.01 C.

Przyrząd wykorzystuje do pomiaru dane z czujnika temperatury Pt-1000. Na podstawie znajomości nieliniowej charakterystyki czujnika oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru temperatury. Wyniki te są dostępne w postaci cyfrowej dla nadrzędnego systemu zbierania danych poprzez interfejs RS-485 i protokół MODBUS RTU.

Termometr jest wyposażony w cyfrowy interfejs RS-485 który umożliwia pracę do 32 urządzeń na jednej magistrali o łącznej długości do 1200m. W urządzeniu zaimplementowany został ogólnie znany protokół MODBUS RTU, dzięki czemu urządzenie może pracować w wielu systemach opartych na tym standardzie. W szczególności LB-718 mogą być dołączone poprzez konwerter Ethernetowy DE-311 do programu LBX będącego centralnym punktem systemu monitoringu LAB-EL.

Przyrząd wyposażony jest w zwory służące do ustawiania adresu MODBUS z zakresu 1..32.

Wyjście interfejsu cyfrowego termometru LB-718T jest wykonane w postaci zacisków śrubowych (4 zaciski - zasilanie, linia A i B) umieszczonych wewnątrz obudowy, do której kabel jest wprowadzany przez przepust o średnicy otworu 7 mm.

Termometr nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja termometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Termometr cyfrowy LB-718T może być wykonany w wersji specjalnej "S" (zalewany masą silikonową), co czyni układ elektroniczny odporny na wysokie wilgotności. Niezależnie od wersji ("S") przyrząd nie może być narażony na bezpośrednie opady atmosferyczne i wykraplanie pary wodnej.

Wersja standardowa termometru (bez zalewy silikonowej) jest przystosowana do krótkotrwałych (do kilku godzin) pomiarów na krańcach zakresów pomiarów. Poza pomiarami przyrząd powinien przebywać w zalecanych ciągłych warunkach pracy. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F3.

Świadectwa wzorcowania

Każdy termometr cyfrowy, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dedykowane oprogramowanie

Do tego urządzenia oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program LBX umożliwiający :

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,1 °C (1) w zakresie o szerokości 50 °C
+/- 0,2 °C (1) w zakresie o szerokości 100 °C
+/- 0,4 °C (1) w zakresie o szerokości 200 °C
+/- 1,5 °C (1) w zakresie o szerokości 400 °C
+/- 3,0 °C (1) w zakresie o szerokości 750 °C
Zakres pomiaru -40..+85 °C  
-100..+260 °C (2) Wersja TX
-200..+550 °C (2) Wersja TXE

Uwagi :
(1)  dodatkowo +/- 1 ostatnia cyfra
(2) Dla LB-718TX/TXE faktyczny zakres pomiaru może być ograniczony możliwościami sondy temperaturowej. Np. –60..+90 °C dla standardowej sondy TL2.

ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura -200,00..+550,00 °C 0,01 °C poprzez interfejs cyfrowy RS-485
-200,0..-100,0 i +100,0..+550,0 °C 0,1 °C na wyświetlaczu LCD
-99,99..+99,99 °C 0,01 °C na wyświetlaczu LCD
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 0..40 °C
Zakres wilgotności 20..80 %

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
zakres napięć 7..24V DC  
pobór prądu około 4mA bez terminatora
wymiary zewnętrzne obudowy  170 x 64 x 35 mm   
materiał tworzywo sztuczne (polymas, ABS)  
stopień ochrony obudowy IP 65 ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru

Interfejs cyfrowy

Parametry transmisji RS-485 : 19200 bps, 8 bitów informacyjnych, kontrola parzystości - Even, 1 bit       stopu (19200/8E1)

lub (konfigurowane zworą od wersji firmware 1.0.1)

9600 bps, 8 bitów informacyjnych, brak kontroli parzystości - None, 1 bit stopu (9600/8N1)

Protokół MODBUS RTU. Złącze interfejsu w postaci 4 zacisków śróbowych jest dostępne po zdjęciu pokrywy urządzenia. Adres ustawiany zworami w zakresie 1..32.

Opis dostępnych rejestrów MODBUS.

INPUT REGISTER (READ SINGLE/MULTIPLE REGISTER)
Wartość podana jako adres rejestru jest taka, jaka powinna wystąpić w pakiecie danych Modbus w polu adres. Niekiedy oprogramowanie PC przyjmuje konwencję Modicona i wymaga zapisu adresu rejestru typu input powiększonego o 30001 w stosunku do wartości podanej w tym dokumencie, np. rejestr DEVID miałby wtedy adres 30001.
Adres Oznaczenia TYP Opis
0 DEVID WORD Identyfikacja typu urządzenia 0x0718 (format hex)
1 CPTB WORD Wersja Firmware z punktu widzenia obsługi poprzez MODBUS. W sytuacji, gdy program użytkownika rozpozna firmware o wersji (rejestr FVER) nowszej niż jest obsługiwany, odczytując ten rejestr (CPTB),powinien stwierdzić czy jest w stanie obsługiwać urządzenie. Wersja podana w rejestrze CPTB jest możliwie najstarszą wersja z którą bieżący firmware jest zgodny wstecz. Opis słuszny dla CPTB = 10000.
2 SNUM WORD Numer seryjny urządzenia
3 FVER WORD Wersja firmware w postaci X.Y.Z, gdzie : X dziesiątki tysięcy FVER, Y  setki FVER, Z jednostki FVER. Np. dla FVER = 21203 jest 2.12.3
4 CONFIG WORD Wartość zmiennej ustawiana przez producenta. znaczenie poszczególnych bitów :
0 : jest pomiar wilgotności
1: termometr z szerokim zakresem temperatury (wersja E –200..+550)
2 : włączone uśrednianie pomiaru temperatury (dla zmiennej typu FLOAT)
3 : włączone uśrednianie wilgotności (dla zmiennej typu FLOAT)
4 : rozdzielczość temperatury 0,01 °C
5 STATUS WORD Status urządzenia, znaczenie poszczególnych bitów :
0 : ERROR_T – błąd pomiaru temperatury
1 : ERROR_RH – błąd pomiaru wilgotności
2 : CFG_ERR – błąd kalibracji
Pozostałe bity bez znaczenia
6,7 T FLOAT Temperatura
8,9 RH FLOAT Wilgotność
10 T_WORD WORD Temperatura jako liczba w kodzie U2 z rozdzielczością 0,1°C (odczytaną wartość należy podzielić przez 10)
11 T_WORD_AVG WORD Temperatura wyżej ale uśredniona
12 RH_WORD WORD Wilgotności jako liczba w kodzie U2 z rozdzielczością 0,1% (odczytaną wartość należy podzielić przez 10)
13 RH_WORD_AVG WORD Wilgotność jak wyżej ale uśredniona
14 CAL_YM WORD Data ostatniej kalibracji , LSB : rok – 2000, MSB : miesiąc
15 CAL_DH WORD Data ostatniej kalibracji, LSB : dzień, MSB : godzina
16 CAL_M WORD Data ostatniej kalibracji, MSB = 0, LSB : minuta
IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA
Read Device Identification 43/14 BASIC ID

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • Termometr cyfrowy LB-718TS - o podwyższonej odporności na warunki klimatyczne (w zalewie silikonowej),
 • Termometr cyfrowy LB-718TFn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli inna niż F3,
 • Termometr cyfrowy LB-718TX - dostosowany do dołączenia zewnętrznego czujnika temperatury
 • Termometr cyfrowy LB-718TXE - dostosowany do dołączenia zewnętrznego czujnika temperatury w zakresie do -200..+550 °C

Współpraca z konwerterem ethernetowym DE-311

Urządzenia LB-718T mogą być dołączone do konwertera DE-311, dzięki czemu poprzez sieć Ethernet dane pomiarowe mogą być monitorowane przez program LBX.
Połączenie LB-718 z DE-311 należy wykonać zgodnie z dołączoną tabelą :

DE-311 LB-718T Zasilacz DC 7..24V Opis sygnału
3 A   Data + (B)
4 B   Data - (A)
5 - - Zasilanie - / GND
  + + Zasilanie +

Mikroprzełącznik konwertera DE-311 powinien być w pozycji RS-485 :

SW1 SW2 SW3
OFF ON ON

Opis konfiguracji DE-311 oraz ustawień programu LBX do współpracy z konwerteram znajduje sie tu.

Inne wersje termometru LB-718

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr Modbus RTU LB-718T
Termometr cyfrowy LB-718T to wytrzymały i dokładny miernik temperatury z wyświetlaczem 0.01 C. Inne termometry cyfrowe ze świadectwem wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę