Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Czujniki temperatury

Czujniki temperatury do cyfrowych termometrów elektronicznych

 • Różne wersje konstrukcyjne czujnika temperatury
 • Różne zakresy temperatur czujników
 • Czujniki dla różnych mediów

Obudowy zewnętrznych czujników temperatury z termorezystorem Pt1000 (lub na specjalne zamówienie: czujnik temperatury z termorezystorem Pt100 albo z termistorem 10k), przykładowo do termometrów: LB-480 z wkładką LB-499-PT, LB-523T, LB-524T4, LB-530, LB-532T, LB-533T, LB-565, LB-701T, LB-706T, LB-708T, LB-710T, LB-711, LB-712T, LB-714, LB-754J, LB-754T, LB-762 lub innych termometrów. Czujniki temperatury mogą być wykonane w różnych wersjach konstrukcyjnych, od których zależy zakres temperatur pracy i obszar zastosowań. Długość i typ kabla łączącego obudowę czujnika temperatury z panelem odczytowym określa zamawiający. Wersja standardowa kabla czujnika ma długość 1 m, inne długości na zamówienie.

Zakres pomiarowy termometru z czujnikiem temperatury jest nie większy niż zakres pomiarowy termometru i nie większy niż zakres temperatur pracy czujnika. Podany poniżej zakres temperatur dotyczy końca czujnika, w którym zlokalizowany jest termorezystor. Zakres temperatur czujnika temperatury od strony wyprowadzenia kabla jest ograniczony zakresem temperatur przewodu wychodzącego z czujnika. Czujnik temperatury może być zanurzony w medium (płynie) o temperaturze zawartej w zakresie temperatur pracy czujnika tylko do takiej głębokości, aby jego koniec od strony wyprowadzenia nie miał przekroczonej temperatury pracy przewodu.

Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami. W niektórych wersjach termometrów (podanych w opisach poniżej) istnieje możliwość wykonania czujnika temperatury w wersji z wodoodpornym połączeniem osłony z kablem.

Wynik pomiaru temperatury dokonywanej elektronicznym termometrem z zewnętrznym czujnikiem temperatury, o obudowie wykonanej z rurki ze stali nierdzewnej, charakteryzuje się określoną szybkością zmian wyników pomiarów przedstawionym w osobnym załączniku.

Do przeliczeń rezystancji czujnika platynowego na temperaturę i odwrotnie można wykorzystać dostępny na stronie: Kalkulator rezystancji termometrów platynowych.

Szybkość zmian pomiarów pod wpływem skokowej zmiany temperatury otoczenia czujnika została przedstawiona w osobnym artykule.


Oznaczenie typów czujników temperatury z przewodem

Poniższy rysunek przedstawia system oznaczania czujników temperatury dla typów TL-2, TL-3, TL-4, TL-6, TL-7 i TL-7E.

Oznaczenia czujników temperatury z kablem

Przykładowe oznaczenie w/w czujnika w zamówieniu: TL-7E/3/30/T/4E/1,9 uzupełnione wymaganą długością przewodu w metrach.


Dane standardowych wersji czujników temperatury

Lp.
Pełne
oznaczenie
czujnika
 Zakres
temperatur
(°C)
 Średnica Ø;
długość L
osłony czujnika
(mm)
 Izolacja przewodu;
ilość żył;
średnica zewnętrzna Ø
 przewodu (mm)
Wodoodporność
 połączenia
osłony
z przewodem
1.
 TL-1  -40..+80  Ø = 23; L = 192
 PCV; 4 żyły; Ø = 4,2   Nie
2.
 TL-1M  -40..+80  Ø = 25; L = 196
 PCV; 4 żyły; Ø =4,2  Nie
3.
 TL-2/6/100/P/4E/4,2
 -40..+80  Ø = 6; L = 100
 PCV; 4 żyły + ekran; Ø =4,2  Tak
4.
 TL-2/6/100/P/4/4,2  -40..+80  Ø = 6; L = 100  PCV; 4 żyły;  Ø =4,2  Tak
5.
 TL-3/10/200/P/4/4,2  -40..+80  Ø = 10; L = 200  PCV; 4 żyły;  Ø =4,2  Tak
6.
 TL-4/3/30/P/2/2  -40..+80  Ø = 3; L = 30  PCV; 2 żyły;  Ø =2  Tak
7.
 TL-4/4/60/P/2/2  -40..+80  Ø = 4; L = 60  PCV; 2 żyły;  Ø =2  Tak
8.
 TL-5  -40..+70  Ø = 6; L = 85
 Puszka: 88 x 64 x 42 mm  Nie
9.
 TL-7/3/30/T/4E/1,9  -100..+200  Ø = 3; L = 30
 Teflon; 4 żyły + ekran; Ø =1,9
 Nie
10.
 TL-7/3/100/T/4E/1,9  -100..+200  Ø = 3; L = 100
 Teflon; 4 żyły + ekran; Ø =1,9  Nie
11.
 TL-7/4/100/T/2/2,8  -100..+200  Ø = 4; L = 100  Teflon; 2 żyły; Ø = 2,8  Nie
12.
 TL-7/4/100/T/4E/3,4  -100..+200  Ø = 4; L = 100  Teflon; 4 żyły + ekran, Ø = 3,4  Nie
13.
 TL-7/5/100/T/4E/3,4  -100..+200  Ø = 5; L = 100  Teflon; 4 żyły + ekran, Ø = 3,4  Nie
14.
 TL-7E/3/100/T/4E/1,9  -200..+200  Ø = 3; L = 100  Teflon; 4 żyły + ekran; Ø =1,9  Nie
15.
 TL-7E/5/100/T/4E/3,4  -200..+200  Ø = 5; L = 100  Teflon; 4 żyły + ekran, Ø = 3,4  Nie


Właściwości standardowych czujników temperatury:

 1. Czujniki zawierają termorezystory platynowe cienkowarstwowe Pt1000;
 2. Ekran niepołączony z obudową;
 3. Tulejki zaciśnięte na końcówkach żył;
 4. Wodoodporne połączenie osłony z przewodem tylko dla: TL-2, TL-3 i TL-4 (uszczelnione koszulką termokurczliwą);
 5. Czujniki TL-7 o średnicy 3, 4 i 5 mm posiadają odciążkę (sprężynkę) usztywniającą przewód wychodzący z osłony czujnika.
Inne niestandardowe wykonania czujników:
 1. Czujniki mogą zawierać termorezystory platynowe drutowe Pt100, termorezystory platynowe cienkowarstwowe Pt100 albo termistory 10kΩ.

Wersje konstrukcyjne czujników temperatury

Czujnik temperatury TL-1

Czujnik temperatury - termometr TL-1TL-1
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-1
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-1 -40..+80°C Ø =  23 mm,
L=192 mm
 Czujnik temperatury do powietrza. Obudowa z tworzywa sztucznego (ABS).
 Temperatura pracy przewodu standardowego (PCV): -5..+70°C (bez zginania: -40..+80°C).
Czujnik nie jest wodoodporny.

Czujnik temperatury TL-1M

Czujnik powierzchniowy temperatury - termometr TL-1MTL-1M
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-1M
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-1 -40..+80°C Ø =  25 mm,
L=196 mm
 Czujnik temperatury powierzchni metalowych (magnetycznych).
 Obudowa z tworzywa sztucznego (ABS) zaopatrzona w płaską końcówkę magnetyczną.
 Temperatura pracy przewodu standardowego (PCV): -5..+70°C (bez zginania: -40..+80°C). 
 Urządzenie nie jest wodoodporne.

Czujniki temperatury TL-2, TL-3, TL-4

Termometr TL-2, czujnik temperatury do cieczyTL-2
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-2, TL-3, TL-4
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-2 -40..+80°C Ø = 6 mm,
L=100 albo 170 mm,
średnica przewodu 4,2 mm
Czujnik temperatury do cieczy, mas półpłynnych, gleby (podłoża), powietrza. Obudowa ze stali nierdzewnej, przewód PCV, uszczelnienie połączenia koszulką termokurczliwą.

Temperatura pracy przewodu standardowego (PCV): -5..+70°C (bez zginania: -40..+80°C).

Czujnik jest wodoodporny.
TL-3 Ø = 10 mm,
L=200 mm,
średnica przewodu 4,2 mm
TL-4 Ø = 3;
L=30;
średnica przewodu 2 mm

Ø = 4;
L=60;
średnica przewodu 2 mm

Czujniki temperatury TL-5

Czujnik termometryczny TL-5, czujnik temperatury do powietrzaTL-5
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-5
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-5 -40..+70°C czujnik: Ø = 5,8 mm,
L=85 mm,
puszka: 88 x 64 x 42 mm
Czujnik temperatury do powietrza i gazów.
Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej,
obudowa puszki połączeniowej z ABS.
Przepust do przewodu o średnicy do 7 mm.

Czujniki temperatury TL-6

Czujnik termometryczny TL-6TL-6
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-6
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-6 -30..+70°C czujnik: Ø = 5 mm,
L=50 mm,

przewód: średnica 4,6 mm
Obudowa czujnika z tworzyw sztucznych, wersja "ekonomiczna".

Czujnik temperatury do powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

Do pomiaru temperatury betonu podczas fundamentowania (zastosowanie jednorazowe).
 
Temperatura pracy przewodu standardowego (PCV): -5..+70°C (bez zginania: -40..+80°C).

Czujniki temperatury TL-7, TL-7E

Termometr TA-PL-prostyTL-7
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-7 i TL-7E
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-7 -100..+200°C Czujnik: Ø =3 mm,
L = 30; 50 i 100 mm,
przewód 1,9 mm

Czujnik: Ø =4 mm,
L = 75 albo 100 mm,
przewód 2,8 albo 3,2 mm

Czujnik: Ø =5 mm,
L = 100 mm,
przewód 3,4 mm

Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach.

Izolacja przewodu z teflonu.

Wersja Ø = 3, 4 i 5 mm posiada w zestawie odciążkę (sprężynkę) usztywniającą łączenie sondy.

Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami.

Temperatura pracy przewodu teflonowego: -100..+200°C.

Temperatura pracy przewodu PCV: -5..+70°C (bez zginania: -30..+80°C).
TL-7 -60..+180°C Czujnik: Ø =5 mm,
L = 100 mm,
przewód 4,1 mm
Posiada w zestawie odciążkę (sprężynkę) usztywniającą łączenie sondy.

Temperatura pracy przewodu silikonowego: -60..+180°C

Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem jest wodoodporne.
TL-7E
-200..+200°C Czujnik: Ø =3 mm,
L = 30 albo 100 mm,
przewód 1,9 mm

Czujnik: Ø =5 mm,
L = 100 mm,
przewód 3,4 mm
Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach.

Izolacja przewodu z teflonu.

Wersja Ø = 3 i 5 mm posiada w zestawie odciążkę (sprężynkę) usztywniającą łączenie sondy.

Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami.

Czujniki temperatury TA-PD

Termometr TA-PD-5, czujnik temperatury do maszynTA-PD-5
CZUJNIKI TEMPERATURY  TA-PD
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PD-4 -50..+250°C
-100..+250°C
-50..+400°C
średnica 4 mm, 
otwór 3,2 mm
Pomiar temperatury powierzchni bloków, części maszyn lub różnych elementów konstrukcyjnych.
Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C, z włókna szklanego: -100..+400°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!
Istnieje możliwość wykonania czujnika temperatury w wersji wodoodpornej, ale tylko w wersji TA-PD-6 z kablem silikonowym 6 mm.

TA-PD-5 średnica 5 mm,
otwór 3,2 mm
TA-PD-6 średnica 6 mm, 
otwór 4,2 mm

Czujniki temperatury TA-PL-100D

Termometr TA-PY z rączka silikonową.TA-PL-100D
 CZUJNIKI TEMPERATURY TA-PL-100D
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PL-100D -200..+600°C średnica:
6 mm, 

L=450 mm
Czujnik przeznaczony do pomiaru w szerokim zakresie temperatur, z termorezystorem drutowym Pt100, klasy A (w zakresie 0...100°C) i klasy B poza tym zakresem.
Do gazów i płynów w zbiornikach. Wyjście przewodu proste z odciążką sprężynową. Kabel czterożyłowy długości 2 m, ekranowany, ekran podłączony do osłony czujnika, zakończony wtykiem DB-9.

Możliwe jest wykonanie krótszej osłony czujnika dla węższych zakresów temperatur.

Czujnik jest przeznaczony do współpracy z wkładką precyzyjnego termometru LB-499-PT.

Uwagi:

 • Miejsce połączenia rączki czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

Czujniki temperatury TA-PK

Termometr TA-PK, czujniki temperatury do gazówTA-PK-prosty
Termometr TA-PK, czujniki temperatury do płynówTA-PK-kątowy
 CZUJNIKI TEMPERATURY TA-PK
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PK-4 -50..+250°C
-100..+250°C
-50..+400°C
średnica 4 mm,
L=100...1000 mm
Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach. Osłona czujnika jest wykonana ze stali nierdzewnej. Do mocowania służy króciec przesuwny typu K2 - ze stali nierdzewnej albo typu K5 - z mosiądzu, niklowany. Wyjście przewodu z czujników - proste albo kątowe.

Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C, z włókna szklanego: -100..+400°C. 

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!
Istnieje możliwość wykonania tego czujnika w wersji wodoodpornej, ale tylko w wersji TA-PK-6 z kablem silikonowym 6 mm.

TA-PK-6 średnica 6 mm,
L=100...1000 mm
TA-PK-8 średnica 8 mm,
L=100...1000 mm

Czujniki temperatury TA-PM

TA-PM-silikon, czujnik temperatury do wędzarniTA-PM-silikon
TA-PM-stal, czujniki temperatury do wędzarniTA-PM-stal
TA-PM-teflon, czujniki temperatury do mięsaTA-PM-teflon
 CZUJNIKI TEMPERATURY TA-PM
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PM-3 -50..+180°C
-50..+250°C
średnica 3 mm,
L=50...500 mm
Czujnik temperatury do mas miękkich (np. mięsa) w komorach wędzarniczych.

Zakresy temperatur pracy rękojeści: z silikonu: maksimum 180°C, z teflonu i ze stali nierdzewnej: maksimum +200°C.

Zakresy temperatur pracy przewodu: silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Czujnik jest wodoodporny.
TA-PM-4 średnica 4 mm,
L=50...500 mm
TA-PM-5 średnica 5 mm,
L=50...500 mm

Czujniki temperatury TA-PU

Termometr TA-PU - czujniki temperatury do zbiornikówTA-PU
 CZUJNIKI TEMPERATURY TA-PU
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PU-3 -50..+250°C
-100..+250°C
-50..+400°C
średnica 3 mm Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach. Wyjście przewodu z czujników poszerzone do średnicy 6 mm. Długość czujnika l: 100..1000 mm.

Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C, z włókna szklanego: -100..+400°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!
Istnieje możliwość wykonania tego czujnika w wersji wodoodpornej, ale tylko w wersji z kablem silikonowym 6 mm.

TA-PU-4 średnica 4 mm
TA-PU-5 średnica 5 mm

Czujniki temperatury TA-PY-100D

Termometr TA-PY z rączka silikonową.TA-PY-100D
 CZUJNIKI TEMPERATURY TA-PY-100D
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PY-100D -200..+600°C średnica:
6 mm, 

L=450 mm
Czujnik przeznaczony do pomiaru w szerokim zakresie temperatur, z termorezystorem drutowym Pt100, klasy A (w zakresie 0...100°C) i klasy B poza tym zakresem.
Do gazów i płynów w zbiornikach. Wyjście przewodu z osłony czujnika proste z rączką z silikonu. Kabel czterożyłowy długości 2 m, ekranowany, ekran podłączony do osłony czujnika, zakończony wtykiem DB-9.

Możliwe jest wykonanie krótszej osłony czujnika dla węższych zakresów temperatur.

Czujnik jest przeznaczony do współpracy z wkładką precyzyjnego termometru LB-499-PT.

Uwagi:

 • Miejsce połączenia rączki czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

Czujniki temperatury TB-PL-100D

Precyzyjny czujnik temperatury z termorezystorem drutowym Pt100 klasy 1/5 Din.TB-PL-100D
 CZUJNIKI TEMPERATURY TB-PL-100D
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TB-PL-100D-6x250TB-PL-100D-6x350
-50..+250°C średnica osłony:
6 mm, 

długość osłony:
250 lub 350 mm
Precyzyjny czujnik temperatury z termorezystorem drutowym Pt100  klasy 1/5 Din. 
Do gazów i płynów w zbiornikach. Wyjście przewodu z osłony czujnika proste z odciążką plastikową. Kabel czterożyłowy długości 2 m, ekranowany, ekran podłączony do osłony czujnika, zakończony wtykiem DB-9.

Czujnik jest przeznaczony do współpracy z wkładką precyzyjnego termometru LB-499-PT.

Uwagi:

 • Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

Czujniki temperatury TP-111, TP-112 i TP-113

Termometr TP-111, czujnik temperatury do mas półpłynnychTP-111
CZUJNIKI TEMPERATURY TP-111, TP-112 i TP-113
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-111 -100..+550°C średnica 4 mm, 
L=100...800 mm
Czujnik temperatury do cieczy, mas półpłynnych, powietrza.
Do pomiaru temperatury powierzchni (wykonanie specjalne TP-113 z końcówką jak w TP-381, bez otworu na końcu).
Temperatura pracy przewodu i rękojeści -20..+80°C

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

TP-112 średnica 5 mm, 
L=100...800 mm
TP-113  średnica 6 mm,
L=100...800 mm

Czujniki temperatury TP-131 i TP-132

Termometr TP-131 - czujniki temperatury do mięsaTP-131
Termometr TP-132, czujnik temperatury do mięsaTP-132
 CZUJNIK TEMPERATURY TP-131 i TP-132
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-131
TP-132
-100..+550°C L=100...400 mm Czujnik temperatury do mas miękkich (np. mięsa).
Temperatura pracy przewodu i rękojeści -20..+80°C.

Czujniki temperatury TP-151 i TP-152

Termometr TP-151, czujnik temperatury do mięsaTP-151
Termometr TP-152, czujniki temperaturyTP-152
CZUJNIK TEMPERATURY TP-151 i TP-152
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-151
TP-152
0..+180°C L=50...200 mm Czujnik temperatury do mas miękkich (np. mięsa) w komorach wędzarniczych.
Temperatura pracy przewodu i rękojeści 0..+180°C

Czujniki temperatury TP-155

Termometr TP-155, producent czujników temperaturyTP-155
CZUJNIK TEMPERATURY  TP-155
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-155 0..+150°C L=1000...2500 mm Czujnik temperatury do pomiaru materiałów sypkich na hałdach lub składowiskach: węgla, trocin, torfu oraz biomasy (np. kompostu).
Temperatura pracy przewodu i rękojeści 0..+150°C

Czujniki temperatury TP-207, TP-208 i TP-209

Termometr TP-207, czujnik temperaturyTP-207
CZUJNIKI TEMPERATURY TP-207, TP-208 i TP-209
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-207 -200..+550°C średnica 3 mm
L=100...1000 mm
Czujnik temperatury do cieczy, powietrza, powierzchni itp.
Czujnik wykonany jest z giętkiego przewodu płaszczowego, którego zewnętrzna osłona wykonana jest ze stali 
kwasoodpornej. Żyły przewodu wykonane są z miedzi z dodatkiem cyrkonu, dodatek którego zapewnia stałość rezystancji doprowadzeń w szerokim zakresie temperatur. Izolację przewodu stanowi tlenek magnezu.
Wykonany w tej technologii czujnik łączy w sobie zalety dużej dokładności i rozdzielczości pomiarowej czujnika rezystancyjnego oraz zalety przewodu płaszczowego w izolacji mineralnej, który dzięki swej elastyczności oraz odporności na drgania i wibracje umożliwia pomiar w trudnych warunkach przemysłowych.
Temperatura pracy przewodu (z włókna szklanego w ekranie stalowym) i tulei pośredniczącej -20..+300°C. 
Na życzenie możliwe są inne izolacje przewodu: PCV, silikon, teflon, pancerz. Zakresy temperatur pracy przewodu: PCV: -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

TP-208 średnica 5 mm
L=100...1000 mm
TP-209 średnica 6 mm
L=100...1000 mm

Czujniki temperatury TP-361 i TP-362

Termometr TP-361, przesuwny czujnik temperaturyTP-361
Termometr TP-362, czujniki temperaturTP-362
CZUJNIK TEMPERATURY TP-361 i TP-362
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-361
TP-362 
-100..+400°C średnica 2, 5, 3, 4, 6, 8 mm
L=50...800 mm
Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach. Do mocowania służy króciec przesuwny (wyposażenie dodatkowe).
Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

Czujniki temperatury TP-363

Termometr TP-363, czujniki temperatur do gazówTP-363
CZUJNIK TEMPERATURY TP-363
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-363 -100..+400°C średnica 4, 6, 8  mm
L=50...1000  mm H=50...1000  mm
Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach. Do mocowania służy króciec przesuwny (wyposażenie dodatkowe).
Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

Czujniki temperatury TP-381 i TP-382

Termometr TP-381, czujnik temperatury do maszynTP-381
CZUJNIKI TEMPERATURY  TP-381 i TP-382
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-381 -100..+400°C średnica obudowy 6  mm, średnica otworu 4,2  mm Pomiar temperatury powierzchni bloków, części maszyn lub różnych elementów konstrukcyjnych.
Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

TP-382 średnica obudowy 4  mm,  średnica otworu 3,2  mm

Czujniki temperatury TP-383

Termometr TP-383 - czujnik temperatury do uwzojeń silnikówTP-383

CZUJNIK TEMPERATURY  TP-383
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-383 -50..+150°C 1,5 x 3,5 x 30  mm  Pomiar temperatury uzwojeń silników elektrycznych i innych urządzeń. 

Czujniki temperatury TP- 401, TP-402, TP-403 i TP-404

Termometr TP-401, czujnik temperatury do cieczyTP-40
CZUJNIKI TEMPERATURY  TP- 401, TP-402, TP-403 i TP-404
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-401 -200..+550°C średnica 6  mm, L=100...800 mm Czujnik temperatury do cieczy w zbiornikach.
Temperatura pracy głowicy -40..+100°C.
Do mocowania służy króciec przesuwny i uchwyt zaciskowy.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

TP-402 średnica 8  mm, L=100...800 mm
TP-403 średnica 10  mm, L=100...800 mm
TP-404 średnica 12  mm, L=100...800 mm

Czujniki temperatury TR-V

Czujnik TR-VI-3-14, czujnik temperatury do wędzarniTR-V-3-14
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TR-V
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary końcówki pomiarowej  Zastosowanie, uwagi
TR-V-3-14 -50..+250°C średnica 3 mm, 
długość 140 mm
Czujnik temperatury do mas miękkich (np. mięsa) w komorach wędzarniczych.
W pełni hermetyczna w zakresie temperatur pracy -50..+200°C (łącznie z rączką i wyjściem przewodu z rączki).
Dodatkowa linka mocująca zabezpieczająca sondę przed upadkiem w trakcie pracy.
Standardowo wykonywana z czujnikiem Pt100.

Możliwość zamówienia innych wymiarów końcówki pomiarowej i przewodu.
TR-V-5-20 średnica 5 mm,
długość 200 mm
TR-V-10-50 średnica 10 mm,
długość 500 mm
TR-V-12-100 średnica 12 mm,
długość 1000 mm

Czujnik temperatury na indywidualne zamówienie

Inne nietypowe wykonania konstrukcyjne czujników temperatury do cyfrowych termometrów elektronicznych są możliwe do wykonania po uzgodnieniu wymagań technicznych takich jak:

 • zakres temperatur pracy czujnika,
 • wymiary mechaniczne,
 • zakres temperatur pracy przewodu połączeniowego,
 • rodzaj uchwytu czujnika,
 • rodzaj i zakres temperatur pracy przewodu,
 • odporność połączenia obudowy czujnika z przewodem na płyny,
 • sposób prowadzenia pomiaru,
 • wymagana dokładność pomiaru,
 • wymagana stała czasu pomiaru.
Zobacz również
Zobacz również